Děti Země vyhrály další soud, stát přesto tají účelnost výdajů za dálnici D8

Vratislav Dostál

Již po šesté vyhrály Děti Země soudní spor s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které jim odmítá poskytnout přílohy faktur advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek Fráňa a partneři ve sporech o zákonnosti stavebních povolení pro dálnici D8.

Městský soud v Praze uznal šestou žalobu Dětí Země proti Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR), které jim v říjnu 2013 odmítlo vydat přílohy čtyřiačtyřiceti faktur advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek Fráňa a partneři za zastupování v deseti soudních sporech o zákonnosti stavebních povolení pro dálnici D8 z Lovosic do Řehlovic.

Rozsudek potvrdil i Nejvyšší správní soud, který kasační stížnost ŘSD ČR i advokátů zamítl. Děti Země ovšem žádané přílohy stále nemají, ačkoliv stát za šestnáct vyjádření těchto advokátů utratil asi 2,58 miliónů korun.

„Zřejmě jsme na stopě nějakého obrovského finančního podvodu či jiného trestného činu, neboť si nedovedu představit, proč tak banální informace, jako jsou přílohy k fakturám této advokátní kanceláře, ani po třech letech čekání nemáme. Přitom od jiných úřadů jsme je dostaly,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

ŘSD ČR přílohy odmítlo vydat, neboť by prý porušilo obchodní tajemství a Listinu základních práv a svobod, ekologům proto poslalo pouze zmíněných čtyřiačtyřicet faktur na celkovou částku 2,58 miliónů korun, které si advokátní kancelář Hartmann, Jelínek Fráňa a partneři naúčtovala za poslání šestnácti vyjádření v deseti soudních sporech o zákonnosti povolování dálnice D8 přes České středohoří. Jedno podání tak stálo 161 tisíc korun.

Městský soud v Praze tyto utajované přílohy faktur posoudil a tvrzení ŘSD ČR v rozsudku vyvrátil: „Účelem žalobcovy žádosti bylo zjistit, kolik stálo zastupování té které konkrétní kauzy. Poskytnutím faktur bez příloh specifikujících poskytnuté právní služby tak žalobci nebyla umožněna kontrola hospodaření s veřejnými prostředky a nebyl tak naplněn smysl zákona o veřejném přístupu k informacím.“

Patrik připomíná, že je již od roku 2003 o ŘSD ČR známé, že informace o přípravě a výstavbě dálnice D8, které mohou dokazovat porušování zákona nebo neúčelné utrácení peněz či manipulativní tvrzení, se nekompromisně tají. „Zřejmě se tato státní instituce odůvodněně bojí oprávněné kritiky angažované veřejnosti, jako jsou Děti Země,“ říká Patrik.

Nejvyšší kontrolní úřad přitom neúčelnost výdajů za externí advokáty na ŘSD ČR naposledy kritizoval ve zprávě z 30. září 2013, podle které právní služby v letech 2010 až 2012 neodpovídaly obecným smlouvám. „Právní poradce s taxou 3500 korun za hodinu stěhoval archiv o dvě patra výš a faktura byla na 29 750 Kč,“ připomínají Děti Země.

Dálnici D8 přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením firem EUROVIA CS a Metrostav, původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 miliard korun bez DPH se zvýšila na přibližně patnáct miliard a termín zprovoznění z prosince 2010 se kvůli sanaci sesuvu posunul na 17. prosinec letošního roku.