Stát má potíže získat tři stavební povolení pro dálnici D8 

Vratislav Dostál

Dálnici D8 přes České středohoří již rok chybějí nová stavební povolení. Navíc ji čeká odborně obtížná a finančně náročná sanace obrovského sesuvu půdy. Původní měla být dálnice hotová do konce roku 2010.

Dálnici D8 přes České středohoří již rok chybějí nová stavební povolení, která byla na základě podaných žalob Dětí Země zrušena soudy. Dodatečné vydání těchto rozhodnutí blokuje buď státní úřad, jakým je třeba ministr dopravy, nebo státní investor Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR), které dosud nedokázalo předložit potřebné podklady.

Dálnici čeká také odborně obtížná a finančně náročná sanace obrovského sesuvu. Původní měla být dálnice hotová do konce roku 2010, nyní je to o pět let později.

„Nemohoucnost znovu vydat tři banální stavební povolení opět dokazuje, že účastníci správních řízení jen stěží dokážou účinně zpomalit schvalování nějaké stavby, protože hlavním viníkem bývá hlavně investor, který předloží nedostatečnou žádost a pak musí spis doplňovat o chybějící podklady, nebo správní úřad, který je nečinný nebo si neví rady, jak má rozhodnout,“ připomíná předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Například ministr dopravy už více než rok od doručení rozsudku o zrušení stavebního povolení pro tři stavební objekty u mostu Vchynice podruhé nerozhodl o rozkladu Dětí Země z roku 2008. Přitom jde o zařízení staveniště pro tento most, které bylo dávno postavené a jeho plocha se má teď vrátit do původního stavu.

Druhým příkladem „státního blokování“ dálnice D8 je neschopnost ŘSD ČR ani během jednoho roku předložit odboru dopravy v Lovosicích chybějící podklady, takže řízení o dodatečném povolení devíti stavebních objektů bylo od října 2012 opakovaně prodlužováno, nyní pro jistotu až na konec roku 2014.

„Liknavý je také přístup stavebního úřadu v Lovosicích, který ani po devíti měsících od doručení zrušujícího rozsudku nedokázal zahájit řízení o dodatečném vydání stavebního povolení pro šatny fotbalistů ve Vchynicích, které jsou tak kuriózně součástí dálnice jako kompenzace za ty zničené,“ upozorňuje Patrik.

Občanská sdružení proti schvalování dálnice D8 podala v letech 2003 až 2012 rekordních šestadvacet žalob, z nichž zatím většinu vyhrála. Nicméně Nejvyšší správní soud v Brně ještě řeší pět kasačních stížností, z nichž čtyři se týkají právě vydání stavebních povolení. Rozhodnutí NSS lze očekávat až během roku 2014.

Dálnici D8 délky 16,4 km přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením firem Eurovia a Metrostav. Původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 miliard korun (bez DPH) se zvýšila na přibližně 14,5 miliard bez DPH, tzn. o 46 procent. Termín dostavby se z prosince 2010 posunul až na prosinec 2015.