Poslanec Elfmark o Bečvě: Nebude-li nalezen viník, odpovědnost ponese i Brabec

Jan Gruber

S pirátským poslancem Františkem Elfmarkem jsme hovořili o tom, co přinese sněmovní diskuse o ekologické havárii na řece Bečvě, možnostech dolní komory Parlamentu se do kauzy zapojit i způsobech předcházení podobných katastrof.

František Elfmark v minulých dnes spustil web Za živou Bečvu, jehož cílem je shromažďovat všechny dostupné místě o havárii na jednom místě a současně udržovat téma v povědomí veřejnosti. Foto Piráti, Flickr

Pane poslanče, co můžeme očekávat od páteční sněmovní debaty o otravě na řece Bečvě?

Pravděpodobně nelze očekávat, že se dozvíme nějaké nové informace o průběhu vyšetřování. Ministr Brabec dal již během zasedání Výboru pro životní prostředí dost jasně najevo, že ani informace, které má, s námi s odůvodněním na stále probíhající policejní vyšetřování nebude sdílet.

Proto se domnívám, že půjde spíše o debatu mezi přítomnými poslanci, kdy i ti, kdo na výboru nebyli, budou ministrovi životního prostředí pokládat otázky, na které však dostanou pouze vágní nebo žádnou odpověď.

František Elfmark
František Elfmark je poslanec České pirátské strany zvolený v roce 2017 ve Zlínském kraji. V Poslanecké sněmovně zastává post předsedy Podvýboru pro financování péče o životní prostředí a také post místopředsedy Petičního výboru. Zasedá rovněž ve Výboru pro životní prostředí.

Vystudoval obor Počítačové elektronické systémy na soukromé škole v Kunovicích. Dále pak pokračoval ve studiích na VOŠ elektrotechnické v Olomouci, obor Aplikace výpočetní techniky v telekomunikacích. Bakalářské studium v oboru Marketingové komunikace absolvoval na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Považujete ze problematické, že poslanci vládní koalice znemožnili, aby se o ekologické havárii debatovalo již v dřívějších hodinách, nikoliv až během odpoledne?

Ano. Vládní koalice tím dala najevo, jak je jí tato kauza lhostejná.

Jaké má vůbec Poslanecká sněmovna možnosti se do celé kauzy vložit?

Vláda je Poslanecké sněmovně odpovědná, ta tudíž může apelovat na ministra Brabce prostřednictvím schváleného usnesení. A ministr Brabec je povinen úkol, respektive pokyn vyplývající z usnesení splnit.

V této chvíli nicméně není možné na ministra Brabce více tlačit, neboť stále probíhá policejní vyšetřování a musíme počkat, až bude ukončeno a Policie sdělí závěry, k nimž dospěla. Znalecké posudky, jak řekl ministr vnitra Jan Hamáček, mají být hotové v prosinci. A my budeme požadovat jejich zveřejnění.

Zvažovali jste zřízení sněmovní vyšetřovací komise, který by zhodnotila postup České inspekce životního prostředí v dané věci?

Momentálně jsme nad touto možností neuvažovali.

Lze do budoucna podobným ekologickým katastrofám nějakým způsobem předcházet?

Určitá opatření, která by pomohla haváriím předcházet, jsme navrhli již v usnesení Výboru pro životní prostředí. Vycházejí z návrhů organizace Arnika, která se toxickými látkami dlouhodobě zabývá, konkrétně z výzvy Řeky bez jedů. Jedná se zejména o nutnost zlepšit monitorování toxických látek a snížení ohlašovacích prahů právě pro kyanidy.

Konkrétně v usnesení žádáme rezort životního prostředí o snížení ohlašovacích prahů do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) pro kyanidy tak, aby bylo možné lépe sledovat vypouštění i nakládání s těmito vysoce nebezpečnými látkami.

Dále požadujeme zařazení perfluoralkylovaných látek (PFAS) na seznam látek ohlašovaných v únicích do vody a v odpadech, zlepšení vyhledávání v Systému evidence kontaminovaných míst a doplnění konkrétních údajů o látkách, které z těchto míst mohou unikat do životního prostředí.

Dále si myslím, ale to už se týká spíše řešení havárií, že by měla být vytvořena určitá metodika nebo alespoň jasné rozdělení kompetencí mezi jednotlivé orgány a úřady, činné v odstraňování a šetření havárie, aby nevznikal zmatek ohledně toho, kdo a kdy má jak postupovat a bylo možné lépe dohlížet, zda kompetentní místa fungují ve chvíli, kdy fungovat mají. U katastrofy na Bečvě, která se týkala dvou krajů a několika vodoprávních úřadů, byla totiž situace značně nepřehledná.

Samozřejmě také důkladné prošetření této havárie a popis jejích příčin, může ukázat další potřebná opatření, jak haváriím předcházet. I proto doufám, že viník bude nalezen a závěry vyšetřování zveřejněny.

Co si slibujete od spuštění webu Za živou Bečvu, jehož vznik jste v úterý oznámil na tiskové konferenci ve Sněmovně?

Stránka má sloužit především pro zorientování se v celé kauze a současně si klade za cíl, udržet událost v obecném povědomí, aby neupadla v zapomnění v případě, že bude vyšetřování ještě nějakou dobu trvat.

Web budeme zveřejňováním aktualit, článků a názorů expertů udržovat živý, čímž dáváme najevo, že netrpělivě čekáme na závěry vyšetřování a očekáváme odpovědi. Plánujeme také hlídat slibované termíny, například zveřejnění znaleckých posudků, jak máme zaneseno v časové ose kauzy. Pokud se zpozdí, jsme připraven žádat ministra Brabce o vysvětlení.

Považujete za možné, že viník, respektive původce otravy Bečvy kyanidem nebude nalezen? A bylo by v takovém případě na místě, aby z toho někdo vyvodil politickou odpovědnost?

Pevně věřím a doufám, že viník nalezen bude. Jelikož se Česká inspekce životního prostředí zodpovídá ministerstvu životního prostředí, odpovědnost za případná pochybení by měl nést i ministr Brabec.

Znamená to, že byste jej k rezignaci přímo vyzvali?

Stále věřím, že celá kauza bude vyšetřena s nějakým výsledkem a ministr navrhne i opatření, které do budoucna takovým únikům závadných látek předejde. O výzvě k rezignaci jsem nepřemýšlel.