Trasa dálnice D8 nemá ani jedno platné územní rozhodnutí

Vratislav Dostál

Na základě žaloby Společnosti ochránců životního prostředí soud zrušil poslední územní rozhodnutí. Stavební povolení ale zůstává platné, tudíž se může stavět. Děti Země podají proti rozsudku o zachování platnosti stavebního povolení kasační stížnost.

Účastníci sporu o zákonnost územního a stavebního rozhodnutí pro 4,7 km trasy dálnice D8 z Lovosic do Řehlovic obdrželi rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem z prosince loňského roku. Soud na základě žaloby Společnosti ochránců životního prostředí sice zrušil poslední územní rozhodnutí, nicméně stavební povolení zůstává platné, takže se může stavět.

Rozsudek již potřetí potvrdil, že stanovisko EIA o hodnocení vlivů dálnice na životní prostředí bylo v listopadu 1996 vydáno ministerstvem životního prostředí nezákonně, neboť navázalo na stanovisko SEA z dubna 1995 vydané bez účasti veřejnosti. Děti Země plánují proti rozsudku o zachování platnosti stavebního povolení podat kasační stížnost.

„Potvrdilo se, že trasa dálnice D8 byla vždy umisťována nezákonně, neboť krajský soud zrušil všechna územní rozhodnutí, přičemž opakovaně uznal naši námitku ze srpna 1996 o utajeném výběru varianty se dvěma krátkými tunely bez účasti veřejnosti,“ komentuje výsledek soudního sporu Miroslav Patrik z Dětí Země.

Podle něho je rozsudek důležitý pro ostatní občanská sdružení, která se potýkají s podobným úmyslným porušováním zákonů úředníky při povolování jiných staveb. Současně bude významné i rozhodnutí Evropské komise o tom, zda na dálnici poskytne asi 8 miliard korun, pokud byla všechna územní rozhodnutí zrušena, nebyly podle zákona posouzeny všechny varianty a Česká republika zabránila zákonné účasti dotčené veřejnosti.

„Jelikož krajský soud ponechal v platnosti stavební povolení, připravujeme podat k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost, neboť podle nás mělo být povolení rovněž zrušeno, pokud bylo zrušeno podkladové územní rozhodnutí, takže počítáme s tím, že by krajský soud rozhodoval o žalobě ještě jednou,“ uvažuje Patrik.

Viníkem zrušení územního rozhodnutí soudem pro trasu dálnice délky 4,7 km je podle Dětí Země vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu na krajském úřadě Zdenka Švehlová, která rozhodnutí stavebního úřadu v Lovosicích ze dne 21. 12. 2011 potvrdila jak dne 20. 4. 2012, tak dne 14. 8. 2012, ačkoliv věděla, že obě budou zrušena, což se i stalo.

Otázkou podle Patrika je, zda nejde o trestní čin zneužití pravomocí úřední osoby.