Nechtít islám v ČR

Petr Bittner

O víkendu se v Brně konaly dvě akce. Jedna se snažila spojit motiv lásky s hodnotami mezikulturní tolerance a svobody náboženského vyznání. Druhá vyrazila bojovně proti islámu.

Valentýnská sobota v Brně vylákala do ulic účastníky dvou paralelních manifestací, kteří chtěli spojit své angažmá s láskou. Zatímco jedné ze skupin pojem lásky souzněl především s projevem tolerance, druhá skupina jej použila v kontextu konfrontačním.

V parku na Moravském náměstí se asi dvě stovky lidí v (možná až příliš) poklidné atmosféře účastnily ekumenické bohoslužby. Záštitu nad akcí převzaly progresivní síly brněnského magistrátu, zelení a Žít Brno. Hlavním cílem akce bylo spojit motiv lásky s hodnotami mezikulturní tolerance a svobody náboženského vyznání.

Martin Konvička a jeho kočovná crew zavítali se svými povozy až do Brna, které sám docent jihočeské přírodovědy neváhal označit jako „českou metropoli islámu“ (je tu mešita). Z jednotlivých proslovů a reakcí na ně se můžeme pokusit zase o kousek posunout v chápání antiislámského hnutí.

Řečníci: dělnický diskurs a naturalismus

Konvičkovci rádi argumentují „tím, co se děje na západě“. Pokud se tedy podíváme na západ, vidíme, že německé hnutí PEGIDA (vlastenci proti islámu a přistěhovalectví) ztratilo masivní část veřejné podpory poté, co jeho lídr koketoval s nacismem. Lídra IvČRN se zatím liberálním hnutím zdiskreditovat nepodařilo.

Děkan přírodovědecké fakulty, který by mohl celou situaci okolo Konvičky nasměrovat k tomuto (vpravdě žádoucímu) vývoji, této příležitosti nevyužil, a Konvičku se pokouší i nadále hájit. Po vzoru liberálních kritiků Miloše Zemana soustředil kritiku svého kontroverzního podřízeného pouze na „sprostou mluvu“.

Jak hnutí IvČRN roste, ukazuje se, že jeho skutečným politickým lídrem je Jana Volfová. Až pod jejím vlivem lze pozorovat určitou kultivaci Konvičkova projevu. Stále ještě klíčovým faktorem Konvičkova úspěchu je ovšem něco, co se dá nazvat filosoficky: naturalismus. Síla naturalismu spočívá v absurdním sporu mezi „tvrdými“ a „měkkými“ vědami.

Demonstrující dav byl poměrně pestrý kotlík a lze ho považovat za určitý výřez středních tříd. Foto Martin Vrba 

V tomto sporu vítězí tvrdé, přírodní vědy, a objevuje se snaha jejich metodiku a želbohu i některé závěry aplikovat na společenské problémy (můžou za to geny, může za to jejich nátura). Konvička v tomto duchu vede nad pseudohumanisty díky tomu, že je docentem tvrdého oboru.

Velice zvučným prvkem jejich ideologie je rovněž něco, co bychom mohli nazvat jako dělnický diskurs. Dělnický diskurs je původem marxistický. Pokud jej však člověk vykostí o jeho antikapitalistickou kostru, může pak příčinu lopotného života pracujících personifikovat. Už Hitler tak dokázal dělnickou solidaritu nasměrovat proti bolševikům a intelektuálům.

IvČRN se pokouší o to samé a nutno konstatovat, že se jeho řečníci těší obrovským ovacím pokaždé, když označí multikulturalisty za „zbytečné intelektuály“ a „akademiky odtržené od reality“, kteří ročně inkasují „stamilionové dotace (!) z evropských fondů“: první zlo, EU, financuje druhé zlo, intelektuály, aby podporovali třetí zlo, islamizaci.

„Kolik z nich by bylo ochotno v případě ohrožení bránit naši vlast se zbraní v ruce?“, ptá se ve svém plamenném projevu podivné, ale o to zapálenější individuum jménem Jiří Barták.

„Na druhé straně barikády je, počítám, hodně studentů a absolventů tak „nepostradatelných“ oborů, že tu ještě před deseti patnácti lety nikomu nechyběly. Kolik z nich se živí normální, produktivní prací?“, pokračuje a potvrzuje tak tradiční nacistickou fascinaci viditelnou manuální prací: nedochází mu, že ti „na druhé straně barikády“ jsou ve skutečnosti příslušníky stejné třídy, že v osobních životech často živoří ze studentských přivýdělků a že jsou na rozdíl od Bartáka většinou angažovaní v řadě veřejně prospěšných aktivit.

Barták dokonce vysokoškolské demonstranty označil za „svazáky a maoisty 21. století“. Antikomunismus bývá nejzásadnějším prvkem fašismu. Pokud zůstaneme v jednoduché paralele s nacistickým Německem, je dobré si uvědomit, že Hitler se v nejsvětlejších časech své politické kariéry těšil tak obrovské podpoře, že označit jeho sympatizanty za fašisty by znamenalo označit tak takřka celé Německo.

A tak zatímco se liberálové pokoušejí osočovat z náckovství demonstrující antiislamisty, nedochází jim, že toto náckovství je přihlížejícím teprve servírováno, a to ve stále účinnější směsi. To nás přivádí k druhé straně mince — demonstrantům.

Demonstrující: měšťáci a nesmělý white-trash

Lídři IvČRN si jsou patrně moc dobře vědomi, že pokud by veřejnost nějak silněji identifikovala hnutí s nacismem či neofašismem, mohlo by to pro něho být v dlouhodobé perspektivě fatální. V hloučcích postávající pošmournou tupost vyzařující plešky v bundách Lonsdale a Everlast tedy nikomu z budovatelů hnutí příliš velkou radost činit nemohou.

Když v listopadu sedm stovek Brňáků vyhánělo stupidní asi stovkovou manifestaci DSSS pryč z Brna, provoněl celou akci entuziasmus: soupeř byl evidentní, snadno identifikovatelný a bezesporu zavrženíhodný (kysucký zájezd tupců s baseballovými pálkami schytal od většinové společnosti za uši).

Z necelé sobotní tisícovky demonstrujících proti islámu však podobný white-trash tvořil pouhá procenta. Demonstrující dav byl poměrně pestrý kotlík a lze ho považovat za určitý výřez středních tříd. Za zmínku v tomto smyslu stojí snad jen poměrně nízká účast žen.

Označovat protiislámské demonstranty za „nácky“ je nejen nepravdivé, ale v boji s nenávistnou kampaní IvČRN je to vysloveně kontraproduktivní. Pozná se to tak, že o těchto nálepkách mluví sami řečníci IvČRN.

Dávají se do souvislosti se srabáckou strategií zbytečných intelektuálů, kteří se bojí s antiislamisty názorově konfrontovat a ve své akademické povýšenosti je prostě ocejchují jako „nácky“ nebo „fašouny“. Každá zmínka o této strategii multikulturních liberálů vzbuzuje v davu oprávněné rozhořčení a jeho jednota proti pofidérnímu nepříteli od kavárenských stolů sílí.

„Ta Šabatka…“

Konvičkovi následovníci brojí proti vysoce abstraktnímu nepříteli. Většina demonstrujících přijde do styku s muslimem maximálně, když si od něj nechá ve dvě ráno strouhat kebab. Virtuální představa islámu je tak u většinové společnosti strukturována především médii, na jejichž vrub padá zásadní díl viny.

Strach plodí hněv a hněv potřebuje terč, aby se mohl ventilovat. Jak vyřeší demonstrantův mozek rozpor, že se bojí islamizace, která v jeho okolí vůbec neprobíhá? V první řadě si ji paranoidně vsugerovává, ve druhé krvavý chalífát teprve prorokuje a nakonec si najde boxovací pytel, do něhož svůj hněv ventiluje. Tím se pro hnutí IvČRN stala jednoznačně Anna Šabatová.

Neměli bychom zapomínat, že v souhře s médii předhodila Šabatovou i sama strana, která ji na post ombudsmanky nominovala, jelikož Šabatovou v nejvypjatějším období šátkové kauzy tragicky nepodpořila.

Na sobotní akci navíc rovnou vystoupil i sociálně demokratický starosta Bytrce Tomáš Kratochvíl. Boj s iniciativou IvČRN se tak definitivně přesunul na politické hřiště. Čím více se zaběhlé strany budou tématu islamofobie vyhýbat a čím více ho budou přenechávat menším hnutím a občanským iniciativám, tím bude Konvičkův projekt legitimnější.

  Diskuse
  IR
  "Za zmínku v tomto smyslu stojí snad jen poměrně nízká účast žen."

  Tak ono se není čemu divit, IvČRN (Konvička a Barták obzvlášť) je ve své podstatě silně sexistická. Viz výroky jako "Syrské křesťany bychom si sem vzít měli, protože by nám přivezli své sestry a dcery", "To je strašné, že máme v Evropě hodně ministryň obrany, protože jsme ve válce a žen se žádný muslim nelekne" nebo legendární hláška, kterou se mi nechce přepisovat, nicméně je k dispozici zde: https://www.facebook.com/1407522196213974/photos/a.1407522329547294.1073741826.1407522196213974/1407522302880630/?type=1&theater.
  February 18, 2015 v 20.03
  Pane Bittnere, odhalil jste velice důležitý moment - na to, jakým způsobem IVČRN komunikuje, s kým a jakou argumentaci používá. Právě podle toho je potřeba přizpůsibit argumentaci a způsob komunikace těch, kteří mají proti IVČRN výhrady. Bohužel, tím pravým oponentem není ani tak úplně odborník - arabista - islamolog - religionista, ale ten, kdo diskuzi zvládne v přesné a r g u m e n t a č n í zkratce.
  ??
  February 18, 2015 v 20.32
  "jelikož Šabatovou v nejvypjatějším období šátkové kauzy tragicky nepodpořila. "
  Ja si zase myslim p. Bittner, ze se CSSD vyjimecne zachovala rozumne. Sve duvody proti satkum a svou nechut k islamu jsem uz vysvetlil. Za islamofoba se nepovazuju.
  February 19, 2015 v 13.10
  Virtuální představa islámu (o vytrhávání myšlenek z kontextu)
  Co se stane s (náboženským textem), když vytrhneme verše z kontextu a odhlédneme od historického vývoje textu i učení:
  TOTO JE POUHÉ CVIČENÍ V KRITICKÉM PŘÍSTUPU K TEXTŮM: JAK TO DOPADNE, KDYŽ ZLOVOLNĚ VYTRHNEME PASÁŽE Z NĚJAKÉHO TEXTU BEZ OHLEDU NA KONTEXT, DOBOVÉ SOUVISLOSTI A HISTORICKÝ VÝVOJ.

  BUBUBU, Korán přikazuje bití žen!
  A co Nový zákon? (verše pečlivě vytržené z kontextu i dějin)
  První list Petrův
  2:18 Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým.
  3:1 Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům.
  2:20 Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte?

  BUBUBU, Korán nepovažuje ženy za rovnoprávné s muži!
  A co Nový zákon? (verše pečlivě vytržené z kontextu i dějin)
  První list Petrův, 3:1, 7
  1 Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům
  7 Když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší.

  Efezským: :21-24
  21 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým:
  22 ženy svým mužům jako Pánu,
  23 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.
  24 Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.

  První list Korintským, 14:34-35
  34 Ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon.

  První list Timoteovi, 2:11-13
  11 Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností.
  12 Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.
  13 Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.

  BUBUBU,muslimky se mají zahalovat!
  A jak je s oblékáním žen v Novém zákonu? (verše pečlivě vytržené z kontextu i dějin)
  První list Petrův, 3:3
  3 Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy

  BUBUBU, muslimky nemají co dělat na veřejnosti!
  A jak je to se ženami ve veřejném prostoru v Novém Zákonu? (verše pečlivě vytržené z kontextu i dějin)
  První list Korintským, 14:34-35
  34 Ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon.
  35 Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů; ženě se nesluší mluvit ve shromáždění.

  BUBUBU, muslimové pro ten svůj islám kašlou na všechny a na všechno
  A co doporučuje Nový Zákon? (verše pečlivě vytržené z kontextu i dějin)
  Lukáš: 18: 29-30
  29 On jim řekl: Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro Boží království,
  30 aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný.


  A JEŠTĚ JEDNA TŘEŠNIŠKA, PEČLIVĚ VYTRŽENÁ Z KONTEXT, DOBY I DĚJIN
  Křesťané, hlavně nežijte se ženami! A na ženění raději zapomeňte, je to tak lepší.
  První list Korintským, 7:1, 25-26
  1 Je pro muže lépe, když žije bez ženy.
  25 Co se týká neprovdaných, nemám žádný rozkaz Páně, ale dávám jen radu jako ten, kdo je pro milosrdenství Páně hoden důvěry.
  26 Domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je.

  TAKHLE DOPADNE JAKÝKOLIV TEXT PO PEČLIVÉM ZLOVOLNÉM VYKUCHÁNÍ – I PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU, KDYŽ NA TO PŘIJDE.

  Takže jak dál? Ani křesťanství v ČR nechceme? Nebo naopak: naši kulturu si nedáme vzít?...
  IR
  February 19, 2015 v 13.15
  @Kateřina Mičkalová
  Ty jo, to je tak dobrý!!

  Určitě ty výtržky v nějaké diskuzi použiju ;)
  ??
  February 19, 2015 v 16.56
  Pro mladou studentku je to mozna dobry, ty jo...
  Vsechny citovane texty maji malou chybu ve srovnani s Koranem. Koran je nezpochybnitelne slovo bozi, nadiktovane jeho poslu. Pro muslima je to nezpochybnitelny text. Svaty Pavel (ten hnusny misogyn) je ponekud problematicka postava; ale to je na delsi povidani. Jeho hlavni zasluhou je, ze prinesl krestanstvi "pohanum" A ted pozor, nikdo a nikde si nedovoli tvrdit, ze jeho slova jsou nezpochybnitelna slova nadiktovana mu samotnym Hospodinem a proto je dnes v pohode zpochybnovan. To je bububu ten zakladni rozdil mezi Pavlem a Novym zakonem a Mohamedem a Koranem. Mohamedovi vyroky v Koranu zpochybnovany byt nesmi. Bububu.
  ??
  February 19, 2015 v 17.02
  Dotaz pro islamofandy.
  V ktere krestanske zemi se uziva trest Tisic ran bicem ?
  February 19, 2015 v 20.39
  Pane Kuchejdo, máte pravdu v tom, že tím, čím, je pro muslimy Korán, je pro křesťany Ježíš.
  ALE
  (1) Bez Nového Zákona a jeho konečné redakce by se křesťané jaksi o kanonické verzi Ježíšova vystoupení a učení neměli jak opřít. Nový Zákon jaksi JE pro křesťany a křesťanství .. ehm .. podstatný.
  (2) Nový Zákon, stejně jako Korán, prošel redakcí - některé části se do těchto kanonických znění dostaly, některé ne. To je záležitost textové kritiky a dějin vzniku Nového Zákona/ Koránu, i když d o g m a t i k a říká něco jiného.
  (3) Dogmatika říká, že Korán je věčný a neměnný - ovšem v samotném Koránu toto tvrzení nenajdeme. Ejhle, dějiny dogmatiky jsou důležité! A sami muslimové, to, samozřejmě vědí – už nějakých třináct, čtrnáct století.
  (4) Dějiny (a) výkladu Koránu i (b) dějiny islámu ukazují, že se muslimové neřídili a neřídí doslovným zněním vět vytržených z Koránu. Důkazem jsou bohaté dějiny výkladu Koránu, dějiny islámu, islámské filosofie... I když tendence k "tvrdému" (doslovnému) zacházení s textem existovali a existují - a jsou pro většinu muslimů tragické, zejména, když se hlavní argument k přijetí takového pohledu na věc jmenuje AK-47.
  (5) Ovšem pozor! Obdobné tendence k "tvrdému" zacházení s textem najdeme v různých dobách (současnost nevyjímaje), na různých místech i u různých křesťanů a křesťanských skupin. Však by Vám, pane, Kuchejdo, mnoho křesťanů vysvětlilo, jak chápat Nový Zákon, kdo je pro ně svatý Pavel, a že se - mírně řečeno – velice mýlíte. (A ještě byste rád "odvolal", zejména pokud by Vás přesvědčil argument zvaný i v tzv. křesťanském světě AK-47 (a také tamtéž používaný).
  (7) Pokud je pro Vás svatý Pavel ten hnusný misogyn, vytvořil jste si názor mimo jiné na základě dějin křesťanství, dějin dogmatiky a textové kritiky. Jiní křesťané budou mít jiný názor, dokonce budou ten Váš považovat za zcestný, nebo urážlivý.
  Ovšem pozor! I islám má dějiny, dějiny dogmatiky a textovou kritiku. Různí muslimové v různých časech a na různých místech měli a mají různé názory, používají různé výklady a analogie. To je však něco, co však extrémisté nechtějí přijmout, když razí jen jediný (vnitřně rozporný a nekohorentní) způsob výkladu. Výklad, který je pro jiné muslimy zcestný, dokonce urážlivý.
  Jinými slovy, islám není monolit a muslimové nejsou v názorech jednotní. Bohužel, extrémisté z řad muslimů i nemuslimů (například Vy, pane Kuchejdo), se snaží vzbudit a vynutit dojem, že islám JE monolit a muslimové mají jen jeden náhled na Korán i samy sebe.
  February 19, 2015 v 20.55
  jEŠTĚ JEDNA POZNÁMKA.
  Závažnou částí Nového Zákona jsou evangelia a zejména přímo to, jak jedná a co říká Ježíš. (To jsme na území dogmatiky.)
  Řiďme se tedy chvíli dogmatikou - a zlovolným vytrháváním vět z kontextu.
  Při vytrhávání vět z kontextu tedy vezmu větu z úst Ježíšových: Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit (Matouš, 5:17).
  Protikřesťanští extrémisté se mohou začít nad křesťany en bloc ofrňovat už jen proto, že nedodržují Zákon (ano, židovské předpisy!), i když to Ježíš tak polopatě (doslovně) říká.
  Křesťanští extrémisté vezmou AK-47 a začnou Zákon vynucovat (ano děje se tak, u křesťanů vAfrice). Křesťanům se to líbit nebude.
  A tak jsou křesťané odporní v tom, co mají dodržovat, když to dodržují - a taky, když to nedodržují, protože pak nedělají to, co dělat mají! A TO VŠE KVŮLI JEDNÉ VĚTĚ VYTRŽENÉ Z KONTEXTU.
  February 19, 2015 v 22.30
  Konečně: můžete namítnout, že o tomhle křesťanství vůbec není. Že těžiště a smysl křesťanství leží jinde.
  To samé však platí i o islámu.
  VP
  February 19, 2015 v 23.32
  A proto právě v diskuzi potřebujeme ty odborníky, paní Mičkalová,
  protože zatímco nám docela jde simulovat obraz Bible podle "tvrdého" stereotypu o Koránu (protože v jejím kontextu se docela vyznáme), uvádět konkrétní příklady "měkkých" výkladů Koránu, o kterých píšete, už umí málokdo.
  February 20, 2015 v 1.11
  Pane Pícho, a o jaké konkrétní "měkké" příklady byste stál?
  Jsem sice schopná nějaké představit, ale mám za to, že to není hlavní argumentační moment v diskuzi s těmi, kdo mají o islámu, Koránu a muslimech zaryté předsudky.

  Myslím si, že ty zaryté předsudky vedou právě k myšlenkovému zacyklení, které jsem převedla na křesťanství. V rámci předsudků si myslím, že vím, jak se mají muslimové chovat, co po nich jejich náboženství žádá. To, co si myslím, že po nich jejich náboženství žádá, je mi odporné. Ti, kteří jednají podle mých předsudků, jsou odporní, protože jednají přesně tak (údajně "správně", tak jak mají přikázáno). Ti, kteří nejednají podle mých předsudků, jsou odporní, protože nedodržují to, co by mají přikázáno. Navíc kdykoliv mohou začít jednat "správně" - tedy odporně.
  A z takového myšlenkového zacyklení nevytrhnou příklady o tom, že ve skutečnosti je to jinak/ může to být jinak. Protože tomu, kdo Vás podezřívá z toho, že se z Vás může kdykoliv vyklubat muslimský Vetřelec, který začně jednat "správně" (tedy odporně!, tak jak ve svých předsudcích předpokládá, že máte jednat), nelze nikdy snést dostatek pozitivních příkladů. A navíc se tím obrací to, kdo má nést důkazní břemeno.
  February 20, 2015 v 1.23
  Pane Pícho, ještě k tomu "měkkému dokazování".
  Sting otextoval a nazpíval píseň "Russians", ve které se opakuje věta "Russians love their children, too".
  Bohužel, zdá se, že nastal čas, kdy je třeba v diskuzi představovat tak zjevné pravdy, jako například, že "i muslimové mají rádi své děti".
  ??
  February 20, 2015 v 20.34
  Deti maji radi, s holkama, zvlaste zlobivima, je to horsi.
  "Bohužel, zdá se, že nastal čas, kdy je třeba v diskuzi představovat tak zjevné pravdy, jako například, že "i muslimové mají rádi své děti"."

  Vcera ukazovali v nemecke televizi protesty v Turecku proti Erdoganove islamisticke strane. Duvodem byly vrazdy ze cti, kterych je nekolik set rocne. jakto, ze ti hloupi Turci davaji takove barbarstvi do souvislosti s islamem. Vzdyt vetsina Turku muslima nikdy nepotkala -:).

  V samotnem Nemecku byva tehle "vrazednych multikulturnich prispevku" neco mezi dvaceti az triceti rocne. Ale moc se o tom nemluvi, to vite, deje se to v muslimskych rodinach, tak abychom nepopudili.

  ??
  February 20, 2015 v 20.46
  "Křesťanští extrémisté vezmou AK-47 a začnou Zákon vynucovat (ano děje se tak, u křesťanů vAfrice)"
  A tenhle prispevek od p. Mickalove se mi opravdu libi. Ano cerni krestane si vynucuji viru pomoci AK-47. Bili krestane to pokud vim nedelaji. Cili neni to virou, ale kulturou. A pro tu ma p. Mickalova pochopeni, jako pro ty satky. Jenze to je presne argument pro odpurce pristehovalectvi.
  Potrebujeme tady pristehovalce ze zemi, jejichz kultura umoznuje prosazovat viru kulometem ? Mne osobne staci, kdyz mne potka nas farar a vytkne mi, ze me uz dlouho nevidel na msi. Ostatne pokud by pridal par ostrych z AK-47, uz bych tady neklabosil. Ty jo...
  February 20, 2015 v 21.42
  Pane Kuchejdo,
  doporučuji Vám, abyste si přečetl článek Mikuláše Vymětala „Islámský stát v Evropě“, je to výborný text. Navrhuji přenést další debatu pod tento článek.

  Dvě poznámky od tématu „Nechtít islám v ČR“, k tomu, co jste nadhodil.
  (1) Vraždy ze cti rozhodně nebyly a nejsou nějakou výhradní muslimskou specialitou. Ono se kvůli pošpiněné cti rodiny, rodu a komunity vraždilo a vraždí (a dohání k vraždám i sebevraždám) i mezi hinduisty, sikhy, buddhisty a šintoisty i křesťany. Geograficky vyjádřeno, např. i v Indii, Číně, Japonsku, Latinské Americe, k vraždám ze cti nemají časově daleko ani Španělé, Italové a Řekové.
  (2) „Ano cerni krestane si vynucuji viru pomoci AK-47. Bili krestane to pokud vim nedelaji. Cili neni to virou, ale kulturou. … Potrebujeme tady pristehovalce ze zemi, jejichz kultura umoznuje prosazovat viru kulometem ?“
  Tak Vás, pane Kuchejdo, musím opět zklamat. Bílí křesťané, i když jich je „jen“ pár tisíc, svoji kulturu kulometem (nebo jinou palnou zbraní ) prosazují. A přistěhovalce od nich tu už máme – totiž z USA. Ku-klux-klan je aktivní i v dnešní současnosti, bohužel.
  Co s tím? Nechtít u nás nikoho z USA? (Navrch k tomu, že „pro jistotu“ žádného nebílého Afričana?)
  Jen pro mou zvědavost, jak u Vás v mezičase dopadají křesťané ze Sýrie? (Ale mezi námi, bacha na ně, tu a tam nějaká ta křesťanka „od nich“ sejde násilnou smrtí. Holt čest rodiny „u nich“ je čest rodiny…)
  A sem tam se najde i nějaká ta zavražděná aláwitka, ajajaj, a přitom aláwitské uprchlíky byste ještě před nedávnem vzal na milost…
  A co v dalším gardu s těmi Indy, Číňany a Japonci? Už jen ta rodinná čest se do toho pořád nějak připlétá…
  February 20, 2015 v 21.47
  Jééé, úplně jsem zapomněla na to, že tzv. "vraždy ze cti" se vyskytují i mezi židy! Tak je ještě přidávám, ať to není nikomu líto.
  MT
  February 21, 2015 v 9.55

  Stejně to je záhada.

  Ve středověku nebylo liberálnějšího společenského zřízení než maurský, zjemnělý a tolerantní muslimský Cordobský chalifát - než ho hrubí, zuřiví křesťanští reconquistadoři zadupali do země - s grenadským emirátem v době objevení Ameriky na závěr.

  Ale křesťanství bylo pak podrobeno relativizaci, mělo svou voltairovskou kritiku - francouzský aristokratův ateismus vůči církvi prakticky smířlivý, se zhoupnul do úderu proti kněžím za Francouzské revoluce a vzniku Kultu Nejvyšší Bytosti radikálního Robespierra (ateismus jako nevíra v Boha byl podezřelým aristokratismem) ... po pohybech tam a zase zpátky zde máme něco, kde jsme jako společenská většina nejen poměrně imunní proti náboženské zrůdnosti, ale opouzdřili bychom jako blázna toho, kdo by se choval jako islámský extrémista MEZI NÁMI - muslimské většiny neopouzdří a jako blázna nevyvrhnou extrémisty ze svého středu ... někteří mu fandí, druzí (nejvíc) mlčí a hrstka proti němu jakž takž - nepříliš vášnivě - protestuje ...
  MP
  February 21, 2015 v 11.13
  Pavlovi Kuchejdovi
  Přeci jen pro přesnost: Bílí křesťané to nedělají v Evropě. V USA bílí křesťané tu a tam vyhazují do povětří "potratové" kliniky -- aby si vynutili údajný boží zákaz.
  Bílí křesťané se na bibli odvolávali v našich končinách při vraždění svých bližních tuším naposledy ve větším již réměř před třičtvrtě stoletím, vřele doporučuji Tisovo martinské kázání, kde se z věty: "Miluj bližního svého jako sebe samého." odvozuju povinnost křesťanského státu zbavit se Židů.
  JInak máte pravdu, my se tady v Evropě v posledním století bičujeme, mučíme a vraždíme spíše z nenáboženských důvodů, obvykle abychom se zbavili těch, co se od nás liší rasou či jazykem (tj. kulturou). Pokud se chcete mocí mermo zařadit mezi tuhle hnědou svoloč, je to Vaše právo.
  ??
  February 21, 2015 v 21.42
  "abychom se zbavili těch, co se od nás liší rasou či jazykem (tj. kulturou)."
  Zapomnel jste jeden dulezity ukazatel p. Profant (abychom se zbavili i tech, kteri se lisi nazorem). A to je v soucasnem svete cim dal dulezitejsi. Staci se podivat na internetove diskuze, ci clanky "renomovanych publicistu" napriklad ve vztahu k Ukrajine. Lide, kteri se na vec divaji kriticky a s odstupem, pripadne vyjadri nesouhlas s mainstreamovymi nazory prosazujicimi politiku EU a USA jsou napadani i velmi vlivnymi politiky a spodina internetovych diskuzi, bez jakehokoliv omezeni vola po koncentracnich taborech a veseni. Ze stat, jehoz korporace mohou "neomezene investovat miliardy do politiky" ( USA) je nutne nedemokraticky je jasne kazdemu myslicimu cloveku. Ze tenhle proces probiha i v EU,, zvlaste pak u jeho novych clenu, o Ukrajine uz ani nemluve, snad take neni nutno pochybovat. O miliardarich v ceske politice jiste mate informaci dost.
  To jsou ty hnede sracky, kterych se musite bat. USA je tou hnedou natreno docela slusne, jen ji stejne jako v Evrope vydavaji za ruzovou a "zerou" jim to ti mladi bez zkusenosti a ti stari bez rozumu. Jenze je tak prijemne bat se jednoho stareho elektrikare a ne treba TTIP ktera nas teprve nauci co je americky korporativni fasismus. Ale bojte se dal mne a Konvicky ., Ty jo...
  ??
  February 21, 2015 v 21.52
  p.s.
  Nemyslim si, ze rusti oligarchove jsou ruzovi, ale nechci aspon pro sebe, s ohledem na vek, hrat roli idiota, ktery veri ve spravedlivou valku. Ale jestli verim, ze prvni i druha valka byla protlacena silami, ktere na ni mely zajem, pak verim v tyto sily i ted. Bohuzel vidim je na strane EU a USA. Tenhle nazor uz brzo bude trestny. To jsou opravdove hnede sracky.
  MK
  February 22, 2015 v 11.31
  Pane Kuchejdo,
  To, kdo má větší zájem na válce na Ukrajině, jestli jsou USA a EU demokratické nebo ne, jestli je TTIP nebezpečná, to nemá žádnou souvislost s tím, že je Konvička xenofobní pitomec.
  February 22, 2015 v 12.30
  Pane Kolaříku, Martin Konvička je nepochybně xenofob, ale pitomec rozhodně ne, bohužel. Svoji krysařskou písničku umí podat velice působivě - jako demagog se už, opět bohužel, osvědčil.
  + Další komentáře