Ekologové nesouhlasí se sanací sesuvu půdy na dálnici D8 bez výběrového řízení

Vratislav Dostál

Tvrdit, že je okamžitě nutné provést sanaci sesuvu půdy a obejít přitom zákony a veřejné výběrové řízení, je podle ekologů ze strany státu účelovým alibismem. K sesuvu totiž došlo před šestnácti měsíci.

Proti vydání tří předběžných stavebních povolení pro sanaci sesuvu půdy na dálnici D8 podaly Děti Země odvolání ke krajskému úřadu v Ústí nad Labem. Nelíbí se jim, že byly vydány bez územního rozhodnutí a bez standardního stavebního řízení, kterého by se mohly efektivně zúčastnit. Děti Země také nesouhlasí s tím, aby sanaci bez veřejného výběrového řízení prováděla firma Eurovia.

„Tvrdit, že je okamžitě nutné provést sanaci sesuvu, takže se obejdou zákony a veřejné výběrové řízení, je podle nás ze strany státu účelovým alibismem, neboť k sesuvu došlo před šestnácti měsíci v červnu 2013. Investor tak měl dost času ho standardními postupy dávno vyřešit,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něj je to další důkaz chaotické přípravy a výstavby dálnice D8 přes České středohoří ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR), které od počátku ignorovalo vážné námitky geologů a ekologických sdružení, že vést dálnici přes sesuvná území v Českém středohoří, místo výstavby dlouhého tunelu, může způsobit vážná ekologická a finanční rizika. A to se také stalo. Přitom dosud nebyl identifikován viník sesuvu.

Městský úřad v Lovosicích na základě žádosti ŘSD ČR z 3. října vydal již 7. a 10. října tři předběžná stavební povolení, neboť opsal žádost investora, že sesuv představuje živelnou pohromu a závažnou havárii stavby. Podle Dětí Země toto tvrzení po šestnácti měsících od sesuvu odporuje logice.

„Proti vydání tří předběžných stavebních povolení pro zemní práce, výstavbu obslužné komunikace a odvodnění jsme podali odvolání, neboť nebylo prokázáno, že je nutné obcházet standardní postup, kdy probíhá územní a stavební řízení a účastníci v nich podávají efektivní námitky,“ vysvětluje Patrik.

O všech odvoláních rozhodne krajský úřad v Ústí nad Labem. Děti Země z jeho strany předpokládají obvyklou obstrukční nečinnost, neboť odvolání nemá odkladný účinek, takže sanace může ihned začít.

Dálnici D8 délky 16,4 km přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením firem Eurovia a Metrostav, původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 miliard korun bez DPH se zvýšila na přibližně 14,2 miliard korun bez DPH. Termín dostavby z prosince roku 2010 se kvůli sanaci sesuvu posouvá na prosinec roku 2016.