Zapomenutý, nepříliš významný politik hovoří o Havlovi

Kateřina Dejmalová

Zveřejňujeme otevřený dopis Kateřiny Dejmalové Václavu Klausovi. Bývalý prezident poskytl sobotní MF DNES rozhovor, ve kterém zaútočil na osobu Václava Havla. Václav Klaus si je vědom toho, že Havlovy myšlenky budou citovány mnohem déle než ty jeho.

Vážený pane exprezidente,

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

v sobotní Mladé frontě DNES s datem 1. 11. 2014 vyšel naprosto neuvěřitelný rozhovor, v němž nevybíravě napadáte prezidenta Václava Havla, označujete ho za reformního komunistu, který zničil stranický systém fungování demokracie a kterému to nikdy neodpustíte. Autoři interview citují pasáž z Vaší avizované knihy, v níž se proti prezidentovi Václavu Havlovi ostře vymezujete: „Havlismus … chtěl kázat, poučovat, nechat se oslavovat, byl schopen bourat, nikoli tvořit.“

V interview napadáte další politiky, kteří jsou synonymem politické slušnosti, poctivosti a mravnosti — zmíním především ing. Luxe a dr. Pitharta. V útocích na pana prezidenta pokračujete i v pondělních Lidových novinách, kde ho pro změnu označujete „za bohaté princátko“.

Ano, Václav Havel skutečně dokázal bořit — byl jedním z těch, kdo bourali Československou socialistickou republiku, ale ve spolupráci s řadou jiných vytvořili demokratickou Československou republiku.

Vy jste naopak ve spolupráci s panem Vladimírem Mečiarem zbořili k lítosti velké části Čechů a Slováků tuto demokratickou Československou republiku a vytvořili jste dva nové státy Česko a Slovensko. Politická demokracie standardního typu, na kterou se odvoláváte, by si nic takového nedovolila — vypsala by referendum, aby se demokraticky opřela o skutečný názor občanů.

Pan prezident Václav Havel s dalšími vytvořil svobodný stát, Vy, pane exprezidente, jste svým vnímáním mocné ruky trhu, kuponovou privatizací a výrokem, že neznáte špinavé peníze, pomohl vytvořit z našeho státu nejméně na deset let Divoký východ.

Vy, který označujete pana prezidenta Václava Havla za reformního komunistu, jste pravděpodobně zapomněl, co se pod termínem reformní komunista skrývá, zato jste hbitě přijal slovník nejtvrdších normalizátorů 70. let.

Václavu Klausovi v Kongresu netleskali ani ze zdvořilosti. Nikdy mu k tomu totiž nedali ani příležitost. Foto klaus.cz

Pro Vás je pan prezident Václav Havel bohaté princátko, pro Rudé právo z 12. 1. 1977 v článku Ztroskotanci a samozvanci je Václav Havel „člověk z milionářské rodiny“. V tomtéž článku jsou signatáři Charty 77 označování za ztroskotance, kteří jsou „z důvodů ješitnosti či slavomamství, svolni propůjčit svá jména třeba čertu“. I Vy, pane exprezidente, si stejně jako citovaný článek myslíte, že hlavním motivem jednání Václava Havla byla touha „kázat, poučovat, nechat se oslavovat“.

Na začátku interview říkáte, že jste v roce 1989 „víceméně věděli, že se něco zásadního stane“. Ale byl jste dost opatrný na to, abyste si počkal, a tak jste raději v červnu 1989 nepodepsal ani Několik vět.

Do počátku listopadových dní r. 1989 o Vás nikdo neslyšel. Ale když vznikalo Občanské fórum, dokázal jste do něj proniknout. Ivan Dejmal, rovněž signatář Charty 77, mi koncem listopadu 1989 vyprávěl: „Přišel jsem jednou do na jednání OF, ale ve dveřích stál nějaký člověk a se slovy ‚A vy jste kdo?‘ mne nechtěl pustit dál. Představil jsem se mu a řekl mu, že mne tu na rozdíl od něj každý zná. A pak jsem zopakoval jeho otázku já: ‚A vy jste kdo?‘ Představil se jako nějaký Václav Klaus.“

Vaše tehdejší jednání je pro Vás charakteristické. Ještě Vás nikdo neznal, ale už jste se tvářil, jako byste byl nejdůležitějším člověkem Občanského fóra (které jste ostatně po dvou letech také rozbil). To je zřejmě Vaší největší předností — přidat se k vítězné straně těsně před vítězstvím a tvářit se, že k vítězství došlo především Vaší zásluhou.

Pane exprezidente, z celého Vašeho článku vyplývá jediná věc: Jste si velmi dobře vědom, že Vaše ekonomické vize do dvaceti let nebudou nikoho zajímat, že Vaše knihy už nebude nikdo číst a že Vaše ekologické názory jsou směšné už dnes. Víte velice dobře, že do českých dějin vejdete několika slovy typu: premiér ČSFR, později prezident ČR. V tom lepším případě. V tom horším bude zhodnocena Vaše účast na vzrůstu korupce, podvodů při kuponové privatizaci a zničení československého státu.

Stejně dobře víte, že Havlovy myšlenky budou citovány mnohem déle než ty Vaše, Havlovy knihy esejů i Havlova dramata Vaši produkci o mnoho let přežijí. Václav Havel zůstane po dobu existence českého státu symbolem nové české státnosti, stejně jako jím je T. G. Masaryk, a Vy zapomenutým, nepříliš významným politikem.

Ať už se tváříte a chováte jakkoli, za Vašimi útoky na prezidenta Václava Havla se skrývá docela obyčejná závist, docela obyčejný komplex méněcennosti vůči člověku, který vyrostl v kultivovaném a kulturně bohatém zázemí, člověku, který by byl slavný, i kdyby se nikdy nestal prezidentem, člověku, který bezpochyby chyboval a s kterým lze v mnoha věcech nesouhlasit, který ale vstupoval do politiky s představou, že jí dá pravdivější ráz. Bohužel, ne všechny představy se podaří naplnit.

Ostatně v citovaném interview svou zášť nepřímo přiznáváte, když mluvíte o Havlově vystoupení v americkém Kongresu v r. 1990: „… ten projev se mi zdál naprosto absurdní. Byl naprosto zvláštní v dikci stylu dlouhých vět, filozofující, antiamerický.“ Nedokážete přijmout skutečnost, že členové Kongresu mu na rozdíl od Vás mohli porozumět. Ze zdvořilosti se tleská vsedě a krátce. Problém je ten, že Vám v Kongresu netleskali ani ze zdvořilosti. Nemýlí-li mne paměť, nedali Vám k tomu ani příležitost.

  Diskuse
  November 7, 2014 v 15.38
  Dobrá odpověď Klausovi
  Z pedagogických důvodů je jistě dobré připomenout Václavu Klausovi i naší veřejnosti, kdo byl a co udělal Václav Havel a co oslovený.

  Jinak si ale myslím, že Václav Havel je natolik výrazná osobnost, že není třeba ji glorifikovat a to ani ve srovnání s Klausem a Zemanem, ale kriticky se vztáhnout také k jeho chybám.
  PL
  November 9, 2014 v 23.52
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638#t=51m42s
  Pánové ex/prezidenti si jaksi vypomáhají silnými slovy a tezemi, aby dostali tu pozornost, kterou chtějí. A vychází jim to.

  Nevím jak vy, ale já bych do takového výzkumu své peníze neinvestoval.

  (aha, to je dobrý, ty titulky tam)
  November 10, 2014 v 10.0
  Ano, Václave Klausi.
  Jak si můžete dovolit napadat člověka, který byl přesně vašim opakem? Člověka, který netoužil po moci a tím, že to opakovaně říkal, to jasně dokázal. Člověka, který netoužil restituovat rodinný majetek, což také opakovaně říkal a vzal si jej jen proto, aby tím posílil demokracii v naší zemi. Člověka, který na podporu svých názorů pokaždé vypisoval referenda. Člověka, který tvrdil, že v případě kroků, které se mu budou zdát nedemokratické, či povedou k rozbití republiky, odstoupí ze své funkce, což dokázal tím, že to také mnohokrát opakoval. Člověka, jehož knihy a eseje jdou na dračku. Člověka, který usiloval o ukončení NATO a jeho destrukci začal tím, že do něj naši republiku přivedl. Člověka, který nikdy nepoklonkoval mocným tohoto světa a nikdy by se nesnížil k tomu, aby psal dopisy, nabádající k agresi v jiných zemí. A to vše bylo dáno tím, že "vyrostl v kultivovaném a kulturně bohatém zázemí". Jen tam se mohou rodit lidé tak dokonalí.
  Zbytek národa, který to štěstí na takové rodinné prostředí nemá, se pak hloupě domnívá, že rozdíl mezi oběma Václavy spočívá v tom, že jeden je za 18 a druhý bez dvou za 20. A že srovnání VH a Masaryka je výsměchem Masarykovi, neboť ten, už ze své podstaty, bojoval za český národ. VH jim pohrdal.
  MF
  November 10, 2014 v 22.33
  Politický kýč
  Je to nevkusné, kýčovité. Snad bychom mohli čekat, že zde bude něco intelektuálního, kritického, a ne tyto sentimentální bláboly. A navíc lži.
  Jako by Havel zrovna nebyl jednou osob - která kromě mnoha jiných věcí - velice účinně rozbíjela po roce 1990 Československo.
  Nezapomenu na to, jak v létě 1992, aby nemusel řešit politické problémy, práskl do bot a rezignoval na funkci prezidenta. A ten samý den se přišli dojatí havlofilové se se svým panem presidentem loučit na Hrad. Čekali, že president je pozdraví a promluví k nim. A pronese útěšná slova v téžké chvíli. A Vašek nikde. Protože právě popíjel v Lánech se svými kamarády z mokré čtvrti. A ve večerních zprávách jsme viděli neuvěřitelnou reportáž, jak v Lánech před 18. hodinou s lahví sektu tato rozveselená skupina odpočítává - asi tak, jako na Silvestra - sekundy, které je dělí od ukonční presidentkého mandátu. A když hodina odbila, s hurónským řevem si připíjeli. To však tomuto povedenému pánovi nevadilo, aby v roce 1992, když se situace uklidnila, se zase funkci prezidenta neomaleně cpal.
  Charakter k pohledání. Někdo tomu ovšem říká "morálka", stejně tak jako obcování s milenkou v době, kdy mu na smrtelném loži ležela věrná žena. Prostě, někdo tomu řekne morálka.
  PK
  November 10, 2014 v 22.49
  Už se tu slézá
  zdejší fašizující lumpen-scéna.
  MF
  November 11, 2014 v 10.14
  Pavlovi
  Pokud výše uvedený příspěvek nevymažeš, žaloba na ochranu osobnosti.
  November 11, 2014 v 20.5
  Fašizující potřeba
  je potřeba mít v čele silného vůdce. K tomu je potřeba dvojího: vůdce, který má ambice a lidi, kteří vůdce přijímají a adorují.

  U nás na vůdce aspirovali či ještě aspirují: Václav Klaus, Miloš Zeman a Andrej Babiš. V Rusku na post vůdce jistě aspiruje Putin.

  Na tyto tendence je nejlépe reagovat ironií, kritikou, vtipem a satirou. Tendence tu jsou, ale dlouhodobě neprojdou!
  November 11, 2014 v 21.47
  Zvláštní.
  Lidé, kteří zde adorují svého bývalého silného vůdce VH a nepřipouštějí jeho kritiku, označují jeho kritiky za členy fašizující lumpen scény, i když dle rozboru pana Šimsy tou fašizující potřebou trpí sami.
  Ono to ale zase tak zvláštní není. Mnoho zdejších karatelů břevno v oku svém nevidí, ale smítko u druhého na dálavu „zpozoruje“
  JP
  November 12, 2014 v 13.23
  Silný vůdce?
  Kdy pak byl Václav Havel "silný vůdce"? Tento plachý, nerozhodný intelektuál byl opravdu vším jiným, nežli prototypem nějakého "silného vůdce".

  Je sice skutečností, že určitá skupina "havlofilů" si z něj nakonec stejně udělala svého maskota a svou ikonu, kterou nekriticky adorují, ale ani to z něj nemůže ani dodatečně udělat nějakého "silného vůdce".
  November 12, 2014 v 14.30
  VH byl výborný spisovatel a statečný disident
  a také prezident, jímž byl zvolen jako symbol listopadové revoluce. Jsem přesvědčen, že i jako prezident byl mnohem lepším reprezentantem naší země než Klaus a Zeman, za něž jsem se musel a často i nyní musím stydět. Více si ho však vážím jako spisovatele a disidenta. VH je možné za různé politické kroky oprávněně kritizovat, např. za posun doprava oproti centristickému politickému postoji, který zastával v disentu, či za přílišné vycházení vstříc americké zahraniční politice, zvláště v době, kdy byl americkým prezidentem G.Bush mladší. Na vůdce typu Klause či Zemana neaspiroval a nevím zde na DR o nikom, kdo by ho nekriticky adoroval.
  + Další komentáře