Piráti, TOP 09 a lidovci chtějí omezit znečištění ovzduší z uhelných elektráren

Radek Kubala

Skupina poslanců ze sněmovního výboru pro životní prostředí se postavila proti udělování výjimek velkým uhelným elektrárnám a za pravomoc obcí zakázat spalování hnědého uhlí v kamnech. Ekologové i lékaři návrhy vítají.

Žádné výjimky z evropských limitů pro znečištění ovzduší pro velké uhelné elektrárny, obcím pravomoc zakázat spalování hnědého uhlí v domovních kotlích a kamnech. Takové jsou návrhy poslanců z výboru pro životní prostředí z Pirátské strany, TOP 09 a KDU-ČSL k aktuální novele zákona o ochraně ovzduší. Výbor bude o návrhu rozhodovat v březnu.

Kromě členů výboru návrh veřejně podpořili také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) nebo starosta beskydských Trojanovic Jiří Novotný (Naše Beskydy — SNK). Právě na Ostravsku, Ústecku a v Praze byla minulý víkend silná smogová situace.

„Podle nejnovějších dat je stav ovzduší v České republice velmi špatný. Ministerstvo životního prostředí situaci dlouhodobě podceňuje a v důsledku jeho liknavosti dýcháme špatný vzduch. Pro běžného občana výjimky neexistují, ale jakmile jde o velký průmysl, kde se točí velké peníze, nic není problém. Přitom jsou české limity nastaveny velmi mírně a v některých parametrech jsou benevolentnější než v Číně,” vysvětlila v tiskové zprávě Dana Balcarová z Pirátské strany.

Ekologové snahu politiků vítají, návrh je podle nich velmi smířlivý, protože se nevztahuje na uhelné teplárny, které v odůvodněných případech budou moct výjimku získat. Případný pozměňovací návrh by dopadl na jedenáct českých uhelných elektráren.

„Bohužel žijeme v zemi, kde si elektrárenské společnosti vylobovaly spoustu absurdních výjimek a výhod. Proto je iniciativa poslanců a poslankyň správná. Stejně tak je správné dát právo obcím, které dusí pár uhelných kotlů či kamen, úplně zakázat spalování uhlí na svém území. V konkrétních případech může jít doslova o vysvobození,” uvedl v tiskové zprávě programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

Iniciativu poslanců podpořili i někteří lékaři, podle kterých je znečištěné ovzduší v České republice významným zdrojem nemocí a předčasných úmrtí. Případné výjimky z emisních limitů považují za absurdní. „Zvláště v situaci, kdy český stát není schopen celá léta dostát svým závazků vůči vlastním občanům ani vůči EU a prosadit to, abychom dýchali vzduch, který by splňoval alespoň minimální kritéria kvality stanovená českým zákonem i evropskou směrnicí,“ řekl lékař Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

V České republice žije stále téměř šedesát procent lidí v oblastech, kde jsou překračovány zákonné limity pro znečištění ovzduší prachem. Prach v ovzduší je také hlavním důvodem, proč každý rok jedenáct tisíc lidí předčasně zemře. Znečištění ovzduší přispívá k mnoha nemocem včetně chronických zánětů průdušek, astmatu, srdečních onemocnění a mrtvice. Podle Světové zdravotnické organizace je špatná kvalita ovzduší největším zdravotním rizikem spojeným se stavem životního prostředí.