Děti Země: Dostavba dálnice D8 se vleče

Vratislav Dostál

V návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury se uvádí, že dálnice D8 přes České středohoří má být hotová v prosinci příštího roku. Ředitelství silnic a dálnic ČR přitom nemá stále stavební povolení pro deset objektů.

Podle návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 má být dálnice D8 přes České středohoří hotová v prosinci 2015, stát bude asi 14,2 miliard korun. Kvůli sanaci obrovského sesuvu z loňského června se termín nicméně může posunout až na prosinec roku2016 a náklady zvýšit o 1,2 miliard korun.

Upozorňují na to Dětí Země, které při své pravidelné kontrole prací na dálnici nezaznamenaly žádný velký stavební ruch. Ředitelství silnic a dálnic ČR přitom od března 2013 nemá stále stavební povolení pro deset objektů.

„Při kontrole jsme zaznamenali pracovní činnost jen u Řehlovic, kde se staví dva mosty, před tunelem Radejčín, kde se dělají terénní úpravy, a u obce Dobkovičky, kde se pokládá asfalt. Jinak je na stavbě v podstatě mrtvo. Například se stále ještě nestaví most mezi oběma tunely,“ uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země, které její výstavbu pravidelně kontrolují od zahájení v říjnu 2007.

Podle harmonogramu firmy Pragoprojekt Praha z dubna 2007 se měla dálnice stavět od října 2007 do prosince 2010 a most mezi dvěma tunely délky 133 m od března 2008 do září 2010. Most ale stavební povolení dostal až v srpnu 2012, neboť ŘSD ČR poslední pozemek pro dálnici získalo v roce 2011. Časový plán je tak podle Patrika pouhou fikcí.

„Zajímalo by nás, kdo nebo co tak úspěšně blokuje výstavbu mostu mezi oběma tunely nad Uhelnou strouhou, pokud stavební povolení bylo vydáno už před dvěma lety a nic se tam neděje,“ podivuje se Patrik.

ŘSD ČR je navíc od března 2013 bez stavebního povolení pro devět různých silničních objektů a pro objekt budovy šaten FC Vchynice, neboť Krajský soud v Ústí nad Labem tato povolení zrušil. Od té doby se ŘSD ČR nepodařilo stavební povolení dodatečně získat, neboť je neschopné sehnat potřebné podklady.

V letech 2003 až 2014 podaly spolky proti schvalování dálnice D8 celkem dvacet sedm žalob, z nichž zatím většinu vyhrály. Nejvyšší správní soud (NSS) v Brně stále ještě řeší pět kasačních stížností, z nichž čtyři se týkají vydání stavebních povolení. První rozhodnutí NSS lze čekat nejdříve na konci roku 2014.

Dálnici D8 přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením firem Eurovia a Metrostav, původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 miliard korun (bez DPH) se zvýšila na asi 14,2 miliard korun (bez DPH) a termín dostavby z prosince 2010 se kvůli sanaci sesuvu posouvá na prosinec 2016.