Odchod Kaczyńského poukázal na kritickou situaci polských veřejných médií

Aneta Lakomá

Rezignace Jarosława Kaczyńského na post vicepremiéra pro bezpečnost byla politickým krokem adresovaným podzimním volbám. Jeho význam by přitom byl mizivý, kdyby Kaczyńský zcela neovládal veřejná média. Plyne z toho opět ponaučení i pro nás.

Jarosław Kaczyńský chce být Polsko. A využívá k tomu všech prostředků. Foto Janek Skarzynský, AFP

Jarosław Kaczyńský odešel z vlády. Jaký k tomu měl důvod? Zřejmě ten, že je mu vítězství strany ve volbách příští rok bližší než bezpečnost státu. Dosud totiž zastával právě pozici vicepremiéra pro bezpečnost a své místo opustil v době, kdy se válčí za polskými humny. A nevypadá to navíc, že by se Rusové z Ukrajiny v dohledné době plánovali stáhnout.

Kaczyńský si, jak sám přiznal, myslel, že válka nepotrvá tak dlouho. Spletl se. A volby svítí v diáři partajního šéfa čím dál oslnivěji, což je zjevně důvod k akci. A tak se Jarosław Kaczyńský rozhodl jednat, k čemuž umně využil polských provládních médií, na něž má přímý vliv. Odstoupení z postu vicepremiéra pro bezpečnost ohlásil osobně a rovnou prostřednictvím loajálních sdělovacích prostředků.

Mezi ně patří polská tisková agentura PAP a televize TVP. Obě se před nástupem Kaczyńského a jeho Práva a spravedlnosti k moci podobaly mnohem víc českým veřejnoprávním médiím, pak ale nastal obrat. To vše díky práci Kaczyńského a jeho lidí, kteří obě instituce ovládli skrze státní rozpočet a rozdělování pozic.

Umožňují jim to zákony. Jak, to je dobře vidět na příkladu polské tiskové agentury. Díky tomu, že je PAP agenturou státní a její akcie drží stát, se s ní počítá i v rozpočtu, z něhož může získat dofinancování. V roce 2022 proto agentura od státu obdržela osmnáct milionů zlatých. Agentura je povinna zveřejňovat některá prohlášení, například stanoviska Sejmu, Senátu, prezidenta a Rady ministrů.

Média jako služba moci

Co se děje, mají-li média v rukou politici, je zřetelně vidět i na aktuálním odchodu Kaczyńského z vlády. Ačkoli na tom, že vicepremiér svůj konec oznámil přes polskou tiskovou agenturu, není nic divného, za alarmující lze považovat to, že publikovaný text je takřka monologem nejmocnějšího muže v Polsku a zcela postrádá upřesnění některých jeho výroků na adresu politických rivalů. Zvlášť v kontextu toho, že agentura má stále podávat objektivní a všestranné informace.

K oznámení Kaczyńského odchodu z vlády agentura neoslovila ani prezident Dudu ani premiéra Morawieckého, kteří by vzhledem ke svým pozicím měli být prvními, kdo dostane prostor. Celý text tak posiluje Kaczyńského pozici neomezeného vládce, který když řekne, tak koná, a svá rozhodnutí nemusí před nikým obhajovat.

K tomu, aby se Kaczyńského výroky bez vysvětlení souvislostí, a ještě za peníze ze státního rozpočtu dostaly co nejdál, je agentura PAP zjevně tou nejlepší platformou.

Jakožto host poskytl Kaczyńský rozhovor i vládou ovládané televizi TVP. Jeho vystoupení vyznělo podobně jako zpráva tiskové agentury PAP. Kaczyńský opět řekl, co chtěl, a moderátorka mu jen přihrála pár příjemných otázek. Bez problémů a se zřetelnou loajalitou mu televize pouze blahosklonně poskytla prostor ke zviditelnění.

Shrneme-li to, předseda strany PiS Jarosław Kaczyński v obou médiích dostal dostatek času k projevení svých postojů, a to aniž by byl konfrontovám byť s jedinou nepříjemnou otázkou, nebo byly jeho odpovědi byly jakkoli rozporovány. Šlo tak jen o skvělé PR financované ze státního rozpočtu. Navíc s bonusem citace ze strany těch médií, do nichž nezavítal, nebo od zahraničních novinářů.

Neloajální novináři

S redakcemi ostatních médií má Kaczyński vztah složitější. Nezávislá média považuje za přítěž veřejné debaty nebo je rovnou obviňuje ze spolčování s Ruskem. Vzhledem k polské historii jde o jednoduchý recept, jak část veřejnosti mobilizovat pro svou myšlenku. Totéž platí i o Německu, kterým Kaczyńský také s oblibou operuje.

Předseda strany PiS by zkrátka byl rád, kdyby kritická média v Polsku vůbec neexistovala. I proto za jednu z nejlepších zpráv, „jakou v posledních letech slyšel“, vloni označil koupi mediální skupiny Polska Press petrochemickým koncernem PKN Orlen, v němž stát drží většinový podíl.

S jeho generálním ředitelem Danielem Obajtkem má Kaczyńský dobré vztahy a regionální deníky a týdeníky vydávané skupinou Polska Press zase pokrývají celou zemi, takže se dá předpokládat, že toho strana PiS náležitě využije, stejně jako využila moci nad televizí TVP a agenturou PAP.

To, jakým způsobem Kaczyńský přistupuje k médiím či jak se o nich vyjadřuje, definuje postoj současného polského establishmentu ke svobodě slova a pluralitě názorů. A není tajemstvím, že se předsedovi strany PiS zamlouvá maďarský model.

I proto je předvolební Polsko plné rozporů. Jeho vládní představitelé v čele s Kaczyńským totiž sice prezentují silné a rozhodné hlasy ve vztahu k Ukrajině a mluví o svobodě, zároveň to jsou ale oni, kdo ji soustavně u domácích médií, zejména těch, která by měla plnit veřejnou službu, potlačují a prosazují jejich služebnost. Tak, jako to bylo v dobách Polské lidové republiky.