Tři projevy

Ondřej Slačálek

Odcházející i nastupující prezident se koncem minulého týdne střídali nejen v úřadu, ale i v banalitách. Skutečná zpráva o stavu země zazněla v ty samé dny někde jinde.

Z projevu odcházejícího prezidenta mluvila především únava — a netřeba se jí divit. Lze si snadno představit, jak vyčerpaný člověk musí být, když hraje třiadvacet let ve vrcholové politice sám sebe — a dvojnásob, je-li toto „sebe“ tak nesnesitelné jako Klaus. Krom bolestínství přišel především s nevynalézavými větami jak z manažerských příruček o tom, že spolu musíme umět komunikovat či o desetimilionovém kolektivu občanů České republiky. A připojil svůj hit — reakci na současnou, důležitou leč prý chybně nastolenou debatu o korupci. Nebyl by to profesor Klaus, kdyby nepřišel s řešením: „hlavně se pokusme zmenšit korupční prostor omezením role státu a veřejného sektoru vůbec a rozsahu nejen našeho domácího, ale i evropského přerozdělování.“

Jak prosté — zničíme-li veřejný sektor, nebude docházet ke korupci. Zbavme se možnosti pečovat o společné tím, že všechno společné rozdáme do soukromých rukou nebo zničíme. Pak už si nebudeme stěžovat na zneužívání moci. Moc sice nezmizí, ale bude se nacházet v soukromých prostorech, kde pojem zneužití nebude dávat stejný smysl. Připomíná to Nohavicu: „Aby nekradlo se, uřež lidem ručičky, aby nezdrhali za kopečky, nožičky.“

I Zeman se vymezil proti korupci, kmotrům a mafiím, udělal to ale tak neinvenčně, že mu to nešlo příliš věřit. Důležitější spíše je, koho s korupcí souřadně spojil jako největší problémy země: neonacisty a média.

Je snadný odpor k neonacistům, kteří slovy prezidenta „vyznávají ideologii, která by v případě svého vítězství vedla k vyhubení českého národa, a tedy i jich samých“. Jenže dnes nám nehrozí okupace cizí mocí, která by organizovala genocidu Židů, Romů a pak i Čechů. Neonacistické bojůvky jsou problémem druhého řádu, podstatné svým násilím nebo občasnou rolí spouštěče. Skutečná hrozba fašizace ale přichází odjinud, ze „středního proudu“. Od novinářů, jejich paušalizujících zpráv a titulků. Od politiků, kteří si jako Zeman přisazují na účet Romů či muslimů. Od „slušné společnosti“. Jazykem historických přirovnání: zatím nám nehrozí třetí říše, ale spíš druhá republika.

Neonacisté mohou v takovém světě hrát roli výmluvy. Týdeník Respekt před časem publikoval podezření, že za policejním zájmem o fanoušky třetí říše stojí snaha věnovat se snadnému terči a odvést pozornost od mnohem náročnějšího a důležitějšího boje s organizovaným zločinem. Něco podobného funguje i na úrovni veřejné debaty — Hitlerovi pohrobci jsou dostatečně odporné kreatury, od nichž se může slušná společnost distancovat, a tím potvrdit svou domnělou toleranci a liberálnost. Peklo nejsme my, jsou to ti druzí. Neonácek zde může snadno sehrávat roli výmluvy — podívejte, nejsme špatní, to oni jsou skutečné, démonické zlo.

Největší poprask ovšem vzbudil Zeman pochopitelně tím, že za „třetí ostrov negativní deviace“ označil „podstatnou část médií“. Měl naprostou pravdu, stejně jako v jiných slovech, která pro fungování části českých médií použil dříve. Citují-li čeští novináři dokola a ublíženě substantiva jako hnůj, póvl či fekálie, jakožto označení, kterými je zahrnul, nechť si zkusí vzpomenout, jak odporné stereotypy se v našich médiích šíří o řadě skupin (Romové, Rusové, muslimové, komunisti a vůbec levice), jak odfláknuté, hloupé, špatně napsané texty zde vycházely, jaké kachny se tu bez jakéhokoli ověření šířily. Pokud bylo něco historickou zásluhou Miloše Zemana, bylo to právě to, že vyvzdoroval prostor levici proti obrovskému tlaku médií.

Jenže Zemanova kritika médií budí i oprávněné pochyby — pokud se zaměříme nikoli na slova, která se říkají, ale na ústa, kterými jsou říkána. Pokud totiž média kritizuje mocný politik, předseda vlády či prezident, nemůže se vyhnout podezření, že jeho kritika je jen útokem pojatým jako nejlepší obrana. Tomu odpovídají i vágní pasáže projevu, plné moralizování a neschopné pojmenovat dva hlavní problémy: nedemokratickou vlastnickou strukturu a převahu povýšených mužů s nadprůměrnými platy a elitářskými názory, která je pro česká média typická a která těžko umožní otevřenost k odlišné zkušenosti.

A tak se těžko divit, že hlas této odlišné zkušenosti zazněl daleko od prezidentských projevů a prvních stránek novin. Slova Miroslava Brože, která zazněla na zastupitelstvu Ústí nad Labem stojí na rozdíl od slov Klause a Zemana opravdu za přečtení. Nemluví totiž o zástupných tématech, ale o životě konkrétních lidí v chudinské čtvrti, kde zároveň obyvatelé platí nejvyšší nájmy ve městě. Kde lidé mající řešit krizi vyhrožují rodinám odebíráním dětí. Popisuje situaci ve městě, kde radní svého času prodali celou čtvrť mafii. Je to strhující vyprávění, které se nás týká. Mnohem víc než řeči prezidentů.

Je příznačné, že na Miroslava Brože podalo za jeho angažmá ve věci Předlic municipální panstvo trestní oznámení za „šíření poplašné zprávy“, podobně, jako podali ostravští mocipáni trestní oznámení na Kumara Vishwanathana. Oba prezidenti by si zasloužili podrobné vyšetřování přinejmenším za roli černých peněz v jejich kampaních, nečekejme ale, že se ho dočkáme. Jsme v České republice 2013, v zemi, kde mafie privatizovala nejen celé čtvrti. Žijeme v době, kdy je trestní oznámení od úřadů obdobou medaile za zásluhy.

  Diskuse
  March 11, 2013 v 9.56
  Míra Brož
  je ústecký Gándhí či M.L.King
  March 11, 2013 v 13.52
  opravdu to není jednorozměrné
  ...copak neonacisti, ale dokonce i příslušníci zavedené levice někdy tíhnou ke xenofobní rétorice, která tak snadno boduje v davu.
  Ostatně, jak Kumara V. forsíruje v moravskoslezském kraji vládnoucí levice ? Já takhle na dálku o ničem pozitivním nevím.
  JP
  March 11, 2013 v 17.21
  "Zemanova kritika médií budí i oprávněné pochyby"

  To mi přijde jako nemístný eufemismus. Jestli Zemanovi na médiích něco nevadí, tak je to to, že "šíří odporné stereotypy" o Romech nebo muslimech. Jestli vybojoval nějakým médiím prostor, tak je to Freeglobe.
  Jestli má Slačálek takhle přísná měřítka, tak by měl být jako "hnůj, póvl a fekálie" označen především Zeman. A PROTO nemá Zeman na kritiku médií žádný morální nárok.
  March 11, 2013 v 21.36
  Zeman není Cháves,
  ale my tady taky nejsme Venezuela. Tam se k sociálnímu státu dopracovávají, nám ho tady pravicové vlády boří.

  Zeman je protřelý politik, jinak by kampaň nezvládl a prezidentem se nestal. Já ho původně nechtěla, chtěla jsem Fischerovou a volila Dienstbiera. Ale v druhém kole jeho, Zemana. On má ideály, které souzní s mými a se spodními 10 miliony a v tom pro mne představuje naději. Je nyní pod obrovským tlakem politiků, kmotrů, nadnárodního kapitálu, církví - všech mocných, kterým by naplnění zmíněných ideálů zkřížilo plány. Je pro své ideály a tím pádem i pro nás ochoten nasadit i život jako Cháves? Nebo spíš věří ve svoji politickou obratnost?
  On přece dobře ví, že toho mnoho prosadit nemůže, ale chce změnit styl prezidentování (už jen povahou je jiný než Klaus). Jeho cílem už od premiérského křesla jsou majetková přiznání. Tím nepřekvapí ani ony mocné, protože je to o něm známo z dřívějška. Dovolí mu to, bude dost šikovný, prosadí to? Myslím, že my bychom ho měli v prosazování majetkových přiznání podporovat. Lidé, před kterými pronášel inaugurační projev, nebyli až na výjimky jeho spojenci. Ale my jsme jeho spojenci při prosazování majetkových přiznání. Když už mu neprojevíme důvěru my, pro které to chce udělat, tak kdo už? Pokusme se prosím, vmyslet do jeho současného postavení. Všichni ,v jejichž sevření se teď nachází, jsou až na malé výjimky proti majetkovým přiznáním. A my, pro které to chce udělat, o něm pochybujeme, odpíráme mu svoji důvěru. Co byste na jeho místě udělali?
  Proto si myslím, že bychom mu měli důvěru projevit, aby nepochyboval o naší podpoře a věděl, že my ho v tom nenecháme a zastaneme se ho, když bude třeba, jako Venezuelané Chávese.
  MP
  March 11, 2013 v 21.57
  Janu Pokornému
  "Kdož jsi bez viny, hoď kamenem" pravil Kristus a cizoložnice byla zachráněna.
  Vždycky jsem tenhle příběh považoval za popis největšího zázraku v Novém Zákonu. Protože kdyby věc probíhala jako obvykle, začali by po takovémhle příkazu házet všichni o stošest, nejvíc ti, co by měli nejvíc másla na hlavě. Ono není divu, představte si, jak přijdete domu, žena má v ruce váleček na nudle a ani se nemusí ptát, proč že jste právě vy neházel.
  O těch nejzarputilejších komunistech dne poté ani nemluvě.
  Jinak ta Zemanova koprolajná kritika žurnalistů má ještě jeden hodně falešný tón. Člověk, pro kterého je vedena agresivní mediální kampaň, tedy česky kupování a korumpování medií, vypadá směšně, když si stěžuje na jejich úroveň.