Moldavsko v geopolitickém sevření ruské války

Pavel Havlíček

Na Moldavsko tvrdě doléhají důsledky ruské agrese na Ukrajině. Evropská unie musí vynaložit maximální úsilí, aby země udržela svůj proevropský směr, nestala se vazalem Ruska a neupadla do ekonomického i sociálního rozvratu.

Ruský útok na Ukrajinu znamená pro Moldavsko, které dlouhodobě podceňovalo otázky vlastní bezpečnosti, zásadní hrozbu. V separatistickém regionu Podněstří je navíc alokováno patnáct set ruských vojáků. Foto Twitter Nexta

Kromě Ukrajiny a sousedního Běloruska není dnes ruskou válkou poznamenanější země než Moldavsko. S jednou z nejvyšších inflací v Evropě, složitým přístupem k ropě a zemnímu plynu, ale také teplu, které má zčásti pod kontrolou separatistický region Podněstří, je pro současné Moldavsko velmi složité vypořádat se s dopady rusko-ukrajinské války.

To všechno se děje v době, kdy se země a její elita konečně shodla na proevropském směřování. Občané Moldavska poslali proruské socialisty vedené Igorem Dodonem do opozice a prezidentka Maia Sanduová spolu s kabinetem vedeným Natalií Gavrilitovou provádí rázně prozápadní a proevropskou politiku, která představuje jedinou cestu z ruského sevření a vnitřní destabilizace.

Na moldavskou vládu vytváří velký geopolitický tlak Rusko, ale také někteří domácí hráči, kteří — ve spolupráci s Kremlem — usilují o rozdmýchání vášní, snaží se využít frustraci občanů z rostoucích cen a podněcují odpor proti centrální vládě v Kišiněvě. Svých cílů dosahují i za pomocí finančních prostředků, které distribuují na protestech v centru hlavního města.

Proevropská perspektiva, zlepšení finanční situace díky zahraničním investicím, ale také boj proti korupci byly přitom hlavními hesly, se kterými Maia Sanduová vstupovala do prezidentského křesla a následně v červenci minulého roku vyhrála i parlamentní klání.

Podpora proevropské cesty

Zásadní změnu kvality moldavské politiky vnímá také Evropská unie. Strádající zemi, jež se ocitla od 24. února ocitla v geopolitické nejistotě, proto zvýšila svou podporu.

Zlom ve spolupráci s Evropskou unií představovala zejména červnová evropská rada, která Moldavsku, stejně jako Ukrajině, udělila status kandidátské země čekající na budoucí vstup do evropského společenství. Ruku v ruce s tím Unie — zejména během českého předsednictví v Radě EU — zvýšila intenzitu vzájemných kontaktů a začala více investovat do moldavských institucí a společenské odolnosti v zemi.

Mezi konkrétní a pozitivní příklady patří například zřízení evropské mise podporující reformy a transformaci sektoru civilní bezpečnosti, jež má zvýšit moldavské kapacity proti vnějším i vnitřním hrozbám.

Jako formálně neutrální země přitom Moldavsko desetiletí podceňovalo svou bezpečnost a neinvestovalo dostatečné finanční prostředky do armády či policie. To se zpětně ukazuje jako výrazná slabina, pokud země čelí jak vnitřní destabilizaci, tak hrozbě z Podněstří, kde je alokováno přibližně patnáct stovek ruských žoldnéřů.

Aby jim mohla země lépe vzdorovat, musí zásadnějším způsobem posílit svou kapacitu v oblasti civilní obrany, ale také více hledět na své ozbrojené síly, které teprve v posledních měsících začínají více spolupracovat s Evropskou unií a NATO.

Na občany země ale také tvrdě doléhají domácí socio-ekonomické problémy. Je proto nezbytné, aby Evropská unie více investovala do makrofinanční podpory Moldavska, a zároveň co nejvíce podporovala vnitřní transformaci státu, aby se stal kompatibilnější s evropskými standardy.

Moldavané se ve spolupráci s Evropskou unií musí intenzivně zaměřit na potírání korupce, posílení nezávislosti médií, boj proti dezinformacím či reformu justice a posílení principu spravedlnosti ve společnosti.

K tomu země potřebuje nejen okamžitá rozhodnutí a konkrétní finanční a investiční pobídky, ale také strategii další spolupráce, například v podobě restartu politiky Východního partnerství, které dodnes představuje hlavní pilíř evropského přístupu vůči východní Evropě.

Evropská unie musí přitom projevit silnější vůli k posílení jejího bezpečnostního pilíře a také se v době ruské války začít se chovat více geopoliticky.

To je minimálně do konce roku úkolem i pro české předsednictví, které se spolupráci s východoevropskými zeměmi intenzivním způsobem věnuje. Pro moldavskou vládu bude nadcházejících několik měsíců zápasem o přežití a o udržení proevropského kurzu země v turbulentních časech.

Všechno ostatní je totiž pro Moldavsko i pro Evropskou unii špatná volba.