Mychajlo Podoljak. Nepostradatelná postava ukrajinské politiky

Pavel Havlíček

Jednou z nejvýraznějších postav ukrajinské politiky je bývalý novinář a nynější poradce prezidenta Mychajlo Podoljak. Podílí se nejen na jednáních s Ruskem, ale má na starost i komunikaci s veřejností nebo utváření obrazu země v zahraničí.

Většina Ukrajinců a pozorovatelů dění na Ukrajině zná Podoljaka nejlépe jako důvěrníka ukrajinského prezidenta Zelenského. Foto Genya Savilov, AFP

Když v minulém týdnu navštívil Prahu na oficiální návštěvě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij, přivezl s sebou také početnou delegaci vrcholných politiků a nejbližších spolupracovníků politického vedení své země. Z představitelů ukrajinské vlády byl však přítomný pouze ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba.

O to více bylo mezi účastníky poradců a přímých spolupracovníků prezidenta, včetně šéfa jeho kanceláře Andrije Jermaka či blízkého poradce Mychajla Podoljaka. Podoljak je klíčovou postavou, jež má na starost například portfolio médií a veřejnou komunikaci ukrajinské vlády.

V uplynulých šestnácti měsících od otevřené ruské invaze se přitom jasně ukázalo, že reálné rozhodovací procesy nemají v rukou jednotlivá ministerstva či dříve vlivný úřad premiéra, ale koncentrují se primárně v prezidentské kanceláři — což výrazně zviditelňuje postavy, které se pohybují v okolí prezidenta Zelenského, včetně právě Podoljaka.

Strmý výstup ukrajinského novináře

Dnes již všeobecně známá a respektovaná postava Mychajlo Podoljaka si prošla za uplynulých třicet let poměrně pestrou kariérou spojenou s médii, politikou i manažerskými pozicemi. Rozhodně přitom není bez zajímavosti, že začátky jeho profesní dráhy jsou spojeny s Běloruskem, kde dokonce vystudoval na Minském medicínském institutu a následně se věnoval novinářství. V roce 2004 byl za svou práci pro nezávislá běloruská média Lukašenkovskou KGB vyhoštěn ze země.

Po návratu do vlasti pokračoval v práci pro média, nejprve Ukrajinské noviny a následně pro portál Pozorovatel, kde v roce 2011 dokonce povýšil na výkonného editora. Jakkoli měl v této oblasti Podoljak nejvíce zkušeností, jeho práce se zdaleka neobešla bez kontroverzí, když se například pustil do investigativní práce na otravě ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka, ze které obvinil několik z jeho nejbližších spolupracovníků. Podobně spory jej provázely již v Bělorusku, kde se proti němu vymezila část demokratické protilukašenkovské opozice.

Podoljakova hvězda začala ve veřejném prostoru stoupat až s jeho vstupem do politiky, když si ho před třemi roky vybral za svého poradce pro média a zároveň krizového manažera dnešní šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak. Někdejší novinář se tím dostal blízko k prezidentu Zelenskému a také klíčovým okamžikům ukrajinské historie následujícím po 24. únoru 2022 a začátku celkové ruské ofenzivy proti Ukrajině.

Mychajlo Podoljak v dnešním provedení

Většina Ukrajinců a také pozorovatelů dění na Ukrajině zná však Podoljaka nejlépe jako důvěrníka ukrajinského prezidenta, který se postupně stal zodpovědným za vyjednávání s Ruskem, jež následovala po prvních známkách neúspěchu ruské ofenzivy proti Ukrajině v březnu 2022. Jednání se přitom odehrávala na půdě, kterou znal Podoljak ze zástupců ukrajinského politického vedení nejlépe — v Bělorusku, kde strávil celá devadesátá léta a získal tam řadu důležitých kontaktů. V této funkci plnil roli razantního vyjednavače a spojky ukrajinského politického vedení.

V klíčových momentech krize to byl opět Podoljak, jemuž dal ukrajinský prezident Zelenskij důvěru, aby komunikoval vývoj bezpečnostní situace a ruské agrese jak směrem k Ukrajincům, tak vůči zbytku světa. K jeho úkolům patřilo také postupné ukončení vyjednávání s Ruskem po odhalení masakrů v Buči, Irpini a dalších městech, kdy se další rozhovory s agresorem v daném formátu staly neúnosné a pro ukrajinskou společnost nepřijatelné.

V mnoha ohledech dnes Mychajlo Podoljak pokračuje v původní roli krizového manažera a člověka, jemuž prezidentská kancelář svěřuje nejsložitější úkoly, jako je veřejná komunikace složitých problémů. Vysloužil si u Ukrajinců a novinářů respekt a zájem o jeho práci je dán blízkým vztahem s ukrajinským prezidentem a přístupem k rozhodovacím procesům o klíčových otázkách ukrajinské politiky.