Ekologové s ústavní stížností proti povolení tunelu na dálnici D8 neuspěli

Vratislav Dostál

Přestože Ústavní soud nevyhověl stížnosti ekologů, dal jim za pravdu, že při povolování dálnice D8 nebyl zcela naplněn zákon a také mezinárodní závazky o zajištění práva na spravedlivý soudní proces a na soudní ochranu.

Ekologická organizace Děti Země neuspěla se svou ústavní stížností proti povolení tunelu Radejčín na dálnici D8 v Českém středohoří. Ústavní soud dal ekologům nicméně alespoň částečně za pravdu. Podle soudu totiž při povolování dálnice nebyl zcela naplněn zákon a také mezinárodní závazky o zajištění práva na spravedlivý soudní proces a na soudní ochranu. Soud upozornil na chyby Krajského soudu v Ústí nad Labem, který zákonnost územního rozhodnutí zkoumal v letech 2003 až 2010, tedy celkem sedm let.

„Usnesení Ústavního soudu pro nás znamená aspoň částečnou satisfakci, protože správní soudy nám dávaly za pravdu až po několika letech, takže jejich rozsudky měly spíše akademickou než reálnou hodnotu. Typickým špatným příkladem byl soudní spor o územní rozhodnutí pro dálnici u Krajského soudu v Ústí nad Labem, který během sedmi let opakovaně porušoval zákon a navíc nerespektoval dva zrušující rozsudky Nejvyššího správního soudu,“ komentuje výsledek ústavní stížnosti Miroslav Patrik z Dětí Země.

Advokát Dětí Země Pavel Černý z advokátní kanceláře Šikola a partneři k obsahu usnesení dodává: „Ústavní soud potvrdil, že při povolování dálnice D8 nebyla dotčené veřejnosti poskytnuta efektivní soudní ochrana v souladu s požadavky mezinárodního a evropského práva. Podle soudu tento stav způsobily nedostatky české legislativy a chyby správních soudů, zejména Krajského soudu v Ústí nad Labem, který žalobě proti vydání prvního územního rozhodnutí v roce 2003 nepřiznal odkladný účinek, přičemž rozhodnutí zrušil až v červnu 2010. Navíc až v roce 2012 při přezkumu dalších dvou dílčích územních rozhodnutí konečně potvrdil, že v letech 1995-6 došlo k porušení zákona o hodnocení vlivů dálnice D8 na životní prostředí.“

Ústavní soud ve svém usnesení uvedl: „Za situace, kdy právní úprava neumožňovala při přezkumu vydaných stavebních povolení zohlednit skutečnost, že jim předcházející územní rozhodnutí byla zrušena, vedl takový stav ve svém důsledku skutečně k tomu, že stěžovateli nebyla poskytnuta správními soudy efektivní ochrana jeho práva, a to na spravedlivý proces.“

Ústavní soud dále uznal jako oprávněnou námitku Dětí Země, že ministerstvo dopravy neuvedlo, proč do stavebního povolení odmítlo zahrnout některé podmínky stanoviska EIA. Ale vzhledem k pokročilosti výstavby tunelu Radejčín nebyl tento postup vyhodnocen za tak závažný, aby bylo stavební povolení zrušeno.

Občanská sdružení v letech 2003 až 2014 vedla proti dálnici D8 celkem 26 soudních sporů, z nichž polovinu vyhrála. Děti Země v květnu 2014 podaly ještě žalobu proti zamítnutí žádosti o obnovu stavebního řízení pro část dálnice u Řehlovic v délce 4,7 km, o které Krajský soud v Ústí nad Labem dosud nerozhodnul.

Dálnici D8 délky 16,4 km přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením firem Eurovia a Metrostav. Původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 miliard korun (bez DPH) se zvýšila na více než 14,2 miliard (bez DPH) a termín dostavby z prosince 2010 se kvůli sanaci sesuvu posouvá na prosinec 2016.

    advertisment
    advertisment