Františkova výzva a naše církve

Filip Outrata

Je v zájmu všech, dokonce i těch, kdo nejvíc bojují proti restitucím, aby byly církve schopné a ochotné čerpat z hloubky evangelijní zvěsti a aktivně a nebojácně rozvíjet politickou diakonii ve prospěch těch nejslabších a nejzranitelnějších.

V roce 1989 se zdálo, že křesťanské církve mohou sehrát v budování svobodné a demokratické společnosti významnou úlohu. Po téměř čtvrtstoletí je možné říci, že naděje vkládané v pozitivní potenciál církví byly značně přehnané.

Česká společnost je dnes v krizi tak mnohorozměrné, že by bylo těžké najít oblast, které se netýká: krize politického systému, státní správy, médií, vzdělanosti, schopnosti domluvit se i na těch základních věcech, důvěry a důvěryhodnosti. Krize církví, kterým za víc než dvě desetiletí od návratu svobody ubyla většina těch, kdo se k nim v roce 1990 hlásili.

Asi největším zklamáním pro ty, kdo s křesťanskými církvemi jako přirozenými nositelkami hodnot spojovali své naděje, je jejich mlčení k velké většině závažných sociálních problémů současnosti, stejně jako celé polistopadové doby. Pokud nemlčely zcela, byl jejich hlas většinou nezřetelný, nevýrazný.

I proto se tradičně protiklerikální a k církvím nepřátelské či lhostejné naladění české veřejnosti, které skutečně není až dílem komunistické propagandy, ale má mnohem hlubší a starší kořeny, nepodařilo změnit v příznivější a chápavější postoj. I proto je dnes odpor k restitucím tak silný.

Je velice nešťastné, že z prostředí církví, zejména té největší, římskokatolické, zaznívá na podporu restitucí i argumentace typu: „Správně bychom měli dostat ještě mnohem víc. To by bylo spravedlivé; my se však spokojíme jen s částí toho, na co máme nárok.

Ve jménu spravedlnosti za každou cenu jsou naše církve ochotny obětovat svou věrohodnost. Média budou v následujících měsících nemilosrdně rozmazávat soudní kauzy spojené s navracením majetku. Celý národ se tak například již dozvěděl, že představitel rytířského řeholního řádu vyhrožuje českým úředníkům, že je bude fackovat, pokud nebudou dostatečně rychle vracet jeho řádu majetek.

Paradoxní je, že zatímco papež František navrací srozumitelnost a věrohodnost hlásání evangelia v celosvětové perspektivě, u nás dochází spíš k opačnému procesu. Zatímco František se obrací do budoucnosti, naše církve jsou fixovány na minulost. Zatímco římský biskup má starost především o palčivé bolesti současnosti, jeho čeští a moravští kolegové si jich sotva povšimnou.

Je dobře, že se Františkovi podařilo získat na svou stranu i sympatie mnoha těch, kdo jinak mají k církvím (ne ke křesťanství jako takovému) vztah negativní či obezřetný. Jen ať zahrnují křesťany a jejich církve ostrou kritikou za pohodlnost, uzavřenost do sebe, neangažovanost.

Bude to vítaná pomoc pro ty, kdo v rámci církví nejsou spokojeni s vystupováním a působením církevních představitelů. Ale nejen jich: v každé církvi, nejen té římskokatolické, by mělo platit „my jsme církev“. Když nebudou mluvit všichni ti, kdo se podílejí na daru Ducha seslaném na všechny učedníky, bude každá církev němá.

Církve přitom ještě mohou přispět k obnově a povznesení společnosti. Nebude ale stačit, když se oddělí od nepřátelského, „socialistického“ státu a budou si v režimu odluky budovat svoje školy, gymnázia a hospice. Pokud za jejich zdmi bude stát devastovaný soukromými zájmy a privatizační ideologií kolabovat, budou to vždy jen nedostatečné ostrůvky, které na osudu společnosti jako celku nic nezmění.

Je v zájmu všech, dokonce i těch, kdo nejvíc bojují proti restitucím, aby byly církve schopné a ochotné čerpat z hloubky evangelijní zvěsti a aktivně a nebojácně rozvíjet politickou diakonii ve prospěch těch nejslabších a nejzranitelnějších, ve prospěch obecného dobrého. Zda tak budou činit či nikoli, však na množství navraceného majetku ani na výši finančních náhrad nezávisí.

  Diskuse
  November 13, 2013 v 11.29
  Paradoxní?
  Esi to nebude jako možná trochu tím, že papež bydlí ve Vatikánu, zatímco my řešíme situaci ve státě, kde stále neproběhla odluka státu od církve .-)
  MP
  November 13, 2013 v 17.28
  Krásný článek...
  Povinné čtení pro některé militantní katolíky:) na tomto serveru...
  MK
  November 13, 2013 v 21.10
  Pane Kolaříku
  nevím, jestli mne také řadíte ke zdejším militantním ateistům. Skutečně nevím, jak bych to poznal, protože si pod tím souslovím představujeme každý něco jiného. Já si představím někoho, kdo se projevuje jako mnoho členů OSA ČR, a nic takového jsem zde na Deníku Referendum nezaznamenal. Ale vy jste asi přísnější.
  FO
  November 13, 2013 v 23.19
  Vážení pánové,
  musím říci, že mě upřímně pobavila vaše debata nad tím, jestli je článek určen spíš militantním katolíkům, nebo militantním ateistům. Jako autor jsem polichocen a řekl bych, že je vhodný pro ty i ony. Jsem rád, že se toto jisté pokračování "dialogu křesťanů a marxistů" zde na DR děje a srdečně vás zdravím.
  November 14, 2013 v 5.04
  Papež František vzbudil zvědavost dokonce i u mě, militantní ateistky :-), a tak jsem si koupila jednu jeho knížku (O nebi a zemi).
  FO
  November 14, 2013 v 13.31
  Vážený pane Fraňku,
  argumentace typu "nemá žádnou odpovědnost, ať raději mlčí", mi přijde hodně nefér a hlavně nesmyslná. Každý má prostě jiné postavení, jiné úkoly a obdarování - někdo je "intelektuál s břitkým jazykem". Z Vašeho pera to zní jaksi hanlivě, ale snad se mi to jen zdá.

  Jinak Vás mohu ujistit, že se pohybuji hodně mezi členy jiných církví a to o čem píšete dobře znám. Své úsilí tímto směrem již druhým rokem zaměřuji. Ale každou pobídku k většímu úsilí beru. Vždycky je možné dělat víc.
  MP
  November 14, 2013 v 17.43
  P. Fraňku,
  tisíce lidí v tomto státě musí opravovat střechu, kterou jim zatéká, další desítky neziskovek jakbysmet. Nikdo jim miliardy nedá.

  Na opravy památek existují dotace - z čeho by ty kostely, kláštery a fary byly opraveny? Vždyť velká část z nich nejsou ruiny... Nejsme v roce 1989.
  A jestliže je ve vesnici deset babiček na jeden barokní kostel s plesnivějícími stěnami a děravými okapy, pak je to jen a jen důkaz toho, že celý pastorační model, pocházející ještě z raného novověku, by dnes cíkev měla změnit. Místo polností by potřebovala spíš autobusy na svážení věřících do větších center. A památky nechat památkářům...
  PM
  November 14, 2013 v 22.04
  Přeji všem investorům uspokojivý zisk
  A především všem věřícím investorům přeji přívětivou neviditelnou ruku trhu při nákupu nabízených finančních derivátů.
  Neb ne všechny miliardy je možné bohulibě uložit do opravy děravých chrámů.
  DK
  November 15, 2013 v 2.03
  praktické starosti
  Diskuse byla stočena směrem, kterým jsem si říkala, že bych snad měla taky ukázat. Trošku to uzemnit. Aneb problémy levicových intelektuálů s církvemi bych jako farářka malého sboru fakt chtěla mít :-)
  V ČCE teď se na nás valí ze Synodní rady zasejc dotazníky. Synod v květnu 2014 prostě musí nějaké rozhodnutí učinit. Tak tu máme dotaz, jak naložit s restituční náhradou. Samozřejmě budu doporučovat staršovstvu model D, polovina náhrady se užije na službu diakonickou a spol. Což znamená nárůst Personálního fondu (nyní 81000 na 100% faráře) o 6% ročně nad inflaci. Tak si to tak propočítávám. Jak dlouho se to dá táhnout. A děsím se, o kolik vyšší ten růst bude, jestli přistoupíme ČSSD na nějakou tu revizi. Taky se po nás chce se rozhodnout jakou zvolíme strategii na následující desetiletí, včetně možnosti, že si sbor zaškrtne, že do 10 let zanikne. O nepamátkové budově v tristním stavu nemluvím vůbec. Je mi z toho úzko, z té restrukturalizace po 65 letech více méně petrifikovaného stavu. Ne že bych na čemkoliv lpěla. Těším se, až se třeba určitá roztříštěnost z finančních důvodů začne poněkud tmelit, pokud k tomu dojde. Ale přece jen jde o konkrétní živé lidi a zodpovědnost za rozhodnutí pokud možno moudrá a neignorující Ducha svatého.
  November 15, 2013 v 11.00
  Mě je líto, paní Kubíčková,
  že má vaše církev tolik problémů. Úpřímně bych vám přál, aby jste je mít nemuseli.
  Zároveň bych přál všem chudým lidem, aby nemuseli žít v bídě, která je čím dál větší. Všem nemocným, aby se jim dostalo skutečně kvalitní lékařské péče. Všem starým a nemohoucím, aby nežili jak odpoad společnosti. Všem mladým, aby se jim podařilo dosáhnout vzdělání, které by nebylo limitováno příjmy jejich rodičů. Všem bez práce, aby se jim podařilo sehnat důstojné, jejich kvalifikaci odpovídající zaměstnání s odpovífajícím příjmem. A že by toho ještě bylo!
  Teď zrovna se pokoušíme, se známými, pomoci jedné rodině se třemi dětmi a napolo invalidním otcem, aby je nevyhodili z bytu. Přes obec jsme jim bydlení nesehnali, neboť tam se byty rozdávají známým /u nás vládnou lidovci/.
  Dcera, dva měsíce po mateřské, nemůže sehnat práci. Rozeslala stovky životopisů, nikdo jí ani neodpověděl. Obchází obchoďáky, chodí na konkursy na prodavačku, i když má lyceum. Zatím bez úspěchu.
  Takže takové mám teď starosti. Věřte, že bych chtěl bych mít starosti farářky malého sboru. Takové osobně neexistenční.
  DK
  November 15, 2013 v 12.41
  Milý pane Ševčíku,
  to je jaksi další level. Velmi osobně existenční starosti dopadají i na lidi v malém sboru a v jeho okolí. A malý sbor dle svých možností dělá, co může. Bydlel u nás nakonec zadarmo člověk, který se ocitl zcela bez prostředků a složitě hledal práci, kde by s ním uzavřeli normální smlouvu a platili mu. Udělali jsme velkou a poměrně náročnou akci, aby nepřišel o byt duševně nemocný částečný invalidní důchodce. Měli jsme práci s romskými dětmi, která sice skončila, ale kdykoliv se u nás ještě děti objeví, snažíme se dělat, co je v našich silách. Z našich členů snad nikdo není v nějaké extrémní existenční tísni, ale problémy mají taky hodně nezáviděníhodné. A jak můžete vědět, že ty neexistenční starosti nemají i nějaké ty existenční dopady? Vskutku nemá cenu se trumfovat, jak jsou jaké starosti velké. To se nedá změřit a zvážit.
  Nakonec taky k tomu mám onu starost levicových intelektuálů o církve, které se k těm narůstajícím existenčním starostem spousty lidí skutečně neumějí dobře postavit. Z důvodů rozmanitých. Připadá mi, že ale takyi kvůli těm neexistenčním starostem, které berou spoustu sil.
  November 15, 2013 v 13.26
  Paní Kubíčková,
  snažím se vcítit do vaší kůže. Nejen vás, ale i všech věřících. Dívat se na problémy vašima očima.
  Zkuste to, prosím, také vy. Zkuste se podívat na svět očima mýma. Člověka, který je ateista. Který se sice domnívá, že víru není možno někomu brát ani hanět, respektuje ji. Ale bere víru jako svobodu dotyčného věřícího a chce, aby na oplátku byla respektována jeho svoboda, svoboda nemít víru v Boha. Aby jeho svoboda byla rovna svobodě věřícího. A protože jeho svoboda - svoboda ateisty - není státem nijak finančně podporována, nechápe, proč by svoboda věřících podporována být měla. V čem je svoboda věřících tak vyjímečná?
  Pomáhat potřebným je důležitá věc. Ale ta by měla mít podporu bez selektování na pomoc od věřích, či ateistů. Takže stát ať dá na potřebné, ne na církevní spolky. Ty se mohou, stejně jako velká řada spolků financovat ze svého. Ať je to jak chce, ten dar církvím zaplatí ti nejchudší, jako vždycky. Když pak padnou na dno, mají děkovat obdarovaným církvím, že jim z toho možná část vrátí?
  Tohle je pohled můj. Jsem přístupný jiným, rozumným názorům, takže je možné, že mě přesvědčíte o mém omylu. Zatím se tak nestalo.
  FO
  November 15, 2013 v 15.24
  Pane Fraňku,
  je tak těžké pochopit že je něco jiného kritizovat církve - především ty v nich, kdo ve vedení a mediálně protežovaní - za to, že se málo vyjadřují k sociálním otázkám nebo nezakrytě podporují politiku určitého typu, a něco jiného je tvářit se, že církve nepotřebují nic a mohou !žít ze vzduchu"?

  Kdybyste můj článek pozorněji četl, snad byste pochopil, že netvrdím, že církve nemají nic dostat. Osobně bych už restituce nechal býtk i když si myslím, že to mnoha církvím i např. řádům co poskytují hodně soc. služeb a dostanou zpátky málo nebo nic život ztíží a budou na tom hůř než když církev financoval stát. Ale jak jsem psal, církve za těch víc než dvacet let vyvolaly dojem, že si jsou spíš samy pro sebe a problémy celé společnosti je zas tak moc nezajímají.

  Nepopírám dobré věci, za které si zaslouží chválu. Ale je potřeba vyslovit i kritiku. A pokud jsou to pro vás jen intelektuálské kecy, které není třeba brát vážně, pak je mi Vás líto.
  MP
  November 15, 2013 v 22.53
  Zkrátka a dobře:
  Svatý Václave,
  vyžeň Duku!
  (A Zemana taky:))
  FO
  November 15, 2013 v 23.39
  Pane Fraňku,
  díky za tuhle odpověď. Na základě ní si dovolím závěr, že jsem vlastně popsal jinými slovy to, co píšete Vy. Ze své pozice - nic naplat, jsem humanitní vzdělanec, člověk slova, ne praktik. A taky jsme psal pro jiné než vnitrocírkevní publikum: jde mi primárně o ty, koho nezajímají až tak důvody, proč si v sobě církevní představitelé nesou to či ono, ale zajímá je to, jak církve mluví k dnešku, jak aktualizují evangelium.

  Ale myslím, že se v tom základním shodneme, a jsem tomu rád.

  Přemýšlet o tom, co, kam, a jak psát, je stálý úkol. Vždycky je možné jít dál a zlepšovat se.
  PM
  November 16, 2013 v 10.48
  Shoda v tom základním
  by mohla vycházet i za soupeření o nejlepší péči o strádající lid naší v křesťanství vzrostlé obce. Ale pouze tehdy, kdybychom se nacházeli v alespoň částečně politickospolečensky průhledném prostředí.
  Na neprůhlednost ovládání kapitalismu demokratickým režimem - ať následkem zhasnutí, či přemírou kadidla - zatím bratrsky doplácí jak věřící tak nevěřící.
  Tak jak to v rozhádaných rodinách bývá, si při tom mlátíme evangelium o hlavu..............jak tak koukám.
  MP
  November 16, 2013 v 12.23
  P. Fraňku,
  socdem nedělala žádnou proticírkevní kampaň. Je snad církev nekritizovatelná? Musí být každá kritika církve, natož pak kritika restitucí, projevem nenávisti a nepřátelství? Jistěže nemusí...

  Nechápu vás. Sám uvádíte příklady "papalášství" církevních představitelů a přitom každého, kdo kritizuje v podstatě totéž co vy, cejchujete ihned jako militantního antiklerikála a nepřítele církve. V tom si odporujete.
  DK
  November 18, 2013 v 11.59
  Pane Ševčíku,
  dlužím vám odpověď, tak to chci zkusit napravit.

  V zásadě souhlasím, v situaci České republiky se mají církve financovat samy, jako každý jiný spolek, resp. mají míti veřejnou podporu, jaké se může dostat každému jinému spolku, sdružení, neziskovce, podporovaných podle toho, nakolik jsou peníze a jejich působení je shledáváno jako celku prospěšné. Vnímám jako dobré, že přesně k tomu momentálně směřujeme.

  Stát podporou církví nepodporuje svobodu víry, on podporuje konkrétní organizace, které jsou sociálními organismy, součástí občánské společnosti, mají jistý veřejný charakter a vykonávají nekomerční činnost ovlivňující společnost a věřím, že skutečně spíše pozitivně než negativně. Když se budou ateisté organizovat a konat nějakou takovou činnost, může se jim dostat podpory zrovna tak.
  A dále tak nějak věřím, že náboženský rozměr života - výhled k tomu, co nás přesahuje (nereprezentovaný nutně organizovanými náboženstvími) přece jen patří k životu a nedivila bych se, kdyby i ve vašem životě byl přítomen a naplňován i ze zdrojů, jež stát nějak podporuje.

  Církve zkrátka stojí vedle dalších nekomenrčních organizovaných subjektů, které reprezentují cosi s celospolečenským dosahem, ale přesto v nějakém ohledu menšinového. Vedle kultury, sportu a mnoha dalších oblastí, je tu taky náboženství. Jsou občané, kteří mají za to, že náboženství je zcela zbytnou součástí společnosti, jsou jiní, kteří mají za to, že nekomerční kultura je zcela zbytnou součástí společnosti, již nemá cenu podporovat.

  Stát se rozhoduje, co bude a nebude podporovat. Může se rozhodnout, že nějakou z tradičních oblastí podpory zcela přestane podporovat. Pak ale snad by se to nemělo stát z hodiny na hodinu, ale postupně. V případě církví se toto postupné odstřihávání komplikuje celou složitou historií a momentálně zamotáním do nepřehledného chuchvalce s restituční otázkou. Asi by křeťanům stačil menší polštář, abychom se co nejdříve mohli financovat sami jako jiné spolky a jako jiné spolky případně přijímat podporu, aniž by tento přechod byl jistě pozoruhodným, leč brutálním experimentem na lidech.

  Skutečně se mi nezdá, že opravdu těch jeden a půl mliardy dosavadních a ty budoucí maximálně a přechodně myslím 3 miliardy ročně jsou brány loupežnicky rovnou z financí určených na sociální oblast. To byste ale zrovna tak mohl říct, že půl miliardy ročně pro Národní divadlo třeba taky platí ti nejchudší. (A co všechna ta korupce, tunely a daňové úniky?) A argument, že někdejší majetek katolické církve taky něco vynášel a vynáší, mi nepřijde zcela bez relevance. V Německu vyvlastnili církve před nějakými dvě stě lety (nebudu to teď přesně dohledávat) a dodnes jim za to platí jakési náhrady (evangelíkům a katolíkům). A jak říkali jedni Němci, to se změní leda tehdy, když se někdy dostane k moci Die Linke.

  Je to složité. Svým způsobem mě překvapilo zjištění, jak jsem se tak snažila dívat jinýma očima, že bych bez křesťanského společenství opravdu žít nechtěla, přes všechny problémy, které to s sebou přináší.
  VP
  Stát se nejdříve s církvemi dohodnul na nějaké sumě. Nyní v docela krátké době církve musely požádat o konkrétní majetek. Proč to nemohlo být naopak? Nejdřív říct, o co usiluji, nebo potřebuju a potom diskutovat? Třeba by se zjistilo, že řád o padesáti členech nepotřebuje miliony nebo miliardy, zato památky, ve kterých vymřeli věřící, nebo neziskovky, sdružení a prospěšné spolky potřebují víc. To, že se národ ostře rozdělil na dvě části není vina prostých věřících. Ti si, zvláště na Moravě opravovali kostely ze svých peněz (dokonce zajíždějí opravovat i do pokraničí a do Čech), na různé charitativní akce (paraple, tříkrálová sbírka,...), se taky vyberou miliony, a určitě ne pouze od věřících. Rozdělením národa jsou vinni ti nahoře. Jejich politikaření.
  + Další komentáře