Zásah policie na Klimakempu byl podle GIBS v pořádku. Aktivisté nesouhlasí

Petra Dvořáková

Policie některým aktivistům při zásahu nadávala do „zasraných migrantů“. S dalšími zacházela hrubě. Dvě dívky kvůli horku zkolabovaly, neboť se nesměly napít. Generální inspekce bezpečnostních sborů říká, že policie postupovala správně.

Ekologické hnutí Limity jsme my na konci června uspořádalo poblíž areálu dolu Bílina první český Klimakemp. V jeho závěru na sto čtyřicet aktivistů proniklo do prostoru samotného dolu a usadilo se pod jedno z rypadel. Police je vzápětí zajistila. Těžkooděnci drželi aktivisty přes tři hodiny na slunci. Svolení napít jim udělili teprve poté, co dvě dívky zkolabovaly. Někteří z účastníků byli podle vlastních slov biti. A aktivistům ze Slovenka a Německa měli policisté nadávat do „zasraných migrantů“. Generální inspekce bezpečnostních sborů a ústecká krajská policie, které postup policie na základě pěti stížností prověřovaly, konstatovaly, že vše proběhlo v pořádku.

Přestože oba zmíněné orgány shodně říkají, že policie při zásahu proti aktivistům na Bílině nepochybila, odmítají médiím i aktivistům vysvětlit, jak k danému závěru dospěly. Omezují se pouze na sdělení, že celou situaci vyhodnocovaly na základě policejních záběrů. Podle mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů Radky Sandorové byly prošetřeny všechny podněty a záležitost je tudíž uzavřená. Vyrozumění o výsledku šetření však doposud obdrželi pouze tři z pěti aktivistů, kteří stížnost podali. Mimo samotnou inspekci se postupem policie zabývá i soud. A aktivisté se v této věci hodlají obrátit i na státní zastupitelství.

„Prověřováním nebylo zjištěno podezření ze spáchání trestného činu ze strany zasahujících příslušníků Policie České republiky,“ sdělila Deníku Referendum mluvčí inspekce Sandorová. „Než policisté přistoupí k užití donucovacích prostředků, musí účastníky vyzvat k opuštění místa. Pokud neuposlechnou, může se stát, že jim policie ublíží,“ reagovala na námitku, že s některými účastníky Klimakempu bylo hrubě zacházeno a jeden si po zásahu policie dokonce stěžoval na naražené ledviny.

Obdobně vágně reagovala i mluvčí krajské ústecké policie Jana Slámová. Ta již dříve v souvislosti se zmíněným zkolabováním několika dívek v důsledku dehydratace uvedla, že pitný režim byl zajišťován podle předepsaných regulí. „To není příliš překvapující vzhledem k tomu, že toto prošetřování si zajistila policie sama a je pod ním podepsán plukovník Jaromír Kníže, který se na velení zásahu podílel,“ upozornila Deník Referendum Jana z kolektivu Limity jsme my.

Čekání na rozhodnutí soudu

Dvě vyrozumění o výsledcích prošetřování policejního zásahu ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů se podle zástupkyně organizace Limity jsme my omezují pouze na již zmíněné, neodůvodněné konstatování, že „nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že byl ze strany policie spáchán trestný čin“. Třetí vyrozumění několik zdůvodnění, proč se inspekce domnívá, že zasahující policisté nechybovali, obsahuje. Zástupci ekologické organizace s nimi však nesouhlasí.

Generální inspekce bezpečnostních sborů například situaci, kdy jedné ze zajištěných aktivistek nebyla při vykonávání potřeby na toaletě sundána pouta a navíc ji policie po celou dobu přes otevřené dveře sledovala, nijak nerozporuje a zdůvodňuje ji ochranou bezpečnosti dané aktivistky. „Považujeme to za zásah do důstojnosti, který nebyl nutný ani přiměřený,“ odmítla argument inspekce zástupkyně kolektivu Limity jsme my Jana.

Podle ekologické organizace Limity jsme my vyjádření Generální inspekce bezpečnostních sborů opomíjí hrubé slovní jednání policistů, odepření právní pomoci nebo celkovou nepřiměřenost zásahu — někteří aktivisté totiž zůstali s pouty na rukou i devět hodin. „Podpoříme dotyčné, aby podali podnět na státní zastupitelství. V tuhle chvíli už prošetřuje pochybení pražská policie i nezávislý soud, na který jsme se obrátili formou správní žaloby,“ dodala Jana. „Jsme přesvědčeni, že policie postupovala nezákonně, a to především vůči účastnicím a účastníkům cizí státní příslušnosti během transportu a následného pobytu na policejní stanici,“ uzavřela.