Děti Země uspěly s žalobou proti zatajování informací

Vratislav Dostál

Téměř tři roky musely Děti Země čekat, než Městský soud v Praze vydal rozsudek, jenž ministerstvu dopravy přikázal, aby jim do třiceti dní poskytnul plné znění pětatřiceti smluv s advokátními kancelářemi o právním zastupování.

Takřka tři roky musely Děti Země čekat, než Městský soud v Praze vydal rozsudek, dle kterého jim musí ministerstvo dopravy poskytnout plné znění pětatřiceti smluv s advokáními kancelářemi WEIL, GOTSHAL & MANGES, v. o. s., AK Jansta, Kostka & spol., AK Kříž a Bělina a AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři o právním zastupování.

Soud zcela odmítnul tvrzení ministerstva a bývalých ministrů dopravy Aleše Řebíčka a Gustáva Slamečky, že jde o obchodní tajemství, že to odporuje evropskému právu nebo že jde o citlivé a žadatelem zneužitelné informace. „Městský soud v odůvodnění rozsudku jednoznačně potvrdil, že veřejné orgány musejí smlouvy s externími advokáty žadatelům poskytovat v plném znění, nikoliv, jak se stalo nám, že předmět těchto smluv bude skryt, neboť to odporuje veřejné kontrole a veřejným zájmům,“ uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země.

Smlouvy s těmito čtyřmi advokátními kancelářemi na tři roky za 450 miliónů korun zařídil v roce 2007 bývalý ministr dopravy Aleš Řebíček (ODS). Když se o tom Děti Země v létě 2008 dověděly, požádaly o tyto smlouvy ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC).

Informace tehdy poskytlo jen ŘVC, kdežto ministerstvo i ŘSD začaly proti Dětem Země uplatňovat obsáhlé obstrukce a opakovanou nečinnost. Nakonec podle Patrika tehdejší ministr dopravy Gustáv Slamečka v červenci 2009 „svolil“ k poskytnutí pětatřiceti smluv, ale se zakrytím textu o jejich předmětu, a tehdejší generální ředitel ŘSD Jiří Švorc až v červnu 2011 k poskytnutí svých pětatřiceti smluv, avšak také se zakrytím jejich předmětu. Děti Země proto proti ŘSD podaly žalobu loni v srpnu.

„Už jsme poměrně zvyklí na to, že jedním z důvodů, proč nám úřady informace nechtějí poskytovat, je to, že o ně žádají Děti Země. Nejtěžší kalibr zneužití zákona o právu na informace jsme ale zažili za ministra dopravy Aleše Řebíčka, který nám dokonce vyhrožoval, že jsme jedním soudním úspěchem na dálnici D8 připravili stát o 215 miliónů korun a že nás dá k soudu, což se později ukázalo jako lež,“ připomněl Patrik.

Podle něj obstrukce a úmyslnou nečinnost při vyřizování žádostí o informace nyní provádí ředitel ŘVC Jan Skalický. Děti Země proto proti nečinnosti ŘVC podaly už dvě žaloby, přičemž ŘVC odmítá poskytnout nejen smlouvy s externími advokáty, ale i různé odborné studie, takže jejich postup může mít podle Dětí Země znaky trestného činu.

„Veřejné orgány by si vůbec neměly externí advokáty najímat, pokud řeší takové banální právní kauzy jako je poskytování informací nebo zákonnost správních rozhodnutí, neboť to musejí zvládnout úředníci sami nebo nanejvýš advokáti příslušného úřadu,“ uzavřel Patrik.