Současné trendy v ekonomice provází nárůst nerovnosti mezi pohlavími, varuje WEF

Petr Jedlička, Josef Patočka

Data shromážděná analytiky Světového ekonomického fóra dokládají, že dnes sílícím platově-prestižním odvětvím založeným na práci s technologiemi dominují muži. Ženy naopak převažují na místech, která jsou nejvíce ohrožena automatizací.

Současný rozmach nových oborů i nové způsoby využívání nových technologií v již existujících odvětvích provázejí krom řady přínosů také negativa — konkrétně například růst platové nerovnosti mezi pohlavími. Upozorňuje na to zpráva analytiků Světového ekonomického fóra (WEF) zabývající se budoucností zaměstnanosti.

Materiál připravený pro nedávno skončenou konferenci WEF v Davosu vychází ze zjištění, že v roce 2017 se překvapivě zvrátil dosud platný trend: postupně zasypávaná příjmová propast mezi muži a ženami se najednou znovu prohloubila. Od počátku standardizovaného měření daného parametru v roce 2006 byl přitom každý rok příznivější než předešlý.

Příčinu vidí analytikové WEF právě v současném stylu práce v rychle se rozvíjejících sektorech ekonomiky, které jsou na využívání nových technologií postavené, a zároveň v rizicích pokračující automatizace. V platově-prestižních oborech, jako jsou informatika či práce s biotechnologiemi, totiž dominují muži; v oborech, kde je ohroženo nejvíce pracovních míst automatizací, naopak ženy.

„Jedná se o zřejmý signál, že současný vývoj ve svět nevede automaticky k světlým zítřkům (...) že svět není tak docela v pořádku,“ uvedla ke zprávě Sharron Burrowová, generální tajemnice Mezinárodní odborové konfederace, jež se též účastnila letošního stekání Světového ekonomického fóra v Davosu.

Jako odpověď doporučují autoři zprávy zavést v dotčených sektorech opatření na podporu rovných podmínek mezi muži a ženami. Pokud se nechá krystalizujímu trendu volný průběh, vážně dle autorů hrozí, že se nerovnosti budou dále prohlubovat.

Skrytý problém

Nad citovanou zprávu WEF teď živě debatují organizace a aktivisté, kteří za rovnost v odměňování bojující, z jejich pozic je ovšem kritizováno dlouhodobě i samo WEF. Organizace se například sice hlásí k podpoře rovného zastoupení a její letošní konferenci v Davosu předsedaly demonstrativně jen ženy; mezi delegáty celkově však ženy tvořily pouze pětinu.

Kritizována je také teze o dosud „pozitivním“ trendu, který byl podle zprávy zvrácen až v roce 2017. Organizace angažující se v úsilí o rovné odměňování připomínají, že daný trend znamenal vždycky jen velmi malé postupné zlepšení. Při jeho udržení by dnes trvalo konkrétně 217 let, než by ženy po celém světě vydělávaly stejně peněz jako muži.

Česká republika patří ve statistikách rovnosti mezi pohlavími dlouhodobě mezi méně úspěšnou polovinu států. Na žebříčku rovnosti platů obsadila v minulém roce dvaadevadesáté místo ze 114, na žebříčku rovnosti politického zastoupení pak jednadevadesáté místo.

Další informace:

The Guardian Technology will widen pay gap and hit women hardest — Davos report

Deutsche Welle Women and the World Economic Forum

Deutsche Welle Gender gap taking center stage in Davos

World Economic Forum The Global Gender Gap Report 2017