Kroky Evropské komise vůči Polsku jsou zatím spíše výstrahou, shodují se znalci

Gaby Khazalová

Evropská komise se z důvodů obav o demokracii v Polsku rozhodla zahájit kritický dialog s tamní vládou. Reaguje tak na dění kolem ústavního soudu a novely mediálního zákona. Přímé sankce však podle pozorovatelů Polsku zatím nehrozí.

Navenek smělé a hojně medializované, ve skutečnosti však spíše výstražné a rozhodně méně přelomové, než jak jej popisují titulky předních světových médií. Takto hodnotí v relativní shodě znalci s odstupem středeční rozhodnutí Evropské komise, jež zahajuje formální dialog s polskou vládou ohledně nedávno schválené kontroverzní legislativy, jež se dle kritiků vyznačuje snahou vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) uchopit všechnu moc ve státě.

Konkrétně reaguje Komise na dění kolem polského ústavního soudu a novely mediálního zákona. „Polsko nerespektuje závazná rozhodnutí svého ústavního soudu, což je podle mého názoru z hlediska ochrany právního státu vážná věc,“ uvedl ke kroku místopředseda Komise Frans Timmermans.

Podle kritiků směřuje vládnoucí PiS od svého vítězství v říjnových volbách zemi k autoritativnímu režimu orbánovského střihu. Vlnu demonstrací vyvolala nová legislativa, která dává vládě větší moc nad veřejnoprávními médii. Mezinárodní kritiku také sklidilo jmenování pěti nových ústavních soudců, z nichž tři byli podle ústavního soudu dosazeni do funkce nezákonně.

Otázka vážnosti reakce

Nakolik je údajně jednomyslné rozhodnutí Komise vážné a jaké může mít důsledky? Pokud instituce Evropské unie naznají, že některý z členských států závažně porušuje sdílené demokratické hodnoty, může se přistoupit k aktivaci takzvaného postupu na ochranu právního státu. Ten je zakotven v článku sedm Lisabonské smlouvy a v posledku může vést až k omezení hlasovacích práv země v EU.

Znalci se ovšem shodují, že takový závěr není zatím v případě Polska realistický, a to hned z několika důvodů. 

Předně, středeční rozhodnutí Komise spadá do formálního procesu, který řízení podle článku sedm ještě předchází. Fakticky se tak jedná, jak už naznačeno výše, pouze o zahájení formálního dialogu, který má několik fází a během něhož zmocněný zástupce Komise vyhodnocuje, jakým způsobem polská vláda reaguje na přednesené výtky a zda dochází k nápravě.

Rámec pro postup při obavách z porušování právního státu schválila Komise v roce 2014. A jeho cílem je zejména předejít aktivaci právě článku sedm.

„Účelem tohoto procesu je vyjasnit si fakta na základě objektivních informací, posoudit situaci do větší hloubky a zahájit s polskými úřady dialog bez toho, abychom předem rozhodovali o dalších možných krocích,“ řekl Timmermans, který je jednáním pověřen.

Frans Timmermans dále oznámil, že polské vládě zasílá dopis, ve kterém vyjadřuje své obavy z porušování principů právního státu. Ze strany Komise přitom nejde o první podobný signál. Právě proto, že Polsko na předchozí výtky nezareagovalo uspokojivým způsobem, si pozorovatelé vysvětlují nynější krok jako další, a především formálnější, výstrahu.

Co bude dále

Evropští komisaři nad otázkou, kam až může situace zajít, odmítají spekulovat. Zveřejnění závěrů dialogu a následných doporučení se očekává v březnu. Pokud by Komise přistoupila k aktivaci článku sedm, mohlo by se Polsko potýkat s vážnými důsledky. Zmíněné omezení hlasovacích práv by ovšem musela jednomyslně schválit Evropská rada a s návrhem by musel souhlasit i Evropský parlament. EU k příslušnému kroku ještě nikdy nepřistoupila.

Podle odborníků je navíc jisté, že by krok vetoval v Evropské radě nejméně jeden z čelných zástupců států — maďarský premiér Viktor Orbán už otevřeně prohlásil, že by k takovému kroku sáhl.

Radikální opatření by také dle znalců výrazně ohrozilo vzájemné vztahy mezi Polskem a EU.

Mluvčí vlády PiS Rafał Bochenek označil rozhodnutí Komise za standardní formu dialogu. Zdůraznil také, že vztahy mezi Bruselem a Varšavou nebudou nijak ohroženy. Premiérka Beata Szydłová zatím jen konstatovala, že „Polsko bylo neprávem obviněno“ a že „demokracii se v Polsku daří dobře“.

Další informace:

Ec.europa.eu Rule of law in Poland: Commission starts dialogue

Reuters EU takes on Poland, launches rights probe over court, media

OpenEurope.org European Commission should be wary of intervening in Polish domestic politics

The Guardian Brussels launches unprecedented EU inquiry into rule of law in Poland

EurActiv.com Commission launches unprecedented probe into Polish judicial reforms