Sociální a ekologické organizace demonstrovaly za transformaci energetiky

Matěj Moravanský

Demonstrací a průvodem od hlavního nádraží k ministerstvu průmyslu a obchodu vyvrcholila kampaň sociálních a ekologických hnutí Energie lidem zaměřená na pomoc s cenami energií a za transformaci směrem k čisté energetice.

Akci pořádala historicky přelomová široká koalice ekologických a sociálních organizací. Foto Matěj Moravanský, DR

Evropa a spolu s ní i Česká republika mají za sebou jednu z nejnáročnějších zim za poslední roky. Válka, energetická krize a inflace uvrhly milióny lidí do chudoby nebo na její pokraj.

S náročnou situací se tisícům obyvatel České republiky rozhodla pomoci kampaň Energie lidem, kterou vedly sociální a ekologické organizace, mimo jiné Hnutí Duha, Greenpeace, Re-Set nebo Platforma pro sociální bydlení. V sobotu 15. dubna uspořádali v Praze společnou demonstraci za dostupné energie, bydlení a spravedlivý přechod na obnovitelné energie.

Co je kampaň Energie lidem

„Kampaň Energii lidem je společná kampaň sociálních a ekologických hnutí“ říká jeden z mluvčí kampaně, energetický expert Hnutí DUHA Jiří Koželouh. Vznikla dle jeho slov s cílem „pomoci lidem se zateplením a zároveň prosadit systémová opatření proti energetické chudobě a pro přechod na obnovitelné zdroje“.

Podle studie „Energetická chudoba a její řešení“ žilo již v roce 2021 v energetické chudobě 910 tisíc obyvatel České republiky. Nejvíce energetická chudoba doléhá na rodiny s dětmi, kdy přibližně desetina dětí v České republice žila a žije v energetické chudobě.

Druhou nejpostiženější skupinou jsou lidé pobírající důchody (310 tisíc osob), tedy šestnáct procent z celkové populace důchodců. Z dat studie rovněž vyplývá, že v energetické chudobě se nachází osmadvacet procent osaměle žijících důchodců, nejčastěji žen.

Během kampaně se mimo jiné zateplovaly domy lidem, kteří si to sami dovolit nemohli. Rovněž se poskytovalo poradenství, jak zvládnout vysoké účty za bydlení a energie.

Zástupci kampaně se také dostali do pracovních skupin, které ve spolupráci s ministerstvy připravují jednotlivé systémové změny, což se odrazilo například v již spuštěném programu Nová zelená úsporám Light, který nabízí prostředky na zateplení domů a výměnu oken těm nejpotřebnějším. Vyvrcholením celé kampaně pak byla právě sobotní společná demonstrace.

Demonstrace a pochod

Demonstraci s názvem „UŽ NIKDY tak drahou zimu“ zahájili organizátoři před Hlavním nádražím v Praze. V projevech zazněly příběhy lidí a rodin zasažených energetickou chudobou a rovněž i upozornění na příčiny současné energetické krize. Podle mluvčí kampaně Kristiny Hamplové „zavinil současnou energetickou krizi fosilní byznys, který na ní také nejvíce vydělal“.

Organizátoři tak svým protestem upozornili na paradoxní situaci, kdy fosilní firmy jako EPH Daniela Křetínského slavily rekordní zisky, zatímco se tisíce lidí propadly do energetické chudoby: „Miliardář Křetínský nakupuje zámky a fotbalové kluby a ve stejné době roste počet lidí, kteří nemají na zaplacení svých základních životních potřeb,“ řekla Hamplová.

Není tak překvapením, že se protestní průvod zastavil i u sídla Křetínského EPH. Právě tato společnost patří mezi nejšpinavější evropské firmy, a stále obchoduje se zemním plynem z Putinova Ruska. Křetínský navíc skrývá své zisky v neprůhledné majetkové struktuře; v listopadu minulého roku navíc oznámila dceřiná společnost EPH EP Commodities přesun svého sídla do zahraničí tak, aby se v České republice vyhnula placení daní z neočekávaných zisků.

Podle Hamplové by ti, kteří na krizi vydělali, měli ze svých zisků zaplatit vysoké daně. Získané prostředky by měly mířit do „proměny naší energetiky tak, aby byla založena na obnovitelných zdrojích ve vlastnictví obcí a komunit, a ne ve vlastnictví miliardářů,“ tvrdí.

Podobně argumentuje Jiří Koželouh: „Jen sama uhelná elektrárna Chvaletice z portfolia miliardáře Pavla Tykače ohlásila minulý rok zisk ve výši jedné miliardy korun.“ Zároveň ale Chvaletice stále vypouštějí nadměrné množství rtuti, která má fatální dopady na vývoj mozku dětí.

Koželouh se vyslovuje pro odlišně koncipovanou energetiku: „Musí skončit závislost na fosilních palivech. Potřebujeme rychleji umožnit sdílení čisté a levné elektřiny z lokálních obnovitelných zdrojů a zakládat energetická společenství, kde bude energie uspokojovat potřeby lidí, a nikoliv potřeby byznysu.“

Demonstrace přišla pozdravit Daniela Křetínského. Foto Matěj Moravanský, DR

Kampaň tak prosazuje nejen transformaci energetiky směrem k čisté energii, ale i strukturální změny toho, kdo energetické zdroje vlastní a jak s nimi nakládá. „Nemůže to být tak, že někdo energii vyrobí a někdo jiný ji zase spotřebuje,“ říká Koželouh. Místo toho si mají lidé, firmy a obce sami vyrábět elektřinu a navzájem ji sdílet.

Pravomoc přijmout taková opatření má vláda, a v ní zejména ministerstvo průmyslu a obchodu v čele s Jozefem Síkelou. Na to upozornili mluvčí studentského hnutí Fridays for Future Lukáš Skála a Ema Rychecká, kteří kritizovali rozhodnutí Okresního báňského úřadu v Mostě o prodloužení licence k těžbě uhlí v dole Bílina.

„Teď ale nemůžeme uvažovat o prodlužování těžby a spalování uhlí. My potřebujeme kroky, které jdou vstříc spravedlivé a udržitelné budoucnosti,“ řekli studenti a vzápětí ohlásili na pátek 21. dubna stávku.

Pomoc s bydlením

Klíčovým prvkem kampaně bylo nejen zdůrazňování potřeby spravedlivé transformace, ale i nutnosti chránit dostupné bydlení. Podle Platformy pro sociální bydlení je vystaveno bytové nouzi v České republice na dvacet tisíc dětí a téměř milion obyvatel je ohrožen dlouhodobě neřešenou energetickou chudobou. Co to znamená v praxi, popisuje Barbora Bírová, ředitelka platformy: „Každý den se lidé dostávají na ulici, přicházejí o své domovy, jsou odmítáni v přetížených azylových domech a chybí jim stabilní bydlení.“

Podle Bírové se ale tuto zimu podařilo prosadit několik klíčových opatření, a své na tom odvedla právě i kampaň Energie lidem. „Připomínkovali jsme zákon o dostupném bydlení, jsme součástí pracovních skupin na ministerstvech, do kterých se zapojily obce, kraje i akademická sféra a pracujeme na změnách a destigmatizaci příspěvku na bydlení. Jsme zatím nejdále, kde jsme kdy byli,“ tvrdí Bírová.

Říká, že se podařilo do energetického zákona prosadit i kvalitní definici „zranitelného zákazníka“, která ochraňuje tisíce lidí před pádem do energetické chudoby. Klíčový zákon o dostupném bydlení však má vejít v platnost až v roce 2025. Bírová a celá kampaň Energie lidem jsou odhodláni nadále působit na ministerstvo, aby zákon skutečně pomohl těm nejpotřebnějším a zajistil dostatečnou výstavbu sociálního a dostupného bydlení.

Platnost zákona v roce 2025 zároveň znamená, že ještě jednu zimu bude energetická krize vážným problémem: „Nedělám si naděje, že se jakoby mávnutím kouzelného proutku všechno změní,“ říká Bírová.

Historická koalice sociálních a ekologických organizací

Mluvčí kampaně z různých hnutí se shodují, že Energie lidem je jistým přelomem. Podle Barbory Bírové je zásadním úspěchem, že se spojily sociální a ekologické organizace a společně řešily klimatickou krizi a zároveň dostupnost bydlení. Oba problémy jsou totiž „spojené nádoby“, tvrdí Bírová a dodává, že právě propojením hnutí vzniká v českém klimatickém a sociálním hnutí nevídaní akceschopnost, která přináší kýžené úspěchy.

Sociální a ekologické organizace mají o vinících energetické drahoty jasno: jsou jimi oligarchové. Foto Matěj Moravanský, DR

V kampani Energie lidem se tak podařilo zatlačit na klíčové systémové změny a zároveň, jak upozorňuje Jiří Koželouh, propojit různé skupiny a organizace na regionální úrovni: „Podařilo se nám například zateplit sociální centrum Vesna v Brně, které pomáhá matkám v nouzi a které se aktivně zapojuje do pomoci ukrajinským uprchlíkům.“ Účastníci kampaně ale zateplili a vyměnili okna v desítkách dalších domů.

Tvorba široké aliance, která se stala základem kampaně, může být inspirací pro další akce klimatického hnutí i obecněji občanské společnosti. Ačkoliv zima a s ní i topná sezóna končí, strukturální problémy trvají a organizátoři kampaně již připravují další kroky k tomu, aby „již nikdy nebyla tak drahá zima“.

Následující měsíce budou pro otázky energetické transformace a toho, zda bude spravedlivá klíčové. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novelizaci Státní energetické koncepce, ministerstvo životního prostředí zase další programy na pomoc s úsporami a přechodem domácností, firem a obcí na obnovitelné energie.

To vše se ale zároveň děje ve chvíli velkých vládních přešlapů, které směřují přímo proti plánu dekarbonizace: prodloužení licence dolu Bílina do roku 2035, vyhýbavé stanovisko ministerstva průmyslu a obchodu k odchodu od Energetické charty nebo zdržování legislativy pro komunitní energetiku.

Vedle Fridays for Future tak na demonstraci kampaně Energie lidem ohlásilo protesty i další studentské hnutí Univerzity za klima. Vysokoškolští studenti jsou nespokojení se způsobem, jakým s nimi jednali zástupci vlády, kteří se vyhýbali plnění požadavků a nabízeli jen nerealistické a nedostatečné sliby: „Místo oznámení masivních investic do obnovitelných zdrojů, modernizace rozvodné sítě a stavby velkokapacitních bateriových úložišť jsme na jednání s ministrem Jurečkou slyšeli jen nerealistické sliby o stavbě nových jaderných reaktorů, které samozřejmě nemohou snížit emise do zlomového roku 2030,“ říká studentka z Univerzit za klima Anežka Lindaurová.

Proto se studenti zaměří na ministerstvo průmyslu a obchodu vedené Jozefem Síkelou a budou před ním protestovat. Na závěr demonstrace promluvili právě jejich mluvčí: „Náš protest se jmenuje Antifosilní jaro a chceme se jím přihlásit k odkazu jiného jara, které v Praze proběhlo před víc než 50 lety. Ludvík Vaculík ve svých Dvou tisících slovech, která volala po reformách neudržitelného společenského systému, tehdy napsal: ‚Pravda nevítězí, pravda prostě zbývá, když se všechno ostatní prošustruje.‘ A my už nemáme trpělivost dívat se na to, jak nám vláda dává plané sliby a mezi tím prošustrovává poslední zbytky naší budoucnosti.“