Chovanec chce napadnout směrnici o zbraních u evropského Soudního dvora

Jan Gruber

Ministr vnitra Milan Chovanec nesouhlasí s evropskou směrnicí o zbraních a chce, aby ji Česká republika napadla u Soudního dvora Evropské unie. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán je však proti. Pro žalobu nevidí důvod.

Vláda na svém středečním zasedání projedná možnost podat žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. Chce usilovat o neplatnost směrnice o kontrole a nabývání držby zbraní. Podle Evropské komise je cílem směrnice zpřísnit pravidla pro nabývání zbraní a zamezit jejich zneužívání pro trestnou činnost. Česká republika se ke směrnici staví dlouhodobě odmítavě. Proto se ministerstvo vnitra v čele s Milanem Chovancem (ČSSD) rozhodlo poslaneckým návrhem novelizovat zákon o bezpečnosti tak, aby se přenesení směrnice do českého prostředí zkomplikoval.

„Tento právní předpis je z pohledu České republiky do značné míry neakceptovatelný. Schválenou podobu směrnice nelze označit za dobrý kompromis,“ stojí v materiálu, který má Deník Referendum k dispozici. Za problematické označuje ministerstvo vnitra ty části směrnice, které se týkají kategorizace samonabíjecích zbraní. Zpochybňuje nutnost registrace doposud volně držených zbraní. Zpřísnění pravidel pak podle ministerstva povede k přechodu části zbraní do nelegální sféry. Materiál konstatuje, že směrnice je v rozporu se zásadou přiměřenosti a se zásadou diskriminace. Proto ji ministerstvo vnitra hodlá u Soudního dvora napadnout. Navíc se domnívá, že směrnice nemůže přispět k vytčeným cílům.

Pelikán nesouhlasí s Chovancem

Záměr celého materiálu rozporuje ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Jeho rezort nesouhlasí s podáním žaloby, neboť odůvodnění pro její podání „považuje za obecné, nedokládající potřebnost a především vhodnost navrženého postupu“. Vymezuje se vůči oběma hlavním žalobním důvodům, které ministerstvo vnitra uvádí. Pelikán se domnívá, že směrnice naopak k vytčeným cílům směřuje. „Například povinnost registrace zbraní není zjevně nepřiměřená sledovanému cíli, tj. zajištění zvýšení sledovatelnosti všech palných zbraní,“ konstatuje rezort spravedlnosti.

Směrnici v polovině dubna letošního roku schválil Evropský parlament. Účinnosti pak nabyla den před středečním jednáním vlády. Členské státy Evropské unie ji mají povinnost převést do svých právních řádů do poloviny září příštího roku. „Evropská komise v případě marného uplynutí transpoziční lhůty zahajuje řízení pro porušení povinností prakticky obratem a rychle jej posouvá do dalších fází, včetně žaloby k Soudnímu dvoru,“ uvádí ministerstvo vnitra. Pokud státy směrnici nezačlení do domácích právních systému, čekají je nemalé finanční sankce: pevná pokuta za porušení povinností a penále za období od vynesení rozsudku do sjednání nápravy.

Právě z toho důvodu bude ministerstvo vnitra současně se žalobou připravovat i implementaci směrnice. Neboť, jak uvádí v materiálu: „Pravděpodobnost úspěchu žaloby lze jen stěží odhadovat.“ Podle navrženého harmonogramu vláda do konce letních prázdnin projedná analýzu možného způsobu implementace směrnice s tím, že počátkem příštího roku ji budou předloženy návrhy příslušných zákonů. Ty by se dle odhadu rezortu vnitra následně měly dostat do Parlamentu na jaře příštího roku.