Zvláštní práva pro muslimy

Kateřina Kalistová

Zpráva o tom, že Ústředí muslimských obcí zvažuje, zda požádá Ministerstvo kultury o přiznání tzv. zvláštních práv, vyvolala kampaň protiislámských skupin. V čem tato práva spočívají a jaké jsou podmínky k jejich přiznání?

V březnu tohoto roku byl v Mladé frontě DNES uveřejněn článek, ve kterém předseda Ústředí muslimských obcí uvedl, že zvažují, zda požádají Ministerstvo kultury o přiznání tzv. zvláštních práv. Reakce byla rychlá a protiislámské skupiny jako „Islám v ČR nechceme“, Czech Defence League a skupina okolo internetových stránek White media rozvinula organizovanou kampaň, v jejímž rámci jsou na facebookových stránkách uveřejňovány texty dopisů spolu s kontakty na poslance a senátory a výzvou k hromadnému zasílání.

Nejen Ministerstvo kultury, ale i poslanci a senátoři jsou tak bombardováni výzvami, aby Ústředí muslimských obcí nebyla přiznána tato tzv. zvláštní práva. Případné odpovědi jsou na stránkách protiislámských skupin uveřejňovány a samozřejmě patřičně okomentovány.

Aktivity těchto skupin jdou až tak daleko, že uveřejňují emailové komunikace lidskoprávních aktivistů či politiků (včetně např. Vladimíra Špidly a Michaely Marksové Tominové) získané hackerskými útoky, nebo dokonce organizují výcvikové tábory. V poslední době se pochlubily tím, že předem polily prasečí močůvkou místo na Letné, kde měla proběhnout muslimská modlitba. Tuto kampaň označují názvem Naqba 2014 (naqba - arab. katastrofa).

Na internetu se rovněž rozeběhla petiční akce proti plné registraci Ústředí muslimských obcí. Tyto aktivity pracují s nepravdivými a záměrně zkreslenými informacemi, např. že muslimům může být přiznáno právo na financování ze státního rozpočtu, že po přiznání zvláštních práv bude legální mnohoženství nebo že si muslimové v současné době nemohou založit soukromou školu.

Zvláštní právo na financování ze státního rozpočtu přitom bylo zrušeno k 1. 1. 2013, a to zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Školský zákon umožňuje zakládat soukromé školy všem právnickým a fyzickým osobám, v současné době proto existuje i soukromá islámská škola v Praze. Český právní řád mnohoženství neumožňuje, takové sňatky by tudíž nebyly možné.

Zákon o církvích a náboženských společnostech zná celkem pět zvláštních práv, mezi nima například konání církevních sňatků či zřizování církevních škol. Foto Andrew Gurka, flickr.com  

Podle mých informací je významným ideologem protiislámských skupin člověk, který byl v minulosti aktivním členem Muslimské obce v Brně, ale po rozepřích s jejím vedením z muslimské obce odešel a později konvertoval ke křesťanství. Od té doby patří k nejvýraznějším kritikům islámu v ČR. Existuje však podezření, že jednou z jeho motivací je odveta představitelům Ústředí muslimských obcí za osobní spory v minulosti.

Cílem kampaně je udržovat otázku islámu stále v popředí médií, vytvářet dojem, že přiznání zvláštních práv muslimům je takřka za dveřmi, a tak jitřit veřejnost, ačkoliv pro to nejsou reálné důvody. Pikantní na tom je, že žádná žádost o přiznání zvláštních práv pro Ústředí muslimských obcí nebyla na ministerstvo dodnes podána.

Zákon o církvích a náboženských společnostech zná celkem pět zvláštních práv, a to vyučování náboženství na státních školách, výkon duchovenské služby v armádě a věznicích, konání církevních sňatků, zřizování církevních škol a zachovávání zpovědního tajemství.

Jaké jsou podmínky pro přiznání zvláštních práv?

Církev a náboženská společnost musí být registrována podle tohoto zákona nepřetržitě ke dni podání návrhu nejméně deset let. Tuto podmínku Ústředí muslimských obcí splní 17. září 2014. Taktéž musí zveřejňovat každoročně deset let před podáním tohoto návrhu výroční zprávy o činnosti za kalendářní rok. Ústředí muslimských obcí dosud výroční zprávy o své činnosti nezveřejňovalo.

Musí, samozřejmě, plnit řádně závazky vůči státu a třetím osobám a být bezúhonná.

Součástí návrhu dále musí být podpisové archy s podpisy tolika zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem u nás, hlásících se k této náboženské společnosti, kolik činí nejméně jedno promile obyvatel České republiky podle posledního sčítání lidu. To je dnes 10 437 podpisů. Při sčítání lidu v roce 2011 se přitom k islámu přihlásilo pouze 3 358 osob.

Vzhledem k výše uvedeným podmínkám v nejbližší době nepovažuji za reálné, že by byla žádost o přiznání zvláštních práv podána. Na druhé straně platí, že pokud by taková žádost přišla, Ministerstvo kultury bude postupovat striktně podle zákona bez ohledu na různé nátlakové akce.

Přiznání zvláštních práv je nárokové. Pokud jsou všechny zákonem stanovené předpoklady registrovanou církví a náboženskou společností splněny, ministerstvo musí oprávnění k výkonu zvláštních práv přiznat. Není zde žádný prostor pro správní uvážení. A to je jedině dobře.

Liché jsou taktéž obavy z udělení výjimky. Takovou možnost zákon o církvích a náboženských společnostech sice připouštěl, ale pouze do roku 2007. Nyní již nesplnění některé zákonem stanovené podmínky prominout nelze.

Zbývá jen údiv nad tím, jaké vášně dovede vyvolat jedna věta, když se jedná o muslima.

  Diskuse
  Ideolog, o kterém nejspíš mluvíte, je Lukáš Lhoťan. Jeho minulost a současnost je veřejně známa, on sám si vede blog na iDNESu, kde je vše podrobně popsáno.

  Jsem ráda, že jste tímto článkem popřela informace, které protiislámské skupiny šíří, ale pořád se obávám, že k zažehnání islamofobie v ČR to stačit nebude :/
  MP
  June 17, 2014 v 14.47
  Jen drobnost
  Ve školství má status církve přeci jen o trochu větší význam. Nejenom že existuje instituce církevních škol jak podmnožina těch se soukromým zřizovatelem, ale zákon upravuje také podmínky pro náboženskou výchovu. Své drobné výhody to má. A právě tak pochybuji, i když v tomto případě nejde přímo o zákon, že by neschopnost oné proslulé samičky od kohouta, co ředitelů je na jedné z pražských zdravém, měla pro její dvě muslimské žačky tak trapné následky, kdyby za nimi stála státem uznávaná církev.
  Buď považujeme některá oprávnění, které poskytuje zákon církvím, za potencionálně nebezpečná -- a pak bychom je měli zrušit pro všechny; anebo představují nezbytnou podmínku kultivované formy náboženského života -- a pak je absurdní, pokud jsou jen pro některá náboženství.
  June 17, 2014 v 17.28
  měnit kvůli islámu zákon ?
  ústava zaručuje právo na víru( (tedy i islám, nejen špagetové monstrum) - registrace církve zakládá právo na veřejnou podporu. tedy placení kněží, církevní školy apod.
  To není zcela totéž. U nás se teprve islám uchytává - ovšem oněch 10 let zjevně islám splnil. Ovšem zavilí antiislamisté vedení dnes prezidentem Milošem Zemanem toto moc nerozlišují. A vezou se na vlně xenofobie.
  MP
  June 18, 2014 v 0.16
  Nejen právo na víru
  Ústava zajišťuje o něco víc, hodnotovou neutralitu. A v žitě ústavě se u nás obvykle praktikuje jako doložka nejvyšších výhod. Hysterický a populistický antiislamismus je většinou jen odpudivý projev nevkusu, pouze výjimečně záležitost spadající pod šíření nenávisti proti skupině obyvatel. Malér je ve "slušné společnosti" a občas také ve státní administrativě, protože se k antiislamismu chovají s mnohem menší štítivostí než k antisemitismu.Proto je potřeba hlídat, aby se relativně vysoký právní komfort pro většinu věd nezměnil v represivní přístup k těm "nesympatickým". Rozhodně bychom neměli přistupovat na myšlenku, že je potřeba islamofoby chlácholit vyprávěním, že se nic neděje, když muslimské obce dostanou práva, která požívají Svědci Jehovovi. Naopak, ono se děje hodně z hlediska kvality našeho občanského života, když je nedostanou. A to říkám přesto, že například výjimku umožňující rituální porážku bych osobně vyloučil z oněch " zvláštních práv" z náboženských důvodů poskytovaných.
  ??
  June 18, 2014 v 6.54
  Z tech zvlastnich prav, bych vyloucil zrizovani vlastnich skol. Zejmena tam dochazi k indoktrinaci, ktera jde proti duchu moderni spolecnosti. U vsech konfesi bez vyjimky. A u islamu specielne. Dovedete si predstavit smisene tridy a vyuku telesne vychovy ?
  ??
  June 18, 2014 v 7.03
  p.s.
  Co je to vira ? Komunisticke presvedceni je vira ? Jestlize ano, proc je zakazovano jeho sireni ? Maji mit deisticke viry prednost pred sekularnimi virami ? Neni spise potrebne zkoumat, zda viry jsou pro spolecnost prinosne , nebo destruktivni ? Ale kdo to bude delat?
  MP
  June 18, 2014 v 10.37
  Pavlovi Kuchejdovi
  ad 1) Komunistické přesvědčení není víra. Tedy pokud mluvíme o komunismu, který vychází z marxismu. Jde o světový názor, který sám považuje své základní téze za zdůvodněné racionálním poznáním.
  ad 2) Nevím, že by bylo zakázáno ho šířit. Je zakázáno podněcovat nenávist vůči skupině obyvatel a s tím mají někteří komunisté (podle mého spíše "komunisté") obtíže.
  Podobné obtíže mají ovšem antikomunisté a je tu opravdu shoda s většinou u nás praktikovaných náboženství. Ani církev nejcírkvovatější nemůže dnes z kazatelen hlásat "nenecháš čarodějnici žít" a dožadovat se přitom upálení všech dam, co se hlásí k té či oné formě magie.

  Markovi Frankovi

  Ano, žádná společnost není hodnotově neutrální, proto potřebujeme hodnotově neutrální stát. A zcela vážně. represe vůči víře nikdy nefungovala. Zato v Evropě docela dobře fungovala náboženská tolerance -- včetně těch pro to či ono náboženství původně nepřijatelných požadavků: povinnost považovat za plnohodnotného člověka i toho, kdo věří v jiného boha, více bohů či v žádného, nekamenovat cizoložnice apod. Muslimy, kteří jsou podstatně demokratičtější a tolerantnější než Miloš Zeman opravdu není těžké potkat -- a ateisty, kteří by upalovali každého, kdo nejraději podřezali každého, kdo má jiný názor než oni, také ne.
  June 18, 2014 v 11.45
  Pane Dolejši, dovolím si upřesnit, že nejde o "svobodu na víru". Víra je vnitřní stav mysli a do toho stát nemá možnost mluvit. Jde o svobodu vyznání, tedy veřejného přiznání víře či náboženské (či jiné) příslušnosti. Nezaručuje ji ústava, aspoň ne přímo, nýbrž Listina základních práv a svobod. Ústava na ni odkazuje, ale pamětníci připomínají, když se v druhé polovině r. 1992 spěšně sepisovala ústava nového státu, že tehdejší český premiér Václav Klaus si vynutil odsun deklarace práv a svobod do přece jen vedlejšího dokumentu.

  Registrace církve nebo jiné náboženské společnosti rozhodně nezakládá právo na veřejnou podporu. Tuto podporu v minulosti dostávaly (v podobě pokrytí mzdových a provozních nákladů ze státního rozpočtu) jen náboženské společnosti s oprávněním k přiznání výkonu zvláštních práv, tedy, co bychom si namlouvali, privilegované náboženské společnosti. Ještě stojí za připomenutí, že registrovaných náboženských společností, pokud se to nezměnilo v poslední době, je 35, oprávnění pobírat státní podporu má 21 subjektů využívá toho 17 subjekt, z toho jeden (baptisté) jen částečně.

  Jinak s Vámi ovšem souhlasím, že "zavilí antiislamisté vedení dnes prezidentem Milošem Zemanem toto moc nerozlišují. A vezou se na vlně xenofobie."
  June 18, 2014 v 11.48
  Martin Profant: Díky za velmi vyrovnané a přesné rozlišení.
  ??
  June 18, 2014 v 15.30
  Ja si nejsem tak jisty tou moznosti neco sirit p. Profant.
  Prostudujte si pozorne § 356 odst.3b trestniho zakoniku. Je opravdu krasne "gumovy" a pouzitelny na kazdeho, kdo je nepohodlny. Je ovsem fakt, ze se vyuziva patrne pouze ucelove. Pokud by platilo padni komu padni, v soucasne dobe by v lochu bylo 90% novinaru a pulka republiky v souvislosti s udalostmi na Ukrajine. A jaci jsou cesti soudci ? Zapomnel jste uz na "tykadlovou aferu" p. Smetany ?
  MP
  June 18, 2014 v 17.15
  Pavlovi Kuchejdovi
  Vzhledem k tomu, že občas vidím v televizi záběry z mítinků, na kterých vystupuje p. Semelová, opravdu nevím, jak by konkrétně měla ta nemožnost šířit komunismus vypadat. Vybavují si pár kaus, ve kterých se dalo diskutovat o přiměřenosti omezení svobody projevu, ale ani jedna se netýkala komunistického přesvědčení. Možná jsou a budu rád, když mi o nich dáte vědět, ale sam si opravdu nevzpomínám. Nevkus typu odstraňování Švermovy sochy, to ano, ale omezení projevu? Dejte vědět.
  ??
  June 18, 2014 v 18.52
  Asi tak p. Profant.
  Ja netvrdim. ze je to nemozne. Jen ze ty "gumove paragrafy" jsou Damoklovym mecem a nikdo nevi kdy a za jakych okolnosti budou zneuzity. Treba ted pri kampani proti "Rusakum", jsou v klidu, prestoze by meli byt pouzity. Proste nefunguje vypocitatelny zakon, ale nevypocitatelna politicka objednavka. Jaka je etika ceskych soudcu, to si ilustruji prave na pripadu Smetana.
  ??
  June 18, 2014 v 19.11
  Jeste k islamu.
  Jestlize je Zeman fuj a islamofob, neznamena to automaticky, ze je islam cool. Jak poznamenal Vita Suvorov "jestlize byl Hitler masozravec, neznamena to, ze byl Stalin vegetarian". Jen v Nemecku se mluvi neoficialne o stovce vrazd ze cti rocne. A zajimavy je i i clanek p. Outraty o Britskych muslimech. Ja jsem islamofob zcela prirozene. Jako naturistovi je mi tato ideologie prirozene nepratelska.
  Vraždy ze cti nemají s islámem nic společného.
  MP
  June 19, 2014 v 16.11
  Ivana Recmanové
  Pokud se něco odehrává výlučně mezi věřícími jednoho náboženství, není jednoduché věřit, že s tím to náboženství nemá nic společného. A to je případ crime ď honneur v dnešním Německu. Už jsme jaksi zapomněli, proč to ve většině evropských zemí nazýváme výrazem z latinského jazyka.
  Samozřejmě, máte pravdu, ty vraždy nejsou nijak založeny v nějakých článcích věrouky. Ale to zřetězení je nebezpečné a nenáhodné, nejde ho odbýt prostým odmítnutím.
  ??
  June 19, 2014 v 18.05
  Opravdu vite co obhajujete I. Recmanova?
  V Koranu opravdu neni uvedeno, ze ma byt zena zabita. Koran je ale podhoubim, z ktereho tyto plody vyrustaji. Pokud je v Koranu prikazano biti zen (sura zeny) a vezneni zen az do jejich pripadne smrti (sura Kravy), pak je samozrejme, ze je zena povazovana za druhoradou bytost. Protoze v sekularni evropske spolecnosti je biti, ci vezneni zen problematicke, je vrazda zeny, ktera zneuctila rodinu jejim nezletilym bratrem (pravne hure postizitelne) vlaste racionalnim resenim problemu.

  K ilustraci jak vnima bezny muslim zenu, pridam odposlech z turecke cajovny. Pred nekolika lety vyhorel v Nemecku dum, kde bydleli turci. Byla to velka afera , lze dohledat na internetu. O pozaru se bavili dva turci. Prvni: Co bys delal kdyby u vas takhle horelo ? Druhy odpoved: chytil bych kluky a utikal. Prvni: a co holky ? Druhy: kdo by se v takove chvili staral o o holky?.
  Sdílet
  Vraždy ze cti nejsou v Koránu ani hadísech nijak zmiňovány. I ty nejortodoxnější výklady islámských pramenů neumožňují zabití druhých za poničení rodinné cti. Navíc se tyto vraždy nedějí jen mezi muslimy, jak mylně uvádí pan Profant, nýbrž i mezi hinduisty a sikhy. Také asi i mezi křesťany, jsou přítomny i v Latinské Americe.
  June 19, 2014 v 22.14
  Vraždy ze cti jsou v islámem "obhajovány" jako trest za cizoložství
  Bohužel, vraždy ze cti jsou v islámském právu "obhajovány" jako legitimní trest za cizoložství. Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde.
  MP
  June 20, 2014 v 1.04
  Pro IR
  Jasně jsem uvedl, že mluvím o Německu. A tam jsou vraždy ze cti bohužel opravdu spojeny s lidmi jedné víry. Neřeknu Vám s jistotou, že právem, že se tam někdy v posledních letech nevyskytla i u někoho jiného /u původního obzvatelstva se tuším po roce 1945 už nevyskytují/, ale pro veřejnost je ta spojitost bohužel jednoznačná. Důvod je dost pochopitelný - geografický původ emigrace, příliš Sikhů v Drážďanech prostě nepotkáte.
  Jinak argument autoritativními texty toho kterého náboženství je zvláště v případě islámu důležitý, ono je potřeba vyvracet tradiční evropský předsudek, že je něco obsaženo v "podstatě islámu", ale konkrétní náboženská praxe se vždy odehrává v symbioze s určitou místní kulturní situací a habitem. Jinými slovy, na začátku 20. století byste ledaskde v Mediteránu potkala kněze, který by byl přesvědčen o vraždě ze cti jako povinnosti dobrého křesťana a v téže době by v Čechách kněze téže víry jeho církev pro podobné názory nejspíš uklidila nějak do klášterního ústraní.
  + Další komentáře