Krajský úřad opět zamítl odvolání proti územnímu rozhodnutí pro dálnici D8 

Vratislav Dostál

Stavba posledního úseku dálnice D8 přes České středohoří bude mít opět platné stavební povolení. Krajský úřad Ústeckého kraje totiž zamítnul odvolání Společnosti ochránců životního prostředí proti územnímu a stavebnímu rozhodnutí.

Ústecký krajský úřad ve středu zamítl odvolání proti územnímu a stavebnímu rozhodnutí občanského sdružení Společnost ochránců životního prostředí z Litoměřic.

Stavba posledního úseku dálnice D8 délky kolem 4,7 kilometrů se tak bude moct opět stavět. Poprvé úředníci o stížnosti ekologů rozhodovali na konci dubna. Pak se dva a půl měsíce stavělo. Ekologové nicméně na konci července uspěli u Krajského soudu v Ústí nad Labem s žalobou a povolení na tři týdny přestalo platit.

V novém rozhodnutí krajský úřad vycházel i z odůvodnění rozsudku krajského soudu. Po nabytí právní moci rozhodnutí, které nastane po uplynutí patnáctidenní lhůty, tak může Ředitelství silnic a dálnic ČR pokračovat v dostavbě posledního úseku D8.

„Chtěla bych vyzdvihnout velmi rychlou a profesionální reakci zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje na nedávný rozsudek krajského soudu. Práce na dostavbě dálnice se mohou po krátké přestávce opět obnovit,“ uvedla hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

Přesto se dle svých slov chystá oslovit Společnost ochránců životního prostředí a vyzvat je k ukončení bojkotu stavby. „Nicméně jsem přesvědčená, že poslední slovo ekologických aktivistů k dálnici D8 již zaznělo,“ dodala.

„Obávám se, že úředníci krajského úřadu vědomě odmítají respektovat rozsudek, který jasně říká, že jeden podklad, stanovisko o hodnocení vlivů na životní prostředí, byl vydán nezákonným způsobem, neboť výběr variant dálnice byl proveden bez účasti veřejnosti, což potvrdilo i stanovisko veřejného ochránce práv z července 2003 i jiný rozsudek krajského soudu z února 2012,“ domnívá se ale předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něj lze proto očekávat, že litoměřické občanské sdružení žalobu proti novému územnímu a stavebnímu rozhodnutí asi opět podá, neboť druhé zamítavé rozhodnutí krajského úřadu je zcela totožné s tím prvním, které krajský soud již zrušil, pouze v něm byly formálně doplněny tři odstavce o tomto rozsudku a graficky je uvedeno, že se zamítá odvolání proti územnímu i stavebnímu rozhodnutí.

„Nicméně lze uznat, že krajský úřad rozhodl v celosvětovém rekordu, pokud to bylo hned první den, kdy mohl. Nicméně stále platí, že o dálnici D8 stejně nedokáže rozhodovat podle zákona,“ uvedl Patrik pro Deník Referendum.

Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil kvůli vadám řízení rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterým úřad zamítl odvolání aktivistů proti povolení dostavby dálnice D8, na sklonku července. Celá záležitost se tak vrátila zpět na krajský úřad k dalšímu řízení.

Rozsudek krajského soudu nabyl právní moci dne 26. července 2012. Krajský úřad Ústeckého kraje měl pak šedesát dní na vydání nového rozhodnutí. Nedostavěná dálnice je podle Ústeckého kraje jednou z příčin nižšího zájmu zahraničních investorů, kteří by prý mohli přispět k vytváření nových pracovních míst v regionu kraji.

Podle úředníků kraje bylo navíc odborným měřením prokázáno, že občané žijící na objízdných trasách jsou vystaveni zvýšeným zdravotním rizikům včetně rakoviny. K tomu je podle nich potřeba přičíst celospolečenské ztráty, které se podle studie ČVUT ročně pohybují okolo 700 milionů korun.