Vinni jsou útočníci, nikoli všichni Romové

Andrea Cerqueirová

Ti, jež zneužívají trestných činů spáchaných Romy k paušálnímu odsudku všech, ani v nejmenším nepřispívají k vzájemnému dobrému soužití menšiny s majoritní společností, i když se jím často ohánějí.

Žasla jsem, když se jedna z novinářek na nedávné tiskové konferenci věnované diskriminaci romských studentů zeptala přítomných, co si myslí o nedávném násilí v Rumburku či v Novém Boru, kde byli pachateli jiní Romové. Dorazila to jiná reportérka doplňujícím dotazem - zda to bylo na programu konference… Proč by to mělo být na programu, když se konference věnovala zcela jinému tématu? Samozřejmě, že přítomní romští studenti mačetové útoky (tak jako jakékoli jiné násilí) jednoznačně odsoudili s tím, že viníci mají být potrestáni. Ale proč na to byli vůbec dotazováni, proč byli nuceni k distanci, když s tímto násilím nemají pranic společného?

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Část české „bílé“ společnosti je nespravedlivá - když se trestného činu dopustí Rom, má tendenci svádět to na všechny Romy, když „bílý“, nepaušalizuje. „Nedivte se pak těm protiromským náladám,“ zní z úst některých „správných bílých“, kteří ale na druhou stranu odmítají poslouchat závažné věty o tom, že Romové jsou v tuzemských školách diskriminováni, mají startovní čáru těžší než příslušníci většiny, nemohou sehnat práci a musí stále - aniž by se čehokoli dopustili - dokazovat svoji nevinu. Nevinu čeho? Jakoby část „bílé“ společnosti na násilí Romů čekala, aby proti nim získala bič a nějak si odůvodnila vlastní předsudky, které si až nebezpečně pěstuje.

Buďme spravedliví: Když se násilí dopustí Moravák, svádíme to na všechny Moraváky? Nebo Brňáky, Pražáky, Plzeňáky…? Skvěle to popsal romský autor Josef Banom na portálu Blisty.cz v textu Odmítám se ´distancovat´ od romských útoků. Nemám totiž proč: „I já, jako každý normální člověk, odmítám jakékoliv násilí a tedy i to, které se stalo v Novém Boru a v Rumburku. A přeji si, aby byli viníci tvrdě potrestáni. Jako Rom ale odmítám hrát hru na vinu a nevinu, hru, která je mi vnucována veřejným diskursem v době zvýšeného napětí mezi komunitami s jinou barvou kůže, obzvláště, pokud se jedná o vinu či nevinu kolektivní. Nebudu se distancovat od něčeho, co jsem nejen nezavinil, ale ani jsem neměl možnost nijak ovlivnit. Nejsem zodpovědný za činy jiných. Stejně jako ostatní Romové po celé ČR,“ uvedl mimo jiné.

Trestné činy páchají lidé nejrůznějších národností, etnik, ras a barev pleti. Každý zaslouží trest, to je bez diskuse. Ti, jež zneužívají trestných činů spáchaných Romy k paušálnímu odsudku všech, ale ani v nejmenším nepřispívají k vzájemnému dobrému soužití menšiny s majoritní společností. Přitom ho mají plná ústa. Bude to ještě dlouhá cesta, než vzájemné předsudky vymizí, jedno je ale pro její úspěch nezbytné: sbližování, ukazování pozitivních příkladů, nikoli vyostřování vztahů. Společnosti se každopádně do budoucna vyplatí podpora, byť i dražších, projektů snažících se začlenit do společnosti sociálně vyloučené než „jednoduchá“ a laciná řešení. Hnědé koncentráky ve dvacátém století budiž věčným varováním. Ostrá slova neposlouží nikomu, Romům ani majoritě. Naopak ublíží všem.

  Diskuse
  OW
  August 26, 2011 v 6.55
  Paní Andreo, díky za ta slova. Kéž by co nejvíc lidí přemýšlelo jako Vy!
  Ondřej
  AJ
  August 26, 2011 v 10.16
  Hyperkorektnost
  Incident v Rumburku a jeho následný "otisk" v médiích rozpoutal fanatickou debatu ohledně terminologie, pojmenovávání toho, co se ve Šluknovském výběžku děje.

  Na jedné straně idnes, kde zveřejnili zprávu s titulkem, který se nesnažil být korektní vůbec, na druhé straně demagogické běsnění pana Čulíka na blistech, který se snažil fašismus idnesu dokázat tím, že demagogicky nahradil ve zrpávě z idnesu pojem "rom" pojmem "žid" - nicneříkající, akorát dojmologický a úplni o ničem vypovídající úkon provedl pan Čulík.

  A mezi tím in formovala jiná média nejprve opatně, když se však ukázalo pozadí útoku, etnickou příslušnost jednotlivých stran zmínila. MÁ TO TOTIŽ RELEVANCI. Jednalo se o rasistický útok, nejednalo se o náhodný spor dvou skuopinek mladíků, z nichž jedni byli náhodně Romové a druzí náhodně neromové.

  Tahle hyperkorektnost, k níž nás nabádá paní Cerqueirová, je kontraproduktivní a podle mého názoru zaslepená a skutečnému řešení porblémů ne Šluknovském výběžku brání.


  JAK CHCETE ŘEŠIT PROBLÉM, KDYŽ HO NEMŮŽETE SPRÁVNĚ POJMENOAT?

  Situaci ve výběžku sleduji intenzivně už od začátku roku, kdy majitel šluknovského sídlišě (očivcidný spekulant) do něj nastěhoval 300 Romů z teplicka (kde tím uvolnil mnohem lukrativnější byty). Bylo jasné, že je jen otázkou času, kdy napětí vygraduje a bouchne to. Místní radní celý ten půlrok burcovali vládu, psali Nečasovi, ale nedělo se nic. O situaci se nejvíce zajímali smaotní Romové - viz server romea.cz, který o situaci průběžně informoval, na Šluknovsko jezdil, mluvil s lidmi, mluvil se starousedlými Romy, kteří z novousedlíků mají hrůzu takém mluvil se Šlkuknovským radním Sivákem - také Rom), který sám porblém klasifikoval jako problém nepřizpůsobivých, nevzdělaných Romů, kteří byli do Šluknova doslova navezeni, kteří jsou zvyklí živit se drobnou kriminalitou atd.

  Nidko jiný se o to ale v podstatě nezajímal. Všichni rostoucí napětí ignorovali, ignorovali volání o pomocx, ignorovali varování, že třeba vs samotném šluknove vzrostla za nposlední půlrok kriminalita - kvůli novousedlým romům - o 200 %. Musel přijít až mediálně zajímavý incident, který je ale jen vyústěním skor roční gradace tamních problémů, a najednou jsou všichni chytří.

  V Rumburku se nejednalo o nahodilý incident, v Rumburku se jednalo o rasitsický útok, o ventilaci obrovských sociálních a etnickcýh problému v regionu. Etnické označení zúčastněšných je tedy na místě. Jedná se pouze o objektivní pojmenování situace. Dokud se tomu budeme bránit, řešení nenalezneme.

  A ještě douška: když došlo k útoku vítkovskách žhářů, jak to, že nikomu nevadilo, že se o oběti píše jako o romské holčičce? asi proto, že se jednalo o zjevně rasitsický útok a ta informace byla naprosto relevantní a potřebná k pochopení celého útoku. A to samé se teď děje na Šluknovsku.

  AC
  August 26, 2011 v 10.45
  paní Jančaříkové
  Paní Jančaříková, ale já jsem v textu nepsala nic o tom, že by se
  siutace na Šluknovsku neměla řešit, ani nic o tom, že by se mělo
  tajit, že útočníci jsou Romové. Psala jsem o tom, že by se násilí
  nemělo svádět na všechny Romy a nemělo by se stát bičem proti
  všem Romům. To, aby se situace na Šluknovsku řešila, plně
  podporuji, vadí mi ale, žě někteří lidé zobecňují a nutí Romy
  z různých koutů republiky, kteří s násilím nemají pranic
  společného, aby se od něj distancovali. Tím je někteří stavějí do
  pozice spoluviníků, ale oni přitom s tím nemají nic společného
  a samozřejmě, že to (jako jakékoli jiné násilí) odsuzují.
  Zdravím Vás. A pro Ondřeje Wolfa: Díky.
  AJ
  August 26, 2011 v 11.3
  V tom případě píšete nejednoznačně
  Vůbec mi neni jasné, co jste chtěla řict.
  Já třeba na dotazu té novinářky nevidím nic tak strašně pobuřujícího. Nevidím v tom, že by dotazk, co si samotní Romové myslí o situaci na Šluknovsku, chtěla nepřímo nazančovat nějakou kolektivní vinu. To, že jí to přisuzujete, je možná spíše projev rasismu u vás.

  Mně osobně postoje Romů k situaci na Šluknovsku taky hodně zajímají. Proto sleduji server romena.cz, proto sleduji výpovědi starousedlých šluknovských Romu, proto mě zajímalo vyjádření pana Siváka (radní ve Šluknově).
  Názory smaotných Romů jsou totiž při diagnostikování rpoblému docela zajímavé a důležité.

  Smysl Vašeho článku nechápu. nejprve novinářce podunete nějaké úmysly svalit na Romy kolektivní vinu jen proto, že se zeptá na názor ohledně dění na Šluknovsku, následně píšete o tom, že trestné činy se páchají napříč všemi etniky a národnostmi. To je sice pravda, ale co tím chcete říci? Že je etnická a rasová příslušnost účastníků konfliktu na Šluknovsku irelevantní? Není, je to jádro problému.

  A ještě douška k té Vámi zmiňované integraci Romů:
  - situaci v samotném Šluknově znám důvěrně. Ke sblížení Romů a majority tam došlo za poseledních 30 let naprosto přirozně, až na nepřizpůsobivé výjimky tam panovalo poklidné soužití starousedlých romů, do stejné rovárny chodily ženy romské i neromské, moji velkou kamarádkou na ZŠ byla Romka, dochází tam ke smíšeným svatbám, na radnici je Rom. Ale s příchodem stovek novousedlých, z velké části nepřizpůsobivých Romů, jsou teoretické poučky o "začleňování a sbližování" k ničemu. Stovky novousedlých (nezvyklých poracovat, nevzdělaných, drobnou kriminalitou se živících) Romů ve Šluknově jsou obrovskýcm problémem. A jako Romský problém to vnímají i samotní tamní starousedlá Romové. Nejde o rasismus, nejde o paušalizování, jde o objektivní pojmenování problému a přiznání si, že krásné, ale teoretické a jalové poučky o "mírumilovné intergaci" nejsou vždy použitelné.
  OW
  August 26, 2011 v 11.14
  Paní Jačaříková, já také slova paní Cerquierové chápu jako protest proti zobecňování, nikoli jako volání po "hyperkoreknosti.
  Problém vidím v tom, že pokud zločin spáchá příslušník minority, zprávy zní "Romové......." Pokud obdobný zločin spáchá příslušník majority, zprávy zní "Přibližně 35letý muž štíhlé postavy........"
  Pokud došlo k zločinu z rasových důvodů, jistě je třeba o něm jako o rasovém. I ten má ovšem konkrétní pachatele, konkrétní oběti- a napříč majoritou i minoritou i své odpůrce a (bohužel) i schvalovatele. Napříč minoritou i majoritou jsou lidé dobří i zlí a takhle je potřeba vzájemně na sebe hledět. A také o sobě mluvit.
  Prosím Vás, nevykládejte si tenhle můj příspěvek jako že bych Vás chtěl z čehokoliv obviňovat. Dobře vím (podle četby mnoha Vašich příspěvků zde), že Vám jde o totéž - o dobré soužití bez kádrování lepších/horších.
  Ondřej
  AJ
  August 26, 2011 v 11.28
  Ale paní Cerqueirová spíše rozeštvává
  - Nejprve obviní novinářku, že svaluje svým dotazem vinu na všecny Romy - jen proto, že se jich zeptala, co si o situaci myslí. Vždyť to je projev rasismu - předpokládat, že neutrální otázka má signalizovat něco tak extrémního jako předpoklad kolektivní viny.
  - Navíc - názory samotných Romů, kteří mají zájem situaci Romů u nás řešit (což diskutující asi byli, jinak by na debatu nešli) - na dění v regionu, který je v rámci ČR v současné době nejproblematičtější - jsou klíčové. Znát názory samotných Romů je prostě potřeba, taky mně zajímají - proto si je dohledávám, kde to jen lze.
  - Dále paní Cerqueirová osočuje "část bílé většiny" z něčeho - to není rasitické? Když ale někdo osočí "čásrt romské menšiny", je to rasismus

  A teď k tomu, co píšete Vy:
  - nemáte pravdu - vemte si třeba, jak se informovalo o tom vítkovském incidentu - o agresorech jako o nacistech - o oběti jako o romské holčičce - a to, že se zdůraznilo to rasistické pozadí, také vedlo k mimořádným trestům pro agresory.
  - ukažte mi nějaký článek, kde média neojketivně tajila - u rasisticky motivovaných útoků - že agresorem byl člen majority a obětí Rom - já tedy narážím na články, kde se často o afresorech mluví jako o neonacistech atd.

  -------

  Paní Cerqueirová prostě překrucuje skutečnost, používá demagogii, osočuje lidi z toho, že aplikují princip kolektivní viny (viz novinářka), osočuje majoritu a svým článkem jde proti objektivnímu pojmenovávání a zkoumání problému.To k řešení situace nepomůže.
  August 26, 2011 v 12.0
  Paní Jančaříková, já se nedomnívám, že by paní Cerqueirová byla demagogem, ani náhodou. Je spíše humanista, který nechce rozdělování společnosti podle rasy a národa. Ten příklad s novinářkou byl přesný, myslím, že kdyby se vás někde někdo takhle zeptal, tak by jste ho poslala do háje, vždyť co s tím dotyční měli společného? Stejnou národnost? To pak není rasistický přístup? Řekl bych, že jinak než já chápete rasismus. Rasistický útok je u mě to, když na někoho zaútočím proto, že je jiné rasy. Ne když Rom okrade bílého a obráceně, nebo jeden druhého ztluče, protože se předtím pohádali. Když někoho zabiju pro peníze, tak to také není rasistický zločin, i když on bude jiné rasy. Že jsou ve Šluknově koncentrovaní "nepřizpůsobiví" /nemám ten výraz rád, jsem také "nepřizpůsobivý" třeba k určitým politickým teoríim / a jsou to Romové, tak to jistě není problém romské rodiny klidně žijící třeba na Břeclavsku, nebo ano? A pokud šluknovští Romové kradou, je to problém rasový, nebo sociální? Dnes by jste si měla otevřít Právo a podívat se na vtip Renčína. Je za 1000 článků.
  AJ
  August 26, 2011 v 12.10
  pane Ševčíku
  společnost na Šluknovsku je rozdělena podle etnické příslušnosti, ať chcete či nechcete. Problémy tam jsou rasové i sociální. Sociální v tom smyslu, že je v regionu obrovská nezaměstanost (cca 18 %), už to samo o sobě je obrovský problém. Práce tam prostě nění. A nyníí tam byly navezeny stovky dalších nepracujícíh Romů. Ikdyby je někdo chtěl začleňova, ikdyby oni sami chtěli pracovat, nemají kde. I vhledem k tomu, že jsou naprosto nekvalifikovaní (teď cituji přímo šluknovského radního Siváka - taktéž Rom).

  Ale zároveň je to problém rasový, etnický. Zavírat před tím oči neni projev humanismu, ale zaslepenosti a pouze to komlikuje jeho řešení. A například incidet v Rumburku měkl jansé raistické pozadí (ale jak jsem psala - vybobtnalo navene to, co tam boptná už minimálně rok).

  Jinak příklad s novinářkou je projev obrácenéhom rasismu a podle mě projev obrovských předudků autorky. Ti lidé byli na debatě o diskriminaci romů ve školách - tudíš přišli řešit nějaký problém, v němž je u nás společnost etnicky rodzěšlená nežádoucím způsobem, Přišli řešit objektivní problém. A novinářka se jich dovolila zeptat na to, co si myslejí o jiném, paralelním problému. A vy ji obviníte z toho, že aplikuje princip kolektivní viny. To není humanismus, to je rozeštvávání a zaslepenost.
  August 26, 2011 v 12.15
  Pro paní Jančaříkovou...
  Vážená paní Jančaříková,

  myslím, že rozumím spíš argumentaci pana Čulíka a paní Cerquierové než vaší. Zdůrazňování národnosti pachatelů podle mě opravdu vede ke zkratce, že národnost je příčinnou trestné činnosti. Asi ve smyslu "Někoho přepadli Romové = Romové jsou nasilničtí kriminálníci".
  A záměnu pojmu Rom a Žid použil Jan Čulík velice elegantně aby nám připoměl kam to může vést. Všem to doporučuji k přečtení na BL. Demagogického na to nevidím nic.

  Mějte se hezky

  AJ
  August 26, 2011 v 12.23
  Pane Štastný,
  a jak se stavíte k vítkovskému incidentu, kde byl spáchán rasově motivovaný útok, který doživotně poškodil romskou dívenku a média o tom takto informovala? A na základě rasistických motivů dostali útoníci mimořádný trest?
  Byla to taky ta dle vás nepřípustná zkratka, že "národnost je příčinnou trestné činnosti"?
  Mela o tom informovat média striktně bez raosvého pozadí? A přistupovat tak k tomu i soudním projednávání?

  Zavíráte oči před skutečností. ve šluknovském výběžku eskaluje etnické napětí a pseudohumanistické zavírání očí před touto skutečnoszí, které brání problém správně pojmenovat a hledat adekvátní řešení, nikam nevede.

  Ad pan čulík: četla jsem to na BL pozorně a nic, co by bylo více fanatické, jsem snad ohledně rumburksé kauzy nečetla..
  + Další komentáře