Jiný papež, stejná církev

Lukáš Jelínek

Katolická církev dnes připomíná spíše korporaci sledující ekonomické zájmy nebo think tank usilující o politický vliv ve společnosti, než šiřitelku učení Ježíše Krista. Podaří se to novému papeži změnit?

Tuzemská realita je už taková — katolická církev se nevyjadřuje (téměř) k ničemu, obzvlášť ne k životním podmínkám zdejších věřících, kdekdo se však vyjadřuje ke katolické církvi. Předvedu nyní stejnou drzost a budu doufat v povelikonoční velkorysost vzdělanějších a informovanějších.

Ty už jsem ostatně popudil v pondělí, když jsem si na svém facebookovém profilu rýpnul do církve i do radikálních levičáků. Stačilo se zeptat: Jak je to s tím Chávezem a papežem Františkem? Komunisté (Vojtěch Filip přímo v projevu na ÚV) a část radikální levice tvrdí, ze sociálně cítící František má za úkol oslabit náklonnost oveček z Latinské Ameriky k chávezovskému socialismu, zatímco Chávezuv viceprezident tvrdí, ze Františkovo zvolení obstaral v nebi Chávez osobně.

Dvojnásob chápu, že se vztekají mí levicoví přátelé. S tím Františkem to totiž lehké nebude. Jorge Mario Bergoglio, jak zní jeho původní jméno, patrně je samorostem nezapadajícím do škatulek. „Ať vám Bůh odpustí to, co jste učinili," řekl podle vatikánského mluvčího Federika Lombardiho v žertu kardinálům z konkláve na večeři bezprostředně po svém zvolení. A to se původně čekal někdo „evropštější“ a tradičnější…

„Můžeme dokázat mnohé. Když ale nebudeme zvěstovat Ježíše Krista, budeme možná milosrdnou nevládní organizací, ale nikoli církví," pronesl na své první papežské mši. A udeřil tím přímo hřebíček na hlavičku.

Čím je totiž katolická církev dnes? Šiřitelkou učení Ježíše Krista? Ale kdeže! Je ekonomickou organizací pošilhávající po majetku a penězích — a to nejen u nás. Tak trochu s.r.o. přes věci duchovní. Církevní hodnostáři jen stěží věří v získávání nových oveček. Jim stačí církev coby kulturní instituce s mediálním vlivem. O praktikujícího katolíka u nás skoro nezakopnete, přesto hledání papeže či hlavy církve na našem malém dvorku zabírá mediální prostor zcela nevídaný. Církev je referenční osobou, říká nám, co je správně a co ne, komu naslouchat, co číst, kam cestovat… Jistě, ne oficiálně, ale třeba skrze články v novinách a časopisech. Tam najdeme zhmotnění a ocenění víry. Odvolávání se na církev je otázka životního stylu, bontonu, módy.

Latentní, vlažný vliv stačil našim katolíkům již dříve. Nevadilo jim nikdy, že pravidelní návštěvníci mší mají zhusta k plnění Desatera daleko nebo že mnozí z nich spíše vzývají atmosféru monumentálních barokních kostelů.

Nevládka či rovnou think-tank, to je katolická církev. František to tuší a snad i chce změnit. Bude mít ale vlivné spojence? Čeští a moravští biskupové byli jeho volbou dost překvapeni. Mužů schopných zapalovat druhé pro víru mezi nimi moc nenajdeme. Žijí si ve vlastním světě, v privátním vesmíru. V televizní repríze Michálkova filmu Zapomenuté světlo jsem v neděli sledovat obyčejného kněze v podání Bolka Polívky, který se za normalizačních časů vydal lobbovat na nejvyšší církevní místa, aby zachránil vesnický kostel. Přijal ho generální vikář, špička Pacem in terris a nevěřícně kroutil hlavou: Koho zajímá nějaký kostel?

Zdejší biskupové mají plná ústa víry, boha, člověka, hodnot — ale kolika z nich to věříme? A kolik z nich jen hraje svou roli a v soukromí si myslí své?

Velkorysé restituce pomáhají odluce církve od státu. O to více ale bude přimknuta k „systému“ — ke globálnímu kapitalismu a zákonitostem neviditelné ruky trhu. Podezřívám katolickou církev, korporaci nevídaných rozměrů, že teď bude mít dvojnásob tendenci tuto ruku hájit, ospravedlňovat a nadržovat jí.

V televizi budeme sledovat skromného Františka, jakéhosi Špidlu katolické církve, jak se chová neokázale, rozumně mluví a myje nohy nejzbídačenějším, ale „velká politika“ se bude provozovat jinde. Nebo snad papež aspoň vpustí průvan do římské kurie?

„Bůh je život a jeho slávou je živý člověk, my sami," řekl papež v počátku svého velikonočního žehnání Urbi et Orbi. V řeči, kterou pronesl před 250 tisíci lidmi, popřál mír celému světu a zmínil konflikty na Blízkém východě, Severní Koreu či Mali. Odsoudil též nemorální vyčerpávání přírodních zdrojů. „Pokoj celému světu, i když je rozdělen chamtivostí těch, co se ženou za snadnými zisky," řekl nejvyšší pontifik a já mu v duchu zatleskal. Jen jsem si mezi těmi chamtivými musel nutně představit i zástup Františkových bratří ve víře.

Budu rád, když moji skepsi čas rozmetá a František se stane nejen symbolem, ale hlavně vzorem. Na zázraky ostatně není nikdy pozdě.

  Diskuse
  JV
  April 5, 2013 v 8.19
  Co by mne nenapadlo
  Vážený pane Jelínku,
  neduhy, které vidíte v katolické církvi tam jistě jsou. Asi proto, protože jsou tam také lidé. Ale v míře, v jaké o tom uvažujete, to tam zcela jistě není. A už vůbec to není určujícím znakem katolické církve. Nevím, nakolik se Vy pohybujete uvnitř katolické církve, že si jste jistý takovým striktním odsouzením na její adresu. Já se v ní pohybuji a i přes všechny těžkosti, se kterými se v jejím prostředí lze setkat, by mne nenapadlo, že katolická církev nešíří učení Ježíše Krista. A o praktikujícího katolíka že byste u nás skoro nezakopl? No, kdybyste chodil k nám do Stodůlek nebo do Ořecha (a jistě i jinam) na nedělní mši, a po ní na farní kafe, rychle byste své tvrzení opravil.
  Přeji Vám vše dobré a zůstávám se srdečnými pozdravy, Jiří Vyleťal
  JV
  April 5, 2013 v 8.40
  Pan Dolejš o Chávezovi a Františkovi
  Ještě drobný dodatek, pane Jelínku. Ten konstrukt pana předsedy KSČM Dolejše o souvislosti úmrtí Huga Cháveze se zvolením Františka za papeže, z něhož pan Dolejš odvodil, že jde strategický tah v potlačování úsilí o soc. spravedlnost v Jižní Americe, jsem slyšel naživo. Před asi dvěma týdny v Senátu při přednášce venezuelského velvyslance a Ilony Švihlíkové o Hugo Chávezovi. Pan Dolejš se tam s tím objednal jako spolupřednášející. Bylo to strašné. Přesně jako komunisté v padesátých letech. Stará bolševická nenávist ke všemu duchovnímu a katolickému na prvním místě, s níž komunisté v padesátých letech bořili kostely, věznili a trýznili řeholníky a popravovali kněze. Pan Dolejš zase jednou, stejně jako komunisté po většinu doby své existence, "napomohl" oprávněné lidské touze po sociální spravedlnosti.
  Jiří Vyleťal
  FO
  April 5, 2013 v 12.23
  Díky autorovi
  za vstřícný a pozorný pohled "zvenčí". Je to něco, co my katolíci a všichni křesťané velice potřebujeme. U nás nepochybně katolická církev a křesťané obecně mají co dohánět, bohužel jsou mediálně více slyšet křesťané typu P.Hájka či M.Semína, kteří jsou na rozdíl od většiny rozumných a v jádru asi i sociálně cítících věřících v boji za své pravdy velmi aktivní. Při vší přátelské úctě k Jiřímu Vyleťalovi, farní kafe ve Stodůlkách nebo na Ořechu to nevytrhne...
  April 5, 2013 v 17.08
  Pane Vyleťale,
  nespletl jste si Filipa s Dolejšem? Nebo jenom chcete, aby se k tomu pan Dolejš také osobně vyjádřil?
  JV
  April 5, 2013 v 17.25
  Ale vytrhne ...
  Milý Filipe,
  vliv pana Hájka a pana Semína je na ty katolíky, kteří o víře přemýšlejí, a o něž lze "zakopnout" při farních kávách a jiných farních akcích, bezmála nulový. Pana Hájka mají při nejlepším za "hradního šaška" a o Semínovi nevědí vůbec nic. Ohromná většina aktivních a bezejmenných katolíků kolem sebe šíří atmosféru dobra, dobrých vztahů a hlavně - jsou živým důkazem, že má smysl Boha milovat a řídit se jeho řádem. Ti, kdo o slaboduchých výrocích lidí jako je pan Hájek, Bátora či Semín přemítají a vůči nim se vymezují, jsou většinou lidé nevěřící, kteří tak jako tak zrovna ke katolíkům zamířeno nemají. Takže ti lidé z farního kafe, kteří přijdou na každou brigádu a ve svém okolí nezištně všude možně pomáhají, a mnohým hledajícím jsou schopni poskytnout kvalifikovanou odpověď, to nakonec vytrhnou. Jenom si jich kritici katolické církve, kteří se na ní dívají výhradně zvnějšku, pro zaslepenost Hájkem a Semínem nevšimnou. Ostatně, že jsou pánové Hájek, Bátora a Semín křesťané, je především jejich názor.
  Dobrou noc Jirka Vyleťal
  JV
  April 5, 2013 v 17.29
  Spletl. Omlouvám se panu Dolejšovi.
  Spletl, paní Hájková. Velice děkuji za upozornění. Jde samozřejmě o pana předsedu Filipa. Moc se Vám omlouvám, pane Dolejši, a prosím o odpuštění. Popletl jsem si jména.
  Jiří Vyleťal