Je to doma. Vše nejlepší, Ivano!

Saša Uhlová

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti porodní asistentky Ivany Königsmarkové, která byla odsouzena za údajné pochybení u plánovaného domácího porodu. Pěkný dárek k narozeninám.

Ústavní soud zrušil rozsudek nad porodní asistentkou Ivanou Königsmarkovou, který dostala v důsledku vedení komplikovaného domácího porodu v červenci roku 2009. Dítě po dvaceti měsících života zemřelo.

Obecné soudy podle nálezu Ústavního soudu nekriticky přijaly závěry znaleckých posudků lékařů, kteří vznášeli nepřiměřené nároky pro vedení porodu v domácnosti, které prakticky vedení těchto porodů vylučují.

Problém spočíval především v tom, že souzena nebyla ve skutečnosti Ivana Königsmarková, ale domácí porody jako takové. K těm se v obecné rovině v nálezu ÚS uvádí mimo jiné toto:

Nelze zajisté vyloučit, že i klidně probíhající fyziologický porod se může rychle změnit; předpokládat všechny možnosti a reagovat na ně v poměrně značném předstihu by de facto muselo vést k naprostému vyloučení možnosti tzv. domácích porodů.

Tu Ústavní soud připomíná, že moderní demokratický a právní stát je založen na ochraně individuální a nedotknutelné svobody, jejíž vymezení úzce souvisí s důstojností člověka. Tato svoboda, jejíž součástí je i svoboda v osobních věcech , které člověk činí, je doprovázena určitou mírou přijatelného rizika.

Právo na svobodnou volbu místa a způsobu porodu - z hlediska rodičů - je limitováno jen zájmem na bezpečném porodu a zdraví dítěte, tento zájem však nelze vykládat jako jednoznačnou preferenci porodů ve zdravotnických zařízeních.

A máme to doma. Rozhodnutí vyvolalo řadu reakcí, protože domácí porody, byť jsou v tuzemsku okrajovou záležitostí, v západoevrospkých zemích jsou považované za normální, u nás vzbuzují velké emoce. Představa, že porod není pod absolutní kontrolou zdravotníků, řadu lidí irituje. A to i těch, kteří jsou v jiných otázkách svobodomyslní a individuálními svobodami se rádi ohánějí.

Nejhloupější komentář napsal nikoli překvapivě Jiří X. Doležal, kterému se však zřejmě nevědomě povedlo zasáhnout jádro sporu. Radí ženám, aby nerodily doma, protože doma rodí gorily. Jako příklad uvádí případ porodu gorily Kamby v pražské ZOO, která přetrhla pupeční šňůru a bez císařského řezu by nebylo možné mrtvé mládě dostat z těla matky.

Představme si, že by gorila Kamba rodila v gorilí porodnici. Jakým způsobem by gorilí porodníci zařídili, aby si pupeční šňůru nepřetrhla? Přivázali by jí ruce? Tak jako mně přivázali lidští porodníci během porodu nohy? Nebo by ji pro jistotu svázali celou? A víme, zda by se to odehrálo stejně, kdyby rodila opravdu doma?

Představa zoologické zahrady jako domova je totiž fascinující. Doležal zřejmě neslyšel nikdy nic o tom, že se zvířata v zajetí hůř rozmnožují a některé druhy dříve umírají. Vědci si například lámou hlavu nad tím, proč v zajetí předčasně uhyne až třetina lidoopů. Nejčastější příčinou jsou srdeční choroby. Opice těmito závažnými nemocemi trpí, i když mají zdravou stravu, dostatek pohybu a podstupují pravidelná vyšetření. Proč jim sakra ta péče nevyhovuje a klidně si umírají? Je to prostě záhada nad záhadu.

A podobná záhada je porod. Nelze si racionálně říct, že porodím bez problému. Nelze ženu donutit, aby se cítila bezpečně, začala okamžitě vylučovat oxytocin a bez problému porodila. Není to otázka racionálního rozhodnutí. Celé je to takové iracionální a zvířecí, a to je přece odporné. Ale i o neracionáních záležitostech lze diskutovat racionálně s vědomím, že součástí našeho života jsou i momenty, které nelze naprosto kontrolovat. K takovým momentům patří všem známá smrt, ale také porod.

Pro úspěšný porod je naprosto zásadní, aby se žena cítila v bezpečí. Bez toho pocitu se to většinou bez komplikací neobejde. I kdyby se všichni pseudoracionalisté postavili na hlavu. Proto může být za jistých okolností pro ženu bezpečnější rodit doma. Samozřejmě při zachování určitých pravidel. K těm například patří i to, že samostatné porodní asistentky mají jasně vymezený prostor určený legislativou. A to se v České republice neděje. Za odpírání péče ženám a dětem u porodu doma se bude Česká republika v září zodpovídat před Evropským soudem pro lidská práva.

Uvidíme, jak to dopadne. Zatím jsme díky rozhodnutí Ústavního soudu vykročili správným směrem. Ivaně Königsmarkové sice nikdo roky zmařené po soudech nevrátí, ale ve světle středečního rozhodnutí získávají nový smysl. Ten den jí bylo právě šedesát let. Chtěla bych jí touto cestou pogratulovat a poděkovat za to, že mi zavolala, když jsem během těhotenství ležela v porodnici, kde mě považovali za narkomanku a nikdo se se mnou nebavil.

Nikdo mi první dny nevysvětlil, proč tak strašně krvácím. Když jsem se ptala, všichni jen odvraceli hlavu, dívali se jinam. Ležela jsem tam a myslela jsem si, že umírám. Když mi Ivana Königsmarková zavolala a vysvětlila mi, co se zřejmě stalo, dost se mi ulevilo. I když jsem se v těch dnech s možnou smrtí smířila, bylo mi líto mých dětí. Ivaninu hypotézu po několika dnech vyslovil i jeden mladý lékař. Škoda, že jich tam nebylo takových víc. Nebo možná škoda, že jsem neměla svou porodní asistentku, které bych hned mohla zavolat. Třeba právě Ivanu Königsmarkovou.

  Diskuse
  Dopadlo to, jak to dopadlo, a asi je to tak správné.
  Zkušenost s přivázanýma nohama a lhostejnosti okolí při krvácení musela být nemilosrdně silná.
  (počítám, že to přivazování nohou je kvůli usnadnění přístupu, řečeno nešikovně)
  Jsou to veliké obrazy - svázanost a nelidskost institucí. I ten malý obrázek nad textem je svým způsobem veliký.
  Ale přesto mě trochu znepokojuje, že se to příiš hrotí - není přece jen dost důležité, aby tady lékaři byli pro každého?
  Jak to, že to co má sloužit, stojí jakoby proti?
  August 31, 2013 v 11.50
  Přijatelná míra rizika?
  Je otázkou, zda zbytečná smrt dítěte nebo jeho matky je "přijatelnou mírou rizika, která doprovází svobodu člověka."

  Pokud se domácí porod nebude konat v blízkosti a za připravenosti specializovaného porodního sálu (do několika desítek vteřin, max. jednotek minut), což z 99% nelze zajistit, je v podstatě na základě možností současné medicíny maximálně bezpečný domácí porod vyloučen. Je s podivem, že názory a zkušenosti odborníků jsou neustále zpochybňovány pod nálepkou omezování svobody nebo finančních zájmů. Zeptejte se jakéhokoli zkušeného porodníka na jeho pocity při úmrtí dítěte nebo jeho matky při porodu.
  August 31, 2013 v 20.15
  Míra rizika
  Jeden můj kamarád, o dva roky mladší než já, zemřel v jednatřiceti letech na aneurysma. Bez varovných příznaků, bez jakýchkoliv bolestí se náhle uprostřed konference zhroutil a přivolený lékař konstatoval smrt: praskla mu výduť aorty, mrtev byl okamžitě. Kdyby býval chodil denně (možná i týdně nebo měsíčně by bývalo stačilo) na kompletní vyšetření ultrazvukem, mohl ho zachránit chirurgický zákrok, který je pro dnešní chirurgy hračkou.

  Jiný můj kamarád, stejně starý se mnou, zemřel před dosažením čtyřicítky na infarkt. Stalo se mu to uprostřed Prahy a stačil si mobilem zavolet záchranku, ale stejně zemřel ještě před jejím příjezdem. Kdyby ho infarkt býval postihl v nemocnici, na dosah operačního sálu, mohli ho zachránit.

  Existuje řada dalších rizik, která závažně ohrožují život člověka, pokud se nezodpovědně pohybuje mimo nemocnici. Nemluvě o takových hazardérech, kteří se odvažují chodit třeba do lesa.
  August 31, 2013 v 20.53
  Lékař — nepřítel pacienta
  Lékaři i sestry se chovají k pacientům čím dál nepřátelštěji. To je výsledek pravicových reforem zdravotnictví.

  Kapitalismus nutí každého, včetně lékařů a sester, usilovat o co největší zisk. Pokud je lékař placen za výkony, není v jeho zájmu, aby pacient byl zdráv. Také není v zájmu lékaře poskytnout pacientovi tu nejlepší péči, ale tu péči, na které on nejvíc vydělá. Do toho zasahují zdravotní pojišťovny, parazitický mezičlánek, jehož cílem je vybrat od pojištěnců co nejvíc a vyplatit lékařům co nejméně. V zájmu lékařů je pak poskytovat tu péči, kterou jim pojišťovna proplatí, například přestat léčit, když naplní smluvní limit, a tlačit na pacienta, aby si od nich nakoupil co nejvíc nadstandardu za hotové.

  Prvním krokem ke zničení našeho zdravotnictví bylo už zavedení zdravotních pojišťoven, velkým skokem pak uzákonění regulačních poplatlů, které učí pacienty platit a lékaře vybírat peníze. Vzorem kapitalistického zdravotnictví je zdravotnictví USA, hrdiny kapitalistické práce v Česku jsou zubaři.

  Většina zdravotnického personálu jedná do značné míry v rozporu se svým ekonomickým zájmem: jsou to naši nepřizpůsobiví občané, kteří si vzali do hlavy, že nám budou pomáhat, ať to stojí, co to stojí. Představa přizpůsobivého lékaře, který dělá důsledně to, co se mu nejvíc vyplatí, je děsivá. Míra nepřizpůsobivosti má však své meze a tlak systému je silný. Kdo by jednal důsledně v zájmu pacienta, byl by rozdrcen.

  Jestliže chceme, aby lékaři byli našimi přáteli, musíme se stát miliardáři a platit si rodinného lékaře, nebo snad raději celou rodinnou nemocnici, nejlépe po starém čínském způsobu, kdy lékař bere plat za každý den, kdy je jeho pacient zdráv. Anebo musíme odstranit kapitalismus, přinejmenším ze zdravotnictví.
  August 31, 2013 v 21.47
  Data versus dojmy
  Úvahy zda nějaké riziko pro matku či dítě je přijatelné nebo ne jsou pro situaci kolem domácích porodů bezpředmětné. Je to proto, že neporovnáváme rizikovou a bezrizikovou metodu. Ve skutečnosti v tomto případě porovnáváme dvě velmi podobně rizikové metody. Jak opakovaně ukazují různé studie, existují rozsáhlé skupiny nerizikových rodiček u kterých rozhodnutí k domácímu porodu ke zvýšenému riziku nevede.

  Například zde:
  Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19720688
  September 1, 2013 v 8.37
  Pane Macháčku,
  bylo by vhodné oddělit Vaše dojmy a představy od faktů. Lékaři nejsou placeni za výkony. Lékaři v nemocnicích dostávají fixní plat + hodinové přesčasy (často 100 nebo 150 hodin měsíčně). Takže jsou finančně motivováni stejně jako státní zaměstnanci. Praktičtí lékaři dostávají paušální platbu za pacienta v kartotéce. Ambulantní specialisté jedou z části na výkony, z části na paušály.

  Systém povinného zdravotního pojištění zavedený kancléřem Bismarckem v úspěšné snaze snížit sílu dělnického hnutí tím, že jim vyjde vstříc, byl zaveden dávno před ekonomickým rozvojem USA. Jde o dva naprosto odlišné systémy. Máte ale pravdu v tom, že pojišťovny jsou hlavním nepřítelem systému (ne tedy lékaři) a na našem zdravotnictví v podstatě parazitují, protože je nikdo neomezuje, ale naopak.

  Rozdíl mezi tím, zda ve 40 náhle umře někdo na infarkt a úmrtím dítěte při porodu jsou dva. Porod jako rizikovou událost lze předvídat. Nenarozené dítě navíc nemá dostatek možností se o svá práva na život a zdraví postarat, chodit na pravidelné preventivní prohlídky, volit si bezpečnější metodu porodu, než tu méně bezpečnou.

  Již několikrát jsem tu psal, že neporovnáváme dvě stejně rizikové metody, jak píše pan Krušina, ale někdy se statisticky nepřiměřeně srovnává stejně četný výskyt komplikací doma a v porodnici, zcela bez ohledu na následky. Doma mohou být fatální, v porodnici banální. To, že jsou rozsáhlé skupiny nerizikových rodiček neznamená, že obětujeme ty rizikové.

  Zbavme se projekcí o útlaku ve zdravotnickém systému, protože bez minimálních pravidel, které tam každá rodička musí respektovat, tento systém nemůže vůbec fungovat. Potom se klidně můžeme vrátit k novorozenecké úmrtnosti 10-20% jako před sto a více lety.
  JH
  September 1, 2013 v 20.05
  Projekce o útlaku
  Toto geniální vystižení věci mě tak nadchlo, že jsem o něj musel podělit. Zkusil jsem vysvětlit své ženě, které v nemocnici dítě po porodu na půl dne sebrali, že to je jen její projekce o útlaku, protože jde o základní pravidla, díky nimž systém funguje. Neúspěšně. Co jsem udělal špatně?

  Malý průzkum mezi mladými ženami v naší rodině:
  L., čtvrtý měsíc, 3 dítě - bude opět rodit v porodnici v Kutné Hoře, dítě bylo po porodu odebráno asi na pět minut, kdy je prohlédl lékař, jejími slovy "... což bylo tak akorát, abych se vzpamatovala. Celkově velká spokojenost."
  S., bude se vdávat - "Doma nebudu rodit v žádném případě."

  Koukám, že ve Švýcarsku se s tím nemazlí, pane Hájku.
  JH
  September 2, 2013 v 20.44
  Bohužel, pane Morbicere,
  tato neblahá zkušenost pochází z ČR, konkrétně z pražské Nemocnice Na Bulovce. Jistě to není všude stejné (slyšel jsem i dobré příběhy, jako vy) a je dost možné, že se za těch necelých pět let i Bulovka zcivilizovala.
  Uděláte-li si krátkou rešerši příběhů domácích porodů na http://www.pribehyproivanu.cz/, nejspíš zjistíte, že valná většina žen se k porodu doma rozhodne po předchozí stresující zkušenosti v porodnici. Kdyby všechny zkušenosti byly stejně pozitivní, jako měla L., domácích porodů by nejspíš bylo mnohem méně. Jenže nejsou. Vyhýbat se stresu při porodu a po něm je normální a vlastně i celkem rozumné ze zdravotního hlediska.
  September 3, 2013 v 10.51
  A je tu pane Hájku ještě jeden faktor, který ovlivňuje rozhodování žen ohledně domácích porodů. Jsou to internetové hoaxy. Ty dnes dokáží přebít zkušenosti rodičů a prarodičů a vystavit tak rodičku i dítě nadměrnému riziku. A to nejen v oblasti porodů. Z metod, které jednu dobu praktikovala má dcera k vnučce, jsem šílel. Naštěstí se časem přesvědčila, že "naprosto přežité" zkušenosti rodičů a prarodičů jsou pro vnučku viditelně prospěšnější, než "rady" kamarádek z netu. Ale člověka až mrazí, k jakým neštěstím, díky těmto laickým radilům, může docházet. A bohužel také dochází.
  JH
  September 3, 2013 v 23.00
  Hoaxy internetem vládnou,
  o tom žádná, ale to je problém svobody slova :) Každopádně mi z toho pro téma nevyplývá žádný inteligentní důsledek.

  Pověry ostatně nejsou novinka, jen se jim dnes lépe daří. V padesátých letech minulého století například většina lidí (nejen v ČSSR), včetně zdravotníků, uvěřila tomu, že tehdejší(!) umělá výživa byla lepší než mateřské mléko, a pověra vydržela nějakých dvacet let.
  September 4, 2013 v 10.15
  V tématu domácích porodů je tu stále kladen důraz na pocity matek - aby měly klid, nebyly tím pádem stresovány atd. Nezlobte se, ale tohle mi trochu zavání sobectvím. Nemělo by být na prvním místě bezpečí rozeného dítěte? Já bych určitě možné větší pohodlí domácího porodu vyměnil za nepoměrně větší jistotu bezpečnějšího porodu dítěte. Porodu, kde dítěti hrozí daleko méně nebezpečí poškození, či dokonce úmrtí. To je pro mě imperativ, před kterým jsou všechny argumenty pro domácí porody směšně nicotné.
  JH
  September 4, 2013 v 20.29
  O sobectví a hoaxech
  Za sobectví lze pokládat ledacos, třeba i časné ukončení kojení kvůli kariéře. Stát tu ale každopádně není od toho, aby potíral sobectví - to by musel začít asi úplně jinde. Stát by měl omezovat svobodu jen v závažných případech, kdy jde o zásadní ochranu života či zdraví. Tuto závažnost je potřeba doložit, a to veřejně a otevřeně. V případě, že existují pochybnosti, *musí* dostat přednost svoboda. Aspoň já na tom trvám, pokud jde o můj demokratický hlas.

  Jak jste sám podotkl, problémem (nebo jedním z problémů) této diskuse jsou hoaxy. Váš obraz o "nepoměrně větší jistotě bezpečnějšího porodu", je zřejmě produktem právě některých těchto hoaxů. Je to prosté - já vám tvrdím, že tohle nikdy nikdo přesvědčivě nedokázal, že by plánovaný porod doma v podmínkách rozvinutých zemí byl nějak významně nebezpečnější. Po pětiminutové rešerši odborných článků na internetu zjistíte, že pokud je něco jasné, tak to, že celosvětová odborná veřejnost se na tom neshodne. Existují studie vycházející pro i proti, vesměs nějak zpochybněné. Přesvědčivé důkazy nemáte vy, nemá je ČLK, nemá je MZ, nemá je nikdo. Zásadním problémem je velmi nízká úmrtnost obecně a nízké procento domácích porodů v rozvinutých zemích (s výjimkou Nizozemí).

  Představa, že vyhýbání se porodnímu stresu je pouze hledání pohodlí, je rovněž nesmyslná. Stres může mít celkem závažné následky jako laktační psychózu, která sice zpravidla novorozence nezabije (i když i to se může stát), ale emočně nebo i psychicky jej může doživotně zasáhnout.
  September 5, 2013 v 10.41
  Máte pravdu pane Hájku,
  rešerše odborných článků dokazuje, že se celosvětová odborná veřejnost neshodne. Je to logické, páč odborníci - porodníci, se neshodnou s odborníky na komunikaci, nebo na sport. Rozhodně se pak neshodnou s odborníky přes různá šarlatánství.
  Pro mě je to vcelku jednoduché. Domácí porod představuje pro novorozence /i matku/ rozhodně větší riziko, než porod ve zdravotnickém zařízení. Tohle žádný "odborník" neokecá. Stres pro rodičku se dá odstranit tím, že při porodu v nemocnici u ní bude její porodní asistentka.
  Operovat termínem svoboda je v tomhle případě příliš ošidné. Jaká svoboda, když volba matky může znamenat ohrožení života druhého člověka? Pokud nebudete chtít podstoupit zákrok, který by vám zachránil život, je to vaše věc. Ale když tím ohrozíte život i někoho dalšího a je zcela jedno, jestli je to vaše dítě, či někdo jiný, už to vaše věc není. Svoboda přece končí tam..... Příliš mi to zavání tím, že matky se chovají, jako by děti byly jejich. Jejich vlastnictvím. Nejsou. Mají jen tu povinnost, radost atd. aby je dobře vychovávaly a tak připravovaly pro život. Na tohle se vztahuje jejich svoboda. Ne na to, aby je, díky nějakým LAICKÝM pokusům ohrožovaly na životě.
  September 5, 2013 v 15.45
  Pane Ševčíku,
  překvapuje mě, že právě vy věnujete tolik pozornosti otázce, kde se mají rodit děti. Není snad dost jiných společenských problémů, mnohem závažnějších?
  Nezlobte se, ale argumentujete podobně jako odpůrci potratů: "Žena nemá co rozhodovat o svém těle, když v něm je jiný tvor, který nepatří jí, ale Bohu, Státu, Obci..." atd.). Patříte i k nim?
  September 5, 2013 v 16.18
  Je samozřejmě mnohem více závažnějších témat. K tomuhle tématu jsem zavítal ze zvědavosti a jako otec dcery, která jednu chvíli na vnučku zkoušela různé podobné internetové pokusy, jsem se do ní zapojil.
  Jako odporce potratů neargumentuji. Nejsem jim. Plně podporuji právo žen na potrat. Jenže právo na potrat je ohraničeno určitým časovým obdobím, stářím plodu, jak jistě sama víte. A tato debata je o domácích porodech, kde z plodů jsou již děti, což zákon striktně právě tím určitým obdobím vymezuje. Takže žena, která se rozhodla, že z jejího plodu bude dítě, se tímto rozhodla respektovat jeho práva, práva člověka. A mezi tato práva patří právo na lékařskou péči. To znamená: 1) o děti se stará lékař, který je na péči o děti odborně připraven, vzdělán 2) lékařská péče o děti je nedílnou součástí primární péče. Lékař, obvykle se dvěma atestacemi, který je celoživotně vzděláván, ne matka, i kdyby měla právnickou fakultu, neboť to je pro zdraví dítěte irelevantní. Porod je totiž událost, vyžadující péči, která nemůže být stejně kvalitně poskytnuta v domácím léčení. Nebo je o tomto nějaký spor?
  September 5, 2013 v 16.47
  Já se vůbec nehodlám přít. Když byly zakázány potraty, jezdily ženy kvůli tomu někam do tramtárie a podrobovaly se neodborným zásahům s obrovským rizikem. Když budou zakázány domácí porody, tak to možná ženy také nebudou respektovat a budou přesto rodit samy doma. A co jim kdo udělá, když řeknou, že nestihly dojet do porodnice?
  Ale co, hlavně že soukromé porodní báby budou mít po živnosti...
  September 5, 2013 v 17.59
  Nechápu, proč by měly mít soukromé porodní báby po živnosti? Návrh přece je, že pokud je bude matka chtít, mohou být přítomné u porodu v nemocnici. Že by neměly být asistentky u porodu samy je logické. Také by jste nechtěla, aby vám operaci, například srdce, prováděla sálová sestra. A pro dítě chceme přece tu nejlepší péči.
  Já vidím stále dost zásadní rozdíl mezi potraty a domácími porody. V případě zakázaných potratů není pro ženu lepší volba, tak se musí uchýlit k té horší. V případě porodů se k té nebezpečné uchylovat nemusí. Navíc, v případě potratu, rozhoduje jen za sebe, v případě porodu už by nesla zodpovědnost i za jiného člověka.
  JH
  September 5, 2013 v 20.18
  Jo jo, pro některé je to jednoduché,
  jsou si jistí správností svého názoru, vyhledávat a ověřovat si nic nepotřebují, kdo jejich názor nesdílí, není "správný" odborník nebo je rovnou šarlatán. Jednoduché, rychlé, úderné. My ostatní, kdo nejsme obdařeni vírou ve vlastní neomylnost, se musíme spokojit s racionální skepsí, vyhledáváním a porovnáváním. Zabere to hromadu času a přesto strávíme CELÝ ŽIVOT V NEJISTOTĚ. No není svět nespravedlivý?

  Pro podobně postižené, zde je pár víceméně náhodných odkazů na zmíněné odborné články. Řadu dalších lze dohledat klikáním na reference.
  http://www.bmj.com/lookup/external-ref?access_num=000267879700006&link_type=ISI
  http://www.cmaj.ca/content/181/6-7/377.abstract
  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.d7400
  September 6, 2013 v 9.52
  Pane Hájku,
  kdyby jste tak věděl, o čem všem já pochybuju!
  Jenže. Jsou obory, kde, přes všechny pochyby, přivítáte raději pomoc odborníka, než nevzdělaného laika. Těžko by jste sedl do letadla, které by nepilotoval pilot s vysokou odborností, ale jen letuška. A dítě by měla rodit porodní asistentka a ne lékař-porodník? Navíc ne v nemocnici, ale doma, ve značně nesterilním prostředí, kde nemohou být po ruce přístroje okamžitě potřebné ve stavu nebezpečí života? Se psem jdete zřejmě k veterináři, porod dítě by jste ale nechal na starosti jen asistentce?
  Odbornými články pro a proti se tu můžeme přebíjet donekonečna. Ti, kteří mají skutečně pochybnosti, si je ale budou vyhledávat od OBOU stran.
  Vychovával jsem své děti 7 let sám. Balil jsem je do mokrých prostěradel při horečkách, prožil jsem s nimi operace, otřesy mozku atd. Leckdy jsem byl k lékařské péči skeptický, nejvíce snad, když mi dětská lékařka léčila alergickou dceru Stoptusinem. Ale, nevím o lepším způsobu péče o zdraví dětí, než je svěřit kvalifikovanému lékaři. Mám je příliš rád, než abych s jejich zdravím, či životem hazardoval. Navíc, poznal jsem pár "léčitelů" a proto klidně píšu o šarlatánech. Byli to lidé, kteří měli hromadu pěkných, rádoby odborných řečí,ale hlavně si uměli namazat vlastní kapsu.
  September 6, 2013 v 15.38
  Váš názor mě nepřekvapuje,
  pane Kolaříku.

  September 6, 2013 v 17.02
  Symptomem čeho tedy je pouhý náznak postoje, který považujete za "propotratářský"?
  JH
  September 6, 2013 v 17.13
  Pane Ševčíku,
  pokud jde o výzkum, neexistují či by neměly existovat žádné "OBĚ strany". Víceméně náhodou všechny tři linky vedou na studie které statistický významný rozdíl nezjistily, zde máte jednu, která vyšla opačně: http://www.bmj.com/content/343/bmj.d7400
  Kdybyste si prošel citace, jak jsem doporučoval, tak byste ji tam našel hned několikrát. Možná vás to překvapí, ale ti vaši "šarlatáni" dokonce citují stude "z té druhé strany". Problém je, že ne všichni na vědu slyší. A rozumět jí, to chce čas. Je o mnoho pohodlnější spolehnout se na to, že někdo je expert a ví nejlépe, co máte dělat.

  Pokud jde o sterilní prostředí, představte si, že v EU umírá přes 30 tisíc lidí ročně na infekce získané v nemocnici při poskytování péče, lidově "nemocniční bacil". Nakazit se něčím doma lze jen výjimečně, zejména pokud umíte používat savo. Problém je v tom, že do nemocnic chodí nemocní lidé. Pravda, na gynekologicko-porodnickém oddělení jich tolik nebude, ale třeba personál mezi pavilony pendluje, vybavení se může přenášet, taky se tam musíte dostat a tak dále.

  Mě z těch tří porodů, které jsem zažil, připadal nejnebezpečnější ten v porodnici, kdy matka prvních 12 hodin po porodu dítě neviděla, do místnosti pořád někdo cizí chodil (kdo předtím byl kdoví kde), a po těch třech dnech jsme dítě museli převézt (bez sedačky, protože taxíky je nemají) přes celou Prahu - tahle část byla vůbec nejnebezpečnější. Jistě, kdyby se něco stalo, dokázali by mu lékaři rychleji a lépe pomoci, problém je v tom, že to riziko tam vůbec nemuselo být.

  A v některých nemocnicích to tak třeba ani není, ale v jiných ano, a zpravidla to předem nezjistíte. Až bude ve všech nemocnicích tak bezrizikové prostředí, jako doma, domácí porody nejspíš nebudou existovat.

  Jsem si vědom toho, že moje výše uvedené pocity z porodnice jsou subjektivní (stejně jako vaše). Proto se (zřejmě narozdíl od vás) snažím věřit více statistikám a výzkumům.
  September 6, 2013 v 17.48
  Nechtěla jsem vůbec diskutovat o potratech, protože to naprosto není oblast mého zájmu. Nechápu tedy vaše řeči o militantnosti. Chtěla jsem svému synovi jen pomoci s argumentací pro domácí porody, protože vím, že mu na nich záleží. Zaujetí a argumenty pana Ševčíka mně prostě připomněly odpůrce potratů, ačkoliv, on jím, jak potom sám sdělil, není.
  Ponechávám vám váš názor na to, co je primitivní. Připomínám jen, že potraty jsou naprosto legální, čímž pro mě odpadá nutnost bojovat za právo na ně. Tím, že uznávám toto právo, netvrdím, že jsou potraty žádoucí. Naopak, mělo by jich být co nejméně. Toť vše.
  September 6, 2013 v 19.44
  Doufám, pane Kolaříku, že teď, když jste konečně odhalil mou militantnost a primitivnost mých hlášek, jste sám se sebou spokojen. Máte pravdu, že jsem si mohla ušetřit další rozvedení svého názoru. Podobně jako jsem si mohla ušetřit celou tuto diskusi s vámi.
  JD
  September 6, 2013 v 21.45
  V obecné rovině je ochrana života a zdraví dítěte víc než přání rodičů. Nicméně zakazovat matkám rodit jinde než v porodnici je prostě absurdní. Ačkoli domácí porod podle mě není dobré rozhodnutí (riziko, že to dopadne špatně, je samozřejmě větší), nelze kriminalizovat porodní asistentky v případě komplikací prostě jen za to, že se rodilo doma. Nejlepší cestou je vytvořit v porodnicích takové prostředí, aby se tam matky mohly cítit jako doma. A to je celé, vážení.
  JH
  September 6, 2013 v 23.16
  Militantní
  je logicky také potřeba se otřít o komunisty, kteří mají s původním tématem ještě o trošku méně společného, než potraty. Je to markerem silného vnitřního zaujetí (ať už to znamená cokoliv) ;-)
  + Další komentáře