Poslušně hlásím, máme tu pátou vlnu pandemie, příkladný exponenciální růst

Ruth Tachezy

Ještě před pár týdny by situaci zvládla méně nákladná opatření, jejich kontrola a vymáhání. Vláda příležitost už zase promarnila. Při řízení pandemie se nelze ohlížet na přání občanů, nelze jít naší oblíbenou švejkovskou cestou.

Vše směřuje k tomu, že bude třeba vyhlásit plošná opatření typu zavírání obchodů, škol a podobně. Bude to selháním těch, kdo měli pandemii řídit. Foto Úřad vlády ČR

Přišel podzim, návrat dětí do škol, lidí po dovolených do práce a opět váhavé či zcela chybějící, případně chaotické řízení pandemie před volbami i po nich. Opět jsme promeškali oddychový čas v létě a ministerstvo zdravotnictví, vláda, a dokonce i nastupující pan ministr se řídí ukazatelem „obsazenosti nemocnic“. Je to stejná chyba jako v minulosti.

Opatření, která byla váhavě zavedena, přišla pozdě a my se nacházíme v období 5. vlny, a to již v ukázkovém exponenciálním růstu. Postupně se plní nemocnice, narůstá počet úmrtí.

Jsme sice v jiné situaci než vloni. Lidé jsou částečně proočkování, částečně promořeni proděláním infekce. A i když je proočkovanost nízká, přesto, společně s promořením, jehož rozsah ale neznáme, přispívají oba faktory k nižším počtům hospitalizovaných osob, osob v kritickém stavu a úmrtí.

Na druhou stranu již víme, že imunita získaná vakcínou, ale i prodělaným onemocněním, postupně slábne a do nemocnic se dostávají i očkovaní. Jedná se ale především o ty, kteří mají delší odstup od první vakcinace, patří mezi starší spoluobčany, kteří navíc často trpí dalším chronickým onemocněním.

Ti doplácejí na to, že se virus začal opět masivně šířit v populaci v důsledku celkově nízké proočkovanosti a nedodržování zavedených pravidel pro omezení šíření viru. Každopádně víme, že očkování snižuje riziko nákazy a taktéž snižuje riziko, že pokud se infikujete, budete potřebovat hospitalizaci.

Vzhledem k tomu, že varianta delta je velmi infekční, je ale velmi pravděpodobné, že se všichni neimunní tímto virem během současné vlny nakazí. Spoléhat pouze na řízení takto rozjeté pandemie pomocí zvýšení počtu vakcinovaných, je nedostatečné. Bez dalších opatření nebude možné situaci zvládnout.

Před pár dny bych si myslela, že pokud se levnější a účinná opatření opět zavedou, budou kontrolovat a snad tedy i dodržovat, tak bude možné situaci vrátit ještě zpět do regulovatelných čísel. Dnes s deseti tisíci nově infikovanými si to už nemyslím.

Pokud tedy bude třeba vyhlásit plošná opatření typu zavírání obchodů, škol a podobně, bude to selháním těch, kdo pandemii mají řídit. Při řízení pandemie se nelze ohlížet na přání občanů, nelze jít naší oblíbenou švejkovskou cestou.