Ágnes Gerébové hrozí za domácí porody pět let vězení

Petr Jedlička, Saša Uhlová

V Maďarsku bude souzena jedna z nejznámějších porodních asistentek a odbornic na přirozené porody. Její kauza odráží jak místní specifika, tak obecný spor, který se nad právem ženy na přirozený porod vede ve většině států Evropy.

Až pětiletý trest nepodmíněného odnětí svobody hrozí maďarské gynekoložce Ágnes Gerébové, proslulé asistencemi u domácích porodů. Maďarská prokuratura ji viní z kvalifikovaného ublížení na zdraví a trestného činu šarlatánství. Obojího se měla dopustit u pěti různých případů. Podle jejího právníka Tamáse Fazekase jde zřejmě o první případ v Maďarsku, kdy je na obviněného z nedbalostního trestného činu udělena vazba.

Soudě dle komentářů ve světovém tisku odráží kauza Gerébové celkový přístup státu a lékařské obce k tématu. Případ tak získává značnou publicitu.

Ágnes Gerébová je považována za jednu z předních expertek na domácí porody v Evropě. Sama přivedla na svět tři a půl tisíce dětí, založila porodní centrum v Napvilágu, zorganizovala řady tematických panelů, konferencí i kampaní. Podle organizací, jež hájí právo na přirozený porod, si ovšem popudila lékařské kruhy otevřenou kritikou neosobního, prointervenčního a nadměrnou medikací provázeného přístupu k rodičkám v nemocnicích.

Maďarská média v této souvislosti citují lékařčin mnohokrát opakovaný výrok, že „rozhodnout se, zda bude rodit doma, či v nemocnici, je základním právem každého člověka“.

Problém v systému

Maďarská legislativa domácí porod umožňuje. Prakticky je v něm však bráněno klauzulí, dle níž má být porodu přítomen lékař nebo porodní asistentka se zvláštní licencí. Tyto licence přitom udílí speciální orgán (tzv. Státní služba pro zdraví a medicínu), který je dlouhodobě upírá osobám, jež se na domácí porody přímo zaměřují.

Každé ženě, která se v Maďarsku rozhodne rodit doma, tak zbývají pouze dvě možnosti: buďto si zaplatit specialistu s vybavením a několika asistenty (de facto si nechat doma vytvořit prostředí odpovídající porodnímu sálu), což je nesmírně nákladné; anebo požádat o pomoc porodní asistentku, která je ochotna přestoupit zákon.

Podle některých agentur byla Gerébová jedinou z takovýchto asistentek v celém Maďarsku. Jiné však uvádějí, že je jich v zemi celkem patnáct, přičemž pět z nich má v současnosti čelit hrozbě vězení.

Amelie Hillová v listu Guardian navíc připomíná, že v maďarských podmínkách je spor mezi zastánci klinických a domácích porodů ještě komplikován skutečností, že se porodnictví stalo velice lukrativní profesí — i když je totiž v Maďarsku lékařská péče hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění, zůstává zvykem, že rodiče dávají lékaři, který v nemocnici odrodil jejich dítě, dárek ve výši měsíčního platu.

Rodiče ji podporují

K zatčení Ágnes Gerébové došlo 5. října. Stalo se tak krátce poté, co zavolala po jednom z předčasných porodů ambulanci, jelikož dítě trpělo dýchacími problémy. Vyšetřovatel pro média uvedl, že soud v roce 2007 zakázal gynekoložce asistovat u porodů po další tři roky, a tak byl údajně nucen nařídit její internaci.

Gerébová čelí žalobě i ve čtyřech dalších případech. Ve dvou z nich došlo k běžnému poporodnímu krvácení — matky i novorozenci byli převezeni k nemocničnímu ošetření a po pár hodinách propuštěni. Ve třetím případě ale novorozenec porod nepřežil kvůli dystokii ramen a ve čtvrtém zemřelo jedno z dvojčat sedm měsíců po porodu kvůli narušení přívodu kyslíku.

Pouze rodiče zemřelého novorozence jsou přitom ochotni proti Gerébové svědčit. Ostatní vyjádřili gynekoložce plnou podporu s tím, že jde o nejlepší lékařku v oblasti a oběť neschopnosti politiků s problémem pohnout.

Ágnes Gerébová byla po zadržení převezena do vazební věznice s maximální ostrahou. Má povolenu pouze jedinou návštěvu za měsíc a jeden desetiminutový telefon za týden. U soudu byla podle jejího syna Daniela Hernera v první fázi spoutaná na rukou i na nohou. Hned druhý den po jejím zadržení přišlo před věznici demonstrovat na šest set lidí. Tři dny na to se tři tisíce dalších spojily do tematického řetězu solidarity, kterým obepnuli budapešťský parlament.

Žádost o vyšetřování na svobodě byla však Gerébové zamítnuta s tím, že by mohla asistovat u dalších porodů.

Jak je to jinde?

Desítky občanských iniciativ z celé Evropy zaslaly v uplynulých dnech maďarským institucím tematické apely a petice. Maďarská sdružení, která se prosazováním práva na přirozený porod věnují dlouhodobě, zároveň požadují, aby se do případu vložil ústavní soud, respektive Evropský soud pro lidská práva.

Evropské země přitom přistupují k domácím porodům odlišně. Zatímco v Británii je tato praxe přímo finančně podporována, v Irsku si musí dle nového zákona asistentky platit zvláštní pojištění. Podobně ošetřen je problém v Německu, kde vláda Angely Merkelové v posledních letech částku na pojištění soustavně zvyšuje, takže se pro čím dál větší počet asistentek stává povolání nevykonavatelné.

Značně liberální je naproti tomu legislativa v Nizozemí, kde v současnosti rodí doma v průměru každá třetí matka. Také ve Francii je přirozený porod plně legální, pojišťovny však nechtějí s asistentkami uzavírat smlouvy.

V České republice není domácí porod nezákonný, ale matky jsou od něj všeobecně odrazovány. V domácím přirozeném prostředí zde přijde podle oficiálních statistik každý rok na svět zhruba sto dětí, což po přepočtu na obyvatele odpovídá například polským poměrům. Reálné číslo je však podle odborníků v této oblasti několikanásobně vyšší. Nepoměr je způsoben jak obavami matek z reakce jejich okolí, tak strachem porodních asistentek, které se například z obav o ztrátu zaměstnání v porodnici neodvažují odevzdat zprávu o rodičce UZISu a porody doma tak zůstávají nenahlášeny.

Další informace:

Drmomma Obstetrician and Midwife, Dr. Agnes Gereb, Faces 5 Years in Prison for Attending Homebirths in Hungary

The Guardian Hungary: Midwife Agnes Gereb taken to court for championing home births

The Budapest Times Mums deliver message