Islamofobové, radujte se! Přicházejí křesťané, kteří mlátí děti

Jan Šícha

Do naší vlasti z Bavorska se hodlá přestěhovat křesťanská sekta Dvanáct kmenů. V Německu měla problémy s úřady, protože mlátila děti, neposílala je do školy. V čem se podobá Amazonu? A uvítá ji ministr Dan Zlatoústý?

„Proč k nám, vždyť k nám nikdo nechce?“, ptal jsem se sám sebe nad článkem v německých novinách, kde píší, že se k nám chystá přestěhovat křesťanská sekta Dvanáct kmenů. Sekta pochází z USA, údajně žije podle Bible a původních starokřesťanských zásad společenství z Jeruzaléma.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

S německými úřady měla opakovaně problémy kvůli násilí na dětech, hodně se o ní psalo. Úřady odňaly děti mnoha rodinám. Sekta odmítá zdravotní pojištění, děti neposílá do školy, domácí vyučování neodpovídá osnovám, protože nevyučuje obsahy, které jsou v rozporu s biblickými představami. Členky sekty jsou podřízeny členům, společenství je přísně hierarchizované, pracuje se pořád, na osobní majetek se nehraje.

Největší nebulvární německé noviny napsaly, že do České republiky se sekta stěhuje z toho důvodu, že u nás nejsou tělesné tresty na dětech zakázány tak striktně jako v Německu. A zde je odpověď na otázku proč k nám. Nechtějí žít s námi, chtějí žít u nás. Dověděli se, že děti se u nás mlátit smějí, a kdyby ne, kontroluje se tu méně.

Podobnou zápletku jsme tu měli před časem v oblasti podnikání. Týkala se americké firmy Amazon, o které se v Německu mluví jako o „laboratoři vykořisťování“ či o „trhu s otroky“. Amazon podle mediálních zpráv ignoruje soukromí zaměstnanců, pracoviště monitoruje kamerami, vybízí k donašečství, vyhazuje lidi, kteří onemocní a šíří atmosféru soutěže v tom, kdo déle zůstává na pracovišti.

Sekta Dvanáct kmenů. „Podobnou zápletku jsme tu měli před časem v oblasti podnikání.

V médiích byly přetřásány bezpečnostní agentury, které měl Amazon v Německu najaté a které měly blízko k pravicovému radikalismu. Amazon také údajně zdržoval zásilky těch, kdo se nepodvolili jeho vnuceným smlouvám. Otevření poboček Amazonu v České republice přivítala česká vláda. Pobočky zaměřené výhradně na německý trh odešly z Německa kvůli tlaku odborů, stávkám a mediálním kampaním.

Pro sektu Dvanáct kmenů se stejně jako pro Amazon Česká republika jeví jako oáza klidu s velkým prostorem pro realizaci vlastních představ o člověku a o světě. Sekta je pracovitá, pár jejích členek a členů dobře podědilo, takže očekávaný ekonomický přínos právě přicházející sekty může být značný.

Na vládní úrovni by ji mohl uvítat ministr kultury přezdívaný Dan Zlatoústý. Nedávno jsme se dověděli, že ministerstvo kultury coby bývalý palác disponuje funkční kaplí. Ideální místo pro uvítací ceremoniál.

Ministrova teta, kterou ještě neznáme, by mohla dosvědčit, že její bratranec dostával nařezáno a prospělo mu to. Ministr by v řádu české vtipnosti mohl poznamenat, že někteří jeho protivníci ve vládě zjevně nařezáno nedostávali, a dost jim to chybí.

Do tiskové zprávy pro Babišovy noviny pak může jít informace, že sekta používá k mlácení lehčích případů březový proutek, pro těžší případy hůl. Tím by se uspokojila bulvární tvář novin.

Následovat může pravdivá informace, že mlácení dětí se v sektě zdůvodňuje citátem z listu Židům 12,6. „Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.“ V Babišových novinách by to mohli považovat za zlatá slova předjímající blízkou budoucnost celé společnosti, když uvnitř novin, jak dosvědčují někteří jejich odpadlíci, to už od pána s malým p zažili.

  Diskuse
  PK
  January 12, 2017 v 13.47
  Mě by hlavně zajímalo
  proč si autor považuje za nutné kopnout do ministra kultury Hermana. Je to tady normální?

  V jakém okruhu lidí se ministru Hermanovi přezdívá "Dan Zlatoústý"? Nikdy jsem to neslyšel. Je to tedy zřejmě jenom v české extrémně levičácké "scéně", že.

  Co má znamenat narážka na "ministrovu tetu, kterou ještě neznáme"? Jakým myšlenkovým pochodem k tomu autor dospěl?
  PK
  January 12, 2017 v 14.7
  Ministr Herman je katolík, a není islamofob
  Nemá nic společného s žádnými sektáři.

  Ale chápu, že to samozřejmě nic nemění na tom, že zdejší extrémní levičáky "prostě tak nějak s.re", že.
  JN
  January 13, 2017 v 0.36
  Takže křesťani mlátí děti?!
  Tak vida, to se nám to pěkně vybarvujou, beránci. A ten průserář, co se stýká se samejma pochybnejma existencema a protistátníma živlama (jako třeba Brady s dalajlámou), tak ten je taky s nima?

  Já bych je všechny pozavíral!
  JN
  January 13, 2017 v 1.3
  Pane Kolaříku, narazil jsem na zajímavou knihu.
  "Nová levice zklamaná marxismem opustila jeho ekonomické analýzy a zaměřila se na rozvíjení utopických prvků Marxova ranného období, které se snažil sám Marx ve svém pozdějším díle překonat. Utopický prvek marxismu levice v 60. letech proměnila v nihilismus ohledně západní civilizace.
  (...)
  Po zklamání z dělníků se hledá nový revoluční subjekt. Přitom se má za to, že revoluci je třeba pojmout hlouběji než jako převzetí politické moci. Musí to být permanentní revoluce odehrávající se v lidském vědomí.
  (...)
  Namísto ekonomické analýzy vykořisťování se tematizuje filozofie odcizení. Přechází se od kritiky kapitalistické ekonomiky ke kritice celé západní civilizace a institucí, které si vytvořila ke své ochraně a reprodukci: státu, národa, rodiny, školy."

  Recenze je zde:
  http://casopisargument.cz/2017/01/12/multikulturalismus-jako-politicke-nabozenstvi/
  PK
  January 13, 2017 v 9.14
  Na tom je zejména zajímavé,
  že tu nenávist k vlastní (západní) civilizaci má extrémní levice společnou právě např. s těmito sektáři z Dvanácti kmenů. A to včetně experimentů na dětech (společná výchova v různých komunitách atd.)
  JN
  January 13, 2017 v 9.23
  "Přicházejí křesťané, kteří mlátí děti"
  Krásný titulek! Takže co je tím základem rasismu, xenofobie, nálepkování nebo naopak politické korektnosti, pane Šícho?
  PK
  January 13, 2017 v 9.39
  Na druhé straně ovšem
  ten odkazovaný článek zase hraju na strunu nenávisti k multikulturalismu, a to úmyslně špatně pochopenému.
  JN
  January 13, 2017 v 10.25
  Společná nenávist extrémní levice a Dvanácti kmenů k západní civilizaci?
  Z těch několika málo informací, které jsem o té sektě letmo zaslechl či uviděl, mám dojem, že spíše než o nenávist se u nich jedná o izolaci od západní civilizace.

  Extrémní levice se naopak od západní civilizace neizoluje, ale chce ji změnit podle svého projektu. Každá snaha o "změnu podle našeho projektu" logicky přináší reakci těch, kteří s projektem nesouhlasí. S tím je třeba při těchto změnách počítat. Potíže se obyčejně řeší pokusem o převýchovu nesouhlasících a likvidací těch nepřevychovatelných zatvrzelých odpůrců krásného nového světa.

  Když to tedy shrnu: Dvanáct kmenů si buduje "krásný starý svět" jen soukromě a pro sebe, zatímco extrémní levice buduje "krásný nový svět" pro nás pro všechny.
  JN
  January 13, 2017 v 12.1
  Můžete prosím, pane Kolaříku, přiblížit
  proč si myslíte, že ten odkazovaný článek v časopise Argument hraje na strunu nenávisti k multikulturalismu? Může se (v té knize toho kanadského sociologa) přece jednat jen o jiný (odmítavý) názor na multikulturalismus.

  Pokud si vzpomínám, jakýkoliv odmítavý názor na socialismus a komunismus byl vždy komunisty označen za nenávist k socialistickému společenskému zřízení a ke komunismu...
  + Další komentáře