Porodní asistentky nabízejí Hegerovi roční úsporu 200 milionů

Saša Uhlová

Zavést registr porodních asistentek, a umožnit tak porodním asistentkám vykonávat svou práci, nabízí UNIPA ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi (TOP 09). Argumentuje nadbytečnou péčí a tím, že by opatření ušetřilo státu dvě stě milionů korun ročně.

V souvislosti se současnou situací ve zdravotnictví zaslala Unie porodních asistentek (UNIPA) otevřený dopis ministru zdravotnictví. Žádá v něm o pracovní jednání s ministrem a předkládá dokumenty, které ukazují, že péči o matky a novorozence lze zkvalitnit a zároveň významně snížit náklady, které jsou v porodnictví vynakládány v současné době.

Ty jsou dnes podle Unie zbytečně vysoké, neboť všem ženám, i těm, které mají fyziologický porod, se dostává neúměrně nákladné péče. Pokud by se o ženy, které mají bezproblémové těhotenství a porod, staraly porodní asistentky, ušetřil by stát podle k dopisu přiloženého výpočtu Unie porodních asistentek ročně 206,5 milionu korun. 

V Evropské unii jsou porodní asistentky regulovaným povoláním. I podle české legislativy jsou plně kvalifikovány, nyní již pouze na vysokých školách, a jsou podle prohlášení „s plnou zodpovědností oprávněné vést samostatně nekomplikované porody a pečovat o fyziologického novorozence“.

Problém spočívá podle autorek dopisu v tom, že péče porodních asistentek není akceptována v porodnicích i v praxi. Namísto toho jsou těhotné ženy v současné době strašeny, že kvůli odchodu lékařů se o ně nebude mít kdo starat v době při porodu a po něm.

Porodní asistentky ministru zdravotnictví navrhují kroky, které by měl učinit. Patří mezi ně jasné stanovení role porodní asistentky v primární, sekundární a terciární péči. V České republice v současné době chybí definice zdravotní péče, kdo a v jakém rozsahu péči poskytuje.

Dalším návrhem je podpora rozvoje sítě komunitních porodních asistentek, které pečují o ženu v průběhu těhotenství, během porodu a po porodu, a jako třetí bod porodní asistentky po ministru žádají vytvoření podmínek pro spolupráci porodnic a samostatně působících porodních asistentek v primární péči.

  Diskuse
  February 5, 2011 v 19.03
  Problém je v tom, že nikdy nemůžete předem vědět, že půjde "nekomplikovaný porod". Dozvíte se to teprve tehdy, až proběhne. To už ale může být pro samostatně pracující porodní asistentku doma u rodičky, bohužel, pozdě. Všechny ženy by měly vědět, že porod doma s porodní asistentkou je hazard.

  February 5, 2011 v 21.29
  Nejedná se jen o porody doma
  Za prvé: Péči rodičkám mohou porodní asistentky poskytovat během porodu i v porodnici, tak jak se to běžně děje v jiných zemích. K tomu také (i když nejen) tento apel míří.

  Za druhé: Lékařsky vedené porody, které se často vyznačují zbytečnou medikací a zásahy do průběhu porodu, vyvolávají právě ony nenadále komplikace, u kterých pak jde o vteřiny. Pokud se do porodu nezasahuje, případné problémy lze zjistit s dostatečným předstihem. Rodička není znecitlivěna epidurálem, tělo není rozhašeno podáváním oxytocinu apod...

  A poslední mýtus je, že se vám v porodnici dostane rychlé péče. Při svém druhém porodu jsem v porodnici prosila velmi naléhavě čtyřicet minut, že už opravdu rodím. Dítě, které se narodilo záhy poté, co jsem se přes různé papírování dostala na sál a mohla je "vypustit", mělo na hlavě velkou krevní podlitinu, jak se těch čtyřicet minut zoufale snažilo dostat ven...
  February 6, 2011 v 10.40
  Porodní asistentky v nemocnicích jsou dobré
  Souhlasím, nechť je dán prostor porodním asistentkám v nemocnicích. Trvám na tom, že porod doma je hazard. Ať je prostředí v porodnicích maximálně humanizováno, ať jsou podmínky co nejindividuálnější. Jsou to taky otázky technické - více prostoru, personálu, financí, investic do vybavení. Nicméně ocenil bych od porodních asistentek více neideologický přístup. Uměle vyvolaný porod je často nutný k záchraně dítěte, stejně jako porod císařským řezem. Také není potrvzeno, že epidurál zhoršuje průběh porodu. Naopak. To už je ale na odbornou diskusi. Ať je v ní co nejméně předsudků a dogmat.
  February 7, 2011 v 9.32
  Svobodná volba
  Rozhodnutí zda bude rodit doma nebo v porodnici by ve svobodné společnosti měla dělat žena sama. Pokud budou podmínky v porodnicích příznivé, bude to jistě volba většinová a činěná s radostí. Investice k tomu nejsou potřeba žádné, jen dobrá vůle porodnic/ministerstva. Naopak, nemocnicím by se po "vpuštění" samostatně konajících PA do porodnic velmi ulevilo a lékaři by tak získali čas, který by mohli věnovat skutečně komplikovaným porodům.

  Absurdní například je, že porodnice nechtějí pouštět po porodu ženy domů, brání se tedy tzv. ambulantním porodům. V porodnicích je drží většinou minimálně tři dny. To je třeba důvod, proč se některé ženy rozhodnou rodit doma. Přehodnotit tento nesmyslný postup by bylo nejen "zadarmo", ale skutečně by se významně ušetřilo.