Miloš Zeman se ujal prezidentského úřadu

Redakce DR

Miloš Zeman se v pátek na Pražském hradě při slavnostním ceremoniálu ujal oficiálně úřadu prezidenta ČR. V projevu zdůraznil, že bude usilovat o uklidnění politického prostředí. Bojovat prý hodlá proti kmotrům, neonacistům a některým médiím.

Historicky první přímo zvolený prezident Miloš Zeman složil v pátek dopoledne na společné schůzi obou komor Parlamentu České republiky ve Vladislavském sále Pražského hradu slib prezidenta republiky.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ uvedl Zeman s pravou rukou na historickém výtisku Ústavy. Přísahu Zeman složil do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha a ujal se tak na příštích pět let úřadu.

Ve svém prvním prezidentském projevu zdůraznil, že chce být prezidentem všech občanů. „Jsem si vědom toho, že tento závazek nemohu naplnit pouhými slovy, ale především konkrétními činy v průběhu svého funkčního období,“ uvedl Zeman a zdůraznil, že Pražský hrad nabízí jako neutrální pole pro dialog stran a organizací. Chce v něm zastávat roli prostředníka a moderátora, nikoli soudce, která podle něj prezidentovi nepřísluší.

Zeman artikuloval tři hlavní cíle, které chce na Hradě sledovat. Především chce z pozice prezidenta usilovat o uklidnění a stabilizaci politického prostředí v České republice. „Druhým cílem je podpora toho, čemu říkám podpora ostrovů pozitivní deviace. Jsou to ostrovy nadprůměrného výkonu. Osobnosti, které svým dílem přinášejí prospěch naší zemi," dodal s tím, že bude naopak bojovat proti „ostrovům negativní deviace".

Za takové označil kmotrovské mafie, neonacisty a tu část českých médií, která se podle něj soustřeďují na vymývání mozků svých čtenářů a posluchačů. „Jsem si vědom toho, že tyto tři úkoly nemohu splnit sám," doplnil v závěru projevu s tím, že nabízí přátelskou ruku ke spolupráci bez rozdílu politického zařazení.

Svůj první prezidentský projev zakončil modlitbou. „Bože, dej mi odvahu, abych se snažil ovlivňovat věci, které ovlivňovat mohu. Bože, dej mi pokoru, abych se nesnažil ovlivňovat věci, které ovlivňovat nemohu. Bože, dej mi moudrost, abych dokázal rozlišit mezi prvním a druhým," uvedl v závěru Zeman.

Zeman byl třetím českým prezidentem zvolen ve dvoukolové přímé volbě. Ve druhém kole porazil předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga. Svůj hlas mu dalo 2 717 405 voličů (54,80 %). Zeman už dříve za své zvolení poděkoval nejen voličům, nýbrž i svým spolupracovníkům.

Při oslavě svého zvolení do nejvyšší ústavní funkce, kterou pro Zemana uspořádal předseda Jazzové sekce Karel Srp, nově zvolený prezident zdůraznil roli předsedy Strany práv občanů — Zemanovci (SPOZ) Vratislava Mynáře. V pozdější řeči nicméně upozornil na rozšířený trend, kterak si chce mnoho lidí jakýkoli úspěch přivlastňovat. Úspěch má podle jeho mínění mnoho otců, kdežto neúspěch je sirotek.

Zeman na oslavě, která se uskutečnila na sklonku února, poděkoval také Karlu Srpovi, připomněl, že byl politickým vězněm, zároveň vyzdvihl jeho aktivitu z roku 1988, kdy organizoval snídani disidentů s tehdejším prezidentem Francie, socialistou Françoisem Mitterandem. Zeman dodal, že tradice se musejí dodržovat a Srpa pozval na snídani na Pražský hrad.

Na oslavě, které se zúčastnilo několik desítek osobností politického a společenského života, promluvil také navrhovaný kandidát na prezidenta někdejšího Československa v roce 1968 Čestmír Císař. „Věřím, že Zeman bude funkci zastávat důstojně a bude sjednocovat,“ uvedl Císař. V pátek ve Vladislavském sále Pražského hradu pak Zeman zopakoval, že chce být hlasem dolních deseti milionů neprivilegovaných lidí. Privilegovaní totiž podle něj tento hlas už mají.

  Diskuse
  March 9, 2013 v 13.2
  A hon začíná.
  Včera mladý Železný prokázal svoji "profesionalitu" při zpovědi Bárty, když se zastal Kmenta, kterého nazval profesionálem. Otřepat se v ten moment museli všichni skuteční profesionálové, protože jejich dobře odvedené dílo bylo přirováno k manipulativnímu lhaní.
  Nevím nakolik bylo Zemanovo vyhlášení války brainwashingovým médiím šťastným krokem, ale ono je to asi stejně jedno. To, že by jej měli rádi, stejně nemůže předpokládat, ať udělá cokoli, takže proč ne jít rovnou do střetu. Každý teď vidí, kdo stojí na které straně bojiště.
  A už to začíná. Ze Zemanova projevu se upozaďuje a zesměšňuje to, co by se lidem mohlo zamlouvat a zveličuje vše, co by se dalo proti němu použít. Jen teď budou muset "novináři" jako Železný a spol muset trochu zpomalit, protože Zeman zatím získává sympatie a otevřený útok na něj by je mohl odkopat. Ale chlapci už mají zkušenosti a vědí, jak se diskreditace nepřítele nejlépe provádí.