Děti Země zřejmě zažalují Miloše Zemana za poškození dobrého jména organizace

Redakce DR

Prezident Miloš Zeman křivě obvinil Děti Země z vydírání a požadování výpalného. Své výroky není schopen doložit, ale odmítá se za ně omluvit. Děti Země s podáním žaloby vyčkávají na výsledek obdobných soudních sporů.

Děti Země zřejmě podají žalobu na prezidenta Miloše Zemana pro poškozování dobrého jména organizace. V médiích byl 29. května 2017 citován Zemanův výrok: „Zelení aktivisté se vyznačují i tím, že požadují výpalné. „Čili je to 'pokud nedostaneme sponzorský dar, podáme na vás žalobu'. Důkazem jsou Děti Země v čele s panem Patrikem. Podali šestadvacet žalob na dostavbu dálnice D8 v Ústeckém kraji. Výstavba úseku patnácti kilometrů proto trvala asi dvacet let.“

Děti Země pokládají výrok prezidenta Miloše Zemana za nepravdivý a urážlivý. Celkem třikrát jej vyzvali, aby se jim do třiceti dní tiskovým prohlášením veřejně za své výroky omluvil. Prezident ale na žádosti o omluvu, ani na návrh společného jednání nereagoval. „Je to od něho obyčejná zbabělost,“ charakterizoval Zemanovo počínání předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Posledním pokusem domoci se omluvy je tak podle Dětí Země podání žaloby na ochranu dobrého jména organizace. Předseda Dětí Země pro Deník Referendum upřesnil, že s podáním žaloby čeká na výsledek dalších podobných případů, jako je například Zemanova urážka Ferdinanda Peroutky. „Čas nás netlačí, lhůtu máme do roku 2020,“ uvedl Patrik pro DR. Předseda Dětí Země rovněž upřesnil, že jeho organizace bude v případě podání žaloby požadovat i hmotnou satisfakci ve výši zhruba padesát tisíc korun.

Děti Země k získání podrobností o původu informace o jejich údajném vydírání využily zákona o právu na informace. Navíc vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky Vratislavu Mynářovi napsaly dopis se šesti otázkami, v němž se dotazovaly na okolnosti, za kterých prezident informace o jejich údajném vydírání a požadování výpalného získal. Z odpovědi ovšem vyplynulo, že na žádnou z těchto otázek nelze odpovědět, neboť Hradu chybějí jakékoliv důkazy.

Variantu dálnice D8 přes České středohoří, která vede přes rizikové sesuvné území, v únoru 2001 schválil ministr Miloš Kužvart jako ministr ve vládě, v níž byl Miloš Zeman premiérem. Proti nezákonným rozhodnutím úřadů pak spolky v čele s Dětmi Země podaly v letech 2003-14 šestadvacet žalob a čtrnáct z nich vyhrály. Poslední rozhodnutí soudu, které jim dávalo za pravdu, padlo v únoru 2018.

Dálnici D8 délky 16,4 km přes České středohoří stavělo sdružení pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s. Původní projektová cena uváděná v září 2007 činila necelých deset miliard korun. Nakonec se zvýšila na přibližně patnáct miliard korun. Termín dostavby se posunul z prosince 2010 až do roku 2018. Obecný konsensus expertů je takový, že kdyby stát stavěl dálnici v souladu se zákonem, čehož se Děti Země domáhaly, mohla být hotova dříve, byla by levnější, neprodražovaly by ji sesuvy půdy a představovala by řádově menší zátěž pro chráněnou krajinou oblast, přes níž prochází.

    advertisment