Pohybové nadání D8

Miroslav Hudec

Stát, kraj i Ředitelství silnic a dálnic se tvrdošíjně drží trasy dálnice D8, která zažila další sesuv a která podle všeho není riziková snad jen v době výstavby. Kdo z toho má prospěch?

„Zelené v žádném případě volit nebudu, můžou za to, že pořád není dostavěná dálnice D8,“ měl se vyjádřit student teplického gymnázia navzdory tomu, že tato strana spolu s Piráty patřila v Ústeckém kraji k vítězům letošních studentských voleb. Mládenec sice zjevně nerozlišuje politickou stranu a občanské spolky (zde Děti Země), ale i v tom dost přesně vystihuje převažující přesvědčení veřejnosti.

Když v březnu 2005 prosadil tehdejší ústecký hejtman Jiří Šulc (ODS) v krajském zastupitelstvu i přes varování odborné veřejnosti podporu současnému trasování D8 přes České středohoří, argumentoval cenou a rychlostí dostavby. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tehdy zpracovalo dokument, porovnávající tuto takzvanou stabilizovanou variantu s variantou vedení trasy tunelem Kubačka.

Nevím, zda z vlastní iniciativy, nebo na politickou objednávku — následné politické tlaky na správní orgány, které vedly až k porušování zákona při jednotlivých úředních řízeních ohledně D8 a k následným soudním dohrám, by ukazovaly spíše na druhou možnost.

V dokumentu se ŘSD mimo jiné vyjádřilo k délce stavby obou variant:

„Lhůta realizace stabilizované varianty… při zahájení prací v 11/2006 bude stavba dokončena v 11/2009 s možností uvedení do provozu v 07/2009… Lhůta realizace varianty Kubačka je limitována 3,35 km dlouhým tunelem s délkou výstavby 48-54 měsíců. Nejkratší termín dokončení je 05/2013.“

Jak správný byl odhad ŘSD, může dnes každý posoudit sám. A každý může také přemýšlet, zda ten příliš optimistický odhad lhůty dostavby dnešní trasy byl pouze důsledkem neumětelství hodnotitelů — vždyť před riziky plynoucími z nestabilního geologického podloží minimálně na části trasy byli odborníky prokazatelně varováni. Ovšem druhá možnost není o nic méně depresivní…

Vysloveně ale zamrazí, když si uvědomíme, že ke katastrofálnímu sesuvu na „stabilizované“ (!) trase u Prackovic došlo téměř přesně v době, kdy podle odhadu ŘSD měla být dokončena varianta s tunelem Kubačka. Ač neznaboh, člověk aby se zrovna pokřižoval a pomyslel si něco o varovném prstu božím. Zvlášť když si připomene řadu nátlakových akcí, petici místních starostů za dostavbu D8 právě touto rizikovou trasou, neustálé hrozby blokádami komunikací a další a další.

Nejvyšší kontrolní úřad po svém letošním šetření dostavby D8 uvedl, že na ní dosud bylo proinvestováno 14 miliard korun. Repro DR

Nátlakové akce lidí zoufalých z neúnosné dopravní situace v obcích lze sice chápat, tragickým způsobem však naplňují úsloví o pekle, do něhož mohou vést i ty nejlepší úmysly. Hysterická atmosféra, v níž dostavba probíhá, snaha za každou cenu ji urychlit, má totiž nepochybně rovněž svůj podíl na současné situaci.

Pro Hospodářské noviny ŘSD v květnu 2005 argumentovalo ve prospěch současné trasy i ekonomicky. Měla stát sedm a půl miliardy korun, zatímco varianta s tunelem Kubačka o dvě miliardy více. Skutečnost je opět poněkud jiná. Jen cena sanace sesuvu z roku 2013 byla odhadnuta na miliardu korun.

Znovu v pohybu

Před několika týdny prosákla na veřejnost další znepokojivá informace, o pohybu (poklesu) opěr klíčové estakády nad Prackovicemi. Kromě toho došlo dokonce k něčemu, co snad nemá v historii českého dopravního stavitelství obdoby. Krátce po tom, co byl při dnu otevřených dveří veřejnosti představen právě dokončený úsek s již položeným asfaltovým kobercem, začal se celý zase v tichosti odbagrovávat nejen asfalt, ale i metry podloží pod ním. A tisíce tun zeminy byly odváženy a nahrazovány jiným materiálem, propustnějším, který by podloží dokázal lépe odvodňovat a snižoval tak riziko dalších sesuvů. A to zhruba měsíc předtím, než má být poslední nedokončený úsek D8 úsek zprovozněn…

Ministr dopravy Dan Ťok sice stále trvá na letošním 17. prosinci, ale v poslední době se již nechal slyšet, že se tak stane jen za podmínky, že bude zajištěna bezpečnost uživatelů dálnice.

Cena za všechny ty dodatečné práce (a kdo zaručí, že v nich nebude třeba pokračovat i za plného provozu D8?) ještě nebyla publikována, pokud je vůbec známa. Ale těžko předpokládat, že by to bylo méně než další stovky miliónů korun, spíše však půjde o miliardy. A to ještě bude zřejmě nutno připočítat kolaterální škody, třeba sesuvem zničený úsek železnice z Lovosic do Teplic či narušení vodních poměrů v Prackovicích a následné škody v obci, jakkoliv ŘSD popírá, že by se stavbou souvisely.

Ostatně Nejvyšší kontrolní úřad po svém letošním šetření dostavby uvedl, že na ní dosud bylo proinvestováno 14 miliard korun…

Jeden by čekal, že se celou kauzou začnou zabývat orgány činné v trestním řízení, protože ve vzduchu celou tu dobu od roku 2005 visí otázka: Cui bono? Komu prospívá, že přese všechno uvedené se stát, kraj, ŘSD stále tvrdošíjně drží trasy, která podle všeho, co už o ní víme, zřejmě není riziková jen v době výstavby? Čeká se snad, až po jejím zprovoznění dojde k neštěstí, které bude stát lidské životy?

Řádné soudní prošetření všech podivností kolem dostavby D8 včetně určení případných viníků škod, které nepochybně vznikly a které někdo zavinil, by kromě poučení do budoucna snad i poněkud pročistilo atmosféru na severu Čech. (Ony třeba kauzy se zneužíváním evropských dotací taky nespadly z nebe, taky jim ta atmosféra kašlání na zákony a na pravidla nějak napomohla.)

A důkladné prošetření by třeba mohlo morálně očistit ty, jimž celou záležitost veřejné mínění nespravedlivě klade za vinu. Ale to už bych byl asi příliš velký optimista.

  Diskuse
  VK
  November 15, 2016 v 13.3
  Klíčová otázka k politickým ekologům zní - dali by stavbě D8 pokoj, být vedena tunelem a nikoli oblastí ohroženou sesuvy půdy? Cosi mi říká, že ani náhodou, jejich cílem je žádná dálnice. Dálnice do Vídně nestojí po více jak čtvrt století po listopadu 89 a aktivisté podepsali se na tomto tristním stavu rozhodující měrou. A ta žádnou sesuvovou oblastí v žádné ze svých variant nevede. Neexistující dálnicí z Prahy do Hradce Králové, svitavskou radiálou, severní větví pražského okruhu by se dalo pokračovat. A dalšími a dalšími.

  Student teplického gymnázia má pravdu. Zelení a jiní ekologičtí aktivisti jsou škodná - jakkoli v případě D8 k tomu přistupuje lobby a diletantské plánování navíc.
  IH
  November 15, 2016 v 17.32
  Pane Klusáčku,
  dálniční tunel (přes část CHKO) byl určitě lepším řešením. Dálnice mohla být také vedena oklikou. Kdyby z města s jedním a čtvrt milionem obyvatel nevedlo 8 dálnic, ale třeba jen 6, taky by se nic zvláštního nestalo.

  Obstrukce jsou samozřejmě obstrukce. Váhat využít toho mála, co se využít dá, by bylo trestuhodnou liknavostí a zaslouženým důvodem k posměchu. Bylo by slušňáckým počinem, narušujícím už tak narušenou rovnováhu systému. Advokát taky využije jakékoliv příležitosti ve prospěch obžalovaného, pane Klusáčku.

  Na současném stavu společnosti shledávám smutným mnohé, nutnost sjet při cestě do Vídně či zpět (u nás i v Rakousku) z dálnice však nikoliv. Ono bývá horší něco ztratit, než něco hned tak nezískat.

  P.S.: Názor na škodnou přehodnotili snad už i myslivci