Desátník Babiš a vojín Joch

Ondřej Vaculík

Kdo chce bránit zemi, měl by se přihlásit k policii, ne se ozbrojovat jako civilista, navrhuje Ondřej Vaculík. Zbraně totiž mohou snadno vést spíše k pocitu převahy a moci nežli bezpečnosti.

Nemysleli jsme si, že novelu ústavního zákona o bezpečnosti, který definuje právo na vlastní zbraň a střelivo (na pořizování, držení a nošení zbraně), Poslanecká sněmovna opravdu schválí. A to dokonce výraznou většinou. Jak k tomu mohlo dojít?

Když uvážlivější poslanci museli vědět, že tím se původní zákon o bezpečnosti proměňuje na zákon o nebezpečnosti. Schválí-li novelu zákona Senát, začneme si sami sobě býti nebezpečni. Zastřelený nebude mít možnost vysvětlit, zda nebezpečí, jež on někomu představoval, bylo skutečné, nebo domnělé. Střelec beze svědků pak bude moci před spravedlností vystupovat jako hrdina, jenž v zájmu bezpečnosti zbavil společnost agresora.

Rozumný člověk se naopak snaží z bezpečnostních důvodů střelnou zbraň, pokud není nimrodem nebo součástí bezpečnostních složek státu, nemít, nevlastnit. Vedou k tomu životní zkušenosti i výchova, jichž se zřejmě podstatné části společnosti už nedostává. Ženy tuto starost přenechaly mužům — a my muži? Zřejmě příliš mnoha z nás se podařilo získat tzv. modrou knížku nebo později se vyhnout základní vojenské službě náhradní službou civilní.

Chybí zásadní poznání z vojny: střelné zbraně vždy, což zdůrazňuji, učarovávaly mladým mužům, kteří se cítili nějak méněcenní a společností utiskovaní. Prosazovali se ve společnosti různým zastrašováním, buď styky s někým mocným — nebo i zbraní. Povětšině to nebyli lidé srdnatí, ale naopak. Takoví k bezpečnosti společnosti rozhodně nepřispějí.

Tam, kde by vskutku vzniklo i nebezpečno, se oni potentočkují, a budou-li snad někdy po někom pálit, tak jen z velice bezpečné pozice. Ostatně bez výcviku by tasit střelnou zbraň v pravý čas a na správném místě neuměl asi nikdo z nás, jak člověk pochopil z westernů. Zákon vychází z pocitu ohrožení a přispívá k ohrožení skutečnému, protože držitelům střelných zbraní dává pochybnou možnost si více zastřílet.

Fanatický pacifismus

Asi hlavním důvodem, proč poslanci novelu ústavního zákona o bezpečnosti schválili, je opravdu ten protest vůči revizi směrnice Rady EU č. 91/471/EHS o kontrole, nabývání a držení zbraní (směrnice o střelných zbraních), kterou Plenární zasedání Evropského parlamentu schválilo.

Touto směrnicí EU „reagovala na současné bezpečnostní hrozby ve snaze posílit v tomto směru ochranu občanů EU“. Stalo se tak zejména po teroristických útocích v Paříži v listopadu 2015. A bylo to na návrh bezpečnostních odborníků omezit legální držení poloautomatických krátkých i dlouhých střelných zbraní, a přiřadit je do skupiny zbraní automatických, samopalných, jimiž se občané nesmí ozbrojovat.

Poloautomatická zbraň se po výstřelu sama nabije, natáhne, takže je okamžitě připravena k výstřelu dalšímu. Střelec tedy může střílet tak rychle, jak rychle mačká spoušť. Omezení v držení těchto zbraní je pro naši bezpečnost podstatné: musí-li střelec nabíjet, dává nám to možnost ho odzbrojit. Známe to westernů. Omezuje to hromadné vraždění. Poslanci Evropského parlamentu pak směrnici ještě změkčili, že nemá retroaktivní účinnost. Tedy kdo poloautomatickou zbraň už má, může ji mít i nadále.

Do jaké míry takové opatření skutečně přispěje k bezpečnosti v Evropě, je otázka, ale rozhodně jí nějak prospěje, v tom můžeme bezpečnostním odborníkům, kteří návrh Evropské komisi předkládali, věřit.

Nechápu, kde se bere ta fascinace vlastnictvím poloautomatických zbraní, píše Ondřej Vaculík. Repro DR

K tomuto výnosu EU se naši představitelé postavili negativně téměř jako jeden muž — a to je asi vskutku sjednotilo při hlasování o našem ústavním zákonu o držení zbraní. Je to paradox, kdy vyzývajíce EU k opatřením v zájmu bezpečnosti v Evropě je zároveň odmítáme, protože nám nějak nelahodí, nehodí se nám, sami se chceme ozbrojovat.

Andrej Babiš v rozhovoru v Lidových novinách (z 1. 7. 2017) svým typickým způsobem k tomu říká: „V Bruselu zase vymysleli nějakou nesmyslnou směrnici o zbraních a stále něco vymýšlí. Dnes Evropě diktuje Komise, její předseda Juncker nám diktuje kvóty, pak nám vyhrožují. Evropa potřebuje reformu.“ Slova tak rázná, až se zdá, že kdyby nám EU diktovala mír, tak raději zvolíme válku.

Nelibost s přijetím evropské směrnice pudí naše ministerstvo vnitra podat na pravidla Bruselu žalobu k Soudnímu dvoru EU. Roman Joch, ředitel občanského institutu a odborník téměř na všechno, v Lidových novinách z 28. 6. 2017 píše: „Revolver či pistole jsou v současné společnosti pro přiměřenou sebeobranu minimem.“ Podle Jocha má se tím „předejít protizbraňovým fanatikům, jakobínům a abolicionistům jejich nekalé úmysly realizovat“.

Odhlédnu-li od toho, že se mě Jochův výrok jeví býti poněkud fašistickým a mohl bych se cítit už ohrožen držiteli střelných zbraní, kteří by se mohli cítit ohroženi mým „fanatickým pacifismem“, stejně nechápu, co nám na té evropské směrnici tak vadí.

Jaké skupiny občanů se dotýká, že nebude smět vlastnit a držet poloautomatické střelné zbraně? To musí být zatraceně vlivná — a z hlediska bezpečnosti i velice nebezpečná — skupina. Skupina, která v pravý čas vyrazí třebas proti sluníčkářům, kteří nás a naše národní zájmy ohrožují? Možná přijde čas, kdy v zájmu naší bezpečnosti bude třeba také zbavit společnost tzv. havlovců.

Vím, velice přeháním, omlouvám se vám, Jochu, možná jste to tak ani nemyslel. Možná vás ve školce, škole šikanovali, nemůžete za to. Přesto nechápu, kde se bere ta fascinace vlastnit poloautomatické zbraně, která nás patrně vede až k žalobě na EU.

Na vojně lásku ke střelným zbraním představoval vojín Vožňak, o němž jsem na tomto místě již psal, jinak zakomplexovaný militarista. Dále to byli muži poněkud primitivnější, kteří se mezi chytřejšími asi cítili nesví. Nezdá se mi možné, že by mezi ně někdy patřil četař Babiš, des. abs. Mgr. Fiala, svobodník Chovanec či vojín Joch. Přeci komu opravdu jde o bezpečnost, najde uplatnění u policie nebo ve vojsku. Pořád tam berou.

Takže mám pocit, jako by se vlády chopili frustrovanci, kteří na vojně přec jen byli v menšině a poněkud k smíchu nebo k politování. Dneska nás budou se zbraní v ruce směle bránit před Evropskou unií?

  Diskuse
  July 4, 2017 v 10.26
  Pro pana Vaculíka
  Díky za jako vždy krásný text. Ale je trochu zavádějící. Působí jako by poloautomatické zbraně byly zakázány zcela ale tak to není:
  "Omezí se držení krátkých poloautomatických zbraní se zásobníkem na více než dvacet nábojů a dlouhých poloautomatických se zásobníkem na více než deset nábojů."

  http://zpravy.idnes.cz/smernice-omezujici-poloautomaticke-zbrane-fkl-/zahranicni.aspx?c=A170314_094052_domaci_lva
  Přesně tak, jde o omezení zbraní ze kterých jde dlouze střílet bez nabíjení - každý asi tuší proč.

  Celá ta česká ústavní fraška je k popukání. A konstrukce (novelizace) navazujících zákonů kvůli ústavní novele, to bude fakt show k popukání....

  A možná příjde i kouzelník.
  -------------------------------------------------------

  Pro mě osobně je tohle poslední kapka, letos volím mimoparlamentní stranu.
  VP
  Taky si myslím: Kdo umí střílet a chce hájit vlast, ať se přihlásí k policii nebo k vojsku, nebo v případě nebezpečí ať je z takových dobrovolníků utvořená zvláštní skupina vedená odborníky.
  I já se rozhoduju volit - nejspíš Piráty.
  JP
  July 5, 2017 v 11.25
  Samá voda
  Většina těch komentářů na téma novely ústavního pořádku, ať pro či proti, jde jen po povrchu.

  Hlavním důvodem novely je zachovat pod kontrolou doposud legální zbraně. Pod novým titulem (obrana bezpečnosti státu), na který se nevztahuje směrnice EU. Neznamená to ozbrojování veřejnosti či soukromé vymáhání práva. Jde především o to, aby tyto zbraně nepřešly do ilegality, na černý trh, mimo kontrolu státu.

  Ti, kdo si budou chtít zbraně ponechat, se budou muset podřídit zvláštnímu zákonu a občas někam jít na cvičení. Jinak by se prakticky nic nezměnilo.

  Viz též text zde: https://www.noviny.cz/ustavni-novela-o-zbranich-proc-je-dobre-utlumit-vasne-a-zapojit-rozum/
  MP
  July 5, 2017 v 18.56
  Janu Potměšilovi
  Pokud ty zbraně byly legální, pak byly registrované. Nebyl důvod, proč by měly přecházet do ilegality, na černý trh. Leda při opravdu pitomé implementaci unijní směrnice.

  A změnilo se dost. Rovnováha práv při použití legálně držené zbraně je velmi křehká -- a nemůže být jiná --, novela ji jednostranně posunula.
  JP
  July 5, 2017 v 23.34
  p. Profantovi
  Pokud EU směrnice některé doposud legální zbraně zakazuje, tak je prostě zakazuje, to není o "pitomé" implementaci.
  Přejdou do ilegality účinností adaptace směrnice v důsledklu toho, že se stanou ilegálními, ovšem majitelé je nebudou chtít jen tak odevzdat (což říkají již nyní). Prostě zbraň "ztratí", nahlásí krádež apod. Tím se dostanou mimo kontrolu státu.
  Přečtěte si ten článek, na který výše odkazuji.
  IH
  July 6, 2017 v 10.40
  Rezavý kvér - můj brach, a sto let stará špína
  Psal jsem před nemnoha lety občas nějakou diskusní poznámku na tehdy anonymním blogu iHNed (patřil jsem tam k nepatrné menšině diskutérů, kteří uváděli své celé - a pravé - jméno). Často mi oponenti za mé názory spílali. Vzpomněl jsem si nyní na to, neboť snad nejspolehlivěji jsem vyvolal záplavu invektiv tehdy, když jsem napsal, že vlastnictví (střelných) zbraní není u nás ničím přirozeným, potřebným ani žádoucím a že by mělo být maximálně omezeno.

  Můj názor je stále týž. Pojedu-li metrem a nějaký "šestý smysl" mi řekne, že ve vagónu mají dva lidi s sebou pistoli, můj pocit bezpečí nevzroste. Bezpečněji bych se ovšem necítil ani tehdy, kdybych měl tu pistoli s sebou já sám. Jen výjimečně mě někdo nějak napadl, ale stalo se mi to už. Jednou to byl duševně nemocný mladík a jsem rád, že jsem neměl "kolty proklatě nízko". Nevím, jak bych to třeba vysvětlil té jeho mladší setřičce, které se vymkl z kontroly. A nejen jí!
  MP
  July 6, 2017 v 11.25
  Janu Potměšilovi
  Samozřejmě, že jde o implementaci. Ta směrnice ty zbraně právě jen zakazuje, resp. vyžaduje jejich zákaz v rámci národních legislativ. Jakým způsobem bude ohlídáno, co se s těmi nově zakázanými zbraněmi stane, to už je věc národní legislativy a kvalitního provedení ze strany národní administrativy -- jinými slovy, právě té implementace.

  Vzhledem k tomu, že ukládání a nošení příslušných zbraní je dnes poměrně striktně definováno -- známý mé dcery měl nedávno rodinný problém, když doma nadhodil, že by pro svoji sbírku potřeboval podle předpisů trezorovou místnost :-) --, obava z masivních ztrát může být na místě pouze za předpokladu, že máme úplně neschopné ministerstvo vnitra a policii. Ovšem, pokud by takový předpoklad platil, nepovažuji za vhodné řešení tak neuspokojivého stavu úpravu zákonů na míru předpokládané neschopnosti, např. prohlásit kapsářství za legální, protože je policii zoufale neschopná proti němu účinně zasahovat.

  Víte pane Potměšile, některé argumenty v tom článku jsou opravdu směšné a neunesou byť jen kapku kritiky.
  Hůř, že jsou to i argumenty předkladatelů.

  Třeba ta pasáž o udržení zbraní (ohrožených evropskou směrnicí) v legální sféře.
  To jako opravdu majitelé poloautomatických útočných pušek s obrovskými zásobníky je po jejich zákazu začnou v depresi a ve strachu z odhalení prodávat teroristům?
  Titíž majitelé, kterým vláda tak důvěřuje, že je vecpe do ústavy?
  Opravdu?

  Ne, tohle je jen populismus. Problém je jinde.
  Podle naší (současné) ústavy je každý občan povinen bránit svůj stát v případě ohrožení. Je to jeho ústavní povinnost.
  Nicméně vlastní provedení není nijak specifikováno a je ponecháno na úvaze a vyhodnocení situace každého.
  V samostatném zákoně jsou pak upraveny povinnosti legálních držitelů zbraní.

  Nyní ovšem do ústavy zavádíme dva typy občanů - ty ozbrojené, a (nutně) ty ostatní, ty bez střelné zbraně.

  A toto se bude muset odrazit v zákonech nižší úrovně.
  Jestliže má ozbrojený občan dále povinnost zasáhnout v případě ohrožení bezpečnosti, znamená to použití zbraně. Nic jiného to znamenat nemůže. Nemůžete po občanovi chtít například analýzu situace na úrovni bezpečnostního analytika. Jediné, co se dá myslet, je použití zbraně,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a všechny možné myslitelné situace teď budete muset v zákonech specifikovat a ošetřit.
  Pro příklad - ať to lépe vidíme - bude muset být vysvětleno co je teroristický útok a jak by v jeho případě měl postupovat držitel zbraní (jinak než my bez kvéru).

  Česká ústava není americká, je úplně jiná.

  Ono to asi nakonec skončí tak, že bude schválená ústavní novela, ale nižší zákony se nezmění, protože se na žádné změně nebude možné dohodnout. A nějak to bude vyhnívat...
  (zkrátka další vřed na kdysi extrémně elegantní a přitom plně funkční ústavě)

  Komické na tom celém je, že žádná jiná země s tou směrnicí nemá problém, protože lidi tam takový typ zbraní nevlastní...
  JP
  July 7, 2017 v 0.14
  K implementaci a účelu novely
  Provedení směrnice, které by efektivně zabránilo fiktivním "ztrátám" či "krádežím" zbraní, by znamenalo tak intenzivní zásahy do práv a svobod, že by je rozumný stát nepřijal. To lze zajistit jen domovními prohlídkami, překopáním zahrad či výslechy na mučidlech. Nevím, zda to chceme. Ani by to neprošlo testem přiměřenosti.

  Ústavní novela pak má být opravdu jen základem pro autonomní titul pro držení zbraní s navazujícím zvláštním zákonem, který rozhodně nemíní zakládat oprávnění k nějakému hurá vymáhání práva. Ani ve Švýcarsku neběhají tamní občané s kulomety po ulici (jeden jsem, byv na návštěvě v jedné švýcarské rodině, držel v ruce).

  Je chybou státu, potažmo MV, že to více nevysvětluje, a namísto toho je zákon prosazován populistickou cestou, která je možná efektivní, ale mate příznivce i odpůrce a povzbuzuje je k divokým fantaziím.
  MP
  July 7, 2017 v 10.05
  Janu Potměšilovi
  Bohužel, tohle už ztrácí jakýkoli smysl. Tedy kromě věty, že o povzbuzování k divokým fantaziím. škoda, že se MV někdy nedokáže chovat ve prospěch tohoto státu.
  + Další komentáře