Ministr Brabec se pokouší umlčet kritiku Hnutí DUHA k odpadové politice

Zuzana Vlasatá

Ministr Richard Brabec podepsal dokument, který doprovází udělení grantu Hnutí DUHA souborem podmínek, jež by ji zbavily práva na kritiku. Jeho přístup považují experti za bezprecedentní a v jednom bodě nezákonný. Duha grant zatím odmítla.

„Bezprecedentní a znepokojivé. Nic takového jsme dosud v našem prostředí nezaznamenali. Vidíme za tím snahu omezovat svobodu projevu a demokracii,“ říkají svorně hlasy představitelů české i zahraniční občanské společnosti na nedávný nestandardní zásah ministerstva životního prostředí do financování nezávislých občanských organizací.

Hnutí Duha se letos přihlásilo do grantové výzvy Státního fondu životního prostředí, tedy orgánu podřízeného ministerstvu životního prostředí, vedeného Richardem Brabcem (ANO). Fond Duze grantovou žádost na osvětu v oblasti bezodpadového životního stylu schválil ve výši dvou a půl milionu korun.

Ke grantu ovšem připojil dlouhý seznam podmínek, které nebyly součástí výzvy, v jejímž rámci se Duha o podporu ucházela. Podobné podmínky navíc nedostala ani žádná z dalších organizací, které se grantové soutěže zúčastnily a uspěly v ní. Seznam podmínek svým podpisem stvrdil ministr Richard Brabec osobně.

Obsah podmínek vedení ekologické organizace zaskočil a stal se důvodem, proč grant zatím nepřijala. Hnutí Duha se pokusilo s ministerstvem jednat a přimět je ke změně postoje. Dodnes však bez úspěchu.

Ministerstvo nechce kritiku spaloven

Mezi nejkřiklavější požadavky ministerstva patří:

  • Všechny písemné materiály projektu budou před předáním do tisku či zveřejněním v elektronické podobě schváleny MŽP.
  • Všechny autorské články do médií nebo časopisů v souvislosti s tímto projektem budou před zveřejněním verifikovány MŽP.
  • Obsah všech informačních materiálů, které bude Hnutí Duha veřejně prezentovat na infostáních, schválí MŽP.
  • Součástí projektu nesmí být žádná petice proti MŽP. 
  • V rámci tiskových zpráv v projektu nesmí příjemce grantu negativním způsobem ovlivňovat energetické využití odpadů. 

„Vadí nám, že si ministerstvo životního prostředí tímto způsobem nárokuje ovlivňování toho, co říká nezávislá ekologická organizace. Vidíme zde jednoznačné omezování nezávislosti a nepohodlných odborných názorů občanské organizace. Současně by ministerstvo mohlo takovým postupem do našich písemných veřejných výstupů včlenit jakékoliv doplnění a nutit k nás převzetí svého názoru, bez ohledu na nesouhlas,“ vysvětluje dále Koželouh.

O jaké nepohodlné odborné názory se jedná? Jak napovídá právě podmínka ministerstva, která ekologické organizaci zapovídá „negativním způsobem ovlivňovat energetické využití odpadů“, vše směřuje k umlčení Hnutí Duha v kritice spaloven.

„Ministerstvo si vytyčilo za cíl boj proti skládkám. Na tom se samozřejmě shodneme. Ministerstvo však sahá hned po druhé nejhorší možnosti likvidace odpadů, a sice spalovnách. V moderních systémech má energetické využití odpadů místo až tam, kde neexistuje možnost buď se odpadu vyhnout — například věc opravit nebo odstranit nepotřebný obal — nebo jej recyklovat. Je to tedy poslední možnost,“ vysvětluje Jiří Koželouh podstatu odborného sporu Hnutí Duha s ministerstvem.

Dodává přitom, že roli hraje i to, že ministerstvo je pod tlakem tepláren a ČEZu. Energetické podniky kalkulují s odpady jako s palivem, které by mohlo být částečnou náhradou za uhlí při výrobě tepla a elektřiny.

Znepokojení v Evropě a nezákonná podmínka

Postupem Brabcova ministerstva jsou znepokojeni ochránci přírody v Evropě. Jagoda Munićová, předsedkyně evropských Přátel Země (Friends of the Earth) se proti podmínkám stanoveným Brabcovým úřadem ostře ohradila. Přátelé Země jsou největší světová federace ekologických organizací a Hnutí Duha je jejím českým členem.

„Stejně jako všechny naše členské organizace, i Hnutí Duha si samo rozhoduje o své práci a žádný z donorů nerozhoduje o tom, co bude dělat. Je naprosto nepřijatelné, aby se české ministerstvo životního prostředí pokoušelo jakkoliv omezovat a cenzurovat práci a komunikaci organizace,“ uvedla předsedkyně evropských Přátel Země pro DR.

Na otázku, zda evropská kancelář Friends of the Earth eviduje podobné pokusy o restrikci ekologických organizací prostřednictvím financí Jagoda Munićová řekla: „Pokud víme, na evropské úrovni jde o precedent. Jde o velice znepokojivý vývoj. Vnímáme to jako součást trendu zmenšování prostoru pro občanskou společnost napříč Evropou, speciálně však ve východních zemích. Může to mít vážné dopady na budoucnost demokracie v Evropě.“

Podmínky, které Brabcovo ministerstvo pro Hnutí Duha vydalo spolu se schválením grantové žádosti, nicméně přesahují rámec diskuze o demokratických hodnotách. Podle advokátky a bývalé státní zástupkyně Věry Novákové je jmenovitě podmínka „Součástí projektu nesmí být žádná petice proti MŽP“ v rozporu se zákonem.

„Petiční právo je jedním ze základních práv a svobod, garantovaných Listinou základních práv a svobod. Do těchto práv pak může být zasahováno pouze zákonem a za podmínek stanovených Listinou. Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno ani nesmí být nikomu na újmu, přičemž petiční právo mohou vykonávat fyzické i právnické osoby,“ vysvětlila pro Deník Referendum. Za pravdu jí dává i bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová: „Zakázat petici takto jednoduše nejde. Petiční právo je základní právo.“

První český porevoluční ministr životního prostředí Bedřich Moldan pro Deník Referendum uvedl, že se mu postup Brabcova ministerstva rozhodně nelíbí už z procesních důvodů. „Podmínky pro udělení grantu musí být jasně stanovené předem. Nelze je měnit za chodu,“ vysvětlil.

Vedoucí Zeleného kruhu, organizace zastřešující české ekologické organizace, Daniel Vondrouš přímo mluví o snaze o prolomení nezávislosti ekologických organizací. Jako bývalý úředník ministerstva poukazuje na nebezpečí spočívající v tom, že by instituce, která rozděluje prostředky, měla mít současně kontrolu nad tím, co říká příjemce.

Ministerstvo svaluje odpovědnost na podřízenou organizaci

Mluvčí ministerstva Petra Roubíčková Deník Referendum s dotazy odkázala na Státní fond životního prostředí. Je přitom jasné, že za seznam kontroverzních podmínek nesou zodpovědnost právě pracovníci ministerstva a státní fond je v celé věci pouhým administrátorem.

Fond v tomto duchu také na dotazy Deníku Referendum odpověděl, že vše je v pořádku a dodatečné podmínky reagují na to, že grantová žádost Hnutí Duha byla přijata s výhradami. Že tyto výhrady reagují na odlišný názor Hnutí Duha a ministerstva na spalovny, však přesahuje schopnosti fondu celou věc komentovat.

Pod bezprecedentním dokumentem s restriktivními podmínkami je podepsán ministr Richard Brabec. Na žádost Deníku Referendum o vyjádření neodpověděl.

Brabcův postup odpovídá tomu, co o bývalém řediteli Babišovy chemičky Lovochemie a držiteli stranické legitimace politického hnutí ANO s číslem 002, zjistil Deník Referendum již dříve. Pokud jde o téma, které je více méně v souladu se stanovisky ministerstva, jako například ochrana národních parků, Brabec shody s ekologickými organizacemi využívá jako své PR.

Pokud však někdo stojí Babišovu ministerstvu v cestě, Brabec se snaží o umlčení kritiků, jako tomu bylo v případě nepohodlných pracovníků v České inspekci životního prostředí. „Nikdy jsem si nemyslela, že by situace v rezortu mohla být horší než za ministrů ODS Drobila a Chalupy, ale Brabec to tímto svým pokusem umlčet oponenty opět dokazuje,“ řekla k tomu bývalá ředitelka ústecké inspekce Jana Moravcová, která se s Brabcovým úřadem dodnes soudí.