Děti Země: Schvalování a výstavba dálnice probíhá sedmnáct let nezákonně

Vratislav Dostál

Krajský soud v Ústí nad Labem na základě žaloby Dětí Země vydal rozsudek, kterým zrušil územní rozhodnutí pro část dálnice D8 z Lovosic do Řehlovic o délce sto metrů u obce Bílinka. Ta měla být otevřena v prosinci loňského roku.

Na základě žaloby Dětí Země vydal krajský soud v Ústí nad Labem na konci února rozsudek, kterým zrušil územní rozhodnutí pro část dálnice D8 z Lovosic do Řehlovic délky sto metrů u obce Bílinka, která měla být otevřena dne 21. prosince 2011.

Podle Dětí Země soud uznal, že stanovisko EIA o hodnocení vlivů dálnice na životní prostředí bylo v listopadu 1996 vydáno ministerstvem životního prostředí v rozporu se zákonem, neboť navázalo na stanovisko SEA z dubna 1995 vydané nezákonně bez účasti veřejnosti. První územní rozhodnutí pro celou dálnici D8 soud zrušil již v polovině roku 2010.

„Jsme velmi potěšeni, že soud konečně uznal naši žalobní námitku proti stanovisku EIA pro dálnici D8 přes České středohoří, i když spor řešil osm a půl roku a dokonce ve dvou žalobách proti dvěma územním rozhodnutím,“ uvedl k rozsudku Miroslav Patrik z Dětí Země.

Zrušené územní rozhodnutí nicméně nemá pro úsek délky sto metrů žádný význam, neboť stavební povolení stále platí. Navíc stavba je již dokončená a měla být ke dni 21. prosince 2011 zprovozněna.

„Pro nás je podstatné, že po více než patnácti letech čekání nám dal krajský soud konečně za pravdu, že ministerstvo životního prostředí v letech 1994-1995 vedlo proces SEA o výběru koridoru pro dálnici D8 nezákonně, neboť z něho byla vyloučena veřejnost, která tak nemohla podpořit variantu s dlouhým tunelem, takže schvalování dálnice je od počátku vadné,“ vysvětlil okolnosti nejspornější části historie schvalování dálnice Patrik.

Na vydání stanoviska SEA z dubna 1995 se podle Dětí Země nezákonně podíleli zaměstnanci ministerstva životního prostředí. Konkrétně to byl Václav Pulchart, který proces SEA vedl, ředitel odboru územních vazeb Stanislav Sládek, který podle ekologů stanovisko SEA vydal. Na vydání stanoviska EIA z listopadu 1996 se pak podle Dětí Země nezákonně podílel Vratislav Ješátko, který proces EIA vedl, a náměstek ministra Pavel Dvořák, který stanovisko vydal.

Svůj podíl viny má podle Patrika také autor krajinářského hodnocení SEA tří koridorů dálnice a dokumentace EIA s dvěma variantami Petr Anděl a autorka posudku EIA Věra Kameníčková.

Viníky jsou nepřímo nakonec i tehdejší ministři životního prostředí František Benda (KDS), který se za svůj způsob vedení ministerstva stal Ropákem 1994, a Jiří Skalický (ODA). „Oba totiž mohli zákonnost obou těchto procesů ovlivnit už na začátku schvalování dálnice, čímž by se předešlo dnešním potížím,“ nepochybují ekologové

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse