Děti Země podaly kvůli sesuvu půdy na dálnici D8 trestní oznámení

Vratislav Dostál

Ani po třech letech, které od sesuvu půdy uplynuly, není známo, které osoby za něj nesou odpovědnost. Děti země společně s trestním oznámením Vrchnímu státnímu zastupitelství předložily seznam třiceti osob, které by bylo vhodné vyslechnout.

Děti Země zaslaly v pondělí na Vrchní státní zastupitelství v Praze trestní oznámení s více než dvaceti přílohami. Žádají v něm, aby bylo prošetřeno, zda zničením 200 metrů železniční trati a zasypáním rozestavěné dálnice D8 v Českém středohoří sesuvem o objemu 500 tisíc m3 zeminy, ke kterému došlo v červnu roku 2013, nedošlo ke spáchání nějakého trestného činu, například obecného ohrožení z nedbalosti. Od události uplynuly tři roky, aniž je podle Dětí Země známo, které osoby tento sesuv zavinily.

„Trestní oznámení jsme podali z opatrnosti, neboť ani po třech letech od sesuvu jsme neslyšeli, že by probíhalo nějaké vyšetření, ačkoliv jen odhadovaná škoda za zničenou železniční trať, za sanaci sesuvu a za opravu nedostavěné dálnice D8 je kolem miliardy korun, takže jsme pro jistotu předložili seznam téměř třiceti osob, které by bylo vhodné vyslechnout,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho k chybám došlo již při výběru koridoru a variant dálnice D8 v letech 1995-6, kdy geologové opakovaně při každé příležitosti kritizovali bizarní způsob vybrání varianty právě přes sesuvné území délky dva kilometry, ačkoliv existovaly i varianty s dlouhými tunely, které se sesuvům vyhýbaly.

„Kromě bývalého vedení Ředitelství silnic a dálnic ČR a projektantů považujeme za viníky také tehdejší pracovníky ministerstva životního prostředí, kteří v procesu hodnocení vlivů dálnice na životní prostředí rozhodovali nezákonně, což prokázaly dva rozsudky krajského soudu v roce 2012,“ upozorňuje dále Patrik.

Podle Dětí Země k dalším chybám pak došlo při samotné výstavbě této nezákonně vybrané trasy, neboť k dílčím sesuvům na svahu vysokého odřezu dálnice docházelo již od roku 2010, aniž jim zhotovitelské firmy a stavební dozor účinně zabránily, takže se po velkých deštích v červnu 2013 na tři roky odlehčenou patu svahu dálnicí logicky sesunul obnažený okraj kamenolomu Dobkovičky.

„Snad se vše nestranně vyšetří, i když rezort dopravy, který zajišťuje přípravu, povolování i výstavbu dálnice D8, se bude jako hlavní viník sesuvu jistě nyní snažit celý problém zamést pod koberec nebo zástupně hledat chyby jinde, než na ministerstvu, na ŘSD ČR či mezi projektovými a stavebními firmami, neboť ministr Dan Ťok je jako ex-šéf Skansky logicky vystaven ochranitelskému komplexu,“ doufá nakonec Patrik.

Dálnici D8 délky 16,4 km přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením firem Eurovia a Metrostav. Původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 miliard korun (bez DPH) se zvýšila na přibližně 15 miliard korun (bez DPH) a termín dostavby z prosince 2010 se kvůli sanaci sesuvu posunul zatím na 16. prosinec letošního roku.

    advertisment