Květina pro Ágnes Gerébovou

Hana Holcnerová

Jediná maďarská lékařka asistující u domácích porodů, Ágnes Gerébová, byla zatčena. Na její obranu se zvedla mezinárodní vlna protestů, na sociální síti Facebook vznikla podpůrná skupina aktivistů. S tiskovou zprávou se na sdělovací prostředky obrátila skupina českých odpůrců jejího zatčení.

Maďarská policie zatkla doktorku Ágnes Gerébovou, známou maďarskou gynekoložku a porodní asistentku, 4. října a následně na ni uvalila třicetidenní vazbu. Zkušená porodní asistentka, která pomáhala u více než dvou tisíc mimoklinických porodů, čelí obvinění z kvalifikovaného ohrožení zdraví z nedbalosti a obecného ohrožení.

Během předporodní konzultace pacientky, které Ágnes Gerébová kvůli poruše srážlivosti krve nedoporučovala rodit doma, začal překotný porod neumožňující okamžitý přesun do nemocnice. Novorozenec trpěl dýchacími potížemi a selhával mu oběhový systém. Lékařka ihned zavolala ambulanci, která zahájila resuscitaci dítěte a následně je převezla do nemocnice. Ještě téhož dne policie Ágnes Gerébovou zatkla.

Signatáři ve zprávě píší: „Situace maďarského porodnictví je stále v politováníhodném stavu; na jedné straně sice právní předpisy ženě přímo nezakazují rodit v domácím prostředí, ale na straně druhé porodním asistentkám, které u takového domácího porodu pomáhají, hrozí vězení a trest. Maďarsko, dříve symbol svobody pro ostatní totalitní státy, se mění na stát s represivní a nepřátelskou politikou namířenou vůči nesporné svobodě ženy rozhodovat o svém těhotenství.“

Možnost domácího porodu byla v Maďarsku uzákoněna v roce 1998. Podle jedné z autorek tiskové zprávy, klinické psycholožky a soudní znalkyně Mgr. Michaely Mrowetzové, Maďarsko dosud nepřijalo doporučení Evropské unie týkající se porodnictví. „V Maďarsku byla porušena pravidla svobodné volby místa porodu, rodičce nelze přikazovat, kde má rodit,“ domnívá se psycholožka. „Není možné zatknout lékaře pro pouhé podezření z pochybení,“ dodává.

„V evropských zemích je porod doma legální a respektovanou možností, a tvoří nedílnou součást systému zdravotní péče. Dokonce i v posttotalitních zemích je porod mimo kliniku sice menšinovou a mnohdy obtížně realizovatelnou volbou, přesto však volbou, kterou zákon nepotlačuje. Případ Dr. Ágnes Gerébové je znepokojujícím zneužitím státní moci, pro které není v demokratickém systému západní civilizace vystavěném na úctě k právům jednotlivce místo a které by nemělo zůstat bez odezvy,“ připomínají odpůrci zatčení Ágnes Gerébové.

Tisková zpráva končí výzvou k podpoře maďarské lékařky. Zítra mohou odpůrci postupu maďarské policie a justice položit květinu před maďarskou ambasádu v Praze mezi 14.—15. hodinou. K protestu se před tamními ambasádami připojují také aktivisté ve Vídni, Berlíně, Mnichově a Londýně. Organizátoři jsou přesvědčeni, že se připojí i další města.