Současná vlna epidemie covid-19 bude zřejmě kulminovat až koncem listopadu

Dagmar Dzúrová

Největší počty hospitalizací lze čekat bohužel v období kolem Vánoc. Očkování naštěstí průběh současné vlny tlumí, nebýt vakcíny, úroveň úmrtnosti byla jistě mnohonásobně vyšší.

Podíl závažných onemocnění končících hospitalizací je díky vakcinaci nižší než předchozí rok, ale z důvodu infekčnější varianty viru, ne tak významně, jak se předpokládalo. Foto Krajská nemocnice Tomáše Bati

Ve velmi hrubých rysech, lze na základě kombinace mnoha ukazatelů, porovnávat jednak současný vývoj pandemie s loňským vývojem a jednak odhadovat vývoj na následující zimní měsíce. Současná pátá epidemická vlna svým průběhem počtu nových potvrzených nákaz velmi připomíná loňskou vlnu, letošní však započala přibližně o tři týdny později. Přesto se obě období, z hlediska dopadu pandemie, diametrálně odlišují. V loňském roce nebyly dostupné vakcíny, omezený byl též počet léků na léčbu onemocnění covid.

Hlavním preventivním opatřením bylo loni pouze dodržování základních hygienických návyků, mytí rukou a zakrývání dýchacích cest obličejovými rouškami či respirátory, eventuálně úplné uzávěry škol či celé společnosti, takzvaný lockdown. Počátkem listopadu 2021 existuje účinná ochrana — vakcína, na druhou stranu dominuje v populaci podstatně infekčnější varianta viru než loni, varianta Delta (tzv. indická varianta).

Podíl závažných onemocnění končících hospitalizací je díky vakcinaci nižší než předchozí rok, ale z důvodu infekčnější varianty viru, ne tak významně, jak se předpokládalo. Nebýt vakcíny, tak by úroveň úmrtnosti byla jistě mnohonásobně vyšší.

Hodnota očkování zahrnuje nejen zdravotní benefity, ale také široké sociální a ekonomické přínosy nad rámec vyhnutí se závažnému průběhu nemoci či úmrtí v důsledku infekce. Řešení pandemie se tak do jisté míry přesunulo od řešení medicínského k sociálnímu — z důvodu rozdílné akceptace vakcinace jako možné ochrany před závažným průběhem onemocnění.

Odhad budoucího vývoje lze učinit opět na základě analýzy řady ukazatelů pandemie, včetně proložení trendů vývoje předchozích období i vývoje průběhu pandemie v okolních zemích. Přesto jde o modelování s velikou nejistotou, a tedy pouze hrubým odhadem.

Lze si jistě přát, aby tato pátá vlna kulminovala co nejdříve. Pravděpodobnější je ale zřejmě předpoklad, že vlna počtu nových nákaz se bude ještě do konce listopadu zvyšovat, a teprve pak nastane její postupný ústup.

V tom případě maximální počty hospitalizovaných vycházejí na druhou polovinu prosince, tedy dobu vánoční a novoroční. V prvních měsících nového roku je jistě třeba se připravit na možnou obdobu vln předchozího roku, neboť v měsících únor a březen je každoročně nejvyšší úroveň úmrtnosti — v důsledku častých respiračních onemocnění a oslabené imunity.

Do jaké míry budou závažné následné epidemické vlny, po současné páté vlně, bude záviset především na míře proočkovanosti a akceptaci pravidel ochrany před infekcí. Ale také na tom, jaké varianty viru se ještě objeví a nakolik budou infekční.