V trase dálnice D8 je několik rizikových sesuvů

Vratislav Dostál

Páteční sesuv svahu dálnice D8 v okolí 56,5 kilometru nad obcí Litochovice nad Labem v Chráněné krajinné oblasti České středohoří se dal podle Dětí Země dávno očekávat, zvláště při vytrvalém dešti.

Páteční obrovský sesuv svahu dálnice D8 v okolí 56,5 kilometru nad obcí Litochovice nad Labem v CHKO České středohoří se podle Dětí Země dal dávno očekávat, zvláště při vytrvalém dešti. Děti Země pohyb půdy v těchto místech sledují již od dubna 2010, stejně tak i snahu stavební firmy opakovaným menším sesuvům bránit sypáním drceného kamene a zpevňováním betonem. Další aktivní sesuv na dálnici D8 je u estakády nad Prackovicemi nad Labem, kde k výraznému posunu zeminy došlo před rokem 2011. 

„Už tři roky sledujeme, jak se stavebníci snaží opakovaným sesuvům nad Litochovicemi bránit kamením a betonem, takže o problémech v těchto místech všichni dávno vědí. Potvrzují se tak dřívější obavy geologů o vysoké rizikovosti povrchové trasy dálnice D8 v Českém středohoří, proto doporučovali se jim dlouhým hlubinným tunelem raději vyhnout, což se ale bohužel nestalo,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik. 

Podle něj je kromě oblasti dálnice v okolí km 56,5 nad Litochovicemi dalším rizikovým sesuvným místem i území těsně u estakády Prackovice na 57,5 kilometru, kde k velkému mělkému sesuvu půdy došlo již před rokem 2011 a který je dosud také patrný, takže o něm stavebníci a Ředitelství silnic a dálnic ČR také dávno vědí.

Děti Země na rizikovost sesuvů upozornily již v prosinci 2004 v tiskové zprávě Dálnici D8 ve Středohoří mohou ohrozit sesuvy: „Výstavba uvažované varianty dálnice D8 s tunelem Kubačka délky 3,35 km v Českém středohoří je podle vyjádření odborníků z České geologické služby reálná... U schválené povrchové varianty dálnice pak upozorňují na rozsáhlé sesuvné území v její trase kolem lomu Prackovice, které si vyžádá náročné technické řešení a vysoké finanční náklady“.

„V roce 2001 v ideovém souboji o trasování dálnice přes České středohoří vyhrál potvrzením výjimky ministrem Milošem Kužvartem z ČSSD názor, že rychlejší a levnější bude podstoupit všechna rizika, včetně výskytu sesuvů, a postavit D8 bez dlouhého tunelu. Tyto argumenty byly podle očekávání účelové, neboť dálnice bude hotová v podobné lhůtě, jako kdyby se tehdy schválil tunel Kubačka,“ upozorňuje ještě Patrik.

Dálnici D8 délky 16,4 km přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením firem EUROVIA a Metrostav, přičemž původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 miliard korun (bez DPH) se zvýšila na cca 12,3 miliard korun (bez DPH), tj. o čtyřiadvacet procent. Termín dostavby z prosince 2010 se posunul až na červen 2015.