Horní Jiřetín přechází na obnovitelné zdroje, začíná se školou

Petra Dvořáková

Před rokem a půl se obyvatelé severočeského Horního Jiřetína báli, že kvůli prolomení těžebních limitů přijdou o své domovy. Ačkoliv se nakonec bourat nebude, rozhodli se riziku předcházet a omezit svoji závislost na uhlí.

Město Horní Jiřetín se rozhodlo omezit svou závislost na hnědém uhlí a začít využívat výhody, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. Proměna města, jehož existenci donedávna těžba uhlí ohrožovala, začala na místní základní škole. Žáci se tak ve středu učili o nových technologiích a obnovitelných zdrojích energie. Ochutnali zmrzlinu mraženou mobilním solárním systémem. Vyráběli peněženky z nápojového kartonu či náušnice z pivních zátek. Díky brýlím s virtuální realitou se podívali do Arktidy. Město pak chystá ve škole výměnu starých kotlů na uhlí za tepelná čerpadla.

S projektem pomáhá městu organizace Greenpeace, která spustila sbírku Výzva pro Jiřetín www.vyzvaprojiterin.cz. Díky ní má dojít k instalaci fotovoltaických panelů doplňujících připravovanou výměnu kotlů. Cílem sbírky je vybrat minimálně tři sta tisíc korun. Čím více se vybere, tím více energie z obnovitelných zdrojů budou v Horním Jiřetíně vyrábět. Všechny peníze ze sbírky budou věnovány na fotovoltaický systém.

Peníze budou vybírat aktivní lidé, kteří si na internetu založí tzv. dárcovské výzvy. V rámci nich budou přesvědčovat lidi ze svého okolí, kamarády či rodinu, aby škole finančně přispěli. Součástí projektu je i plán odebírat veškerou další elektřinu z obnovitelných zdrojů.

„Pokud se nám to povede, pojede škola od nového školního roku pouze na obnovitelnou energii. Navíc chceme, aby Jiřetín byl příkladem i jiným městům, těm bezplatně nabídneme námi vytvořený nástroj pro uspořádání podobné sbírky pro jejich budovy. Právě solární panely na střechách a výroba energie z obnovitelných zdrojů v majetku obcí, energetických družstev, malých a středních podniků či malovýrobců jsou budoucností energetiky. Lidé a obce mají mít právo si vyrábět vlastní energii,“ komentoval koordinátor projektu Jan Freidinger.

Sbírka je plánovaná minimálně do konce června. Příkladem jde i učitelský sbor. Chce, aby rodiče místo dárečků a pozorností pro učitele na konci školního roku přispěli škole právě na fotovoltaické panely.

„Při pohledu do budoucna určitě nechceme, aby se o svůj domov museli obávat podobně jako jejich rodiče či prarodiče, kteří zažili boj o zachování těžebních limitů či dokonce bourání obcí,“ vysvětlila ředitelka základní a mateřské školy Horní Jiřetín Klára Křivánková.

„Zažili jsme už mnohokrát vyhánění lidí z domovů a bourání obcí kvůli těžbě. Žijeme na hraně uhelné jámy, na vlastní oči vidíme zničenou krajinu a víme, co to je žít v nejistotě, že jednoho dne bagry a buldozery srovnají naše domovy se zemí,“ dodává starosta obce Vladimír Buřt.

Hornímu Jiřetínu stejně jako nedalekým Černicím hrozilo zbourání v případě prolomení limitů těžby na hnědouhelnému lomu ČSA na úpatí Krušných hor. Na podzim 2015 však vláda rozhodla, že limity budou prolomeny pouze na dolu Bílina u stejnojmenného města.