Panika křehkých intelektuálek a intelektuálů

Saša Uhlová

Roman Joch na stránkách České pozice propaguje Deník Referendum. To je záslužné. Zdá se však, že není jeho pozorným čtenářem.

Ač Deník Referendum neuzavřel s Romanem Jochem žádnou tajnou dohodu, vypadá to, že se tento chrabrý muž rozhodl dělat nám reklamu. Ve svém textu Utrpení levicových „inťoušů“: Miloš Zeman ničí jejich milovanou ČSSD líčí duševní utrpení, které dle něj musejí intelektuálky a intelektuálové píšící do Deníku Referendum zažívat v situaci, kdy se značná část levice přiklání k současnému prezidentovi. A nad tím utrpením se dojímá. To je velice milé, také jsem byla hluboce dojata. K textu mám nicméně pár drobných poznámek.

Předně bych chtěla Romanu Jochovi poděkovat za progresivní přístup v genderově korektním vyjadřování. V publicistice se mnohdy neustálé opakování ženských a mužských tvarů považuje za neobratné. Roman Joch ukazuje, že to je zpátečnický přístup a všechno je vlastně jen otázkou zvyku. Za to mu patří vděk.

Co se obsahu týká, je to už trochu slabší, neboť se ukázalo, že Roman Joch není pozorným čtenářem našich novin. Deník Referendum není, ač by si to mnozí jeho kritici jistě přáli, novinami vztahujícími se k jedné politické straně, není hlásnou troubou sociální demokracie, respektive jedné její části. Je to prostor pro diskuzi od politického středu až po radikální levici. To není prázdné klišé, to je fakt.

Z toho přirozeně vyplývá, že intelektuálky a intelektuálové píšící do DR mají na řadu témat odlišné názory. Včetně názoru na ČSSD, Bohuslava Sobotku a dokonce i na Miloše Zemana. Deník Referendum tak může přinést diferenciovanější a hlubší analýzu prezidentova působení na politické scéně než jen jeho adoraci či naopak alarmistické strašení koncem demokracie.

Zdánlivého paradoxu se Joch dotýká, když píše o tom, jak se nová levice (reprezentována právě intelektuály a intelektuálkami z DR) potýká s tím, že v ekonomických tématech souzní s tzv. starou levici (reprezentovanou samozřejmě Zemanem), kdežto společenské postoje sdílí s liberální pravicí. To se překvapivě dá vysvětlit skutečností, že politická orientace je vše jen ne dvourozměrná a při klasifikaci politických názorů se nelze pohybovat pouze po pravolevé škále. Liberální a konzervativní proudy jsou na levici i na pravici.

Z hlediska československých reálií je naopak pozoruhodné, kolik liberálů tenduje v ekonomických otázkách k pravici. I to má své vysvětlení: dějinným vývojem zmatení městští liberálové se ze strachu z návratu totality upnuli k neoliberalismu. Za normálních okolností by se titíž lidé hlásili k levici. Neukotvení a dezorientovaní jsou tak právě oni, nikoli salónní intelektuálové a intelektuálky z DR, kteří jsou stejní jako všude jinde ve světě. Na těch je divné jen to, že jich je tak málo.

Miloš Zeman pro křehčí a decentnější část intelektuálek a intelektuálů z Deníku Referendum nepředstavuje problém jen proto, že posouvá ČSSD směrem ke staré levici, ale také proto, že pod jeho působením se pojem levice mění a vyprazdňuje. Stává se synonymem pro autoritářství, napojení na různé finanční lobby, populismus a hulvátství. Z mnoha jeho prohlášení a činů je rovněž zřejmé, že rezignuje na rovnost jako hodnotu, čímž popírá samotné základy, na kterých levice hodná toho jména všude ve světě stojí.

  Diskuse
  DF
  August 14, 2013 v 10.37
  Roman Joch radí levici
  Dovoluji si vyjádřit se ke zmatenému a hloupě vemlouvavému článku Romana Jocha na České pozici.cz z 13.8.2013 pod názvem "Utrpení levicových intoušů: Miloš Zeman ničí jejich milovanou ČSSD" a k odpovědi Saši Uhlové v Deníku Referendum ze 14.8.2013 pod názvem "Panika křehkých intelektuálek a intelektuálů". Chci se vyjádřit jen k jednomu aspektu Zemanovy koncepce, totiž k jeho pojetí zahraniční politiky. Joch říká: "Česká sociální demokracie by měla jít do střetu se Zemanem kvůli nejdůležitějšímu geopolitickému problému naší země - vlivu Ruska - Zeman stojí na špatné straně, je to nepřítel."
  Proč? Protože na pražském hradě konečně vztyčil vlajku EU? Protože první jeho zahraniční cesty vedly na Slovensko a k nejbližším našim sousedům? Protože podporuje dostavbu jaderné elektrárny Temelín, která je podle bývalého ministra T.J.Podivínského prioritou vlády? Protože dává přednost takové nabídce zahraničních partnerů, která zabezpečí nejvyšší podíl českých firem a tudíž nejvyšší účast našich odborníků? Bylo-li by to česko-ruské konsorcium MIR.1200 (konsorcium společnosti Škoda JS, Atomstroyexport a Gidropress), bylo by to snad na škodu?
  Jde o zakázku za 200 miliard korun, tudíž bedlivě sledovanou energetiky i politiky. Dokážu si představit, že kvůli 200 miliardám je možno propadnout emocím. Ale tvrdit kvůli tomu, že Zeman je nepřítelem, protože podporuje hospodářskou kooperaci s Ruskem, je nad moje chápání. Není snad Roman Joch v zajetí geopolitického myšlení předlistopadové doby? Anebo neuvízl snad ve vzduchoprázdnu mimo jakýkoli čas a prostor? Dana Ferenčáková
  BT
  August 14, 2013 v 11.50
  Kde je ta LIBERÁLNÍ pravice?
  Autorka píše:
  Zdánlivého paradoxu se Joch dotýká, když píše o tom, jak se nová levice (reprezentována právě intelektuály a intelektuálkami z DR) potýká s tím, že v ekonomických tématech souzní s tzv. starou levici (reprezentovanou samozřejmě Zemanem), kdežto společenské postoje sdílí s liberální pravicí.
  (konec citátu)

  Táži se, kdo je ona LIBERÁLNÍ pravice? Nikde žádnou u nás ve velké politice nevidím.

  Je snad znakem liberalismu prohlasováváni základních zákonů týkajících se života společnosti za pomocí zkorumpovaných poslanců a strany LIDEM, která neprošla volbami, a proti vůli 80-90% obyvatel?

  Nebo je znakem liberalismu produkce manipulativních propagandistických polopravd, jejichž cílem je urvat moc za každou cenu, tj. i za cenu lhaní? ("Odpovědní žijí bez dluhů", ČSSD táhne zemi do Řecka", atd.).

  ODS a TOP09 může býti liberální pravice jen pokud toto jsou znaky liberalismu. Spíše se mi ale zdá, že toto jsou znaky totalitně jednajících subjektů. (v duchu Orwellova románu "1984": "svoboda je otroctví", "nevědomost je síla")
  August 14, 2013 v 11.54
  Joch není hloupý, ale politikaří nebo plácá
  Joch cosi postihl, především ukázal svou pozici. Všímá si střetu v sociální demokracii, který je zásadní, tedy zda bude sociální demokracie občanskou, ekologickou a liberální levicí nebo nacionálně populistickou konzervativní stranou - tak bych viděl rozdíl mezi Sobotkovým a Zemanovým křídlem v sociální demokracii. Deník Referendum však není sociální demokracie, ale je místem, kde je možné o sociální demokracii psát a kriticky reflektovat její politiku a postoje.

  To plácání je hra na autentického konzervativce, který potřebuje svého nepřítele a toho nachází střídavě v Zemanovi a v některých intelektuálních pozicích v DR. Blízkost Jochových a Zemanových názorů především v zahraniční politice by měl být pro voliče sociální demokracie, kteří obdivují Miloše Zemana varující.

  Na dostavbě Temelína má jistě zájem Zeman, Klaus a jejich ruští kamarádi, ale zde by měla být sociální demokracie mimořádně ostražitá, zvláště po té, co se ukázalo, že ČEZ bude chtít, aby výstavbu platila vláda, tedy my všichni. Temelín "si postavíme", zisky půjdou ČEZu.
  August 14, 2013 v 13.35
  Být proti Zemanovi je trochu málo
  na srozumitelné politické stanovisko. V době sjezdu ČSSD v roce 2011 se Hašek presentoval jako ten, který by se rozkročoval směrem ke středu, koaloval se zelenými a lidovci, oslovoval liberální voliče, Sobotka byl ta radikálnější levice. Teď je Hašek Zemanovec a Sobotka je snad ta nová levice. Mně to moc smyslu nedává.

  Miloš Zeman bývá charakterizován spíše svými osobními vlastnostmi než tím, co říká o svých poitických názorech. Kouří, pije, má rád jitrnice, chová se despoticky a hulvátsky, ústavu vykládá extenzivně, je chytrý, dobře mluví spatra. "Stará levice" je spíš v tom smyslu, že jeho osobní vazby jsou ze starší doby, často s lidmi, kteří byli spojeni s KSČ jako Remek, Čuba nebo někteří členové Rusnokovy vlády.

  Nic z toho není politický názor. Z toho, co Zeman říká, lze vysledovat ze všeho nejvíc pragmatismus. Už krátce před listopadem a během podzimu 1989 zdůrazňoval hlavně to, že starý režim nefungoval ekonomicky. Jako premiér se proslavil hlavně překvapivými pragmatickými kroky jako byla privatizace bank nebo opoziční smlouva.

  Lze pochopit, že pravice se chystá postavit svou volební kampaň na boji za demokracii proti Zemanovi, ono jí toho moc jiného nezbylo. Ale proč by se měla podle postoje k Zemanovi dělit levice? Podle postoje k osobě, ne k myšlenkám?
  August 14, 2013 v 15.28
  Ty sporné Zemanovy myšlenky ...
  ... které jsou zároveň dělítkem mezi starou a novou levicí podle mě, pane Kubičko, existují, ne že ne. Jde kupříkladu o postoj k alterglobalizačnímu protestnímu hnutí, váze ekologického pohledu, přístup k aktivitám razantněji angažovaných občanů, otázku žádoucího řešení ozbrojených konfliktů a vnímání obchodu se zbraněmi, dopravní politiku, rozvoj měst či postoj k soužití různých kultur a náboženství.

  Na to, zda je žádoucí, aby se levice podle těchto témat rozdělovala, nebo je lepší, když je řeší vnitřní diskuzí a na venek vystupuje vždy jednotně, nemám jasný názor, a nechci působit dojmem, že odpovídám na otázku v závěru vašeho příspěvku. Jen jsem chtěl připomenout ty příklady.

  Zeman se mimochodem všem uvedeným oblastem věnuje zejména ve své druhé knize a odlišnost svých názorů od obvyklých názorů západoevropských levicových politiků sám na několika místech zdůrazňuje.
  August 14, 2013 v 15.38
  A ještě ...
  ... klasickými liberálně pravicovými politiky západoevropského typu na nejvyšší úrovni u nás byli – podle mě – například Petr Mareš, Hana Marvanová, Jan Ruml, Josef Zieleniec, Jan Kasl anebo Petr Pithart. Dnes je to opravdu těžké říci ... možná po volbách Jiří Zlatuška.
  August 14, 2013 v 16.36
  Pane Jedličko,
  Váš argement uznávám, president Zeman má své názory na universální, mezinárodní témata. Ale je opravdu ČSSD či celá levice u nás rozdělena podle toho, jak se k těm Vámi jmenovaným tématům staví? Nejsem tak orientován jako Vy a netuším, v čem se třeba Sobotka a Hašek liší v názoru na alterglobalizační protestní hnutí,obchod se zbraněmi, váze ekologického pohledu, dopravní politiku atd., takže ve mně vzniká dojem, že jde opravdu spíše o vztah k Zemanově osobě než k jeho názorům.
  August 14, 2013 v 17.43
  Ano ...
  ... to je trefná poznámka. Konkrétní rozdíly mezi názory Haška a Sobotky si netroufám posouzovat do hloubky ... vycházel jsem spíše z rozdílnosti (na jedné straně) Zemanových názorů a názorů regionálních politiků jako jsou Hašek, Onderka či Zimola, které sám jako starou levici vnímám, a (na druhé straně) představitelů oné nové levice v Německu, v Británii či v Evropském parlamentu, které znám více. Ale snad vám odpoví přímo někdo ze zde přispívajících znalců či přímo členů soc. dem. ...

  ... leccos lze nicméně myslím vyčíst i ze srovnání textů, jimiž reagovali Sobotka a Hašek v roce 2011 na deset otázek levicových intelektuálů, kteří právě názory nové levice sdílejí. Sobotkův text je případně zde (http://is.gd/06bNBe), Haškův zde (http://is.gd/SA80ZD). Tady (http://is.gd/xRgi3n) pak texty obou politiků srovnával Jiří Pehe ... jeho závěr mimochodem svědčí spíše pro váš pohled.