Sexuální revoluce, čeho skutečně dosáhla a pro koho?

Franz Schindler

Redakce Tvaru i v letošním roce pokračuje v rubrice Historie revolucí. Odhodlala se ale k inovativnímu kroku, kdy se věnuje i revolucím ve volnějším významu tohoto slova. Ve spolupráci s Tvarem tak zveřejňujeme text o sexuální revoluci.

If you are going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you come to San Francisco, summertime will be a love-in there“ („Pokud přicházíte do San Franciska, ujistěte se, že máte ve vlasech květiny. Léto je tu čas lásky.“) Nejpozději díky písni „San Francisco“ Scotta McKenzieho se stala kalifornská metropole, město „summer of love“ a „flower power“ vytouženým místem i pro evropskou mládež. 

Slibovalo setkávání rovnoprávných lidí mimo dosah dosavadní sexuální a rasistické hierarchie a zároveň se tu zdála o něco bližší i naděje, že války se dají přemoci láskou. Mládež se oprostila od pout konzervativní poválečné společnosti a středobodem tohoto hnutí se stalo osvobození sexuálních tužeb od buržoazně - křesťanské morálky, „sexuální revoluce“, odvozující svůj název od stejnojmenné knihy marxistického psychoanalytika Wilhelma Reicha.

Časopis Tvar i v letošním roce přináší texty o různých revolucích.

„Zlatá“ dvacátá léta — a nacistický stín nad sexuologií

Ale měli bychom začít „zlatými dvacátými“, které také bývají s oblibou nazývány „sexuální revolucí“. Metropole jako například Paříž, New York, Chicago, Berlín či Londýn dobývá jazz a Josefina Bakerová. Ženy, které si lascivně vychutnávají své cigarety, chlapecké účesy, šaty obepínající tělo, dlouhé šňůry perel a péřová boa, to vše ztělesňuje nový typ, ženu, která si pro sebe zabírá svět barů a klubů, dosud určený pouze mužům a v anonymitě velkoměsta sebevědomě žije novou představu o tělesnosti a sexu.

Současně byly částečně odtabuizovány i hovory o sexualitě — alespoň v rozpravách lékařů, právníků a politiků — a začal se propagovat racionální vztah k sexuální problematice, na rozdíl od křesťanské sexuální morálky. Například „Světová liga pro sexuální reformu“, kterou založil odborník na sexualitu Magnus Hirschfeld (1868 — 1935) bojovala na mezinárodních kongresech (pátý a poslední se ostatně konal roku 1932 v Brně) mimo jiné i za legalizaci potratů a homosexuality a požadovala právo na rozvod, jakož i celkovou sexuální osvětu.

Mladé Československo se v rámci těchto diskusí vícekrát umístilo na předních pozicích sexuálního hnutí — což možná bylo dáno i snahou co nejvíce se distancovat od katolického Rakouska: V roce 1921 je na Karlově univerzitě jako první na světě zřízena katedra sexuologie, mladé vědy, která v tehdejší době teprve usiluje o akademické uznání, v roce 1926 se v první zveřejněné verzi československého trestního práva objevuje legalizace potratů a homosexuálního chování mezi dospělými, což je v reformních kruzích přijato s nadšením.

V letech 1928 a 1932 stanovuje pražský režisér Gustav Machatý nové standardy uměleckého filmu prvními nahými scénami a zobrazením orgasmu ve filmu Erotikon a známějším snímku Extáze a konečně v roce 1933 se Hlas, časopis československé sexuální menšiny, stává poté, co nacisté podobné publikace v Německu zakázali, jediným časopisem pro homosexuály na světě.

Liberální atmosféra druhé poloviny dvacátých let, kterou umožnila v první řadě stabilní hospodářská situace, náhle končí v roce 1929, kdy začíná světová hospodářská krize, a v průběhu třicátých let se i pod tlakem narůstajícího fašismu a stoupajícího válečného ohrožení Hitlerovým Německem už nevrátí.

Po druhé světové válce leží většina Evropy v troskách, společnost hledá v těžkých dobách především v pevné ideologické hodnoty, které neponechávají žádný prostor pro nejistotu, kterou by způsobovaly sexuální experimenty. Nacionálně socialistická nadvláda nad Evropou má katastrofální následky i pro emancipující se sexuální vědu. Mnoho předních vědců válku nepřežilo. Mnozí z nich byli zavražděni během holokaustu (šóa). Někteří se zachránili útěkem do zahraničí. Pro nový začátek nebyl po válce k dispozici nikdo.

Exemplární je i příklad českých sexuálních výzkumníků meziválečné doby. Josef Weisskopf, pořadatel konference Světové ligy pro sexuální reformy v Brně a svého času populární moderátor rozhlasových pořadů, zaměřených na sexuální osvětu, zemřel v Osvětimi.

Hugo Bondy, spolutvůrce liberálních československých zákonů, týkajících se sexuality, spáchal tváří v tvář rostoucímu antisemitismu sebevraždu a Hugo Hecht, sexuální reformátor československé levé fronty, uprchl do USA. Středoevropská kolébka sexuologie byla i se svými centry v Berlíně a Vídni (po druhé světové válce) zničena.

Alfred Kinsey: od včel k lidem pod dohledem FBI

Po druhé světové válce nahradily USA definitivně Evropu coby hybatele společenských změn. Nový počátek zde zažívají i sexuální vědy. Tentokrát to není lékař, ale zoolog, kdo k tomu dává důležitý impuls. Alfréd Kinsey, odborník na hmyz (vosy), vychází z biologie, která v přírodě nespatřuje nic jako morálku, aplikuje tento přístup na lidské sexuální chování a provádí masové výzkumy formou dotazování jak u mužů, tak i u žen (1948, respektive 1953).

Výsledky puritánskou Ameriku šokují. Ukazují totiž, jak dalece se skutečnost odchyluje od sexuálně mravních předloh, tzn. od stanovené křesťanské normy heterosexuálního manželského pohlavního aktu za účelem reprodukce. Kinsey je v Americe silně napadán nejen ze strany křesťanských uskupení, ale stává se také podezřelým z podvratné komunistické činnosti a vyšetřuje ho FBI. Ultrakonzervativní a paranoidní atmosféra éry mccarthismu se uvolňuje až na konci padesátých let, kdy se proti ní vzbouří mládež.

Takzvaná generace beatniků vystihne ducha doby v dílech jako například „On The Road“ (Na cestě) Jacka Kerouaka nebo v Ginsbergově „Howl and Other Poems“ a stanoví výchozí bod pro zásadní vypořádání se s konzervativním systémem pravidel, pro hnutí za občanská práva šedesátých let a v neposlední řadě pro diskurs sexuálního osvobození. Připravenost většiny země pro zásadní změny pak prokáže zvolení J. F. Kennedyho prezidentem v roce 1961.

Jak feministické, tak i černošské hnutí myslí i na osvobození sexuality: Ženy kritizují dvojí morálku a dožadují se práva na orgasmus, konečně je možná i mezirasová sexualita. V atmosféře kultury hippies, Janis Joplinové, Jimiho Hendrixe, LSD a hnutí proti válce ve Vietnamu se nově definují představy o pravidlech a normách: veřejnou se stává tělesnost milenců, promiskuita jakož i sexuální chování, které nevede k reprodukci, je praktikováno a dokonce požadováno jako akt osobního osvobození.

V roce 1969 se zvedají na odpor američtí homosexuálové, kteří mají už dost policejní šikany, a organizují akce občanské neposlušnosti (Stonewall). Sexuální aktivita se stává nejen znamením vlastního odpoutání se od buržoazně-křesťanské morálky, ale i politickým aktem. Příslib svobodného světa nakazí i evropskou mládež a nalézá svůj vrchol ve studentském hnutí roku 1968. Sexuální revoluce a její osvobozenecká rétorika dobývají svět.

Vedle vyzdvihování sexuality tu byly ale také dvě vědecké vymoženosti, které uvedly sexuální revoluci šedesátých let do života. Koneckonců lidi odrazovaly od sebevědomého sexuálního chování nejen konvence represivní sexuální morálky, ale i ohrožení pohlavními chorobami a strach z nechtěného těhotenství.

Počínaje rokem 1945 byl ovšem farmaceutický průmysl schopen, díky novým postupům, vyrábět potřebné množství penicilínu, což poněkud zmírnilo hrůzu ze syfilis a kapavky. Ještě zásadnější bylo v roce 1960 schválení antikoncepční pilulky, „Antibaby-Pille“, neboť dalo ženám možnost chránit se před nežádoucím otěhotněním bezpečněji, než při používání kondomu a za často obtížné kooperace s mužem.

Revoluce? Ano a proč

Je ale skutečně oprávněné, vývoj, který zažíváme v posledních letech označovat jako sexuální revoluci, jako zásadní převrat v sexuálním chování? Na rozdíl od dvacátých i let jsou změny skutečně masovým fenoménem. Rozpravy o sexualitě se také už nevedou výlučně mezi odborníky, ale lidé sami začínají prostřednictvím různých politických hnutí přemýšlet o své sexualitě a formulovat své požadavky.

Televize, jako nové médium, přináší záběry „love-in“ v parcích San Franciska a New Yorku a happeningy jako Woodstock až do zapadlých koutů USA a do Evropy. Sexualita už není tabu. Akceptovány jsou i sexuální preference, které byly dříve stigmatizovány. Přesto se mi slovo „revoluce“ nezdá přiměřené, a to ze dvou důvodů: Jednak vytvořila sexuální revoluce navzdory svému osvobozeneckému patosu nové druhy nátlaku — totiž nutnost chovat se sexuálně.

Kdo se tomu vyhýbal, kdo se vůbec, neochotně nebo pozdě zapojil do sexuálních aktivit, byl označen za nesvobodného nebo prudérního. Nová sexuální morálka udělala z abstinence nezávisle na příčině stigma. Odtabuizování sexuality vedlo k její všudypřítomnosti, které se člověk těžko vyhne, ať chce nebo ne, a ke komercionalizaci prostřednictvím pornografického průmyslu a obchodu se sexuálním artiklem všeho druhu.

Neměla by svoboda vypadat jinak? Za druhé nebylo sexuální chování, které nyní můžeme provozovat bez pocitů viny, nijak podstatně nové. Sexuální preference, které nejsou zaměřeny na reprodukci, existují - jak ukázaly už Kinseyho studie — už dlouho. Promiskuitní, předmanželský a mimomanželský sex provozovali vždy především muži a obecně byl v oblibě. Ne nadarmo se prostituce nazývá nejstarší řemeslo světa.

Pro ženy se v tomto ohledu od šedesátých let hodně změnilo, ale dodnes platí, že promiskuitní chování u žen na rozdíl od mužů končí jejich sociálním vyloučením. Konečně jsou změny příliš silně uvězněny v heteronormativním systému, než aby mohly být hodnoceny jako revoluční. A — „last but not least“ — nastoluje se otázka, zda jsou všichni skuteční vítězi, a nikoli pouze heterosexuální muži, kteří si nyní mohou užívat svou sexualitu bez skrupulí, bez placení a bez manželských slibů.

Psáno pro Tvar. Z němčiny přeložila Jana Maříková

Rubriku řídí Rudolf Vévoda

Text vyšel v Tvaru 1/2014

  Diskuse
  TT
  January 27, 2014 v 14.56
  Dobrý článek, ale...
  Připadá mi poněkud přehnané to zdůrazňování USA jako nositelů sexuální revoluce. Myslím, že naprostá většina obyvatel USA to vidí přesně opačně - sexuální revoluce je do USA dovezena ze západní Evropy.

  Ty protagonisty, které Schindler zmiňuje, můžeme sice najít na ve veřejných knihovnách (někde jsou ovšem jejich díla zakázána) a na žebříčcích hitparád, ale jinak tvoří vlastně menšinu.

  Myslím, že západní Evropa to dělala bez takového humbuku, ale sexualita je tady "normálnější" a "svobodnější". Například Francie a Itálie dotují erotické (až porno) filmy z veřejných zdrojů na podporu kinematografie....
  JJ
  January 27, 2014 v 22.31
  Dotaz...
  K tomu závěru ("Jednak vytvořila sexuální revoluce navzdory svému osvobozeneckému patosu nové druhy nátlaku – totiž nutnost chovat se sexuálně. ...")
  Byla někdy nějaká revoluce, která nevytvořila nové druhy nátlaku? Může něco takového vůbec být?
  January 27, 2014 v 23.32
  USA a Evropa
  S Tomášem Tožičkou souhlasím, v článku se dost nelogicky přesouvá v šedesátých letech důraz z Evropy na USA. Uvolnění sexuální morálky po první světové válce v Evropě popisuje Stefan Zweig ve Světě včerejška, spojuje s ním úbytek obrovské armády prostitutek, která byla před první světovou válkou. Před tou válkou byla styk s prostitutkou první sexuální zkušeností velkého množství mužů, většina těch slavných obětí syfilis se nakazili takto.

  Co se týče homosexuality, tak ta hranice mezi kriminalizací a tolerancí po druhé světové válce vůbec neprobíhala po linii východ-západ, Československo patřilo mezi tolerantní země. Sexuolog Kurt Freund prosadil dekriminalizaci homosexuality v roce 1961, to bylo dříve než např. v Anglii.

  MK
  January 27, 2014 v 23.44
  "Pro ženy se v tomto ohledu od šedesátých let hodně změnilo, ale dodnes platí, že promiskuitní chování u žen na rozdíl od mužů končí jejich sociálním vyloučením."

  Docela rád bych k tomu slyšel něco bližšího. Já netvrdím, že se to neděje, ale docela bych rád věděl, kde se to děje.
  January 28, 2014 v 1.47
  Uvolnění morálky že přineslo úbytek obrovské armády prostitutek?
  Docela by mě zajímalo, jestli je dnes obrovská armáda prostitutek třeba v islámských zemích.
  January 28, 2014 v 3.52
  Nějaké prostitutky v islámských zemích jsou, existuje i způsob, jak prostituci sloučit s šárijou ve formě "muta", dočasného manželství. Přísnější muslimové tuhle obezličku neuznávají. Zweig ovšem píše o Vídni.
  MP
  January 28, 2014 v 10.06
  Schindler připomíná starý sovětský vtip
  Pochybuji, že by dnes ještě vydíráním homosexualitou dohnala nějaká služba Turinga k sebevraždě, nymfomanie už snad není psychiatrická diagnoza ani Bible beltu a určitě se už v euroatlantické zóně neléčí chirurgicky. Ostatně dokonce ani chemická léčba homosexuality už není příliš populární. A poslední generace žen, které zažily represivní antikoncepční politiku se u nás už blíží klimaktériu. Myslím, že by to vše šlo bez hnutí za sexuální revoluci v šedesátých letech mnohem pomaleji.
  Samozřejmě, mluvím o té šťastnější části světa, protože v ni žiju. Prostitutky se sice nabízejí v každém turistickém centru všude, kde jsem v zemích s převahou islamského vyznání v populaci byl, ale zákaz interupcí a denunciace normálního lidského chování z kazatelny, na to stačí zaject do Polska.

  Schindler má pravdu, když píše o USA jako centru sexuální revoluce. Stačí si přečíst toho Kinseye. Nepředpokládám, že by v USA měli opravdu tak nudný sexuální život -- hlavně v takovém případě všichi velcí američtí autoři první poloviny dvacátého století psali o nějaké jiné zemi -- ale v poválečné Evropě by nikdo neměl takovou potřebu pokrytectví.

  Samozřejmě, radikální cíl sexuální revoluce, osvobození libida a nerepresivní sublimace, se neuskutečnil. Ale Schindlerovo hodnocení mi svým horizontem připomíná starý sovětský vtip:

  Umře Brežněv a přijde do pekla. Potká tam cara Mikuláše a pochopitelně, dva Rusové v zahraničí, začnou si povídat o Rusku. Mikuláš se zvědavě vyptává, jestli policajti a vojáci pořád bijou prostý lid, jestli je pořad lepší být činovník než se dřít na poli a v továrně, jak vysoké úplatky se dávají za bumášku. A nakonec:
  "A vodka se pije hodně?"
  "Hodně, bátuško, hodně."
  Dál se šidí bramborovým lihem?"
  "Šidí, báťuško, taky hodně."
  " A pořád má čtyřicet procent"
  "Da"
  "I slušaj, Leondij Iljič, pačemu Vy sdělali etu revoluciju?"  PM
  January 28, 2014 v 12.29
  Revoluce to byla, ale ne u nás doma
  A leckde ještě pokračuje a přináší lecjaká překvapení.
  Příkladně...... nová sexuální morálka udělala z abstinence nezávisle na příčině stigma......
  A to nejen ve Vatikánu, kde heterosexuálové byli vždy oproti homosexuálů znevýhodňováni.
  A kde jsou ty časy, kdy frigidita mohla být výhodou pro kariéru............posteskl bych si.
  MK
  January 28, 2014 v 17.17
  Napadl mne ještě jeden důsledek sexuální revoluce: Totiž nesnesitelné množství pubertálních vtípků, které by vyvolal povzdech pana Petráska na většině nejen internetu, ale všeobecně. V této oblasti se sice podle mne vždy jednalo v prvé řadě o míru pokrytectví, ale přeci jenom mám někdy pocit, že tohle už je moc.
  January 28, 2014 v 17.23
  Taky se divím, že pan Petrásek neudělal nějakou poznámku o impotenci.
  TT
  January 28, 2014 v 18.28
  Sexualita a USA
  USA patří mezi země, kde je nejvíce obřezaných mužů a žen. Obojí z důvodu "ochrany před masturbací." Ročně umírá v USA přes sto chlapečků na následky obřízky.

  Dívčí obřízka byla doporučována ještě v osmdesátých letech. Především jako nástroj proti "neobvyklému chování" děvčátek. Samozřejmě nechyběly ani argumentu hygienické. Doporučovala se i u vdaných žen, které jsou "příliš náruživé."

  Obřízka žen byla zakázána federálně až v roce 1997, Do roku 1977 byla proplácena pojišťovnou.

  Inu můžeme tomu říkat třeba sexuální repoluce...

  MP
  January 28, 2014 v 20.50
  Pro TT
  V osmdesátých letech byla ale už byla dívčí obřízka v USA opravdu ojedinělá, důležité ovšem je, že ji musela zakázat federální vláda. To proplácení pojišťovnou je vzhledem k tamějšímu pojištění trochu úsměvný argument, protože mluvíme -- pro tu dobu -- o zcela soukromých smlouvách se zcela svévolným plněním.
  A revoluční změna bych tomu v USA klidně říkal. Protože ta proměna přístupu ke společenskému chápání sexuality, která tam proběhla v horizontu jedné generace, tam byla obrovská. A je revolučně neusazené a konfliktní. A také geograficky distribuovaná, ale přece jen převládající.
  Zatímco v Evropě se z hlediska obecných mravů stalo mnohem méně. Jiří Kubička odkazoval na Zweigův Svět včerejška. Je tam půvabná pasáž o pobytu v Paříži a půvabně ležernímu přístupu k sexualitě i erotice. Vídeňák Zweig, a Vídeň opravdu nebyla puritánská, o tom vypráví jako něčem milém a neobvyklém, ale zároveň jako něčem, co by mělo být v civilizovaném světě normální. Přesto např. z hlediska postavení homosexuálů vedl ten revoluční impuls k nabourání tabu, na která by se jinak asi ještě chvíl nesáhlo.
  Ovšem sousloví "sexuální revoluce" není šťastné, spíše jde o revoluci v mravech, o to, že se jedna důležitá oblast lidského života vymkla represivní společenské kontrole. Na různých místech v různé míře, ale spíše vymkla.

  Milan Petrásek viní sexuální revoluci z něčeho, zač nemůže. Abstinence byla společenské stigma vždycky, jen pod různými závoji. Ono by to jinak nebylo směšné, když dohazovačka v Lakomci dohazuje mladé holce partii s tím, že je ideální manžel, protože je docela impotetní a je mu osmdesát. A Abelard v době, ze které máme tak krásná kázání o klášterním životě, píše se samozřejmým pochopením, že ho otec Heloisy vykastroval, protože napřed uvrh jeho dceru do hamby, ale pak udělal něco mnohem horšího, poslal ji do kláštera. A samozřejmě má pravdu Michael Kolařík -- je a vždy toho byso moc; není divu, nejvíc a nejhloupěji kříčí a smějí se ti, kteří mají strach, že se sami stanou terčem posměchu.

  + Další komentáře