Demonstrace proti islámu na Pražském hradě

Ondřej Mazura

V pátek 16. ledna se na Hradčanském náměstí sešli odpůrci islámu v ČR. Téměř dva tisíce lidí, mezi nimi i zástupci Hnutí Úsvit, nebo Jana Černochová (ODS), zde hodinu a půl vyjadřovalo svůj nesouhlas. Na místě byl i náš fotoreportér.

V pátek 16. ledna proběhla v Praze na Hradčanském náměstí první demonstrace organizovaná islamofobním uskupením „Islám v České republice nechceme“.

Událost to byla v mnoha ohledech zajímavá, za účasti zhruba tisíce lidí se nejprve pro podporu nacionálního smýšlení zazpívala česká hymna.

Po minutě ticha se pustili do jednotlivých projevů řečníci, z nichž nejdelší a nejplamenější projev měl pochopitelně mluvčí xenofobní Ivčrn, docent Jihočeské univerzity, Martin Konvička.

Během jeho slov dav nejednou s vervou provolával nenávistné výroky směrem k muslimskému náboženství, jež pak on sám označuje za zvrhlou ideologii, k Tomášovi Halíkovi či „sluníčkářům.“

Mezi dalšími řečníky se objevil Marek Daniel z hnutí Úsvit Tomia Okamury, ten se z čistě populistického pohnutí na demonstraci také neopomenul zastavit, stejně jako Klára Samková.

Dalším, kdo promluvil k již bezmála dvěma tisícům demonstrantů, byla starostka Prahy 2 Jana Černochová, její zoufalá snaha ukrojit pro ODS alespoň kus z volebního koláče se však nesetkala s větším úspěchem.

Snad nejparadoxnější bylo, že jakási forma strachu z neznámého, podpořena nedávnými událostmi ve Francii, spojila v jeden dav ty, kteří svírali v rukou transparenty „ISLÁM = NACISMUS“ a holé hlavy, mladé neonacisty, aby ono „My jsme tady doma“ zakřičeli hrdě a pospolu.

  Diskuse
  JV
  January 17, 2015 v 19.04
  Demonstrace nenávisti
  Z takové „demonstrace“ je člověku nedobře. Evidentně při ní jde o jediné: o demonstraci nenávisti.

  Nedávno tu bylo totéž v podobě hrozících pogromů na naše romské spoluobčany.

  Jako by všichni ti, kteří nenávistným způsobem přemýšlí o muslimech, Romech, také Němcích, nevěděli, jak začal nacismus v Německu před osmdesáti lety – veřejně projevovanou nenávistí vůči Židům.

  Není pochyb o tom, že větším nebezpečím, než je to, před kterým lidé posedlí nenávistí k „těm druhým“ (v aktuálním případě k muslimům) varují, jsou oni sami. A jsou nebezpečím nejen pro lidi míru a lásky k bližním, ale také pro sebe samotné. Nenávist jim zatemňuje mysl a možné důsledky svých činů si neuvědomují.

  Jiří Vyleťal