Už jsme se dohodli. Město patří lidem

Veronika Faktorová, Michal Hořejší

Radnice Českých Budějovic svým přístupem k automobilové dopravě v centru ukazuje, jak dalece upřednostňuje finanční profit před kvalitou života ve městě. Prohlášení protestujících publikujeme jako dokument.

České Budějovice si dodnes zachovávají strukturu typickou pro města založená Přemyslem Otakarem II. Parkování a tranzit v takto cenném historickém centru je projevem kulturního barbarství. Foto Pavel Rychtecký, WmC

V loňském roce jsme konečně omezili automobilovou dopravu v centru Českých Budějovic. Všeobecně respektovaný krok byl však zvrácen soudem — rozhodnutí radnice totiž vykazovalo formální nedostatky. Předpokládali jsme upřímně, že nové vedení města chyby napraví. Naši reprezentanti se však zachovali zcela nečekaně a rozsudek uvítali. Jde o nesrozumitelný krok paradoxně zrazující základní cíle samotného vedení města.

Historické jádro Českých Budějovic je místem, které nevznikalo organicky. Jde o středověké sídlo, jež vzešlo z přísného konceptu založeného na jasně určené funkci — na kombinaci centrálního tržiště, kláštera a rezidenčních ulic. Nástup přebujelé individuální automobilové dopravy se tak postupně stal de facto popřením identity města. Máme na mysli zvláště ztranzitnění náměstí a jeho přeměnu v parkoviště, jejímž důsledkem je především plošné oddělení prostoru pro auta a prostoru pro chodce. Automobily v centru nejsou tradicí, nýbrž jejím dokonalým popřením. Nejde přitom o žádný objev, s problémem tohoto typu se potýkala historická sídla po celé Evropě.

Také proto se občané Českých Budějovic rozhodli volný pohyb aut v centru města omezit. Jejich vůli ustoupilo předchozí vedení města, které průjezd přes náměstí zrušilo, mírně rozšířilo pěší zóny a zavedlo systém jednosměrek. Šlo tehdy o kompromis, který mnozí přijali jen s tím, že jde o začátek procesu, na jehož konci uvidíme centrum města adekvátně zohledňující způsob, jímž bylo historicky navrženo a jenž zároveň odpovídá dnešním potřebám, chcete-li „západním standardům“ opírajícím se na jedné straně o data a expertízu a na straně druhé o univerzální hodnoty respektu a bezpečnosti, tedy hodnoty, jež jsou vlastní podmínkou existence veřejného prostoru.

Na sklonku loňského roku však soud rozhodl, že pozadí úprav v provozu města vykazuje formální nedostatky, a změny tak nemohl než přikázat vrátit.

Rozsudku jsme nevěnovali zvýšenou pozornost, neboť jsme tehdy upřímně předpokládali, že vedení města dostojí svým závazkům, administrativní chyby předchozí radnice napraví a bude pokračovat v naplňování občanského konsenzu. O to větší pak bylo naše rozčarování, když město rozsudek náhle zarámovalo jako rozhodnutí o nutnosti vrátit se k bývalému stavu. Jde o dezinterpretaci, o neadekvátní výklad vůle soudu.

Upozorňujeme zastupitelky a zastupitele, že se dopustili formální chyby — jejich úkolem nebylo zvrátit trend, nýbrž jen přeformulovat, resp. lépe zadministrovat rozhodnutí, na němž panuje obecná shoda občanů Českých Budějovic napříč sociálními a věkovými kategoriemi. Toto upozornění předáváme ve formě petice a paralelního happeningu ve veřejném prostoru, na náměstí Přemysla Otakara II.