Třeboňská „rebelie“

Filip Šimeček

Studenti třeboňského gymnázia se v Jihočeském kraji rozhodli vyvolat stávkovou pohotovost. Co tomu předcházelo? Jmenování komunistů do čela krajského resortu školství.

Studenti třeboňského gymnázia se v Jihočeském kraji rozhodli vyvolat stávkovou pohotovost. Co tomu předcházelo? Nic více ani nic méně, než jmenování komunistů do čela krajského resortu školství. Když se kauza pandurů a gripenů zametala pod koberec, studenti mlčeli. Když poslanci odhlasovali miliardové církevní restituce z našich kapes, mlčeli také. Mlčeli i tehdy, když ministr vnitra vyštípal policejního prezidenta, který dle mínění politických špiček dělal svou práci příliš důkladně.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Náhle se média předhánějí v paralelách se studentskou stávkou podobnou té v roce 1989. Vzhledem k masivní mediální hysterii těsně po krajských volbách je rovněž zajímavé sledovat, že její účinek neměl až tak široký rozsah.

Pojďme se podívat na celou událost blíže. Není těžké zjistit, kdo stojí za organizováním petiční akce či jaké persony dominují v čele stávkového výboru. Není třeba tady rozebírat konkrétní osoby — stačí zmínit to podstatné — většina z nich patří mezi vyznavače tzv. laciného antikomunismu, který je už dlouhodobě jednou z mála trumfových karet české pravice a který stojí za tragickým zplošťováním moderní historie na zjednodušené schéma boje dobra se zlem. Ostatně stačí si přečíst prohlášení studentů k plánované demonstraci.

Shrňme si dva nejrozšířenější pohledy na demokracii u nás, byť v jiných zemích se těší popularitě i další alternativní přístupy. Na jedné straně stojí poněkud zkreslené pojetí Václava Klause, k němuž s největší pravděpodobností budou inklinovat výše zmínění studenti. Toto pojetí odmítá legitimitu nikým nevolené občanské společnosti a za legitimizační prvek společnosti považuje výhradně volby. A právě klausovský pohled na demokracii bývá nerozlučně spjat s antikomunistickou rétorikou. Na straně druhé je havlovský koncept, který naopak s občanskou společností počítá a považuje ji za nezbytnou součást demokracie. Klade větší důraz na iniciativu zdola a nepopírá existenci společnosti jako takové.

Osobně nejsem žádným zastáncem instituce voleb. Považuji ji za pouhou formalitu, která se skutečnými demokratickými procesy nemá moc společného a v současnosti je využívána spíše jako nástroj k udržení statutu quo. Co je však zajímavé, studenti proti této - z pohledu klausovského diskursu legitimně zvolené vládě — protestují. Ba co víc — svým jednáním se stávají přímo ukázkovým příkladem subjektu občanské společnosti, který sice nemá mandát, ale přesto se snaží ovlivnit politické procesy. Jak by se ideoví vůdci třeboňských studentů vyrovnali s tímto argumentem? A aby toho nebylo málo, včera přizval hejtman Zimola zástupce studentů k jednání, kde jim nabídl větší účast na věcech veřejných. O tomto se třeba aktivistům ProAltu či Skutečné demokracie teď! ani nezdálo.

Domnívám se, že než protestovat proti výměně jedné skupiny politiků jinou, by mohli studenti spíše zamířit k jádru věci a zeptat se svých rodičů a prarodičů, proč vlastně ty komunisty volili. Možná by si přitom i všimli, že současná — dle oficiálních měřítek — pravicová vláda pěkně po „komunisticku“ zvedla daně.

  Diskuse
  November 16, 2012 v 9.36
  alternativní přístupy k demokracii - a občanská výchova na třeboňském gymnasiu
  " Gymnázium Třeboň zve srdečně všechny na přednášku válečného veterána z Afghánistánu, Miroslava Lidinského. Nenechte si ujít ojedinělou možnost setkání s mimořádnou osobností. Přednáška se bude konat v prostorách gymnázia 20. 11. 2012 od 14:00. "
  (http://www.gymtrebon.cz/a-831-diskuze-s-valecnym-veteranem-z-afghanistanu.html)

  Válečný veterán asi studentům – i kdyby o tom věděl – sotva bude vyprávět něco o tom, co mi nedávno napsal kamarád:

  „ Na mnoha veřejných místech v Kábulu dnes visí portréty Nadžíba a mnoho lidí o něm hovoří s uznáním. Bývalí komunisté jsou stále početní a významní mezi tzv. modernisty. Navíc jsou, nejen jako řadoví příslušníci početně zastoupení v afgánské tajné službě !? Prezident Karzáí je údajně těžký narkoman. Ani se mu nedivím. „

  „ K Afghánistánu vyšly nedávno dvě skvělé práce. Rodric Braithwaite, bývalý britský velvyslanec v Moskvě: “Afgánci“. Je objektivní, postoje Moskvy chápe a některé brání. Nemusí už říkat to, co musel jako velvyslanec. Jonathan Steel dlouholetý korespondent Guardiau „Ghosts of Afganistan“. „
  November 16, 2012 v 9.43
  A takhle to dopadne když necháte doma válet Mladou Frontu...
  "Lídr protestujících studentů sledoval volby už ve čtyřech letech..."

  "...Můj první kontakt s politikou byl ve čtyřech letech, když jsem v roce 1998 sledoval v televizi volební studio. Jediné, co mě ale zajímalo, byl vývoj grafů. Nějaké hlubší poznání mohlo být někdy ve dvanácti. V době nástupu Jiřího Paroubka jsem se začal politice opravdu věnovat. ..."

  http://budejovice.idnes.cz/rozhovor-s-dominikem-horejsim-dey-/budejovice-zpravy.aspx?c=A121115_102818_budejovice-zpravy_jkr
  November 16, 2012 v 10.5
  nechci buzerovat, ale ...
  ... proč se ausgerechnet zrovna studenti z Třeboně rozhodli vyvolat stávkovou pohotovost "v Jihomoravském kraji"?

  - Jedná se tu snad o pátou kolonu moravských revanšistů, kteří se nesmířili s odtržením historických území Moravy (Slavonicko) Antonínem Novotným v roce 1960? Pokud je tomu tak, doufejme, že se to obejde bez zbytečného krveprolití.
  JM
  November 16, 2012 v 10.42
  Nejen třeboňští studenti
  Včera jsem měla malou výměnu názorů na Facebooku s jednou studentkou táborského gymnázia, podporovatelkou protestu, o důvodech sobotní demonstrace. Upozornila jsem ji na fakt, že při demonstraci proti skutečnému nebezpečí hrozí zpravidla rána pendrekem, kdežto takhle jsou hrdiny bez rizika újmy na zdraví. Její odpověď byla kupodivu velmi slušná, byť ne zcela k věci. Mládí má právo na omyly, důležité je, aby začali kriticky přemýšlet o předkládaných jediných pravdách - pro nás to v jejich věku byla samozřejmost.
  November 16, 2012 v 12.5
  Proč zrovna v Třeboni
  Tato škola, alespoň před 12 lety, kdy jsem na ní končil, byla velmi apolitická (dokonce v širším smylsu toho slova, tzn. že se aktuální společenské dění vůbec ve výuce ani občanské výchovy, neprobíralo) studenti jsou, pokud nemají sami eminentní zájem, odstřižení od reálného života, věnují hodně času náročné výuce. Ale to vše nebude znakem jenom této naší „elitní“ školy. Zdroj informací je časopis Reflex. A nová mladá pani ředitelka poctivá a aktivní učitelka hudební výchovy a Českého jazyka ač členkou ODS, nemyslím si, že by politiku nebo relexi stavu světa zaváděla do učitelských osnov. Řekl bych, že se situace za dekádu přiliš nezměnila (jak si jinak vysvětlit když v Evrope 1 milion lidí stávkuje a protestuje proti růstu moci kapitálu tak v Třeboni je stávková pohotovost proti jedné z mála sil, která se tuto moc snaží zpochybňovat ) a studenti s velmi omezeným přehledem o aktuálním a s neukojenou tohou pomoci světu se jali napravovat křivdy, o kterých svůj dosavadní život slýchají . Město Třeboň je bohaté, navíc výrazně zastydle antilevicové, s nepříjemnými sociální jevy se studeti často nesetkají, vélká část studentů, jediné křivdy, které podvědomě zaslechnou jsou ty komunistické. Na vlas stejná situace bude ve většině bohatých měst a elitních ústavech, takže lokalizace tohoto výbuchu zájmu o politiku je asi náhodná.

  JP
  November 16, 2012 v 14.0
  Studenti nemají právo / nesmí protestovat?
  Považuji za nefér argument předhazovat studentům, že nedemonstrovali proti problémům A, B, C, ale nyní mají tu drzost protestovat proti události D. Podobně argumentují i pravičáci - např. co řešíte práva žen v ČR, když jste nic neřešili v Afghánistánu apod.

  Pokud se autor pohoršuje nad aktivitami studentů, mohl bych se podobně pohoršovat nad tím, že někdo nerespektuje výsledky demokratických voleb a dovoluje si protestovat proti nynější vládě.

  Studenti zkrátka řeší to, co je jim blízké (v čem by jim měl být blýzký policejní prezident nebo Pandury?)

  A nedivím se, že se ozvou, když po 23 letech mají školství ovládat opět komunisté. Osobně by mi bylo také nedobře při představě, že se má škola dostane pod vliv příslušnice strany, která reprezentuje stranu, která tu 40 let mrvila nejen to školství. Nejde zároveň o stranu mladých idealistů, ale starých kádrů.

  Je zajímavé, jak jedné straně mnozí zdůrazňují, že demokracie je i o občanské společnosti, nejen o volbách 1x za 4 roky, a na druhé straně je na levici pozdvižení, když se někdo (kdo zatím ani volit nemohl) ozve - tedy proti levici (proti pravici se to smí, volby nevolby).

  Zároveň myslím, že jde-li o konkrétní 1 post, nelze mluvit o nevyhnutelné determinaci obsazení tohoto postu volbami - je to hejtmanovi, koaliční dohodě atd. Dokážu si představit, že zvolím stranu, ale přesto budu protestovat proti konkrétnímu exponentovi na určité místo, budu-li jej považovat za nevhodného.

  Nechť autor dopřeje studentům právo se ozvat, byť "antikomunisticky". I antikomunista má právo na názor. Doba umlčování názorů už tu byla.
  November 16, 2012 v 14.4
  škola demokracie v Třeboni ?
  Určitě je dobře pokud tamnější ředitelka Kohoutová (zastupiteka za ODS) a učitelka Baborová (zastupitelka za KSČM) nebudou zanášet ideologickou slepotu do osnov. Tam to skutečně nepatří.
  Na druhou stranu střední škola by mohla vést studenty k základním občanským dovednostem - jako např. vést diskusi i s lidmi jiných názorů a dělat závěry vlastní hlavou.
  Využít diskuse ze staronovým hejtmanem či třeba i s novou radní mohli jako školu demokracie. Ona ta zítřejší připomínka dne studentstva má více rozměrů a nikdo na ní nemá monopol ...
  November 16, 2012 v 14.38
  Ať to je, jak je to, pravda je ta, že člověk pod 20 let věku, je ještě dítě. Ovzláště v evropském prostoru a pokud je ještě ve školních škamnách, tak praktický život zná jen z toho, co mu kdo nakuká. Že se tady vyzdvihovali studenti po roce 1989, jako vyjímeční tvůrci politiky, byl propagandistický nesmysl, neboť jen hráli hru jiných hráčů. Děti jsou tvárné, dá se z nich jak vytvořit Hitlerjugend, nebo s nimi lehce provádějí Kulturní revoluce. Většinou volí dle svých rodičů, tak nehledejme problém v nich, oni za to nemohou. Děti na gymnáziích bývají převážně z vyšších vrstev, když se dělaly studentské volby, byly zveřejňovány jen průzkumy ze středních škol, protože děti z učńáků volily jinak. Co se týká výtek pana Potměšila, že demokracie je i o občanské společnosti, tak stejně by měla jeho kritika zamířit i do řad pravice, ta uznává občanskou společnost hlavně jen, když se to hodí. Kdyby volby dopadly obráceně, tak by média o nějakém protestu ani nereferovala, když tak by se ozvaly kárné hlasy o nerespektování vůle lidu.
  November 16, 2012 v 15.4
  Pane Potměšile, máte přehled kolik místa je věnováno v hlavních denícíh plánovaným sobotním protestům proti vládě a kolik se psalo o tomto "výbuchu" antikomunismu mezi rybníky? Problém je že tito studenti zatím přejímají převládající postoj svého okolí a médií, že je je v podstatě jedno co se tam nahoře děje, jenom tam nesmí být komunisté protože jinak ztratíme demokracii.
  Ano v tomto věku jsou to děti, ale petici inicioval jejich kantor a ten už by v širší souvislosti měl chápat, ale evidentně jsme zaostalí pokud učitelé nejnadanějších žáků nevidí dál než za státní hranice a hlouběji do minulosti než 40 let.
  Dnes jsem viděl titulek opravdu velkým písmem že už to ČSSD s Komunisty přehání.
  Pane Dolejši, ještě pár antikomunistických kampaní a asi se k Vám přidám do strany. Ne že by mi nevadili některá oslepnutí před realitou Mladých komunistů i těch starších, ale vypadá to že brzy to bude méně hloupé než oslepnutí pravice.

  November 16, 2012 v 15.5
  pane Potměšile
  chci Vás jen jemně upozornit, že se slovy o "drzosti", pohoršení, pozdvižení a upírání práva na vyjádření a pod. sem přicházíte teprve Vy sám.

  Máte vážně pocit, že větou "...že než protestovat proti výměně jedné skupiny politiků jinou, by mohli studenti spíše zamířit k jádru věci a zeptat se svých rodičů a prarodičů, proč vlastně ty komunisty volili" autor studenty poručníkuje, pohoršuje se nad nimi nebo jim upírá právo vyjádřit se?

  Jelikož už nejste ve "věku blízkém mladistvému", mohl byste se už možná pomalu zmoci na trochu více a neposkakovat tady pořád jako rozdurděný chlapeček na pískovišti, co říkáte?
  + Další komentáře