Poskytnout pomoc lidem na moři je mezinárodně-právní a morální povinnost

Martin Rozumek

Carola Rackete a další, kdo zachraňují lidské životy v moři kolem evropských břehů, zachraňují také dodržování mezinárodních i národních pravidel a tradici evropského humanismu.

Carola Rackete je jméno německé kapitánky lodi Sea Watch III., které v posledních týdnech plní stránky a vysílací čas evropských médií, a hlavně připomíná Evropě, že v otázce řízení migračních proudů do zemí Evropské unie selhává. Tisíce lidí se každoročně utopí za našimi dveřmi ve Středozemním moři, tisíce uprchlíků se hromadí v Bosně a snaží se dostat dále na Západ, Řecko se znovu stává skladištěm lidí na cestě. Legální cesty pro uprchlíky za bezpečím téměř neexistují, proto útěk lidí z Afghánistánu, Sýrie či afrických zemí vede prostředím nelegality, vykořisťování, horentních sum za převaděčství.

V případě Libye pak migraci provází nejbrutálnější porušování lidských práv včetně mučení, vražd, systematického znásilňování, natáčení krutého mučení migrantů s cílem dostat z nich nebo z jejich příbuzných v zemi původu všechny peníze, které jim zbyly. Do této situace si přidejme kolorit libyjského ozbrojeného konfliktu, kde válčící strany neváhají střílet do migrantů zavřených za mřížemi nebo, jako docela nedávno, svrhnout do takové detence bombu.

Evropa se na tuto situaci zdálky mlčky dívá, unijní záchranné operace dávno zastavila a v duchu se raduje, že lidé aktuálně přicházejí do Evropy v rekordně nízkých počtech, dokonce mnohem nižších než v „předkrizových“ letech před rokem 2014. Jediný, kdo lidem na útěku z libyjského pekla pomáhá, je UNHCR a lodě neziskových organizací, jako je právě Sea Watch III. nebo nyní loď Alan Kurdi, která právě (v době psaní tohoto článku 9. 7. 2019) zachránila 44 běženců na dřevěné bárce nedaleko libyjských břehů.

Carola Rackete byla v červnu 2019 zatčena za 

V tomto kontextu je třeba vnímat kroky Caroly Rackete nebo italského ministra vnitra Mattea Salviniho. Salvini rozhodl o uzavření italských přístavů pro imigranty, respektive pouze pro záchranářské lodě neziskových organizací. Později přidal dekret kriminalizující pomoc při nelegální migraci pod hrozbou až 20 let odnětí svobody a pokuty až 50 tisíc eur. Salvini totiž jako typický nacionalistický populista nasliboval Italům před volbami nesplnitelné ekonomické „hory doly“ a tvrdý postoj k migraci je nyní jeho hlavní mediální záchranou před rozhněvanými voliči.

V současné době čelí podle zprávy Agentury EU pro základní lidská práva (FRA) více než desítka záchranářů trestnímu stíhání v různých zemích EU. Celkem dvanáct záchranářských lodí ve Středozemí bylo nuceno zastavit své operace před 1. červnem 2019, dalších pět lodí či jejich posádky aktuálně čelí trestním řízením. Šest lodí zatím ve Středozemním moři působí, z nichž dvě — Josefa a Mo Chara — a pouze monitorují porušování lidských práv a neprovádí záchranářské operace.

Carola Rackete prostě nemohla úmrtím lidí na moři nečinně přihlížet. Podobně jako Pia Klempová, rovněž Němka a kapitánka lodi Iuventa, se rozhodla plnit mezinárodně-právní a morální povinnost vůči lidem na moři, tedy poskytnout jim v nouzi potřebnou pomoc. Toto nezpochybnitelné pravidlo mezinárodního práva zůstávalo v posledních letech čím dál častěji pouze na papíře, což vedlo například v loňském roce k tomu, že každý den přišlo na moři o život v průměru šest lidí, podle FRA celkem 2299 osob jen v roce 2018.

Návrat uprchlíků do Libye je vzhledem k zoufalé situaci v této zemi právně nemyslitelný, jednoznačně v rozporu s Ženevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků nebo s článkem 3 Evropské úmluvy, který zakazuje návrat člověka kamkoli, kde by mu mohlo hrozit mučení či nelidské a ponižující zacházení. Tyto dvě smlouvy přitom právně zavazují všechny státy EU včetně České republiky a mají ústavní přednost před národními zákony.

Také proto nečinně nepřihlížejí této situaci ani právníci, takže trestní oznámení, respektive žaloby byly podány jak proti Salvinimu, tak proti Evropské unii jako takové. Unii skupina evropských právníků obviňuje z nepřímého zabití tisíců lidí ve Středozemním moři.

Carole Rackete, Pie Klempové a mnoha dalším je proto namístě především poděkovat. To oni zachraňují naši čest, dodržování mezinárodních i národních pravidel a tradici evropského humanismu. Je potěšující, že se za Carolu Rackete postavil německý prezident Steinmeier, ministr zahraničí Maas, francouzská vláda a mnoho dalších významných osob a nejrůznějších institucí — včetně Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Veškerou oprávněnou kritiku by však neměl sklízet jen Matteo Salvini. Jeho právní dekrety a slovní vyjádření můžeme považovat za protiprávní, xenofobní či rasistické, podstatou problému však zůstává, že Evropská unie, a my s ní, nemá systém vyhledávání a záchrany lidí na moři, nemá společné azylové řízení s rychlým rozhodnutím o přijetí či nuceném návratu. Státy EU nejsou schopny shodnout se na reformě takzvaného Dublinského nařízení, které nespravedlivě alokuje odpovědnost za nově příchozí na první země vstupu na území EU — v praxi téměř vždy na Itálii, Španělsko či Řecko.

K takové dohodě je ovšem třeba ústupků všech členských států. A my jsme bohužel mnohokrát dokázali, že dovedeme v Evropě urputně proti něčemu či partnerům slovně vystupovat, ale navrhnout pozitivní řešení a hledat pro ně kompromis jsme se zatím nenaučili. Přesto bychom se měli, například ústy ministra zahraničí, i vzhledem k Masarykově tradici humanismu a Havlově doktríně univerzálních lidských práv alespoň ozvat a apelovat na dodržování lidských práv v Libyi či ve Středozemním moři a zkoušet navrhovat a prosazovat různá řešení pro tyto složité situace.

Za komunitu českých lidskoprávních organizací mohu Carole Rackete či Pie Klempové ze srdce poděkovat a vyjádřit jim na tomto místě naši plnou podporu.

  Diskuse
  JN
  July 11, 2019 v 8.40
  V článku se mísí dvě věci: "poskytnutí pomoci" a "řízení migrace".
  Postoj k poskytnutí pomoci je jasný, je to věc srdce. Postoj k řízení migrace jasný není. Musíme nejprve vědět, čeho chceme jejím řízením dosáhnout, je to věc rozumu a sebereflexe.
  Poskytnete-li na moři pomoc skupině uprchlíků, kterým hrozí utonutí, co má podle vás následovat?
  Řízená anebo neřízená akce?
  Řízení migrace je řízení životů lidí. (Ne těch tonoucích lidí, kde srdce jasně říká, co je třeba udělat.) Je to řízení životů těch lidí, kteří utonout teprve přijdou.

  V článku se píše: "Evropa (...) unijní záchranné operace dávno zastavila a v duchu se raduje, že lidé aktuálně přicházejí do Evropy v rekordně nízkých počtech, mnohem nižších než v 'předkrizových' letech před rokem 2014."

  Kolik lidí utonulo v těch "krizových" letech a kolik v těch "pokrizových"? Není menší počet utonulých přece jen důvod k radosti?
  HZ
  July 11, 2019 v 12.45
  Řízená migrace ze strany EU
  podle mne znamená, že s migranty, kteří se dostali na území států EU, by se mělo zacházet podle jednotných pravidel. To se týká i lidí, kteří se ocitli na palubách lodí poté, co byli zachráněni před utonutím.
  Měli by být ochráněni před smrtí, mučením i jiným nelidským zacházením. Měla by být respektována jejich lidská důstojnost.
  Po zjištění totožnosti a okolnostech jejich odchodu ze země původu by nastoupilo posuzování jejich nároku na udělení azylu nebo dodatečné ochrany. Pokud by návrat nepředstavoval ohrožení jejich životů, je na místě umožnit jim bezpečnou cestu.
  Je to samozřejmě řízení osudu lidí. Co jiného byste si představoval?
  Na řízení osudů lidí předtím, než se vydají na cestu a než po nejrůznějšách strastech nasednou do vetchých pašeráckých člunů a riskují utonutí, bohužel recept nemám, i když bych si přála, aby ho někdo nalezl.
  JN
  July 12, 2019 v 10.51
  Řízená migrace
  Podle autora článku jméno německé kapitánky "připomíná Evropě, že v otázce řízení migračních proudů do zemí Evropské unie selhává."
  Dále si autor stěžuje, že "Evropa se raduje", protože migranti nyní přicházejí do Evropy v rekordně nízkých počtech.

  Z toho usuzuji, že autor by chtěl řízením migrace dosáhnout počtů vyšších.

  Když se tedy teď vrátím ke svému prvnímu diskusnímu příspěvku - k tomu, že náš postoj k řízení migrace se odvíjí od toho, čeho chceme řízením migrace dosáhnout (což je věc rozumu a sebereflexe) - postoj autora článku se zde snad rýsuje: Cílem řízení migrace má tedy podle něj nejspíše být vyšší počet migrantů přicházejících do Evropy.

  Pokud se shodneme, že tomu tak skutečně je, můžeme konečně začít debatovat o našem postoji k řízení migrace s takto stanoveným cílem.
  July 12, 2019 v 13.18
  Někdo chce život, někdo smrt
  Martin Rozumek by nejraději dosáhl toho, aby v roce 2018 přišlo do Evropy o 2299 migrantů víc. Jiří Nushart se raduje, že se těch 2299 lidí utopilo.
  JN
  July 12, 2019 v 19.00
  Pane Macháčku tyto diskuse nejsou určeny k osobnímu napadání,
  ale teď udělám výjimku.

  Vaši větu "Cíleně je možné [jmenujete tři politiky] zastřelit — když máte ostřelovačský výcvik, dobrou pušku a nikdo vám nepřekáží v práci" je nejspíše možno vnímat jako opravdu silný projev vašeho "humanismu".

  Jste nenávistný člověk a navíc sprostě lžete.

  ((diskusní příspěvek s názvem "Vedlejší oběti" Pondělí, 18.Prosince 2017, 09:08:15 http://denikreferendum.cz/clanek/26728-rozhovor-s-peterem-tkacem-rasistum-se-ma-pripominat-at-se-uci-chodit-kanaly))
  JN
  July 12, 2019 v 20.51
  Lidé, kteří mají jednoduché myšlení,
  jsou často přesvědčeni třeba o tom, že když se střílelo do dělníků, Čapek se radoval, protože přece pro Peroutkovu Přítomnost napsal tu známou esej "Proč nejsem komunistou".
  JK
  July 13, 2019 v 8.37
  Kvůli lidem, kteří mají jednoduché myšlení,
  je především "vošajslich" vůbec používat pojmu "řízená migrace", protože lidé s jednoduchým myšlením si za ním okamžitě představí záměrnou likvidaci evropské kultury řízenou Sorosem a jemu podobnými zloduchy.
  JN
  July 13, 2019 v 10.05
  Pomáhat a chránit
  je správné ale nebezpečné.

  Nebezpečné je propadnutí iluzi že jsem kladný hrdina, který řídí dopravu...eh... vlastně migraci. "Řízení migračních proudů do zemí Evropské unie" nyní totiž selhává, jak píše pan Rozumek.
  JN
  July 14, 2019 v 12.49
  Panu Macháčkovi
  Napsal jsem, že vnímání migrace z hlediska možných cílů je věcí rozumu a sebereflexe. Zastáváme nějaké stanovisko vědomě proto, že se nám zdá být rozumné, nevědomě proto, že se chceme nějak cítit - považovat se za dobrého člověka, zařadit se do určité skupiny ap.

  Vnímání migrace je tedy možno redukovat na morální soud, ale je také možné hledat širší souvislosti. I tak se ovšem stále vystavujeme tomu nebezpečí, že hledání těch "širších souvislostí" bude účelové, že jeho cílem bude pouze potvrzení vlastního - z nějakého důvodu v nás již z dřívějška existujícího - přesvědčení.

  Proto se domnívám, že člověk by měl zůstávat otevřený cizím argumentům, otevřený diskusi. Morální soudy o nositelích odlišného přesvědčení tuto otevřenost pro diskusi spolehlivě ničí. Omlouvám se vám, pane Macháčku, za svůj výpad. Pokud budete chtít pokračovat v diskusi, jsem připravený vyslechnout vaše argumenty.
  HZ
  July 14, 2019 v 14.33
  A terazky mi povedzte, Kefalín,
  čo si predstavujete pod slovy "řízení migračních proudů"!
  V zastoupení Kefalína dávám v úvahu, že se jedná o uvážené usměrňování osudu lidí, kteří se ocitli v pastích, představovaných sběrnými tábory v okrajových zemích EU anebo palubami lodí, které je vylovily z vln Středozemního moře.
  JN
  July 14, 2019 v 16.48
  To bychom se, paní Zemanová, museli zeptat Martina Rozumka,
  co tou formulací myslel.

  Autor tu formulaci dává do souvislosti se jménem německé kapitánky: "Její jméno Evropě připomíná, že v otázce řízení migračních proudů do zemí Evropské unie [Evropa] selhává."

  Migrační proud do zemí EU je například migrační proud ze severoafrického pobřeží přes Středozemní moře. Německá kapitánka se se svojí lodí pohybovala ve Středozemním moři. Jestliže její jméno má Evropě připomínat, že v otázce řízení migračních proudů do EU Evropa selhává, pak jako nejpravděpodobnější se mi jeví vysvětlení, že Martin Rozumek měl na mysli právě "řízení migračního proudu ze severoafrického pobřeží přes Středozemní moře do EU".

  HZ
  July 14, 2019 v 19.06
  Správně, pane Nusharte.
  Zeptejte se ho. To je zřejmě jediný způsob, jak si ten váš dojem můžete opravit. Tedy za předpokladu, že panu Rozumkovi budete věřit.
  JN
  July 14, 2019 v 21.20
  Vaše interpretace slov pana Rozumka není s tou mojí, paní Zemanová, v zásadním rozporu.
  Souhlasím s Vámi v tom, že "řízením migračních proudů" je možno rozumět i "usměrňování osudu lidí, kteří se ocitli v pastích".

  Netroufám si posoudit, zda jde o usměrňování "uvážené" a pokud jde o ty "pasti", tak podle mě se ti migrující lidé ocitli v pastích ještě daleko dříve než až na těch palubách zachraňujících lodí a ve sběrných táborech okrajových zemí EU.

  JN
  July 15, 2019 v 19.14
  Pasti jsou, paní Zemanová,
  ty čluny, které se mohou každou chvíli potopit, a ta "detenční centra" na severu Libye. Ne všichni jsou tam dobrovolně. Zisky z tohoto obchodu s lidmi jdou zpět do terorismu, který destabilizuje regiony, ze kterých jsou pak lidé nuceni odcházet...
  + Další komentáře