Už rok jsou dálnice D8 a železniční trať zničené sesuvem půdy

Vratislav Dostál

Ani rok poté, co došlo na dálnici D8 k sesuvu asi 500 tisíc m3 zeminy, není jasné, jak se bude sesuv řešit, kdy bude dálnice hotová a jaké budou konečné náklady její výstavby.

Na sklonku minulého týdne uplynul rok od sesuvu půdy na dálnici D8. Došlo k němu po velkých deštích, sesuv o objemu asi 500 tisíc m3 zeminy zničil také železniční trať. Na obrovskou sesuvnou oblast, přes kterou v délce asi dvou kilometrů probíhá v povrchové trase dálnice D8, jako první upozornili geologové z Českého geologického ústavu již v roce 1995.

Stejný názor měly i Děti Země a další spolky, které od počátku požadovaly postavit dálnici s dlouhým tunelem. Děti Země nyní jako řešení navrhují postavit mimo sesuvy přeložku dálnice s tunelem Litochovice o délce 1,2 za asi dvě miliardy korun.

„Sesuv jasně prokázal, že účast občanů, spolků a nezávislých odborníků může být pro každou stavbu spíše přínosem, než zátěží, neboť mohou upozornit na rizika, která investoři a úředníci mohou podceňovat nebo je detailně neznají. Při schvalování dálnice D8 byla ale veřejnost z účasti vyloučena, jak doložily i rozsudky soudů, a zcela selhal i státní investor Ředitelství silnic a dálnic ČR,“ připomíná předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Za jednoho z viníků sesuvu označuje profesora Jaroslava Paška, který ve svém stanovisku z července 1996 uvedl, že vést dálnici přes sesuvná území je proveditelné. Přitom nijak neupřesnil, za jakých technických a finančních podmínek. Pašek pak v prosinci 2004 ve svém znaleckém posudku pro ŘSD ČR dokonce tvrdil, že výstavbou dálnice D8 přes sesuvná území se stabilita svahu neporuší, ale naopak bude zajištěna.

Podle Patrika jsou dalšími viníky úředníci na ministerstvu životního prostředí, kteří vydali dvě stanoviska o hodnocení vlivu dálnice na životní prostředí, aniž by je sesuvné území, přes kterou se dálnice v povrchové variantě plánovala, výrazně zajímalo. Přitom odmítli stavbu dlouhého tunelu, který se těmto sesuvům vyhýbal.

„Také nás silně překvapuje, jak se k této očekávatelné kalamitě stát bezradně postavil, neboť ani po roce není zřejmé, jak se bude sesuv řešit, kdy bude dálnice hotová a jaké budou její konečné náklady,“ diví se Patrik.

Děti Země navrhují, aby se jako jedno z řešení této kalamity posoudila výstavba přeložky dálnice D8 v km 56,1 až 58,3 km s tunelem Litochovice délky 1,2 km. Tato nová trasa by i s demolicí nepotřených částí stávající trasy přes sesuvné území délky cca 1,5 km mohla podle Patrika přijít nanejvýš na dvě miliardy korun.

Děti Země také očekávají, že orgány činné v trestním řízení zahájí trestní řízení z důvodu obecného ohrožení. Sesuv totiž zničil jak část dálnice, tak železniční trať Správy železniční dopravní cesty, takže se jezdí autobusy.

Dálnici D8 délky 16,4 km přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením firem Eurovia a Metrostav. Původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 miliard korun (bez DPH) se zvýšila na cca 14,5 miliard korun bez DPH, tzn. o šestačtyřicet procent. Termín dostavby z prosince 2010 se zatím posunul na červen 2016.