Politický program Miloše Zemana

Jaroslav Bican

Přímo zvolený prezident má nyní takový politický mandát, jakým se nemůže pochlubit žádná politická strana. A i když nás to může překvapit, má i svůj politický program.

Vzhledem k mánii sledovat a komentovat každý byť sebenepatrnější krok či drobný výrok nově zvolené hlavy státu, je dobré se vrátit k jedné ne zcela bezvýznamné věci. S jakým programem byl Miloš Zeman na Hrad zvolen?

Říkáte si, on měl nějaký program? Co je to za novoty? Odkdy má u nás hlava státu svůj vlastní politický program? Asi od té doby, co kandiduje v přímé volbě, předstupuje před voliče a snaží se je něčím konkrétním oslovit. A tak i Miloš Zeman má svůj politický program. Můžete ho najít na oficiálních webových stránkách k jeho prezidentské kandidatuře. Co to ale znamená?

Dokument s největší legitimitou

Bez ohledu na to, kolik voličů Miloše Zemana si tento dokument přečetlo, nový prezident byl zvolen spolu s tímto programem. Každý, kdo ho volil, tak hlasoval i proto tento dokument. Zkrátka prezidenta a jeho program nelze oddělit. Ve skutečnosti zde tak máme dokument, jehož legitimita nemá obdoby.

Známe programy politických stran, to ano, ale jejich realizace záleží na tom, co se z nich dostane do konkrétní koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády, takže daná politická strana se vždy může vymluvit na to, že svůj program v těch a těch bodech nemůže realizovat, protože se jí je nepodařilo protlačit přes své koaliční partnery. To neznamená, že nemůže podat konkrétní legislativní návrhy, ale vládní koalici to k ničemu nezavazuje.

Zato prezident byl zvolen jako jedna osoba, takže svého závazku prosazovat svůj program se jen tak snadno zbavit nemůže. Můžeme namítnout, k čemu je mu program, když má stejné možnosti ho uplatnit jako předchozí prezidenti, kteří ale s žádným programem zvoleni nebyli. Vždyť nemá zákonodárnou iniciativu, ani vlastní většinu v Poslanecké sněmovně, která by mu umožnila schvalovat zákony, ani ministerstva, která by jeho program realizovala.

Na tom ale nezáleží. Jednou tu máme politický program, který svou volbou posvětilo přes dva miliony 700 tisíc občanů, a prezidenta, který se svým voličům zavázal ho plnit. Sice na to může časem zapomenout nebo se vymluvit na nedostatek možností, jak ho prosazovat, ale pokud má ambici za pět let znovu kandidovat, tak se tím vystavuje velkému riziku, že mu to voliči spočítají.

Závazek hlavy státu

Mohou si říct: „Miloši, co bude s tím progresivním zdaněním a co s tou přímou demokracií? Jak si to zařídíš, je tvoje věc, ale jenom pro legraci jsme tě nevolili.“ Hlavě státu tak nezbyde než hledat cesty, jak svůj program realizovat nebo se aspoň snažit působit tak, že pro to dělá vše, co je v jejích silách. Páky na to má. Stačí, když s vládou bude vyjednávat. Může naznačit, že zapomene na některé extenzivní výklady Ústavy, například na možnost kdykoli odvolat premiéra, která je podle mne sice protiústavní, ale předseda vlády se může radši s prezidentem domluvit, než aby s ním šel do ústavního konfliktu, a výměnou za prezidentovu zdrženlivost mu pomůže prosadit nějaký zákon, kterým se hlava státu může před svými voliči blýsknout.

Zbývá ještě maličkost, co se v tom prezidentském programu vlastně píše? Jeho začátek je symbolický. Nový prezident v něm zdůrazňuje, že Česká republika dvě desítky let po listopadové revoluci stále hledá program svého dlouhodobého směřování. Co se za tím skrývá? Miloš Zeman má ambici tento program nabídnout. Nezbytná je podle něho reforma politická a ekonomická. Co se týče té první, inspiraci čerpá ve Švýcarsku, ohledně té druhé ve Švédsku.

Progrese i veřejně prospěšné práce

Nově zvolený prezident by rád zvýšil počet volebních obvodů na 35. Volič by měl mít podle něho také právo sestavit si svoji vlastní kandidátku z navržených osobností napříč různými stranami. Kromě toho také navrhuje rozšíření přímé demokracie, například aby na komunální úrovni byl starostou zvolen ten, kdo ve volbách dostane nejvíce preferenčních hlasů. Co se týče dalších témat, Miloš Zeman odmítá placení školného na vysokých školách, ale souhlasí se systémem penalizačních poplatků za opakování zkoušek, ročníku či prodlužování doby studia. Sociální dávky bez ohledu na rozhodnutí Ústavního soudu navrhuje vázat na pracovní zapojení jejich příjemců například formou veřejně prospěšných prací.

Nově zvolená hlava státu také prosazuje již diskutovaný zákon o prokázání původu příjmů a majetku. Sociální pojištění by ráda zvýšila o dva procentní body, ale zároveň by chtěla starobní důchody valorizovat v souladu s inflací. Nepřímé daně by podle nového prezidenta měly být u základních potravin a léků na úrovni 10 % a u zvýšené sazby na 25 %. Dále Miloš Zeman navrhuje, aby progresivní zdanění bylo odstupňováno podle násobku průměrné mzdy s tím, že u jejího čtyřnásobku by mělo činit 40 %, ale daně z příjmů právnických osob by měly být přibližně 20 %.

Pozor na druhý článek Ústavy

Nevíme, s jakým odhodláním bude nový prezident svůj program prosazovat, ale jak současný předseda vlády, tak každý, kdo má ambici být tím budoucím, by si ho měl velmi pečlivě prostudovat, protože, jak bylo řečeno, žádný jiný politický dokument nedostal ve volbách tak velkou podporu jako tento. Těm, kteří jsou stále ještě skeptičtí, co se týče možností prezidenta svůj program prosadit, bych rád připomněl začátek druhého článku Ústavy České republiky, kde se píše: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“

Přestože dnes v Ústavě není konkrétně stanoveno, jak hlava státu může svůj program realizovat, z hlediska Ústavy se v osobě prezidenta koncentruje stejná vůle lidu jako v celé Poslanecké sněmovně dohromady, takže pokud nový prezident bude mít tu ambici, tak si dříve či později najde cestu, jak svou představu dlouhodobého směřování ČR alespoň částečně uplatnit.

  Diskuse
  February 15, 2013 v 22.16
  k programu MZ
  Je trochu smutné, že v sociální části programu MZ pilně opisoval od Kalouska a TOP 09: "Třetí oblastí jsou úpory v sociálních dávkách, které dnes v té či oné formě pobírá zhruba polovina obyvatelstva a které mnohdy demotivují k zájmu o práci. Proto navrhuji vázat výplatu sociálních dávek na pracovní začlenění příjemců těchto dávek, například formou veřejněprospěšných prací."
  February 16, 2013 v 8.5
  Sociální dávky by opravdu měla pobírat jen malá skupina obyvatelstva. Ale co je to proboha za společnost, v níž člověk nemůže sebe i své děti slušně uživit prací!? S tím se rozhodně nemůžeme smířit.
  February 16, 2013 v 8.16
  Paní Hájková, problém je v tom, že sociální dávky jsou u nás prostředkem sociální stigmatizace: bereš dávky, jsi socka (mimochodem výraz, který upřímně nenávidím).

  Miloš Zeman je prý obdivovatelem Švédska (viz jeho vtipný prezidentský power point). Možná by se divil, kolik je tam takových "socek", co pobírají dávky. Ale že by to byli zároveň chudí lidé, to sotva.
  February 16, 2013 v 9.51
  Pak to patrně nejsou dávky (ve smyslu charitativním), ale je to něco, co jim po právu náleží.
  February 16, 2013 v 10.8
  Přesně tak.
  February 16, 2013 v 10.48
  Takže když někdo někomu velmi dlouho upírá to, co mu skutečně patří, potom se může snadno stát, když si to ten druhý "někdo" bude chtít vzít sám. Tak jako se o tom pojednává v jedné staré písni s textem Fráni Šrámka.

  MILION PAŽÍ

  1. sloka

  Milion paží v tmách se vzpjalo,
  červený kohout v střechy vlít!
  Oč tisíc let nás okrádalo,
  my jdeme sobě nazpět vzít.
  A v cestu svit, krvavé nebe!
  Kdo trpíš, k nám se dej ha hoj!
  A ohřát pojď se, koho zebe,
  svět hoří v tmách! Nuž v boj! Nuž v boj!
  Hoj, druzi v kraji, v městě,
  svou bídu v plamen vneste!
  Čím kdo's byl rab, všecko spal.
  Pryč s kapitálem buržoasií,
  pryč s otroctvím a tyranií!
  A v boj, a v boj, a v boj.
  Za anarchii!
  A v boj, a v boj, a v boj.
  a anarchii!

  2. sloka

  Až všecka kola stanou v děse,
  proletář v ulici se zjev!
  Pak strojů pán ať zapřáhne se,
  jenž tobě pil tak dlouho krev!
  A práce stůj, stůj po tu dobu,
  až s rukou spadnou řetězy!
  Je Revoluce na pochodu
  a Revoluce zvítězí!
  Hoj, druzi v kraji, v městě,
  svou bídu v plamen vneste!
  Čím kdo's byl rab, všecko spal.
  Pryč s kapitálem buržoasií,
  pryč s otroctvím a tyranií!
  A v boj, a v boj, a v boj.
  Za anarchii!
  A v boj, a v boj, a v boj.
  Za anarchii!

  3. sloka

  My nechcem' bohů, ani pánů,
  nechceme pouta státu znát!
  My chceme dáti v slunka žáru
  volnosti, právu navždy vzplát!
  A třeba lid až dosud dřímá,
  však tambor náš ho probudí!
  Hle povstalec již prapor třímá
  a píseň jeho bouře zní:
  Hoj, druzi, kamarádi!
  Přes hranice a řády
  ruce si podejme zas!
  My zničili jsme tyranii,
  teď ušlapem i buržoasii!
  A v boj, a v boj, a v boj.
  Za anarchii!
  A v boj, a v boj, a v boj.
  Za anarchii!

  4. sloka

  Tož do ulic, rebelů voje!
  Tož do ulic, kdo's proletář!
  Dělníče, sbírej síly svoje
  a vítej rudou ruskou zář!
  A třeba netečné jsou davy,
  to neodstraší rebela!
  Teď proudy jisker žhavé lávy
  již rozsévejme dokola!
  Hoj, druzi v kraji, v městě,
  svou bídu v plamen vneste!
  Čím kdo's byl rab, všecko spal.
  Pryč s kapitálem buržoasií,
  pryč s otroctvím a tyranií!
  A v boj, a v boj, a v boj.
  Za anarchii!
  A v boj, a v boj, a v boj.
  Za anarchii!
  MP
  February 16, 2013 v 10.55
  Jo, jo
  Když už všichni vášniví podporovatelé Zemana uznají, že je to pravičák až na půdu...
  February 16, 2013 v 11.5
  Pravičák, levičák — to jsou jen nálepky.

  Především je to nesmírně dynamická kombinace racionálního pragmatika a radikálně populistického rétora.
  MT
  February 16, 2013 v 12.46

  Na jeho (MZ) názorech jsou pochybné pouze ty veřejné práce - pokud si platím povinná pojištění, platím si jako podmnožinu i pojiuštění proti vlastní nezaměstnanosti.
  V tomhle je MZ naprosto vedle a je to jeho pravicový populismus.

  Ve všem ostatním se naopak pan Pleva mýlí a vše, co na toto téma ohledně "pravicového charakteru" Zemana řekl, je naprosto a totálně mimo ...

  Příznivec Skandinávie je přece ten, kdo požaduje nejen vysoký sociální servis, ale také uznává vysoké daňová zatížení společenské většiny - a tedy vysoké nepřímé daně (které prý nejvíc dopadají na chudinu, což je pravda tak maximálně u těch rohlíků - jinak je to u všech kromě nejbohatších stejné, protože existují různé cenové verze, které si různě bohatí kupují podle tohodo které vrstvy patří).
  Nepřímé daně jsou teprve dnes takto vysoké v Evropě obdobně - kdysi byla daňová zátěž ležící na široké veřejnosti specialitou euroseveru.

  Švédsko má nižší daně z příjmu právnických osob než neoliberální anglosasové (USA, GB) - a má vysokou (ale sníženou po r. 1990) daň z příjmu osob fyzických (takže vysoké daňové břemeno ležící na "obyčejném člověkovi" se po r. 1990 ještě více na tohoto obyčejného človška přesunulo !!! To je pravda.

  Švédsko stáhnulo svůj dluh ze 70% HDP na dnešních 38% - už jsou pod náma a byli nekonečně vysoko nad námi ...

  Sever stojí na straně Němců, je konzervativní a ten jedinej, kdo má euro (Finové) reprezentují konzervativní, selský přístup k problému.

  Druhému pilíři budou Seveřani méně fandit - ale teprve v budoucnu - protože z kapitálového trhu se žádné výnosy už v budoucnosti nevytlučou.

  Ale předtím v minulosti si ho zavedli.


  ... dalo by se pokračovat - většinu z toho obsahuje můj - notně starej - článek na blistech "Kde sociální stát neslábne a reprodukuje se" ...

  ... napsaný v reakci právě na pana Plevu ...

  MT
  February 16, 2013 v 12.57

  a ještě něco:

  systémová změna směrem k postkapitalismu bude společenskou většinu BOLET ...

  Jako každá systémová změna v minulosti.

  Kdo si myslí, že systémová změnu bude reprezentovat nějakou úlevu, ten se mýlí ...

  Sociální stát, který těžil zdaněním soukromých vysokých zisků NEBYL systémovou změnou - a proto nebolel a naopak byl úlevou ...
  Vytěžoval soukromý produktivní kapitál a jeho tehdy realtivně slušné výnosy ...
  ... což je už dávno pryč ...

  Naopak systémová změna bolet bude a její legitimizace je dána jen tou nutností - ne že se bude "líbit" ...

  ... alternativou je "financializační socialismus pro privilegované a nejbohatší", který není kapitalismem jenom proto, že dominantní roli soukromého zisku (profit) nahradí "dobývání renty" - od zisku kategoriálně odlišná, ale zvrácená, hnilobná a parazitní forma čistého přebytku ve stejně zvráceném a hnijícím "socialismu bohatých" (viz knihy docentky Evy Klvačové na toto téma) ...

  February 16, 2013 v 13.30
  Pane Tejkle, jako vždy, tohle je Vaše další trefa do černého!
  Když jsem navštívil Švédsko (Malmö a Stockholm), uvědomil jsem si — jakkoli jsou mé dojmy nutně povrchní —, že je potřeba probít se ideologickými diskusemi pravice vs. levice k čemusi podstatnějšímu.

  Měl jsem o Švédsku předsudečnou představu, že je to země, kde JEŠTĚ funguje sociální stát, kde JEŠTĚ poskytují kvalitní veřejné služby — jinými slovy, že je to tak trochu anachronický ostrov v neoliberálním moři. Jenže mně Švédsko připadá spíše jako země, kde UŽ... tzn. jako země, která spíš předstihuje, než aby si víceméně udržovala své. Až jsem si říkal: "Sakra, není tohle větší kapitalismus než o jakém sní čeští neoliberální dogmatici?"

  Za tím vším, levice, pravice, střed atd., leží hluboký konsensus, že sociálně soudržná společnost znamená fungující společnost. Stačí si projít stockholmská sídliště: čisté, moderní domy s vysokým standardem bydlení, ale spíše funkční než exkluzivní (sic), a současně vytvářející jistý mikrokosmos, komunitu.

  Jaký konsensus panuje u nás? Žádný. Jen ideologický odezdikezdismus bez integrujícího průniku.
  February 16, 2013 v 14.10
  To, že systémová změna bude bolet, se bude muset lidem nějak zdůvodnit. Že by ideologicky?
  February 16, 2013 v 14.54
  Nevím, nakolik to bolelo Švédy.

  Ale upřímně, sám si neumím představit, že by tomto současném marasmu přišel někdo s tím, že "to bude bolet". Česká společnost už od r. 1989 čeká, kdy bude konečně lépe.

  Třeba zrušení anonymních akcií by většině společnosti bolest asi nepřineslo. Zatím to bolí jen poslance ODS.
  February 16, 2013 v 15.32
  Kdy už bude konečně lépe? Česká společnost od roku 1989 ve skutečnosti v tom "mít se líp" udělala značný pokrok. Ovšem jak ubíhá čas, tak se stále jasněji ukazuje, že konzum bude dostupný pro stále užší okruh lidí.
  Ledaže by se ho zřekla ta část společnosti, která si ho zatím ještě může dopřát. Ale ta na to nevypadá.
  February 16, 2013 v 17.21
  Ten pokrok udělaly i západní země a ještě rychleji než my. Jistě si oba vzpomeneme, že v letech 1989/1990 bylo jedním z hlavních motivů systémových změn sen dostihnout Rakousko.

  Nedohnali jsme nikoho a nic, leda snad Rusko a Dánsko v konzumaci alkoholu na hlavu a Siciílii v rozsahu korupce. A tam jsme, obávám se, zmíněné země dokonce i úspěšně předehnali.
  MP
  February 18, 2013 v 22.46
  P. Tejkle.
  Švédsko není samo o sobě žádným automatickým měřítkem levicovosti nebo jejím arbitrem. Je hezké, jak jste ve svém příspěvku sám fakticky uznal, že i Švédsko nadbíhá neoliberálním trendům.
  Vysoké nepřímé daně jsou z levicového pohledu nepřijatelné. Hovořit, nota bene v době krize, o nezaměstnaných jako o flákačích (M. Zeman) je nepřijatelné dvojnásob.

  Seveřanské sobectví, které je vede k podpoře zhoubné politiky A. Merkelové, je odporné.
  MT
  February 19, 2013 v 18.16

  Politiku euroseveru bych žádným nadbíháním neoliberalismu nenazval.

  Vysoké daňová zatížení celé společnosti nejen bohatých je severská tradice - a nikoli nějaká záležitost posledních let.

  Severský sociální stát je schopen sebereprodukce.

  Jinde sociální stát eroduje.

  Kdyby se eurosever řídil podle pana Plevy, tak by prostě "splakal na vejdělkem."

  "Vysoké nepřímé daně jsou z levicového pohledu nepřijatelné", říká pan Pleva.

  A proč vlastně?

  To je skutečně nutné papouškovat donekonečna něco, co jsem někdy slyšel takříkající do zblbnutí?

  Vysoká ZÁKLADNÍ sazba DPH (a ta snížená sazba je nižší než u Nečase jak u euroseveru (kromě Dánů) tak v plánech našich zemanovců) nemá z levicovostí co dělat.
  Pro valnou většinu společnosti s ohledem na různě drahé a kvalitní zboží, které kupují různé stratifikační vrstvy, nelze o diskriminaci chudších hovořit - jen ti úplně nejbohatší jsou zvýhodněni (tak drahé verze zboží už neexistují) - ale na ty by přece měla dopadat robustní progresívní daň z příjmu fyzických osob - která je v euroseverních zemích nejvyšší asi vůbec ne světě ...

  Dánsko má nejnižší Giniho index (nerovnost) na celém světě - i ti Švédi, Češi, Slovinci jsou až o chlup za nim.

  Je to země s největšími nepřímými daněmi na světě (jednotná sazba 25% - ale pravděpodobně zde existuje i osvobození některých produktů či služeb, snížená sazba ale neexistuje).

  Dánsko má už hezkou řadu let výpověď z pracovního poměru bez udání důvodů i ze strany zaměstnavatele - nejen zaměstnance.

  Co s těmito zrádci proletariátu?

  MT
  February 19, 2013 v 18.18

  OPRAVA:

  Vysoká ZÁKLADNÍ sazba DPH (a ta snížená sazba je nižší než u Nečase jak u euroseveru (kromě Dánů) tak v plánech našich zemanovců) nemá s DOSTATKEM či NEDOSTATKEM levicovosti co dělat.
  February 19, 2013 v 19.24
  K tomu, co pronesl M. Pleva: ono je otázka, která země by měla být arbitrem levicovosti a co ten pojem vlastně znamená?

  Švédsko to jistě být nemůže, už proto, že tam 2. funkční období vládne Reinfeldtův pravicový kabinet. Ale s tím je třeba počítat, že v normální demokratické zemi se levicová vláda střídá s pravicovou. O to nejde. Jde o povahu společenského konsensu, jak jsem už zmínil.

  Hodnotit problémy pomocí ideologického filtru je jedna věc. Tam můžeme teoretizovat a být expresivní až do aleluja. Ale něco poněkud jiného je kontext každodenní socioekonomické reality. K životu bych si raději vybral "pravicové" Švédsko než "levicovou" Venezuelu.
  MP
  February 19, 2013 v 21.51
  No pánové Tejkle a Kando,
  ten Zeman dělá divy. Ještě ani není na Hradě, a už tady předvádíte, abych tak řekl v jeho duchu, pragmatismus takového druhu, že mě z toho mrazí...

  Tak popořadě: Spor s p. Tejklem vznikl o to, zda je Zeman pravičák, nebo levičák, příp. "pouhý" pragmatik. P. Tejkl argumentoval tím, že Zeman je příznivcem Skandinávie. Pominul, že ve Skandinávii jsou vysoké sociální dávky (vůči nimž se Zeman vymezuje negativně), a poukázal na to, že Skandinávie má nízké daně firem a vysoké nepřímé zdanění (DPH). Myslím, že je naprosto korektní nazvat takovou politiku nadbíháním neoliberálním trendům (pročpak jsou ty korporátní daně nízké, no i na Severu se bojí, aby jim kapitál s "globalizační" grácií jaksi neodplynul, že?). To DPH to pak samozřejmě musí vyrovnat. Levicového na tom není nic, to snad p. Tejkl uzná (vždyť Nečas-Kalousek dělají totéž).

  A že mají Seveřané nízkou nerovnost? No jistě, protože sociální stát jim - a tady bych na rozdíl od Romana Kandy trval na slově - ZATÍM funguje. Vysoké daně z příjmu fyzických osob a to DPH (a konkurenceschopné - kvalitní zboží a služby) jim zatím stačí. Ale všeho do času. Merkelová likviduje koupěschopnou poptávku v Evropě takovým tempem, že severská kvalita nebude brzy nikoho zajímat...

  A pokud jde o ty výpovědi - no to už je opravdový vrchol. Jsou hodnotově naprosto nepřijatelné, i když v Dánsku existuje flexcurity. To je ostatně v podstatně nacisticko-protektorátní způsob řešení sociální otázky (stát tě nenechá hladovět, ale musíš být totálně nasazen, kde tě zrovna potřebujeme). Prostě hnus...
  MP
  February 19, 2013 v 22.13
  A teď k Romanovi K. a jeho nové zálibě v apolitickém pragmatismu
  Upřímně řečeno, takové názory mě od vás hodně překvapily. Samozřejmě že Švédsko "funguje" a je i za pravicových vlád sociálně citlivější než ČR - ale to přece nejsou žádné argumenty.
  Jde o principy a hodnoty. Ono za Klause to taky dluhou dobu v 90. letech jakýmsi zázrakem fungovalo, já si vzpomínám, jak východní Němci nevěřícně hleděli, když jsem jim tak někdy v r. 1995 sděloval, jaká je u nás nezaměstnanost... Muselo jim to připadat tak, že v Tschechien je ráj. Já jsem se zmohl jen na větu: Ich glaube, die Probleme kommen noch.

  Čili nějakou dobu se může zdát, že funguje i naprotá šílenost, jako byla třeba naše klausovská cesta... Nebo jiný případ - všeobecné nadšení pro pragmatickou Blairovu třetí cestu a vychvalování, jak Británie pod jeho vedením kvete. To si už dnes nedovolí prohlásit v Labour skoro nikdo. Atd.

  Ideologie není nic špatného. Pravicová ideologie je špatná ne proto, že je to ideologie, ale proto, že poškozuje zájmy většiny lidí. Poučka z občanské nauky o střídání vlád nic neřeší. Pokud chceme zachránit evropský civlizační model, musíme vsadit na levici. U té jediné je jakás takás naděje, že něco s globálním kapitalismem provede. Takže ačkoli mi je autoritář Chávez nesympatický, mám-li si hodnotově vybrat mezi ním a vyčůranými švédskými centristy (třeba i s plackou socdem na klopě), volím toho Huga.
  February 20, 2013 v 5.29
  To, zda by si pan Kanda vybral Venezuelu, by samozřejmě záviselo i na tom, zda by byl bílým obyvatelem, tedy potomkem evropských přistěhovalců nebo zda by patřil k původním obyvatelům Ameriky. I to je třeba brát v úvahu. V místech, kde je obyvatelstvo kulturně různorodé, to znamená, že má značně odlišné vlastnosti a schopnosti (což samo o sobě vytváří nerovnost), možná ani nemůže fungovat klasická liberální demokracie západního střihu. Ta sice i v Evropě pěstovala multikulturalismus, jenže v podmínkách, kdy menšiny tvořily opravdu menšinu obyvatelstva. Navíc až donedávna nebyla krize. Málokdo si dovede představit Evropu, kde budou nakonec menšiny tvoří většinu a státy budou mít k dispozici čím dál tím méně financí.
  MT
  February 20, 2013 v 12.17

  O nadšení pro Blairovu třetí cestu zde snad nikdo nemluvil.

  Pro mně je Blair a celá jeho koncepce něco NAPROSTO nepřijatelného.

  Na rozdíl právě od skandinávského modelu, který považuji za jedinou formu schopnou reprodukce.

  To je také to, čemu se pan Pleva vyhýbá jako čert kříži.

  Protože to nemůže vyvrátit, kdyby se zbláznil ...

  A to že by Pleva dal přednost levicovému caudillovi Chavézovi před Skandinávií ?

  To je už výslovně jak ze zlého snu ...

  I když musím přiznat, že Chavéz - a to je nutno poctivě zdůraznit - nedemontoval politickou pluralitu jako pluralitu zachovali i sandinovci 80. let minulého století ..
  ... o těch nyní vládnoucích ani nemluvě, tam je to už samozřejmé ...

  February 21, 2013 v 9.45
  MP
  Tedy ta paralela mezi Klausovými 90. léty a Švédskem je hodně nekorektní. A hlavně je to socioekonomicky úplně mimo. Stejně jako zmínka o Blairovi: 90. léta skončila!

  Nejsem apolitický pragmatik (co to vůbec je?), jen si myslím, že jednostranný rétorický důraz na ideologii může nakonec vést k logickým zkratům a demagogii — viz ona paralela.

  Ve vašich příspěvcích, Martine, bohužel přibylo expresivních výkřiků a ubylo argumentů. Všiml jsem si toho už kolem prezidentské volby a je mi to líto.
  MP
  February 22, 2013 v 2.10
  P. Tejklovi
  Zajímalo by mě, co ze Skandinávie je "schopno reprodukce" a jak ten pojem chápete. Dnes byla v novinách zpráva o problémech Volva - důvodem je (samozřejmě, dodávám) pokles poptávky. Tak Číňané ani Indové ve Volvech jezdit nebudou a Evropa je tam, kde je. Dostala se tam zásluhou pí Merkelové, kterou Švédi podporují... Tak to jen na dokreslení.

  Pokud pod tím pojmem chápete "přenesení" skandinávského modelu třeba k nám nebo jinam, tak to je těžko představitelné (u nás nebude nikdo ochoten platit tak vysoké daně, protože by ty peníze byly okamžitě rozkradeny atd., nadnárodní kapitál nám nedovolí to, co toleruje Seveřanům apod.). Jak může, p. Tejkle, takové Řecko převzít skandinávský model?

  A poslední věc: Můj výrok jste překroutil tak, že by se za to propagandisté v MfD nemuseli stydět. Nepsal jsem ani o tom, že bych chtěl raději "žít" ve Venezuele, ani že dávám přednost caudillovi před Skandinávií (rozuměj z kontextu: autoritativnímu režimu před tolerancí). Psal jsem o hodnotách (v sociálněekonomické oblasti) - a tady mi Chávez jako každému upřímnému levičákovi musí být blíž než středoví pragmatici. Čímž netvrdím, ž ve Švédsku upřímní levičáci nejsou. Jenom je v Evropě není moc slyšet. Jediný, kdo brání Jižany před demogogií, je Die Linke a pár dalších statečných. O straně Olofa Palmeho neslyšet. Bohužel.
  MP
  February 22, 2013 v 2.24
  R. Kandovi
  Myslím, že slyšíte trávu růst a nevidíte naopak nebezpečí tam, kde skutečně je.
  Levicová ideologie dnes není nebezpečná, jednoduše proto, že jí chybí to hlavní: ví, co být nemá, ale nedokáže říct, co a jak být má (je to pak ještě ideologie?). Čili "leninský průšvih" (nová levicová totalita) nám nehrozí.

  Naopak zatímco se bojíme, abychom nebyli rétoricky příliš levicoví a ideologičtí (v zemi, kde je diskurs mainstreamových médií posunut napravo málem na úroveň amerických republikánů!), tak nám narůstají vážné problémy. Lidé už např. nejsou dobří ani k tomu, aby byli vykořisťováni (Keller). Mluvit v takové situaci o levici a pravici jako o nálepkách, no nevím...

  Pokud tohle nazýváte výkřiky a ne argumenty, pak můžu snad jen s expresionisty říct, že výkřik je osvobozující a mnohdy jedinou možnou reakcí na nesnesitelné poměry.

  Je mi líto, že si přestáváme rozumět, ale snad se to spraví...
  February 22, 2013 v 5.23
  Nechci se teď přiklánět na ničí stranu v tomto sporu, ale musím napsat, že podle mého názoru expresivní vyjádření vyjadřující náš citový postoj k problému nepatří sice do vědy, která má být v nejvyšší míře objektivní (včetně historie), ale do politiky určitě patří. Tedy pokud pod politikou nerozumíme jen správu věcí veřejných, což bychom rozhodně neměli. Ostatně jak jinak člověk pozná, že ti druzí cítí (případně necítí) stejně jako on, než tak, že své city vyjádří? Tím se lidem otvírá cesta nejen k poznávání, ale i ke změně.
  MT
  February 22, 2013 v 8.31

  Na všechno, co se pan Pleva ptá ohledně severského modelu, jsem odpověděl ve shora uvedeném článku v Britských listech před dvěma lety - i na přesvědčení pana Plevy, že eurosever je endemická rostlina, která nikde jinde růst NEMŮŽE ...

  A jestli by si pan Pleva vybral caudilla Chavéze jenom hodnotově, jinak v reálné praxi ne - a kdo tento rozdíl řádně nerozliší, ten prý pana Plevu překrucuje ...

  ... k tomu opravdu nemám co dodat ...  MT
  February 22, 2013 v 8.42

  ... a ještě něco.

  Jestli alespoň trochu platí post - ergo propter, tak je fakt, že dánské ultraliberální pracovní právo vedlo k poklesu nezaměstnanosti v Dánsku asi na necelá 2% - poté, co to bylo zavedeno.

  Já jsem starý sociální demokrat a názorově blízký postkeynesovsko-ricardiánské a marxovské ekonomii - a zájmy a reálné vyjednávací pozice společenských většin (chcete-li proletariátu) a jejich dlouhodobá reprodukovatelnost a udržitelnost jsou pro mne důležitější než tzv. hodnoty salónního levičáka

  Když slyším o zaklínání hodnotami, tak si tak nějak cvičně představím (dejme tomu) mladého Phillipa z Anjou jak odchází na barikády Latinské čtvrti na jaře 1968 a vznešená matinka vévodkyně za ním volá: "Nezapomeň, drahý, se včas vrátit, dinner je dnes již o půl čtvrté."

  A jak to souvisí s článkem pana Bicana?
  February 22, 2013 v 19.46
  Nijak, ale představa mladého vévody jdoucího na barikády a jeho vznešené matinky je komická. Mně se to barvité přirovnání pana Tejkla velice líbí.
  MP
  February 23, 2013 v 0.48
  Chtěl bych ještě jednou souhrnně objasnit svou názorovou pozici
  Netrvdím, že

  1. ve Skandinávii jsou horší životní podmínky než ve Venezuele, takový nesmysl by mě nikdy nenapadl. Ono by bylo více než smutné, kdyby ve Švédsku, kde byl sociální stát systematicky budován od 30. let, byla situace stejná jako v Latinské Americe s pověstnými armádami chudých na předměstích atd. Netvrdím ani, že Chávez není problematickou figurou, každý si to může shora přečíst: je mi pro své autoritářství nesympatický atd.

  2. že Švédsko a Skandinávie jsou celkově srovnatelné s českými 90. lety nebo Blairovou Británií (i když tady už je podobností dost). Pár překvapivých paralel mezi ČR v 90. letech a dnešní Skandinávií ale najdeme (vysoké DPH, u nás tuším 22%, v Dánsku 25%, nízká nezaměstnanost, poměrně štědrý a univerzalisticky pojatý sociální systém - kdo si dnes vzpomene, že tehdy se u nás např. přídavky na děti vyplácely všem!!).

  Tvrdím ale:

  1. že Venezuela přes všechny problémy jde levicovým směrem, protože se snaží zavést kontrolu nad soukromým kapitálem a hledá systémovou alternativu překonání globálního kapitalismu a dokonce kapitalismu jako takového. A myslím si, že zavedení demokratické kontroly nad kapitálem je klíčové pro vyřešení krize západního světa. Co ale dělají Skandinávci? Místo toho velkému kapitálu nadbíhají (nízké firemní daně, flexcurity) a ještě podporují škrtací politiku A. Merkelové (ze zjevného sobectví, protože oni jsou zatím nad vodou, finanční trhy na ně hony nepořádají jako na chudáky Španěly a spol.).

  2. že pragmatismus je cesta do pekel. K tomu směřovaly mé paralely s klausovskými 90. lety a s Blairem. Argumenty, že "něco funguje" (mantra technokratů a pragmatiků), pomíjejí dva aspekty:
  - jak dlouho to bude fungovat (všeho do času) a jakou daň za takové fungování později zaplatíme
  - v čí PROSPĚCH a na čí ÚKOR to vše fuguje.
  S Bělohradským věřím, že je třeba bránit politiku před voláním po odbornících. K politice nerozlučně patří také strany a ideologie, které zcela přirozeně a legitimně hájí a vyjadřují určité sociální zájmy.

  Na závěr jedna poznámkä a jedna otázka:

  Obávám se, že REPRODUKCE je v dnešním světě dlouhodoběji schopen pouze zisk, a to zisk zejména velkého, ponejvíce finančního kapitálu. Všechno ostatní je exponentům velkého kapitálu fuk. Kdo tohle nevidí a nechápe, ten se naprosto míjí s podstatou současných problémů. Nepomůže mu ani, kdyby znal včechny spisy Keynese, Ricarda a Marxe nazpaměť.

  P. Tejkle, můžu se vás zeptat, proč vlastně jste "starý sociální demokrat"? Proč nestojíte raději na straně mocné menšiny, když to nepochybně víc vynáší? Vsadím se s vámi o cokoli, že abyste mohl odpovědět, budete potřebovat pojmy jako "hodnoty" a "morálka" - a "srdce". Pragmatismus vám nepomůže.
  February 23, 2013 v 7.44
  Pane Morbicere, všechno souvisí se vším :-)

  Jinak ale souhlas: diskuse se větví směrem od tématu článku. Ale nedá se nic dělat, už se stalo.
  February 23, 2013 v 7.52
  Co to znamená "být starý sociální demokrat"?
  Ta slova u mě vyvolávají představu, která se dá vyjádřit níže uvedenou starou dělnickou písní. Ovšem to by musel pan Tejkl být HODNĚ STARÝ sociální demokrat.

  Píseň k upomínce na velký proces roku 1882 v Praze

  Po stávce v severních Čechách přišla na nás nehoda,
  neb si nás do práce vzali Roztočil a Svoboda.
  Jak nás oba rádi mají, hned nám všem ukázali,
  když samou starostí o nás zatknouti nás nechali.
  Přišla slavná policie a s ní páni četníci,
  ti nás drábům odevzdali v Novoměstské radnici.
  Jsme prý zlí socialisté, rejpalové největší,
  přivádíme neustále stát prý do nebezpečí.
  Proto nám v té Novoměstské státní lůžko ustlali,
  abychom svých hříšných činů pořádně odpykali.
  Sotva jsme se poohřáli v žalářní rezidenci,
  již nás nechal pan Roztočil zavolat k audienci.
  Jak nás viděl v dveře vcházet, zlostně perem udeřil
  a pak od hlavy až k patě šilhavě nás přeměřil.
  Řka" "Páni socialisté, hezky se mně přiznejte,
  že jste členy tajných spolků, nic mi nezapítejte.
  Jestli se mně nepřiznáte, bude vás to mrzeti!
  Necháme vás po celý rok v inkvizici seděti!"
  Z nás však nikdo jméno neměl Troubalovic Honzíček,
  a tak dostal pan Roztočil odmítavý košíček.
  Za to, že jsme o přiznání věděti nic nechtěli,
  šest měsíců v inkvizici, ba déle jsme seděli.
  Naše ženy, naše děti nedošly slitování,
  vysazeny byly za to nouzi, bídě, strádání.
  Pan president i pan doktor i ta soudní čeládka
  chtěli od nás samou úctu, sami byli ho-látka.
  Po celé vyšetřování na to všichni tlačili,
  by nám život ve vězení co nejvíce ztrpčili.
  My však pro své přesvědčení snesli každou nehodu,
  pro právo vždy obětujem i osobní svobodu.
  Když pak přišlo přelíčení, tu se páni potili
  a k našemu zlu tři týdny paragrafy kroutili.
  Hráli s námi divadélko zrovna jako s panáky,
  jenže k téhle komedii nepustili diváky.
  Slavná pražská policie pěkné "noty" napsala,
  ze kterých nám ku hačání velký koncert zahrála.
  Teď má stát po nebezpečí, vláda může klidně spát,
  národy zotročovati, sama sebe blamovat.
  Za to, že jsme se míchali pánům do politiky,
  sedíme teď ve vězení a děláme pytlíky.
  Kdo pytlíky hotovit chce, škrob a papír musí znát,
  za čtyry krejcary dělat, z těch dva na "bank" může dát.
  Ráno vstanem, obléknem se, v pytlíkárnu spěcháme
  a nato s veselou myslí do lepení se dáme.
  Tak nám dnové ucházejí v tomto našem vězení.
  Žalář, muka nikdy naše přesvědčení nezmění.
  A až přijde zase doba, že z vězení půjdeme,
  ideu socialismu znova šířit budeme.
  February 23, 2013 v 8.11
  ad Martin Pleva (podruhé)
  a) Nikde netvrdím, že je levicová ideologie nebezpečná nebo že hrozí "leninský průšvih". V čem, proboha, slyším trávu růst? V tom, že vyzývám k větší argumentační věcnosti a menší ideologické mlhavosti? Nebo si máme brát příklad z ideologů z Tea Party? No, to potěš... Psychologicky — jako pochopitelnou reakci na nesnesitelné poměry v ČR — tomu velmi dobře rozumím. Jen si nejsem jist, zda to v diskusích v DR někam povede (a kam by to mělo vést).

  b) Dost pochybuji, že z mé výzvy k věcnosti může vyplývat, že jsem "apolitický pragmatik" nebo "středový pragmatik". Tohle nálepkování je opět dalším důsledkem Vašeho ideologického akcentu, který vidí černobíle a užívá zjednodušující etikety, aniž by zohledňoval rozpory.

  c) Otázka po fungování je legitimní a nutná. Můžeme snít o ideální společnosti a o dokonale spravedlivém ekonomickém modelu, ale pokud to nebude fungovat, pak sníme o neuskutečnitelné utopii. Je tuhletu banalitu potřebné — po onom "leninském průšvihu" a stalinských zločinech — vůbec třeba vyslovovat?! Pokud tomu chcete říkat pragmatismus, pak prosím, ale bez oněch negativizujících konotacích. Na pragmatismu nevidím nic špatného. Otázka "jak dlouho" tady ale bude vždy — všechno je v našem světě dočasné, nic není vyřešeno jednou provždy.

  d) Klaus v 90. letech nebyl pragmatikem, tím byl maximálně ve svých verbálních projevech. Ve skutečnosti se choval jako populista, který bezhlavě projídal naši budoucnost (vnitřní dluh narůstal) a otázku po fungování systému si vůbec nekladl. V čem tedy spočívá ta paralela se Švédskem? To mi dosud není jasné! Znovu opakuji, že je podle mě úplně mimo.

  e) Je otázkou, zda Vaše kritika Skandinávie je kritikou konkrétních zemí, nebo kritikou současného globálního kapitalismu en bloc. V té kritice se shodneme, tady se mé názory nikterak neposunuly. Ale tady pak vzniká kardinální otázka: co tedy dál? A tady už začínám být docela skeptik, pokud jde o nastolení nějaké levicové alternativy, která by současné rozpory překonala. Taková alternativa může vzniknout a vzniká na papíře, ale rozpory současnosti jsou tak složité, že jejich překonávání asi nebude moci převést na jednoho ideologického jmenovatele "levicový" či "pravicový". Spíše by šlo o to, interpretovat současné pohyby v určité perspektivě (jak zdůrazňuje Kosík, který s odkazem na Marxe rozlišuje mezi utopií a perspektivou).

  — Já vím; nejsem moc konkrétní, ač za konkrétnost pléduji. Jen tak rychlými tahy skicuji své stanovisko. Nadto nemám ekonomické vzdělání.
  February 23, 2013 v 8.22
  A ještě k tomu pragmatismu...
  Opovrhujete pragmatismem, Martine, ale nebylo od Vás pragmatismem (nebo dokonce politickým kalkulem) apelovat k volbě Karla Schwarzenberga, tedy člověka vyhraněně konzervativního?
  February 23, 2013 v 10.18
  O pragmatismu
  Otázka 1. Co je pragmatismus?
  Odpověď: Ve slovníku cizích slov píší, že: věcnost; nezaujatost, zaměřenost k efektivnosti a užitečnosti řešení problému
  Otázka 2. Může pragmatismus sloužit dobré věci?
  Odpověď: Může, protože zaměřenost k řešení problému je užitečná v každém případě. Musíme ale vědět, co je vlastně problém.
  Otázka 3. Víme to?
  Odpověď: Víme, že problémů je strašně moc
  Otázka 4. Kterým problémem začít?
  Odpověď: V souladu s pragmatismem tím nejpalčivějším.
  Otázka 5. Který problém je nejpalčivější?
  Odpověď: Abychom to věděli, musíme tu palčivost prožívat.
  --------------------------------------
  A tady pragmatismus končí...
  February 23, 2013 v 10.47
  Pěkně shrnuto, paní Hájková
  Jinými slovy — bez hodnot určit problém nelze.

  Ale vykládejte to V. Bělohradskému.
  February 23, 2013 v 11.7
  Něco k té věcnosti a "pragmatismu":
  píše o tom J. Silný: http://www.denikreferendum.cz/clanek/15017-co-po-kapitalismu

  Jsou návrhy Haralda Bendera v úzkém smyslu "pravicové" či "levicové"? Hlavně jsou věcné a racionální — a realizovatelné.

  http://www.heyn.at/list?autor=Harald+Bender++Norbert+Bernholt++Bernd+Winkelmann
  MT
  February 23, 2013 v 11.10

  Jejku, to je hezké, paní Hájková ...

  Jinak nejsem HODNĚ starý socan ... nejsem Mr. Makropulos ....
  MT
  February 23, 2013 v 11.14

  Panu Plevovi by jistě prospělo trocha studia Karla Marxe.

  Ale to asi nehrozí - ono se v iluzích žije lépe a když se mi slovo "reprodukovatelnost systému" nelíbí, tak ho prostě vytknu před závorku - co bych se s tím páral, že ...

  ... a radši se budu opíjet "hodnotami" ...

  MT
  February 23, 2013 v 11.30

  Pan Pleva říká:

  "P. Tejkle, můžu se vás zeptat, proč vlastně jste "starý sociální demokrat"? Proč nestojíte raději na straně mocné menšiny, když to nepochybně víc vynáší? Vsadím se s vámi o cokoli, že abyste mohl odpovědět, budete potřebovat pojmy jako "hodnoty" a "morálka" - a "srdce". Pragmatismus vám nepomůže."


  Pragmatismus v tomto jistě nepomůže.
  To máte pane Pleva určitě pravdu.

  Jenže o pragmatismu já nehovořím.

  Důvody, proč jsem od 5.12.1989 bez přerušení členem - tehdy ještě nelegální - ČSSD, jsou ideové, hodnotové - ale sdílím i teorie (na což Vy nekladete moc důraz) typické pro sociální demokraty a socialisty (kritická syntéza v ekonomii - tedy postkeynesovství, neomarxismus, neoricardovství, teorie peněžního koloběhu, institucionalismus ...) ...

  Jsem přesvědčen, že kapitalismus jako historický systém není trvalý a věčný a jsem přesvědčen, že v řádu několika desetiletí dojde k systémové změně, která umožňuje dvě verze u saturované ekonomiky Starého vyspělého světa - socialismu pro privilegované, kde zisk nahrazuje těžba neorenty, nebo socialismus pro 90% tzv. společenského zhodnocování (včetně zhodnocování veřejných rozpočtů) ... Myslím, že bych měl stát na straně transformace vyspělé části civilizace v to druhé a přiměřeně svým možnostem bránit tomu prvnímu ...

  Nechápu, proč bych měl volit mezi čistými hodnotami nebo pragmatismem - u mně jde spolu s hodnotami i o určitý druh přesvědčení o trajektorii budoucího vývoje, moje levicové (nikoli středové!) přesvědčení se odvíjí i od mé teorie, kterou zastávám a - chcete-li - určitého druhu světonázoru, pokud se to dá tak říci ...
  MP
  February 23, 2013 v 17.31
  Děkuji p. Tejklovi,
  že to konečně uznal: "důvody jsou ideové, hodnotové"...

  Tím je naše pře skončena.
  MP
  February 23, 2013 v 17.37
  Děkuji také p. Hájkové,
  že ukázala meze (a tím i iluzornost) každého pragmatismu. Když nevím, co je dobro a zlo, nemůžu určit problém a pak jej nemůžu ani řešit. Pro lidi názorově typu Ayn Randové nejsou umrzlí bezdomovci problém, za svůj osud si přece můžou sami a měli se víc snažit, aby byli úspěšní...:)
  MP
  February 23, 2013 v 17.49
  RK
  Už vám začínám rozumět: ztratil jste víru, no to je těžká věc.

  Rád bych vám ji pomohl najít, i když nevím jak.

  Zaklínat se fungováním a funkčností nikam nevede. Samozřejmě že jde o to, aby to, oč usilujeme, bylo realizovatelné a funkční. Ale opravdu nevím, jak mě můžete podezírat nebo dokonce obviňovat ze sepisování neživotných, idealistických a salónních teorií. Vždyť mluvím o tak praktických věcech jako daně, nezaměstnanost atd. Nevěřím však (a tím se asi od sebe lišíme), že lze cokoli řešit odborně, věcně, bez určitých hodnot a idejí v pozadí. Hodnoty, ideje, ideologie jsou kompasem, abychom se neztratili. Musí ale být vždycky přístupny kritice a neustálému přezkoumávání. Nikdy nesmí platit Hegelovo "tím hůře pro skutečnost". Leninův průšvih spočíval podle mě v tom, že se choval jako "zhmotnění Hegela". Ale po těch zkušenostech se to opakovat nebude.
  MP
  February 23, 2013 v 17.54
  Omluva velkému filozofovi
  Samozřejmě vím, že se ten výrok "tím hůře pro skutečnost" Hegelovi spíš připisuje.
  Lenin se tedy spíš choval jako zhmotnění karikovaného Hegela...
  February 23, 2013 v 18.13
  Pragmatismus nebo idealismus?
  No, já si totiž myslím, že i ten pragmatismus má své světlé stránky, zatímco pouhý idealismus sám o sobě nevyřeší nic. Podle mého názoru by se měli pragmatici s idealisty spojit a vzájemně si pomáhat. Ovšem to by se museli mít rádi. :-)
  February 23, 2013 v 18.55
  Pragmatismus, levice, hodnoty...
  Myslím, že paní Hájková to řekla pěkně. Abychom vymezili určitý problém jakožto problém, musíme mít určitou představu světa, hodnotové univerzum. Kupř. nezaměstnanost bude pro neoliberála individuálním problémem člověka, který se vyhýbá práci. Pro socialistu je to otázka sociální. Z těchto rozlišných přístupů pak vyplývají i rozdílné snahy o řešení onoho problému.

  V tom asi nebudeme ve sporu ani s Martinem Plevou.

  Lišíme se však v tom, že pro mě tímto rozlišením skutečný problém teprve začíná — že to nekončí odkazem na hodnoty resp. na ideologii. Tím bychom přesvědčovali přesvědčené (a ty nepřesvědčené jednoduše odpuzovali).

  Podle mého názoru je třeba ten ideologický výklad přesáhnout, a to nepůjde jinak, než tím, že ukážeme, že něco funguje — anebo naopak nefunguje. Že např. švédský model společnosti funguje, zatímco ten český nikoli.

  (Lenin by byl jiná kapitola.)
  MT
  February 24, 2013 v 11.32

  V posledním příspěvku to pan Kanda řekl i za mne.


  A ta jiná kapitola ...

  Vladimír Iljič Uljanov (skutečné jméno) alias Vladimír Iljin (vědecký pseudonym) alias Nikolaj Lenin (revoluční stranický pseudonym)?

  Zde bychom museli nejen vzít na vědomí NEP (který se za dva roky od jara 1921 neskutečně posunul do značně liberálně tržní polohy - český sociálnědemokratický ekonom a politik Josef Macek ve své knize Socialismus z roku 1925 hovoří o tom, že se SSSR mění v kapitalistickou zemi), ...

  ... ale také zodpovědět nezodpověditelné

  (odpískal by Lenin NEP nebo by v něm pokračoval dokonce dál a dál?) ...


  Nikdo neví ...
  a vědět nemůže ...
  February 24, 2013 v 12.22
  Švédský model společnosti funguje, protože lidi jsou solidární. Češi solidární nejsou. Většina se stará jen o sebe - hlavně aby oni sami nějak přežili, i když se kolem budou ženit všichni čerti. Co s tím?
  February 24, 2013 v 13.35
  Když už se tady několikrát mluvilo o tom, že změna bude nevyhnutelně bolet,
  v souvislosti s tou bolestí mě napadá taková kacířská myšlenka. Musím totiž konstatovat, že bolest ve fyziologii je vysoce funkční jev. Upozorňuje člověka na to, že s jeho organismem není něco v pořádku a že by tedy měl se sebou něco dělat, nejen brát analgetika.
  Možná to platí i pro společnost, to upozornění, že s ní něco není v pořádku. Třeba ta bolest lidi nakonec pohne k nějaké pozitivní změně. Otázkou však je, koho a jak to bude bolet. Zda všechny, nebo třeba jen někoho.... Tedy kdo to vlastně nakonec odnese nejvíc?
  MT
  February 25, 2013 v 7.41

  Systémové změny a revoluce jsou přeskupením reprodukčního potrubí do jiných schémat, ale že by byly nějak eticky spravedlivé ... to nevím.

  Samozřejmě to nelze říkat v projevech - ty naopak bývají naplněny silným étosem, aby se seskupila lidská síla schopná změnu provést - nevím, kdo by dnes naplnil Letnou, kdyby se národ hromadně a s pamětí přesunul v obřím stroji času zpět ...

  Při francouzském thermidoru zlikvidovali tehdejší "bolševiky", kteří chtěli vychovávat gilotinou tak důsledně, že pomlátili všechny idealisty ať už z Girondy, Hory, cordeliéry (Danton, Desmoulins) i hebértisty - a od léta 1794 zbyla naživu už jen morálně pokleslá sebranka, zvaná Bahno (Marais), která se uměla napakovat a měnit názory podle potřeby - a ti pak vládli zaplavení přerozděleným bohatstvím ...

  Myslím, že frustrace byla určitě i po puritánském Crommwellovi, nevím jak v severním oranžistickém Holandsku ...

  + Další komentáře