Severočeské doly musejí přepracovat dokumentaci k Bílině, chybí dopady na klima

Radek Kubala

Plány na rozšiřování velkolomu Bílina se zpozdí. Ministerstvo životního prostředí vrátilo Severočeským dolům dokumentaci k dopadům rozšiřování těžby na životní prostředí. Úřadu chyběl zejména propočet dopadů pokračující těžby na klima.

Snaha Severočeských dolů získat povolení k rozšíření těžby hnědého uhlí na velkolomu Bílina potrvá déle, než firma předpokládala. Ministerstvo životního prostředí totiž dokumentaci k posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) Severočeským dolům vrátilo. Podle úřadu v dokumentech chyběly zásadní informace a neodpovídala zákonům.

Pravý důvod vrácení dokumentace nechtělo ministerstvo životního prostředí Deníku Referendum prozradit. „Oznamovatel byl ministerstvem požádán o doplnění informací k dokumentaci. Na důvody se, prosím, v této fázi zeptejte přímo u oznamovatele,“ řekla mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Zpracovatel dokumentace Luboš Motl z organizace Environmentální a ekologické služby Deníku Referendum následně potvrdil, že ministerstvu v dokumentaci chyběly propočty dopadů rozšíření Bíliny na celosvětové klima. Mimo to měla dokumentace také technické nedostatky.

„Ministerstvo nám vyčetlo, že jsme nedokázali zareagovat na loňské změny v zákonu o posuzování vlivu na životní prostředí. Chyběly nám vyjádření některých institucí, například stavebního úřadu,“ vysvětlil Luboš Motl. Dokumentaci Severočeské doly plánují dodat znovu v příštích čtyřech měsících.

Reakce ekologů

Podle tiskového mluvčího Greenpeace Lukáše Hrábka je s podivem, že Severočeské doly nezahrnuly dopady na klima už do původní dokumentace. Podobná data by měly být v takovém případě samozřejmostí.

„Změny klimatu sice nezpůsobuje samotná těžba uhlí, ale způsobuje je jeho pálení, a v současné době se počítá s tím, že se veškeré uhlí vykopané na Bílině spálí. Navíc v minulosti se téměř nikdy nedělalo vyhodnocení vlivů na klima, když se stavěly či přestavovaly uhelné elektrárny, nebo když se prodlužovala jejich životnost. V tomto směru vidím jasný posun,“ řekl Deníku Referendum Lukáš Hrábek.

Greenpeace se do procesu EIA snaží zapojit odbornou i laickou veřejnost, která může připomínky zadávat pomocí formuláře na webu spoluprotiuhli.cz. „V současnosti se lidé mohou na stránkách zapsat a my je oslovíme, až ministerstvo doplní kompletní dokumentaci,“ dodal Lukáš Hrábek.

Na dole Bílina vláda v roce 2015 rozhodla o prolomení limitů těžby hnědého uhlí, které platily od počátku devadesátých let dvacátého století. Od té doby ekologické organizace proti rozšiřování dolu pravidelně protestují.

Pokud Severočeské doly získají povolení, budou moct těžit až do roku 2050. Prozatím mají doly povolení těžit jen do roku 2035, v případě rozšíření by mohly vytěžit o necelých sto padesát milionů tun uhlí více. Navíc se uhelná jáma přiblíží na pět set metrů k obcím Mariánské Radčice a Braňany.